Urdu-Page-448

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ॥
aasaamehlaa 4 chhant.
RaagAasaa, Fourth Guru. Chhant:
راگ آسا گرو 4
 ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥
vadaamayraagovindagamagocharaadniranjannirankaarjee-o
My God is the greatest, He is incomprehensible, unfathomable, primal, immaculate and formless. 
ਮੇਰਾਗੋਵਿੰਦ (ਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਉਹਗਿਆਨਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੀਕਾਲਖਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀਉਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਸ਼ਕਲਨਹੀਂਦੱਸੀਜਾਸਕਦੀ।
ۄڈا میرا گوۄِنّدُ اگم اگوچرُ آدِ نِرنّجنُ نِرنّکارُ جیِءُ 
 
گوبند ۔ خدا۔اگم ۔ انسانی رسائی سے اوپر ۔ اگوچر۔ جو بیان نہ ہو سکے ۔ آد ۔ عالم کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے کا ۔ نرنجن۔ بیداگ پاک۔ نرنکار۔ جسکا کوئی آکار یا حجم یا جسم نہ ہو ۔ 
میرا کائنات کا رب عظیم ، ناقابلِ رسا ، بے محل ، بے حد ، بے پایاں ہےاور اسکی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے

 ਤਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਅਮਿਤਿ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥
taakee gatkaheenajaa-eeamitvadi-aa-eemayraagovindalakhapaarjee-o.
His state cannot be described; His Glorious Greatness is immeasurable. My God of the Universe is incomprehensible and infinite.
ਇਹਨਹੀਂਦੱਸਿਆਜਾਸਕਦਾਕਿਪਰਮਾਤਮਾਕਿਹੋਜਿਹਾਹੈਉਸਦਾਵਡੱਪਣਭੀਮਿਣਿਆਨਹੀਂਜਾਸਕਦਾਮੇਰਾਉਹਗੋਵਿੰਦਬਿਆਨਤੋਂਬਾਹਰਹੈਬੇਅੰਤਹੈ।
 تا کیِ گتِ کہیِ ن جائیِ امِتِ ۄڈِیائیِ میرا گوۄِنّدُ الکھ اپار جیِءُ 
گت ۔ حالت۔ امت ۔ جسکا تول یا پیمائش نہ ہو سکے ۔ وڈیائی ۔ عظمت ۔ الکھ ۔ جو تحر نہ ہو سکے ۔ اپار ۔ لا محدود۔ جسکا کوئی کنارا نہ ہو ۔ 
اس کی حالت(صفت) بیان نہیں کی جاسکتی۔ اس کی شان و شوکت عظیم ہے۔ میرے رب کائنات(کی صفات ) پوشیدہ اور لامحدود ہیں۔

 ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਆਪੁ ਆਪਣਾ ਜਾਣੈ ॥
govindalakhapaarapramparaapaapnaajaanai.
God of the Universe is incomprehensible infinite. He Himself knows Himself.
ਮੇਰਾਉਹਗੋਵਿੰਦਬਿਆਨਤੋਂਬਾਹਰਹੈਬੇਅੰਤਹੈਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈਆਪਣੇਆਪਨੂੰਉਹਹੀਜਾਣਦਾਹੈ।
 گوۄِنّدُ الکھ اپارُ اپرنّپرُ آپُ آپنھا جانھےَ 
اپرنپر ۔ پرے سےپرے ۔ لا محدود۔ جتن۔ 
رب کائنات پوشیدہ ، بے انتہا اور لامحدود ہے۔(صرف ) وہ خود(ہی) اپنے آپ کو جانتا ہے۔

 ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ॥
ki-aaihjantvichaaraykahee-ahijotuDhaakhvakhaanai.
O’ God, what can be said about these poor creatures who try to describe You ?.
ਇਹਨਾਂਜੀਵਾਂਵਿਚਾਰਿਆਂਦੀਕੀਹਪਾਂਇਆਂਹੈ (ਕਿਉਸਦਾਸਰੂਪਦੱਸਸੱਕਣ)? (ਹੇਪ੍ਰਭੂਕੋਈਭੀਐਸਾਜੀਵਨਹੀਂਹੈਜੋਤੇਰੀਹਸਤੀਨੂੰਬਿਆਨਕਰਕੇਸਮਝਾਸਕੇ।
 کِیا اِہ جنّت ۄِچارے کہیِئہِ جو تُدھُ آکھِ ۄکھانھےَ 
جیو۔ جاندار ۔ انساان ۔ وچارے ۔ بچارے ۔ عاجز ۔ لاچار۔ مجبور ۔
اس (بے چاری) غریب مخلوق کو(کیا معلوم کہ) کیا کہنا چاہئے؟ وہ آپ کے بارے میں بات اور بیان کیسے کرسکتے ہیں؟

 ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ਜੀਉ ॥
jis no nadarkarahitooNapnee so gurmukhkarayveechaarjee-o.
Only that Guru’s follower, who is blessed by Your glance of grace, contemplates You.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਜਿਸਮਨੁੱਖਉਤੇਤੂੰਆਪਣੀਮੇਹਰਦੀਨਿਗਾਹਕਰਦਾਹੈਂਉਹਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇ (ਤੇਰੇਗੁਣਾਂਦੀਵਿਚਾਰਕਰਦਾਹੈ।
 جِس نو ندرِ کرہِ توُنّ اپنھیِ سو گُرمُکھِ کرے ۄیِچارُ جیِءُ 
گرو جی کا صرف وہی پیرو کار تیری طرف راغب ہو تا ہے جس پر تیری شفقت و رحمت ہوتی ہے

 ਵਡਾ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਜੀਉ ॥੧॥
vadaamayraagovindagamagocharaadniranjannirankaarjee-o. ||1||
My God is the greatest, He is inaccessible (beyond the grasp of our senses), unfathomable, primal, immaculate and formless. 
ਮੇਰਾਗੋਵਿੰਦ (ਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈ, (ਕਿਸੇਸਿਆਣਪਨਾਲਉਸਤਕਮਨੁੱਖਦੀਪਹੁੰਚਨਹੀਂਹੋਸਕਦੀਉਹਗਿਆਨਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ, (ਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਉਸਨੂੰਮਾਇਆਦੀਕਾਲਖਨਹੀਂਲੱਗਸਕਦੀਉਸਦੀਕੋਈਖ਼ਾਸਸ਼ਕਲਨਹੀਂਦੱਸੀਜਾਸਕਦੀ l
 ۄڈا میرا گوۄِنّدُ اگم اگوچرُ آدِ نِرنّجنُ نِرنّکارُ جیِءُ 
میرا کائنات کا رب عظیم ہے ، ناقابلِ پہنچ ہے ، بے عیب ہے ، بنیادی ہے ، بے داغ ہے اور بے شکل ہے۔

 ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
tooNaadpurakhapramparkartaatayraapaarnapaa-i-aajaa-ay jee-o.
O’ God, You are the primal Being, the infinite Creator; Your limits cannot be found.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਤੂੰਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਂਤੇਸਰਬਵਿਆਪਕਹੈਂਤੂੰਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈਂਤੇਸਾਰੀਰਚਨਾਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈਂ।ਤੇਰੀਹਸਤੀਦਾਪਾਰਲਾਬੰਨਾ (ਕਿਸੇਨੂੰਲੱਭਨਹੀਂਸਕਦਾ।
 توُنّ آدِ پُرکھُ اپرنّپرُ کرتا تیرا پارُ ن پائِیا جاءِ جیِءُ 
آو پرکھ ۔ روز اول سے پہلے کا۔ اپرنپر۔ پر ے سے پرے ۔ لا محدود۔ کرتا ۔کارساز۔ کرنے والا۔ پار۔ کنارہ ۔ 
اے رب ، اے بنیادی وجود والے، اے بے انتہا تخلیق فرمانےوالے۔ تیری حدود کو پانا ناممکن ہے۔

 ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tooNghatghatantarsarabnirantarsabh meh rahi-aasamaa-ay jee-o.
You are pervading each and every heart and You are permeating in all.
ਤੂੰਹਰੇਕਸਰੀਰਵਿਚਮੌਜੂਦਹੈਂਤੂੰਇਕਰਸਸਭਨਾਂਵਿਚਸਮਾਰਿਹਾਹੈਂ।
 توُنّ گھٹ گھٹ انّترِ سرب نِرنّترِ سبھ مہِ رہِیا سماءِ جیِءُ 
گھٹ انتر۔ دل میں۔ پار برہم۔ پار لگا نے والا۔ سرب نرنتر۔ سب کے اندر۔ سمائے ۔ بستا ہے ۔ 
آپ ہر دل اور جگہ میں سرائیت کر رہے ہو اور ہر دل اور جگہ میں گھوم رہے ہیں ، آپ ہر ایک میں بسے ہوئے ہیں(آپ ہر جگہ موجود ہو)

 ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ghatantarpaarbarahmparmaysartaakaa antnapaa-i-aa.
Within every heart is the Supreme God, whose limits cannot be found.
ਹਮਪਰਮੇਸਰਹਰੇਕਸਰੀਰਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈਉਸਦੇਗੁਣਾਂਦਾਅੰਤ (ਕੋਈਜੀਵਨਹੀਂਪਾਸਕਦਾ।
 گھٹ انّترِ پارب٘رہمُ پرمیسرُ تا کا انّتُ ن پائِیا 
پرمیشور ۔ خدا ۔ انت ۔ آخر 
وہ دل کے اندر بسا ہوا بے نیاز خدا عظیم پروردگار ہے جس کی انتہا کو پانا نا ممکن ہے

 ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥
tisroopnaraykhadisatagochargurmukhalakhlakhaa-i-aa.
He has no particular form or shape; He is invisible and incomprehensible. However, to the Guru’s follower, the unknowable God becomes known.
ਉਸਪ੍ਰਭੂਦਾਕੋਈਖ਼ਾਸਰੂਪਕੋਈਖ਼ਾਸਚਿਹਨਚੱਕਰਨਹੀਂ।ਉਹਪ੍ਰਭੂ (ਇਹਨਾਂਅੱਖਾਂਨਾਲਦਿੱਸਦਾਨਹੀਂਉਹਗਿਆਨਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈਗੁਰੂਦੀਰਾਹੀਂਹੀਇਹਸਮਝਪੈਂਦੀਹੈਕਿਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦਾਸਰੂਪਬਿਆਨਨਹੀਂਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾ।
 تِسُ روُپُ ن ریکھ ادِسٹُ اگوچرُ گُرمُکھِ الکھُ لکھائِیا 
۔ روپ نہ ریکھ ۔ شکل وصورت ۔ ادست ۔ نظروں سے اوجھل۔ انند ۔ مکمل سکون ۔ گورمکھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ الکھ ۔ خیال اور حساب سے باہر ۔ جسکا اندازہ نہ ہو سکے ۔ لکھائیا ۔ سمجھائیا۔ 
اس کی کوئی مخصوص شکل و شباہت نہیں ہے۔ وہ ان دیکھا اور نامعلوم ہے۔صرف گرمکھ ہی اس ان دیکھے پروردگار کو دیکھ سکتا ہے۔

 ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
sadaaanandrahaidin raateesehjaynaamsamaa-ay jee-o.
Such a Guru’s follower, always remains in a state of bliss and imperceptibly merges in His Name.
ਜੇਹੜਾਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਂਦਾਹੈਉਹਹਰਵੇਲੇਆਤਮਕਆਨੰਦਵਿਚਮਗਨਰਹਿੰਦਾਹੈ,ਪ੍ਰਭੂਦੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨ
 سدا اننّدِ رہےَ دِنُ راتیِ سہجے نامِ سماءِ جیِءُ 
انند۔ پر سکون ۔ جب کسی قسم کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ 
گرو جی کا ایسا پیرو کار دن رات مستقل خوشی میں رہتا ہے ، اور بے ساختہ نام(یاد ذات) میں جذب ہوجاتا ہے۔

 ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥੨॥
tooNaadpurakhapramparkartaatayraapaarnapaa-i-aajaa-ay jee-o. ||2||
O’ God, You are the Primal Being, the Limitless Creator; Your limits cannot be found.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਤੂੰਸਾਰੇਜਗਤਦਾਮੂਲਹੈਂਤੇਸਰਬਵਿਆਪਕਹੈਂਤੂੰਪਰੇਤੋਂਪਰੇਹੈਂਤੇਸਾਰੀਰਚਨਾਦਾਰਚਨਹਾਰਹੈਂ।ਤੇਰੀਹਸਤੀਦਾਪਾਰਲਾਬੰਨਾ (ਕਿਸੇਨੂੰਲੱਭਨਹੀਂਸਕਦਾ l
 توُنّ آدِ پُرکھُ اپرنّپرُ کرتا تیرا پارُ ن پائِیا جاءِ جیِءُ 
اے رب ، اے بنیادی وجود والے، اے بے انتہا تخلیق فرمانےوالے۔ تیری حدود کو پانا ناممکن ہے۔

 ਤੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥
tooN satparmaysarsadaaabhinaaseeharharguneeniDhaanjee-o.
You are the eternal supreme Master, forever imperishable and the treasure of all the virtues.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂਤੂੰਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹੈਂਤੂੰਕਦੇਭੀਨਾਸਹੋਣਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈਂਤੂੰਸਾਰੇਗੁਣਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈਂ।
 توُنّ ستِ پرمیسرُ سدا ابِناسیِ ہرِ ہرِ گُنھیِ نِدھانُ جیِءُ  
ست ۔ سچا۔ صدیوی ۔ اوناسی ۔لافناہ ۔ گنی ندھان ۔ اوصاف کا خزانہ 
آپ سچے ، اور ہمیشہ کے لئے معافی تلافی سے بے نیاز ہو ۔ اے رب ، حار ، حار ، اس خوبی کا خزانہ ہے۔

 ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਜੀਉ ॥
harharparabhaykoavarnako-eetooNaapaypurakhsujaanjee-o.
O’ God, You are the One and only One, there is no other at all. You Yourself are the all-knowing supreme being.
ਹੇਹਰੀਤੂੰਹੀਇਕੋਇਕਮਾਲਕਹੈਂਤੇਰੇਬਰਾਬਰਦਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈਤੂੰਆਪਹੀਸਭਦੇਅੰਦਰਮੌਜੂਦਹੈਂਤੂੰਆਪਹੀਸਭਦੇਦਿਲਦੀਜਾਣਨਵਾਲਾਹੈਂ।
ہرِ ہرِ پ٘ربھُ ایکو اۄرُ ن کوئیِ توُنّ آپے پُرکھُ سُجانُ جیِءُ 
پروردگار مالک ، حار ، حار ایک ہی ایک واحد ذات ہے۔اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ پذات خود ہی سارا علم رکھنے والے رب ہیں۔ 

 ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ਤੂੰ ਪਰਧਾਨੁ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
purakhsujaantooNparDhaantuDhjayvadavarnako-ee
O’ God, You are the all-knowing, the most exalted and supreme; there is no other as great as You.
ਹੇਹਰੀਤੂੰਸਭਵਿਚਵਿਆਪਕਹੈਂਤੂੰਘਟਘਟਦੀਜਾਣਨਵਾਲਾਹੈਂਤੂੰਸਭਤੋਂਸ਼ਿਰੋਮਣੀਹੈਂਤੇਰੇਜੇਡਾਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂਹੈ।
 پُرکھُ سُجانُ توُنّ پردھانُ تُدھُ جیۄڈُ اۄرُ ن کوئیِ 
۔ پردھان۔ مقبول عام۔ سجان ۔ دانشمند ۔ بیداری 
 اے پروردگار آپ سب کو جاننے والے رب ہو ، بہت عظیم مرتبہ اور آسودہ حال ذات ہو۔ آپ جتنا کوئی دوسرا عظیم نہیں ہے۔

 ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਵਰਤਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ ॥
tayraasabadsabhtooNhaivartehtooNaapaykarahi so ho-ee.
Your word is pervading in all; whatever You do, comes to pass.
ਹਰਥਾਂਤੇਰਾਹੀਹੁਕਮਚੱਲਰਿਹਾਹੈਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਮੌਜੂਦਹੈਂਜਗਤਵਿਚਉਹੀਹੁੰਦਾਹੈਜੋਤੂੰਆਪਹੀਕਰਦਾਹੈਂ।
 تیرا سبدُ سبھُ توُنّہےَ ۄرتہِ توُنّ آپے کرہِ سُ ہوئیِ 
سبد۔ کلام۔ 
آپ کا کلام سب میں سرائیت کر رہا ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہو(کرنا چاہتے ہو) ، وہ ہو جاتا ہے۔

 ਹਰਿ ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਏਕੋ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਖਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਉ ॥
harsabh meh ravi-aaayko so-eegurmukhlakhi-aaharnaamjee-o.
Only a Guru’s follower comes to understand that one God is permeating all.
ਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਵਿਚਇਕਉਹਪਰਮਾਤਮਾਹੀਰਮਰਿਹਾਹੈਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਉਸਪਰਮਾਤਮਾਦੇਨਾਮਦੀਸੂਝਪੈਂਦੀਹੈ।
 ہرِ سبھ مہِ رۄِیا ایکو سوئیِ گُرمُکھِ لکھِیا ہرِ نامُ جیِءُ 
۔ لکھیا۔ رویا۔ مجذوب ۔
ایک ہی خدا سب میں سرائیت کر رہا ہے۔ رب کا نام (کلام) صرف گرمکھ کی ہی سمجھ میں آتا ہے۔

 ਤੂੰ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ਜੀਉ ॥੩॥
tooN satparmaysarsadaaabhinaaseeharharguneeniDhaanjee-o. ||3||
O’ God, You are the eternal supreme Master, forever imperishable and the treasure of all the virtues.
ਹੇਪ੍ਰਭੂਤੂੰਸਦਾਕਾਇਮਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਂਤੂੰਸਭਤੋਂਵੱਡਾਹਾਕਮਹੈਂਤੂੰਕਦੇਭੀਨਾਸਹੋਣਵਾਲਾਨਹੀਂਹੈਂਤੂੰਸਾਰੇਗੁਣਾਂਦਾਖ਼ਜ਼ਾਨਾਹੈਂ
 توُنّ ستِ پرمیسرُ سدا ابِناسیِ ہرِ ہرِ گُنھیِ نِدھانُ جیِءُ 
آپ سچے ، اور ہمیشہ کے لئے معافی تلافی سے بے نیاز ہو ۔ اے رب ، حار ، حار ، اس خوبی کا خزانہ ہے۔

 ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥
sabhtooNhaikartaasabhtayreevadi-aa-eeji-o bhaavaitivaichalaa-ay jee-o.
O’ God, You are the Creator of all, and all glory is Yours. As it pleases Your Will, You so direct the universe (Your creation).
ਹੇਕਰਤਾਰਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਹੈਂਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤੇਰੇਹੀਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੈ।ਹੇਕਰਤਾਰਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗੇਤਿਵੇਂਆਪਣੀਇਸਰਚਨਾਨੂੰਆਪਣੇਹੁਕਮਵਿਚਤੋਰ।
سبھُ توُنّہےَ کرتا سبھ تیریِ ۄڈِیائیِ جِءُ بھاۄےَ تِۄےَ چلاءِ جیِءُ 
کرتا ۔ کرنے والا۔ وڈیائی ۔ عظمت ۔ بھاوے ۔ رضا۔ فرمان ۔ خواہش۔ 
آپ سب کے تخلیق کار ہیں ، اور ساری بڑائی آپ کی ہی ہے۔ ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہے۔

 ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ ਸਭ ਤੇਰੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tuDhaapaybhaavaitivaichalaavehsabhtayraisabadsamaa-ay jee-o.
O’ God, You direct the universe as it pleases You and all follow Your command.
ਹੇਕਰਤਾਰਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਆਪਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈਤਿਵੇਂਤੂੰਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰਕਾਰੇਲਾਰਿਹਾਹੈਂਸਾਰੀਲੁਕਾਈਤੇਰੇਹੀਹੁਕਮਦੇਅਨੁਸਾਰਹੋਕੇਤੁਰਦੀਹੈ।
 تُدھُ آپے بھاۄےَ تِۄےَ چلاۄہِ سبھ تیرےَ سبدِ سماءِ جیِءُ 
سبد۔ فرمان۔ 
ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہےہر ایک تیرے شبد میں محوہوچکا ہے (گھل مل چکا ہے)۔

 ਸਭ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਜਾਂ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤੇਰੈ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ ॥
sabhsabadsamaavaijaaNtuDhbhaavaitayraisabadvadi-aa-ee.
The entire universe is attuned to your command. Only when it pleases You that we obtain honor through Your word.
ਸਾਰੀਲੁਕਾਈਤੇਰੇਹੁਕਮਵਿਚਹੀਟਿਕੀਰਹਿੰਦੀਹੈਜਦੋਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗਦਾਹੈਤਾਂਤੇਰੇਹੁਕਮਅਨੁਸਾਰਹੀ (ਜੀਵਾਂਨੂੰਆਦਰਮਾਣਮਿਲਦਾਹੈ
 سبھ سبدِ سماۄےَ جاں تُدھُ بھاۄےَ تیرےَ سبدِ ۄڈِیائیِ 
جب یہ تیری ذات کو پسند ہوتا ہے(تیری ذات چاہتی ہے)تب ہی ہم تیرے شبد کے ذریعہ بڑائی حاصل کرتے ہیں۔

 ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
gurmukhbuDhpaa-ee-aiaapgavaa-ee-aisabdayrahi-aasamaa-ee.
When, through the Guru we obtain virtuous intellect and shed our self-conceit, only then through the Guru’s word, God seems to be pervading everywhere.
ਜੇਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪੈਕੇਚੰਗੀਅਕਲਹਾਸਲਕਰਲਈਏਜੇ (ਆਪਣੇਅੰਦਰੋਂਹਉਮੈਅਹੰਕਾਰਦੂਰਕਰਲਈਏਤਾਂਗੁਰਸ਼ਬਦਦੀਬਰਕਤਿਨਾਲਉਹਕਰਤਾਰਹਰਥਾਂਵਿਆਪਕਦਿੱਸਦਾਹੈ।
 گُرمُکھِ بُدھِ پائیِئےَ آپُ گۄائیِئےَ سبدے رہِیا سمائیِ 
گومکھ ۔ مرشد کے ذریعے ۔ آپ ۔ خودی ۔ خوئش پن
گرمکھ کو دانائی حاصل ہو جاتی ہے ، اور اپنی خود غرضی کو ختم کردیتا ہے اور اس کے شبد میں گھل مل جاتا ہے(محو ہو جاتا ہے)۔

 ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ਜੀਉ ॥
tayraasabadagochargurmukhpaa-ee-ainaanaknaamsamaa-ay jee-o.
O’ Nanak, only a Guru’s follower can understand Your incomprehensible Word, and when he understands it, he remains absorbed in Your Name.
ਹੇਨਾਨਕਤੇਰਾਹੁਕਮਜੀਵਾਂਦੇਗਿਆਨਇੰਦ੍ਰਿਆਂਦੀਪਹੁੰਚਤੋਂਪਰੇਹੈ (ਤੇਰੇਹੁਕਮਦੀਸਮਝਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈ, (ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਪ੍ਰਾਪਤਹੁੰਦੀਹੈਉਹਤੇਰੇਨਾਮਵਿਚਲੀਨਹੋਜਾਂਦਾਹੈ।
 تیرا سبدُ اگوچرُ گُرمُکھِ پائیِئےَ نانک نامِ سماءِ جیِءُ 
۔ اگوچر۔ ناقابل بیان ۔
گرمکھ کو تیرا ناقابل فہم شبد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اے نانک وہ نام(ذات خدا) میں گھل مل جاتا ہے۔

 ਸਭੁ ਤੂੰਹੈ ਕਰਤਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥
sabhtooNhaikartaasabhtayreevadi-aa-eeji-o bhaavaitivaichalaa-ay jee-o. 
||4||7||14||
O’ God, You are the Creator of all, and all glory is Yours. As it pleases Your Will, so You direct the universe (Your creation).
ਹੇਕਰਤਾਰਹਰਥਾਂਤੂੰਹੀਤੂੰਹੈਂਸਾਰੀਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਤੇਰੇਹੀਤੇਜਪ੍ਰਤਾਪਦਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਹੈ।ਹੇਕਰਤਾਰਜਿਵੇਂਤੈਨੂੰਚੰਗਾਲੱਗੇਤਿਵੇਂ (ਆਪਣੀਇਸਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਨੂੰਆਪਣੇਹੁਕਮਵਿਚਤੋਰ l
 سبھُ توُنّہےَ کرتا سبھ تیریِ ۄڈِیائیِ جِءُ بھاۄےَ تِۄےَ چلاءِ جیِءُ ੧੪
وڈیائی ۔ عظمت
آپ سب کے تخلیق کار ہیں ، اور ساری بڑائی آپ کی ہی ہے۔ ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں جو تیری ذات کو پسند ہوتا ہے۔

 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaarsatgurparsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
ਅਕਾਲਪੁਰਖਇੱਕਹੈਅਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੀਕਿਰਪਾਨਾਲਮਿਲਦਾਹੈ
 ستِگُر پ٘رسادِ 
ہمیشہ قائم رہنے والا خدا صرف ایک ہے ۔ صرف سچے مرشد کی رحمت سے ہی اس کی پہچان ہو سکتی ہے

 ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਛੰਤ ਘਰੁ ੪ ॥
aasaamehlaa 4 chhantghar 4.
RaagAasaa, the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat:
ਰਾਗਆਸਾਘਰ੪ਵਿੱਚਗੁਰੂਰਾਮਦਾਸਜੀਦੀਬਾਣੀ ‘ਛੰਤ
 آسا مہلا  چھنّت گھرُ 
 ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨੁ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
haramritbhinnay lo-inaa man paraymratannaaraamraajay.
O’ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed).
ਮੇਰੀਆਂਅੱਖਾਂਆਤਮਕਜੀਵਨਦੇਣਵਾਲੇਹਰਿਨਾਮਜਲਨਾਲਸਰੂਰਵਿਚਆਗਈਆਂਹਨਮੇਰਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮਰੰਗਵਿਚਰੰਗਿਆਗਿਆਹੈ।
 ہرِ انّم٘رِت بھِنّنے لوئِنھا منُ پ٘ریمِ رتنّنا رام راجے 
ہر انمرت بھنے لوئنا۔ ہر ۔ خدا۔ انمرت۔ آب حیات ۔ وہ پانی جس سے اخلاقی و روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے ۔ بھنے ۔ تم ۔ تر۔ لوئنا ۔ آنکھیں۔ من ۔ دل ۔ قلب۔ ذہن۔ پریم ۔پیار۔ محبت۔ رتننا۔ محو ومجذوب۔ من ۔ دل ۔ 
 اے میرے رب میری آنکھیں تیرے امرت سے گیلی ہیں ، اور اے میرے رب ، میرا دماغ تیری محبت سے مرجع(بھرا پڑا) ہے۔

 ਮਨੁ ਰਾਮਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸੋਵਿੰਨਾ ॥
manraamkasvateelaa-i-aakanchansovinnaa.
 (I feel that) my mind has become immaculate like pure gold by the touchstone of God’s Name.
ਪਰਮਾਤਮਾਨੇਮੇਰੇਮਨਨੂੰ (ਆਪਣੇਨਾਮਦੀਕਸਵੱਟੀਉਤੇਘਸਾਇਆਹੈਤੇਇਹਸੁੱਧਸੋਨਾਬਣਗਿਆਹੈ।
 منُ رامِ کسۄٹیِ لائِیا کنّچنُ سوۄِنّنا 
کسوتی ۔ آزمائش ۔ امتحان۔ پرکھنے والی وٹی ۔ کنچن ۔ سونا۔ سووننا۔ کتنی دنی کا ہے 
خداوند نے اپنے لمس کی کسوٹی پر میرے دل و دماغ کو پرکھا اور اسے سو فیصد سونا ملا(مجھے سو فیصد خالص پایا)۔

 ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੋ ਭਿੰਨਾ ॥
gurmukh rang chalooli-aamayraa man tanobhinnaa.
By following the Guru’s teachings, my mind is imbued with love for God; my mind and body are drenched with His love
ਗੁਰੂਦੀਸਰਨਪਿਆਂਮੇਰਾਮਨਪ੍ਰਭੂਦੇਪ੍ਰੇਮਰੰਗਵਿਚਗੂੜ੍ਹਾਲਾਲਹੋਗਿਆਹੈਮੇਰਾਮਨਤਰੋਤਰਹੋਗਿਆਹੈਮੇਰਾਹਿਰਦਾਤਰੋਤਰਹੋਗਿਆਹੈ।
 گُرمُکھِ رنّگِ چلوُلِیا میرا منُ تنو بھِنّنا 
۔ رن چلو لیا۔ چوں لالہ ۔ لالہ کےپھول جیسا رنگ ۔ من تنو۔ دل وجان ۔ بھنا۔ تم 
گرمکھ کی طرح میں پوست(خدا کی محبت) کے گہرے سرخ رنگ میں رنگین ہو چکا ہوں ، اور میرا دماغ اور جسم اس کی محبت سے تر ہو چکے ہیں۔