Guru Granth Sahib Translation Project

Telugu

జాప్జీ సాహిబ్ [తెలుగు ఆడియో గుట్కా]

జప్జీ సాహిబ్ అనేది గురునానక్ రచించిన శ్లోకం, ఇది సిక్కు గురువులలో మొదటిది. ఇది సిక్కులలో గొప్ప ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతతో తీసుకోబడిన ప్రార్థన. జాప్జీ సాహిబ్ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్‌లో చేర్చబడలేదు కానీ రెండు పంక్తులు, ముప్పై-ఎనిమిది పౌరీలు లేదా చరణాలను కలిగి ఉన్న సలోక్‌తో ముందుమాటగా కనిపిస్తుంది. ఇది నిటారుగా ఉన్న వివిధ ఇతివృత్తాల అన్వేషణ ద్వారా సిక్కు మతం యొక్క ప్రధాన విలువలకు ప్రతిబింబం. సిక్కులు విశ్వసించే మరియు బోధించే వాటిని వివరించడంలో ఈ …

జాప్జీ సాహిబ్ [తెలుగు ఆడియో గుట్కా] Read More »

సుఖమణి సాహిబ్ [తెలుగు ఆడియో గుట్కా]

గురు అర్జన్ దేవ్ జీ ఐదవ సిక్కు గురువు, సుఖ్మణి సాహిబ్‌ను కంపోజ్ చేశారు, దీనిని సిక్కుమతంలో శాంతి కీర్తన అని కూడా పిలుస్తారు. సిక్కు మతం యొక్క పవిత్ర గ్రంథం, గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ దీనిని కలిగి ఉంది. సుఖ్‌మణి సాహిబ్‌లో 24 విభాగాలు (అష్టపదిలు) ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి 8 చరణాలతో ఇది చదివిన లేదా వినే వ్యక్తులకు ఆధ్యాత్మిక సాంత్వన మరియు మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. సుఖ్‌మణి ఓదార్పునిచ్చే కంటెంట్‌కు ప్రసిద్ధి చెందింది. సిక్కులు …

సుఖమణి సాహిబ్ [తెలుగు ఆడియో గుట్కా] Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్, సిఖ్స్ కోసం జీవిత ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శిని, భగవంతుడు ఒకటే ఉండేందుకు అమ్మితమైన ప్రధాన ఉపదేశం ఇచ్చింది. అలాంటి ఉపదేశం భగవంతుని ఒకటిగా, నిత్యముగా, మనుష్యుల అవగాహన వద్ద పైన ఉండినట్లయితే. మరియు, గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ధర్మాన్ని నాము సిమ్రన్ – అందులో విష్ణువు స్మరించే మరియు భగవంతునితో ఆధ్యాత్మిక సాక్షాత్కారము మరియు అవినాభావముకు మార్గము అనుభవించటం మాత్రమే గురించి వాదించేందుకు. గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ లో సంతోషము లేక విచారణా సమయానికి …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురూ గ్రంథ్ సాహిబ్ ప్రధానంగా షబ్దాలు లేదా కీర్తనలతో, గుర్ముఖీ లిపిలో మరియు పంజాబీలో ఉన్నాయి. ఇతర సాహిత్యాలు బ్రజ్ భాషలో మరియు సంస్కృతంలో ఉన్నాయి. ఇది సీఖిజండం యొక్క స్థాపకుడు గురు నానక్ దేవ్ గారు చేసిన కార్యకలాపాలను, భక్తి సముదాయం లోని ఇతర సేంట్లు మరియు సీఖ్ గురులలో గురు గోబింద్ సింగ్ వరకు అనుసరించిన కార్యకలాపాలను కలిగిస్తుంది. ఈ గ్రంథం రాగాల వంటి సంగీత మాపాలకు విభజించబడింది, అవి పాడాల వంటి హైమ్న్లలో …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

దేవుడు ఒకటి; దేవుడు పేరు ధ్యానించాలి. జీవితం నేతగా నిజాయితీకరణ, దయ మరియు సేవా అనుసరించాలని సిఖ్స్ విశ్వాన్ని నమ్ముతున్నారు. ఈ కోసం, సిఖ్ అందరూ గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ మనస్థితి గురు. ఇది పాటలు అంతర్జాలిక సందేశాలు, నైతిక మార్గసూచికలు మరియు స్పష్టమైన సమాజ శైలి గురించి అభివ్యక్తీకరిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ పాఠము మాత్రమే ధర్మ శాస్త్రం అని కాదు, అనుకరించుకోవడం, గురుభక్తిని ఇష్టపడుతుంది మరియు అమర్చబడ్డది సిఖ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోరుకోవడం కూడా. గురు గ్రంథ్ …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ ఒక సమ్మేళనం అయినది. ఇది సిఖ్ గురులు మరియు వివిధ పరంపరల మహాత్ముల పాట్లను ఒకటిగా సేకరించింది. ఇది కర్తన ముగింపున గురు గోబింద్ సింగ్ ద్వారా, 1708 లో ప్రస్తుత రూపంలో కలిగి ఉంది. ఇది “పంచమ సంస్కరణం” అంటారు, ముందుగా గురు అర్జన్ ద్వారా 1604 లో మార్పుకలిగిన కంపైలేషన్ను జోడించింది, అదికి అదనపు పాటలు కలిగించాడు. ఇది 1,430 పేజీల గుర్ముఖీ శాస్త్రంలో ఉంది, ప్రధానగా మొదటి ఐదు …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ సిఖిజం ధర్మ గ్రంథము గా అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రధాన స్థానంలో ఉంది మరియు హేగా ఇందులో మనుషుల గురువుల తర్వాత అమరావత్తర గురువుల తర్వాత సిఖ్స్ ద్వారా గౌరవించబడుతుంది. ఇది గురు నానక్ నుండి గురు తేగ్ బహాదుర్ వరకూ సిఖ్ గురుల హిందువుల మరియు ఉపదేశాల సమేత హైమ్స్ మరియు అవి గోరూ ఆర్జన్ మీద సమాహారించాడు విశిష్ట మరియు ఫరీద్ పోలితో వంటి అనేక ఇతర సంతుల యొక్క యొక్క …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ 1604లో గురు అర్జున్ దేవ్, ఐదవ సిఖ్ గురు చేయబడింది. ఇది ప్రధానంగా పంజాబీ భాష మరియు గుర్ముఖి లిపిలో ఉంది, సిఖ్ గురుల శ్లోకాలు, అందరికీ గురు నానక్ దేవ్, గురు అంగద్ దేవ్, గురు అమర్ దాస్, గురు రామ్ దాస్, మరియు గురు తేఘ్ బహాదుర్ నుండి వచ్చిన హైమ్స్ నుండి కలిగేలా రచనలను ప్రముఖంగా కలిగేలా ఉంటుంది. అందువల్ల ఇది అన్ని మానవత్వ కి సమానమైన సందేశం …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

అది తన రూపాను మరియు విషయ లో అనువద గురు గ్రంథ సాహిబ్ లో తెలుసుకుంటుంది, అది ప్రామాణికత మరియు ప్రపంచవాదం లో శ్రేష్టతను చెందిన గురు గ్రంథ సాహిబ్ మార్గదర్శకం కలిగి ఉంది. ఈ గ్రంథం సిఖ్ సముదాయానికి ఆధ్యాత్మిక మరియు నియమిత జీవితం నడిపటానికి మార్గదర్శకం అయింది కాబట్టి, దేవుని పేరు, ఆత్మహత్య, మరియు ఒకే సృష్టివాదిని భక్తి ప్రధానత తెలిపింది. గురు గ్రంథ సాహిబ్ మాత్రమే మాత్రమే తరాత్మక స్క్రిప్టుర్ కాదు లేదా, …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ గుర్ముఖీ లిపిలో ఉన్న శబదాలతో (కీర్తనలు) ఆధునిక పంజాబీలో ముఖ్యంగా, బ్రజ్ భాషా మరియు సంస్కృతి వంటి ఇతర భారతీయ భాషలులో కొంత కొంత కీర్తనలు ఉన్నట్లు. ఇది సిఖిజనం ప్రారంభించిన సిఖిజంతుడు గురు నానక్ దేవ్ చేత రచనలు మరియు ఇతర భక్తి చలనా సంతులు మరియు సిఖ్ గురులు గురు గోబింద్ సింగ్ వరకు, పద్యాల విభాగాలకు రాగాల వలన వ్యవస్థపడి, ఇవి పాటలు అనే పద్యాలకు విభాగపడి ఉన్నట్లు. …

గురు గ్రంథ్ సాహిబ్ జీ తెలుగు అనువాదం Read More »

Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/