Urdu-Page-312

SGGS Page 312
ਤਿਸੁਅਗੈਪਿਛੈਢੋਈਨਾਹੀਗੁਰਸਿਖੀਮਨਿਵੀਚਾਰਿਆ
tisagaipichhaidho-eenaaheegursikhee man veechaari-aa.
The Guru’s disciples have realized this in their minds that such a person gets no refuge here and hereafter.
ਉਸਨੂੰਨਾਇਸਲੋਕਵਿਚਤੇਨਾਹੀਪਰਲੋਕਵਿਚਕਿਤੇਭੀਆਸਰਾਨਹੀਂਮਿਲਦਾਸਭਗੁਰਸਿੱਖਾਂਨੇਮਨਵਿਚਇਹਵਿਚਾਰਕੀਤੀਹੈ.
تِسُ   اگےَ  پِچھےَ  ڈھۄئی  ناہی  گُرسِکھی  منِ  ویِچارِیا 
اسے نہ یہاں اور نہ ہی اس کے بعد کوئی پناہ ملے گی۔ گورکھ سکھوں نے اپنے ذہن میں اس کا احساس کرلیا ہے۔


ਸਤਿਗੁਰੂਨੋਮਿਲੇਸੇਈਜਨਉਬਰੇਜਿਨਹਿਰਦੈਨਾਮੁਸਮਾਰਿਆ
satguroo no milay say-eejanubrayjinhirdainaamsamaari-aa.
Those people who meet the true Guru are saved from the world ocean of vices because they enshirineNaam in their heart.
ਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਨੂੰਜਾਮਿਲਦੇਹਨਉਹਸੰਸਾਰਸਾਗਰਤੋਂਬਚਜਾਂਦੇਹਨਕਿਉਂਕਿਉਹਹਿਰਦੇਵਿਚਨਾਮਨੂੰਸੰਭਾਲਦੇਹਨ
ستِگُرۄُ  نۄ  مِلے  سیئی  جن  اُبرے   جِن  ہِردےَ  نامُ  سمارِیا 
وہ لوگ جو سچے گرو سے ملتے ہیں وہ دنیا کے بحر وسوسے سے نجات پا چکے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل میں نام قائم کرتے ہیں۔


ਜਨਨਾਨਕਕੇਗੁਰਸਿਖਪੁਤਹਹੁਹਰਿਜਪਿਅਹੁਹਰਿਨਿਸਤਾਰਿਆ
jannaanakkaygursikhputhahuharjapi-ahuharnistaari-aa. ||2||
Therefore, O’ the Gursikh sons of devotee Nanak, meditate on God, because only God is the saviour from the worldly bonds. ||2||
ਇਸਲਈਪ੍ਰਭੂਦੇਦਾਸਨਾਨਕਦੇਸਿੱਖਪੁੱਤਰੋਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਜਪੋ, (ਕਿਉਂਕਿਪ੍ਰਭੂ (ਸੰਸਾਰਤੋਂਪਾਰਉਤਾਰਦਾਹੈ
جن  نانک  کے  گُرسِکھ  پُتہہُ  ہرِ  جپِئہُ  ہرِ  نِستارِیا 2
لہذا ، اے عقیدت مند نانک کے گورشیخ بیٹے ، خدا کا ذکر کرو ، کیونکہ صرف خدا ہی دنیاوی بندھنوں سے نجات دہندہ ہے۔


ਮਹਲਾ੩
mehlaa 3.
Salok, Third Guru:
محلا 3
سالوک ، تیسرا گرو :
ਹਉਮੈਜਗਤੁਭੁਲਾਇਆਦੁਰਮਤਿਬਿਖਿਆਬਿਕਾਰ
ha-umaijagatbhulaa-i-aadurmatbikhi-aabikaar.
Egotism has led the world astray, misguided by evil intellect and Maya (worldly wealth), it commits evil deeds
ਹਉਮੈਨੇਜਗਤਨੂੰਕੁਰਾਹੇਪਾਇਆਹੋਇਆਹੈਖੋਟੀਮਤਿਤੇਮਾਇਆਵਿਚ (ਫਸਕੇਵਿਕਾਰਕਰੀਜਾਂਦਾਹੈ
ہئُمےَ  جگتُ  بھُلائِیا  دُرمتِ  بِکھِیا  بِکار 
بداخلاقی نے دنیا کو گمراہ کیا ، بد عقل اور مایا (دنیاوی دولت) کے ذریعہ گمراہ کیا ، وہ برے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔


ਸਤਿਗੁਰੁਮਿਲੈਤਨਦਰਿਹੋਇਮਨਮੁਖਅੰਧਅੰਧਿਆਰ
satgurmilaita nadar ho-ay manmukhanDhanDhi-aar.
Without the Guru’s guidance the self-conceited persons remain in the darkness of ignorance, but if one meets the Guru, then he is blessed by God’s grace.
ਜਿਸਮਨੁੱਖਨੂੰਗੁਰੂਮਿਲਦਾਹੈਉਸਤੇਪ੍ਰਭੂਦੀਮਿਹਰਦੀਨਜ਼ਰਹੁੰਦੀਹੈਮਨਦੇਮੁਰੀਦਮਨੁੱਖਨਦਾਰਅੰਨ੍ਹੇਰਹਿੰਦੇਹਨ
ستِگُرُ  مِلےَ  ت  ندرِ  ہۄءِ  منمُکھ  انّدھ  انّدھِیار 
گرو کی رہنمائی کے بغیر خود غرض افراد جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہیں ، لیکن اگر کوئی گرو سے مل جاتا ہے تو خدا کے فضل سے اس کا احسان ہوتا ہے


ਨਾਨਕਆਪੇਮੇਲਿਲਏਜਿਸਨੋਸਬਦਿਲਾਏਪਿਆਰੁ
naanakaapaymayl la-ay jis no sabadlaa-ay pi-aar. ||3||
O’ Nanak, God unites the one with Himself whom, He imbues with the love of the Guru’s word. ||3||
ਹੇਨਾਨਕਹਰੀਜਿਸਮਨੁੱਖਦਾਪਿਆਰਸ਼ਬਦਵਿਚਲਾਂਦਾਹੈਉਸਨੂੰਹਰੀਆਪਹੀਆਪਣੇਨਾਲਮੇਲਲੈਂਦਾਹੈ
نانک  آپے  میلِ  لۓ   جِس  نۄ  سبدِ  لاۓ  پِیارُ 3
اے نانک ، رب ان لوگوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے جن کو وہ اپنے کلام سے محبت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔


ਪਉੜੀ
pa-orhee.
Pauree:
پئُڑی 
پیوری :
ਸਚੁਸਚੇਕੀਸਿਫਤਿਸਲਾਹਹੈਸੋਕਰੇਜਿਸੁਅੰਦਰੁਭਿਜੈ
sachsachaykeesifatsalaahhai so karayjisandarbhijai.
Everlasting is the praise of true God. But only he utters this praise, whose heart is imbued with the divine love.
ਪ੍ਰਭੂਦੀਸਿਫ਼ਤਿਸਾਲਾਹਸਦਾਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲੀਹੈਇਹਉਹਮਨੁੱਖਕਰਸਕਦਾਹੈਜਿਸਦਾਹਿਰਦਾਸਿਫ਼ਤਿਵਿਚਭਿੱਜਾਹੋਇਆਹੋਵੇ
سچُ  سچے  کی  صِفتِ  سلاح  ہےَ  سۄ  کرے  جِسُ  انّدرُ  بھِجےَ 
لازوال حقیقی خدا کی حمد ہے۔ لیکن صرف وہی یہ تعریف کہتا ہے ، جس کا دل الٰہی محبت میں رنگا ہوا ہے۔


ਜਿਨੀਇਕਮਨਿਇਕੁਅਰਾਧਿਆਤਿਨਕਾਕੰਧੁਨਕਬਹੂਛਿਜੈ
jineeik man ikaraaDhi-aatin kaakanDhnakabhoochhijai.
Those who worship God with single-minded devotion, their body is never weakened by the vices.
ਜੋਮਨੁੱਖਏਕਾਗਰਚਿੱਤਹੋਕੇਇਕਹਰੀਦਾਸਿਮਰਨਕਰਦੇਹਨਉਹਨਾਂਦਾਸਰੀਰਕਦੀਵਿਕਾਰਾਂਵਿਚਖਚਿਤਨਹੀਂਹੁੰਦਾ
جِنی  اِک  منِ  اِکُ  ارادھِیا   تِن  کا  کنّدھُ  ن  کبہۄُ  چھِجےَ 
جو لوگ یک جہتی کے ساتھ ایک ہی رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے جسم کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔


ਧਨੁਧਨੁਪੁਰਖਸਾਬਾਸਿਹੈਜਿਨਸਚੁਰਸਨਾਅੰਮ੍ਰਿਤੁਪਿਜੈ
DhanDhanpurakhsaabaashaijinsachrasnaaamritpijai.
Blessed and worthy of praise are those, who partake the Nectar of Naam.
ਉਹਮਨੁੱਖਧੰਨਹਨਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇਉਹਨਾਂਨੂੰਜੋਜੀਭਨਾਲਸੱਚਾਨਾਮਅੰਮ੍ਰਿਤਪੀਂਦੇਹਨ
دھنُ  دھنُ  پُرکھ  ساباسِ  ہےَ   جِن  سچُ  رسنا  انّم٘رِتُ  پِجےَ 
مبارک اور قابل ستائش ہیں وہ ، جو امت کے نام سے حصہ لیتے ہیں


ਸਚੁਸਚਾਜਿਨਮਨਿਭਾਵਦਾਸੇਮਨਿਸਚੀਦਰਗਹਲਿਜੈ
sachsachaajin man bhaavdaa say man sacheedargehlijai.
They whose minds are truly pleased with God are honored in His court
ਜਿਨ੍ਹਾਂਦੇਮਨਵਿਚਸੱਚਾਹਰੀਸਚਮੁਚਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈਉਹਸੱਚੀਦਰਗਾਹਵਿਚਸਤਕਾਰੇਜਾਂਦੇਹਨ
سچُ  سچا  جِن  منِ  بھاودا   سے  منِ  سچی  درگہ  لِجےَ 
وہ جن کے ذہنوں سے خدا کو واقعتاراضی کیا جاتا ہے اس کے دربار میں ان کا احترام کیا جاتا ہے۔


ਧਨੁਧੰਨੁਜਨਮੁਸਚਿਆਰੀਆਮੁਖਉਜਲਸਚੁਕਰਿਜੈ੨੦
DhanDhanjanamsachi-aaree-aamukhujalsachkarijai. ||20||
Blessed and praiseworthy is the human life of those true ones, because they are honored by God in His court.||20||
ਸਚਿਆਰਿਆਂਮਨੁੱਖਾਦਾਜਨਮਸਫਲਾਹੈਕਿਉਂਕਿਦਰਗਾਹਵਿਚਉਹਸੁਰਖ਼ੁਰੂਕੀਤੇਜਾਂਦੇਹਨ
دھنُ  دھنّنُ  جنمُ  سچِیاریِیا   مُکھ  اُجل  سچُ  کرِجےَ  20 
مبارک اور قابل ستائش ہے ان سچا لوگوں کی انسانی زندگی ، کیونکہ وہ خدا کے دربار میں ان کی عزت کرتے ہیں۔


ਸਲੋਕਮਃ੪
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄک  م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਸਾਕਤਜਾਇਨਿਵਹਿਗੁਰਆਗੈਮਨਿਖੋਟੇਕੂੜਿਕੂੜਿਆਰੇ
saakatjaa-ay nivehguraagai man khotaykoorhkoorhi-aaray.
Even if the faithless cynics go and bow before the Guru, still their minds remain corrupt and filled with utter falsehood
ਜੇਸਾਕਤਮਨੁੱਖਗੁਰੂਦੇਅੱਗੇਜਾਭੀਨਿਊਣਤਾਂਭੀਉਹਮਨੋਂਖੋਟੇਰਹਿੰਦੇਹਨਤੇਖੋਟੇਹੋਣਕਰਕੇਕੂੜਦੇਹੀਵਪਾਰੀਬਣੇਰਹਿੰਦੇਹਨ
ساکت  جاءِ  نِوہِ  گُر  آگےَ   منِ  کھۄٹے  کۄُڑِ  کۄُڑِیارے 
یہاں تک کہ اگر بے وفا بدتمیزی کرتے ہوئے گرو کے سامنے جھک جاتے ہیں ، پھر بھی ان کے دماغ بدعنوان اور سراسر جھوٹ سے بھر جاتے ہیں۔


ਜਾਗੁਰੁਕਹੈਉਠਹੁਮੇਰੇਭਾਈਬਹਿਜਾਹਿਘੁਸਰਿਬਗੁਲਾਰੇ
jaagurkahaiuthahumayraybhaa-eebahijaahighusarbagulaaray.
When the Guru asks his disciples to rise up, then these faithless cynics mingle with the disciples like cranes in the crowd.
ਜਦੋਂਗੁਰੂਸਭਸਿੱਖਾਂਨੂੰਆਖਦਾਹੈ-‘ਹੇਮੇਰੇਭਰਾਵੋਸੁਚੇਤਹੋਵੋ!’ ਤਾਂਇਹਸਾਕਤਭੀਬਗਲਿਆਂਵਾਂਗਸਿੱਖਾਂਵਿਚਰਲਕੇਬਹਿਜਾਂਦੇਹਨ
جا  گُرُ  کہےَ  اُٹھہُ  میرے  بھائی  بہِ  جاہِ  گھُسرِ  بگُلارے 
جب گرو اپنے شاگردوں کو اٹھ کھڑا ہونے کو کہتے ہیں ، تب یہ بے وفا مذموم بھیڑ میں کرینوں کی طرح شاگردوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں


ਗੁਰਸਿਖਾਅੰਦਰਿਸਤਿਗੁਰੁਵਰਤੈਚੁਣਿਕਢੇਲਧੋਵਾਰੇ
gursikhaaandarsatgurvartaichunkadhaylaDhovaaray.
The True Guru dwells within his disciples, therefore the Guru’s disciples easily pick out and expel these faithless cynics
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂਦੇਹਿਰਦੇਵਿਚਸਤਿਗੁਰੂਵੱਸਦਾਹੈਇਸਕਰਕੇਸਿੱਖਾਂਵਿਚਰਲਕੇਬੈਠੇਹੋਏਭੀਸਾਕਤਲਾਧਦੇਵੇਲੇਚੁਣਕੇਕੱਢੇਜਾਂਦੇਹਨ
گُرسِکھا  انّدرِ  ستِگُرُ  ورتےَ چُݨِ  کڈھے  لدھۄوارے 
سچا گرو اپنے گرو سکھوں میں غالب ہے۔ وہ آوارہ بازوں کو باہر نکال دیتے ہیں


ਓਇਅਗੈਪਿਛੈਬਹਿਮੁਹੁਛਪਾਇਨਿਨਰਲਨੀਖੋਟੇਆਰੇ
o-ayagaipichhaibahimuhuchhapaa-in naralneekhotay-aaray.
These faithless cynics hide themselves by sitting here and there, but still they are not able to blend in with the true disciple.
ਉਹਅਗਾਂਹਪਿਛਾਂਹਹੋਕੇਮੂੰਹਤਾਂਬਥੇਰਾਲੁਕਾਂਦੇਹਨਪਰਕੂੜਦੇਵਪਾਰੀਸਿੱਖਾਂਵਿਚਰਲਨਹੀਂਸਕਦੇ
اۄءِ  اگےَ  پِچھےَ  بہِ  مُہُ  چھپائِنِ  ن  رلنی  کھۄٹییارے 
وہیں اور بیٹھ کر ، وہ اپنے چہرے چھپاتے ہیں۔ جعلی ہونے کی وجہ سے ، وہ حقیقی کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں۔


ਓਨਾਦਾਭਖੁਸੁਓਥੈਨਾਹੀਜਾਇਕੂੜੁਲਹਨਿਭੇਡਾਰੇ
onaadaabhakh so othainaaheejaa-ay koorhlahanbhaydaaray.
The food (worldly wealth and power) for the faithless cynics is not there; therefore, like sheep they go elsewhere to look for their kind of (false) food
ਸਾਕਤਾਂਦਾਖਾਣਾਓਥੇ (ਗੁਰਸਿਖਾਂਦੇਸੰਗਵਿਚਨਹੀਂਹੁੰਦਾ, (ਇਸਵਾਸਤੇਭੇਡਾਂਵਾਂਗ (ਕਿਸੇਹੋਰਥਾਂਜਾਕੇਕੂੜਨੂੰਲੱਭਦੇਹਨ
اۄنا  دا  بھکھُ  سُ  اۄتھےَ  ناہی  جاءِ  کۄُڑُ  لہنِ  بھیڈارے 
وہاں ان کے لئے کھانا نہیں ہے۔ جھوٹے بھیڑوں کی طرح غلاظت میں جاتے ہیں۔


ਜੇਸਾਕਤੁਨਰੁਖਾਵਾਈਐਲੋਚੀਐਬਿਖੁਕਢੈਮੁਖਿਉਗਲਾਰੇ
jaysaakatnarkhaavaa-ee-ailochee-aibikhkadhaimukhuglaaray.
Even if we wish and try to feed them real food (engage them in chanting Naam), they still spit out poison like ill words.
ਜੇਸਾਕਤਮਨੁੱਖਨੂੰ (ਨਾਮਰੂਪਚੰਗਾਪਦਾਰਥਖਵਾਣਦੀਇੱਛਾਭੀਕਰੀਏਤਾਂਭੀਉਹਮੂੰਹੋਂ (ਨਿੰਦਾਰੂਪਵਿਹੁਹੀਉਗਲਕੇਕੱਢਦਾਹੈ
جے  ساکتُ  نرُ  کھاوائیِۓَ  لۄچیِۓَ   بِکھُ  کڈھےَ  مُکھِ  اُگلارے 
یہاں تک کہ اگر ہم ان کی خواہش کریں اور انہیں اصلی کھانا کھلاو (انہیں نام کے منانے میں مشغول کرو ) تو بھی وہ بد زہر کی طرح زہر اگل دیتے ہیں.


ਹਰਿਸਾਕਤਸੇਤੀਸੰਗੁਨਕਰੀਅਹੁਓਇਮਾਰੇਸਿਰਜਣਹਾਰੇ
harsaakatsaytee sang na karee-ahu o-ay maaraysirjanhaaray.
O’ dear saints, do not keep company with faithless cynics, because the Creator Himself has cursed them.
ਹੇਸੰਤਜਨੋਂਰੱਬਤੋਂਟੁੱਟੇਹੋਏਨਾਲਸਾਥਨਾਕਰਿਓ, (ਕਿਉਂਕਿਸਿਰਜਨਹਾਰਨੇਆਪਉਹਨਾਂਨੂੰਨਾਮਵਲੋਂਮੁਰਦਾਕੀਤਾਹੋਇਆਹੈ
ہرِ  ساکت  سیتی  سنّگُ  ن  کریِئہُ  اۄءِ  مارے  سِرجݨہارے 
اے پیارے سنتوں ، بے وفا مذاہب کے ساتھ صحبت نہ رکھو ، کیونکہ خالق نے خود ان پر لعنت کی ہے.


ਜਿਸਕਾਇਹੁਖੇਲੁਸੋਈਕਰਿਵੇਖੈਜਨਨਾਨਕਨਾਮੁਸਮਾਰੇ
jiskaaihkhayl so-eekarvaykhaijannaanaknaamsamaaray. ||1||
O’ Nanak, meditate on the Name of God, this world is His play. He creates it and watches over it. ||1||
ਜਿਸਪ੍ਰਭੂਦਾਇਹਖੇਲਹੈਉਹਆਪਇਸਖੇਲਨੂੰਰਚਕੇਵੇਖਰਿਹਾਹੈਹੇਦਾਸਨਾਨਕਤੂੰਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਸੰਭਾਲ l
جِس  کا  اِہُ  کھیلُ  سۄئی  کرِ  ویکھےَ  جن  نانک  نامُ  سمارے 1
اے نانک ، خدا کے نام پر غور کرو ، یہ دنیا اس کا کھیل ہے۔ وہ اسے پیدا کرتا ہے اور اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ 


ਮਃ੪
mehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਸਤਿਗੁਰੁਪੁਰਖੁਅਗੰਮੁਹੈਜਿਸੁਅੰਦਰਿਹਰਿਉਰਿਧਾਰਿਆ
satgurpurakhagammhaijisandarharurDhaari-aa.
The True Guru, the Primal Being, is unfathomable; who has enshrined God’s   Name within His heart
ਸਤਿਗੁਰੂਅਗੰਮਪੁਰਖਹੈਜਿਸਨੇਹਿਰਦੇਵਿਚਪ੍ਰਭੂਨੂੰਪਰੋਤਾਹੋਇਆਹੈ
ستِگُرُ  پُرکھُ  اگنّمُ  ہےَ   جِسُ  انّدرِ  ہرِ  اُرِ  دھارِیا 
سچا گرو ، بنیادی وجود ہے۔ جس نے خدا کے نام کو اپنے دل میں بسایا ہے۔


ਸਤਿਗੁਰੂਨੋਅਪੜਿਕੋਇਨਸਕਈਜਿਸੁਵਲਿਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ
satguroo no aparhko-ay nasak-eejisvalsirjanhaari-aa.
No one can equal the True Guru; the Creator Himself is on His side.
ਸਤਿਗੁਰੂਦੀਬਰਾਬਰੀਕੋਈਨਹੀਂਕਰਸਕਦਾਕਿਉਂਕਿਸਿਰਜਨਹਾਰਉਸਦੇਵੱਲਹੈ
ستِگُرۄُ  نۄ  اپڑِ  کۄءِ  ن  سکئی  جِسُ  ولِ  سِرجݨہارِیا 
کوئی بھی سچے گرو کے برابر نہیں ہوسکتا ہے۔ خود خالق اس کی طرف ہے.


ਸਤਿਗੁਰੂਕਾਖੜਗੁਸੰਜੋਉਹਰਿਭਗਤਿਹੈਜਿਤੁਕਾਲੁਕੰਟਕੁਮਾਰਿਵਿਡਾਰਿਆ
satgurookaakharhagsanjo-o harbhagathaijitkaalkantak maar vidaari-aa.
Devotional worship of God is the sword and armor of the True Guru; with which He has overcome even the dread of death
ਸਤਿਗੁਰੂਦੀਖੜਗਤੇਸੰਜੋਅਪ੍ਰਭੂਦੀਭਗਤੀਹੈਜਿਸਨਾਲਉਸਨੇਕਾਲਰੂਪਕੰਡੇਨੂੰ (ਭਾਵਮੌਤਦੇਡਰਨੂੰਮਾਰਕੇਪਰੇਸੁੱਟਿਆਹੈ
ستِگُرۄُ  کا  کھڑگُ  سنّجۄءُ  ہرِ  بھگتِ  ہےَ   جِتُ  کالُ  کنّٹکُ  مارِ  وِڈارِیا 
خدا کی عقیدت مند عبادت ہی سچے گرو کی تلوار اور کوچ ہے۔ جس سے اس نے موت کے خوف سے بھی قابو پالیا ہے۔


ਸਤਿਗੁਰੂਕਾਰਖਣਹਾਰਾਹਰਿਆਪਿਹੈਸਤਿਗੁਰੂਕੈਪਿਛੈਹਰਿਸਭਿਉਬਾਰਿਆ
satgurookaarakhanhaaraaharaaphaisatgurookaipichhaiharsabhubaari-aa.
God Himself is the Protector of the True Guru, and God saves all those who follow in the footsteps of the True Guru.
ਸਤਿਗੁਰੂਦਾਰਾਖਾਪ੍ਰਭੂਆਪਹੈਤੇਸਤਿਗੁਰੂਦੇਪੂਰਨਿਆਂਤੇਤੁਰਨਵਾਲੇਸਭਨਾਂਨੂੰਭੀਪ੍ਰਭੂਬਚਾਲੈਂਦਾਹੈ
ستِگُرۄُ  کا  رکھݨہارا  ہرِ  آپِ  ہےَ   ستِگُرۄُ  کےَ  پِچھےَ  ہرِ  سبھِ  اُبارِیا 
خدا خود سچے گرو کا محافظ ہے ، اور خدا ان تمام لوگوں کو بچاتا ہے جو سچے گرو کے نقش قدم پر چلتے ہیں ۔


ਜੋਮੰਦਾਚਿਤਵੈਪੂਰੇਸਤਿਗੁਰੂਕਾਸੋਆਪਿਉਪਾਵਣਹਾਰੈਮਾਰਿਆ
jomandaachitvaipooraysatgurookaa so aapupaavanhaaraimaari-aa.
The Creator Himself destroys the one who wishes ill of the perfect true Guru.
ਜੋਮਨੁੱਖਪੂਰੇਸਤਿਗੁਰੂਦਾਬੁਰਾਲੋਚਦਾਹੈਉਸਨੂੰਆਪਕਰਤਾਰਮਾਰਦਾਹੈ
جۄ  منّدا  چِتوےَ  پۄُرے  ستِگُرۄُ  کا  سۄ  آپِ  اُپاوݨہارےَ  مارِیا 
خالق خود کو اس کو ختم کرتا ہے جو کامل سچے گرو کی ناشکری چاہتا ہے.


ਏਹਗਲਹੋਵੈਹਰਿਦਰਗਹਸਚੇਕੀਜਨਨਾਨਕਅਗਮੁਵੀਚਾਰਿਆ
ayh gal hovaihardargehsachaykeejannaanakagamveechaari-aa. ||2||
Nanak has reflected on this mystery and concluded that this is what happens in the court of the true God. ||2||
ਸੱਚੇਹਰੀਦੀਦਰਗਾਹਵਿਚਇਹਨਿਆਂਹੁੰਦਾਹੈਨਾਨਕਇਹਪੜਦੇਦੀਗੱਲਉਚਾਰਦਾਹੈ
ایہ  گل  ہۄوےَ  ہرِ  درگہ  سچے  کی  جن  نانک  اگمُ  ویِچارِیا 2
نانک نے اس بھید پر غور کیا ہے اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سچے خدا کے دربار میں یہی ہوتا ہے ۔


ਪਉੜੀ
Pa-orhee.
Pauree:

پئُڑی 
پیوری :
ਸਚੁਸੁਤਿਆਜਿਨੀਅਰਾਧਿਆਜਾਉਠੇਤਾਸਚੁਚਵੇ
sachsuti-aa jinee araaDhi-aajaauthaytaasachchavay.
Those who remember the eternal God even when they are asleep, and utter His Name when they are awake.
ਜੋਮਨੁੱਖਸੁੱਤੇਹੋਏਭੀਸੱਚੇਹਰੀਨੂੰਸਿਮਰਦੇਹਨਤੇਉੱਠਕੇਭੀਉਸੇਦਾਨਾਮਉਚਾਰਦੇਹਨ
سچُ  سُتِیا  جِنی  ارادھِیا  جا  اُٹھے  تا  سچُ  چوے 
وہ لوگ جو سوتے ہوئے سچا رب پر سکونت اختیار کرتے ہیں ، جب وہ بیدار ہوتے ہیں تو سچ نام کہتے ہیں


ਸੇਵਿਰਲੇਜੁਗਮਹਿਜਾਣੀਅਹਿਜੋਗੁਰਮੁਖਿਸਚੁਰਵੇ
sayvirlay jug meh jaanee-ahijogurmukhsachravay.
Rare are such persons in this world, who lovingly meditate on the eternal God by following the Guru’s teachings.
ਬਹੁਤਥੋੜੇਜੀਵਇਹੋਜਿਹੇਇਸਜਹਾਨਅੰਦਰਜਾਣੇਜਾਂਦੇਹਨਜੋਗੁਰਾਂਦੇਰਾਹੀਂਸੱਚੇਸਾਈਂਦਾਚਿੰਤਨਕਰਦੇਹਨ
سے  وِرلے  جُگ  مہِ  جاݨیِئہِ   جۄ  گُرمُکھِ  سچُ  روے 
اس دنیا میں شاذ و نادر ہی ایسے افراد ہیں ، جو گرو کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوکر ابدی خدا کا پیار کرتے ہیں۔


ਹਉਬਲਿਹਾਰੀਤਿਨਕਉਜਿਅਨਦਿਨੁਸਚੁਲਵੇ
ha-obalihaareetin ka-o je an-din sachlavay.
I dedicate myself to those who always chant God’s Name.
ਮੈਂਉਹਨਾਂਤੋਂਸਦਕੇਹਾਂਜੋਰੋਜ਼ (ਭਾਵਹਰਵੇਲੇਸੱਚੇਪ੍ਰਭੂਦਾਨਾਮਉਚਾਰਦੇਹਨ
ہءُ  بلِہاری  تِن  کءُ   جِ  اندِنُ  سچُ  لوے 
میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے لئے وقف کرتا ہوں جو ہمیشہ خدا کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔


ਜਿਨਮਨਿਤਨਿਸਚਾਭਾਵਦਾਸੇਸਚੀਦਰਗਹਗਵੇ
jin man tan sachaabhaavdaa say sacheedargehgavay.
They, in whose mind and body God is pleasing, arrive at the God’s court.
ਜਿਨ੍ਹਾਂਮਨੁੱਖਾਂਨੂੰਮਨਵਿਚਤੇਸਰੀਰਵਿਚਸੱਚਾਪ੍ਰਭੂਪਿਆਰਾਲੱਗਦਾਹੈਉਹਸੱਚੀਦਰਗਾਹਵਿਚਪਹੁੰਚਦੇਹਨ
جِن  منِ  تنِ  سچا  بھاودا   سے  سچی  درگہ  گوے 
وہ ، جن کے دماغ اور جسم میں خدا راضی ہے ، خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں۔


ਜਨੁਨਾਨਕੁਬੋਲੈਸਚੁਨਾਮੁਸਚੁਸਚਾਸਦਾਨਵੇ੨੧
jannaanakbolaisachnaamsachsachaasadaanavay. ||21||
Nanak utters the Name of God, who is eternal and is always seen in new form. ll21ll
ਨਾਨਕਭੀਉਸਹਰੀਦਾਨਾਮਉਚਾਰਦਾਹੈਜੋਸਦਾਥਿਰਰਹਿਣਵਾਲਾਹੈਸਦੀਵਹੀਨਵਾਂਨਰੋਆਹੈ
جنُ  نانکُ  بۄلےَ  سچُ  نامُ   سچُ  سچا  سدا  نوے  21 
نانک خدا کا نام لے کر کہتے ہیں ، جو ابدی ہے اور وہ نئی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔ 


ਸਲੋਕੁਮ
salokmehlaa 4.
Salok, Fourth Guru:
سلۄکُ  م:  4 
صلوک ، چوتھا گرو :
ਕਿਆਸਵਣਾਕਿਆਜਾਗਣਾਗੁਰਮੁਖਿਤੇਪਰਵਾਣੁ
ki-aasavnaaki-aajaagnaagurmukhtayparvaan.
Whether asleep or awake, the Guru’s followers are approved in both states.
ਸੌਣਾਕੀਹਤੇਜਾਗਣਾਕੀਹਜੋਮਨੁੱਖਸਤਿਗੁਰੂਦੇਸਨਮੁਖਹਨਉਹਦੋਵੇਂਹਾਲਤਾਂਵਿਚਕਬੂਲਹਨ l
کِیا  سوݨا  کِیا  جاگݨا  گُرمُکھِ  تے  پرواݨُ 
کون سو رہا ہے ، اور کون جاگ رہا ہے؟ جو گورکھ ہیں وہ منظور ہیں