Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Tamil Page 730

Page 730

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ சுஹி மஹாலா 1 ॥
ਭਾਂਡਾ ਹਛਾ ਸੋਇ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ॥ இதய வடிவில் உள்ள பாத்திரம் மட்டுமே நல்லது, அது இறைவனுக்குப் பிடித்தது.
ਭਾਂਡਾ ਅਤਿ ਮਲੀਣੁ ਧੋਤਾ ਹਛਾ ਨ ਹੋਇਸੀ ॥ இதய வடிவில் உள்ள பாத்திரம் மிகவும் அழுக்காக உள்ளது, துவைத்தாலும் சுத்திகரிக்கப்படுவதில்லை.
ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਹੋਇ ਸੋਝੀ ਪਾਇਸੀ ॥ குருவின் வாசலுக்குச் செல்பவர், புரிதலைப் பெறுகிறார்.
ਏਤੁ ਦੁਆਰੈ ਧੋਇ ਹਛਾ ਹੋਇਸੀ ॥ குருவின் வாசலில் கழுவினால் இதயம் போன்ற பாத்திரம் தூய்மையாகும்.
ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ਆਪਿ ਵਰਤਾਇਸੀ ॥ கெட்டது மற்றும் நல்லது பற்றிய புரிதலை கடவுளே தருகிறார்
ਮਤੁ ਕੋ ਜਾਣੈ ਜਾਇ ਅਗੈ ਪਾਇਸੀ ॥ வேறொரு உலகத்திற்குச் செல்வதன் மூலம் மேலும் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று யாரும் நினைக்க வேண்டாம்.
ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹਾ ਹੋਇਸੀ ॥ ஒருவன் எந்தச் செயலைச் செய்கிறானோ, அவன் அப்படித்தான் ஆகிவிடுகிறான். ஒரு மனிதன் தன் செயல்களைச் செய்வது போல, அவன் ஆவான்.
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪਿ ਵਰਤਾਇਸੀ ॥ ஹரியின் பெயர் அமிர்தம், அவரே இந்த வரத்தை உயிர்களுக்கு அளிக்கிறார்.
ਚਲਿਆ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਵਾਜਾ ਵਾਇਸੀ ॥ நாமத்தை ஜபிப்பவர், அவர் தனது பிறப்பை மரியாதையுடன் கடந்து மற்ற உலகத்திற்கு செல்கிறார். மேலும் இந்த உலகில் அவரது புகழின் வாடை ஒலிக்கிறது.
ਮਾਣਸੁ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਤਿਹੁ ਲੋਕ ਸੁਣਾਇਸੀ ॥ என்ன ஒரு ஏழை, அந்த சத்தம் மூன்று உலகங்களிலும் கேட்கிறது.
ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਨਿਹਾਲ ਸਭਿ ਕੁਲ ਤਾਰਸੀ ॥੧॥੪॥੬॥ ஹே நானக்! அவனே (மனிதன்) மகிழ்ச்சியாகி அவனது முழு குடும்பத்தையும் இருப்பு கடலுடன் இணைக்கிறான்.
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ சுஹி மஹாலா 1 ॥
ਜੋਗੀ ਹੋਵੈ ਜੋਗਵੈ ਭੋਗੀ ਹੋਵੈ ਖਾਇ ॥ ஒரு யோகி, அவர் யோகா பயிற்சி செய்கிறார். இல்லறத்தாராக இருப்பவர், இன்பம் தரும் விஷயங்களில் மூழ்கிக் கிடக்கிறார்.
ਤਪੀਆ ਹੋਵੈ ਤਪੁ ਕਰੇ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਮਲਿ ਨਾਇ ॥੧॥ துறவியாக இருப்பவர் தவம் மட்டுமே செய்கிறார் மற்றும் புனித யாத்திரைகளில் மலம் கழிக்கிறார்.
ਤੇਰਾ ਸਦੜਾ ਸੁਣੀਜੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਬਹੈ ਅਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ கடவுளே ! யாராவது உட்கார்ந்து உங்களைப் புகழ்ந்தால், உங்கள் செய்தியைக் கேட்க விரும்புகிறேன்
ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ ਜੋ ਖਟੇ ਸੋੁ ਖਾਇ ॥ மனிதன் எந்த விதையை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான். அவர் சம்பாதிப்பதை பயன்படுத்துகிறார்.
ਅਗੈ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ ॥੨॥ யாராவது பெயர் வடிவில் அனுமதியுடன் சென்றால், கடவுளின் நீதிமன்றத்தில் அவரை விசாரிக்க முடியாது.
ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ஒரு நபர் அவர் செய்யும் (நல்லதோ கெட்டதோ) பணியின்படி அழைக்கப்படுகிறார்.
ਜੋ ਦਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਸੋ ਦਮੁ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥੩॥ கடவுளை நினைக்காத உயிர் மூச்சு வீணாகவே கழிகிறது.
ਇਹੁ ਤਨੁ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲਏ ਵਿਕਾਇ ॥ வாங்குபவன் இருந்தால், நான் கடவுளின் பெயரைப் பெற்றால், இந்த உடலை அவருக்கு விற்றுவிடுவேன்.
ਨਾਨਕ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਈ ਜਿਤੁ ਤਨਿ ਨਾਹੀ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੪॥੫॥੭॥ ஹே நானக்! உண்மையின் பெயர் வசிக்காத உடல், அது வேலை செய்யாது
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੭ சுஹி மஹாலா 1 கர் 7
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ੴ சதிகுர் பிரசாதி ॥
ਜੋਗੁ ਨ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗੁ ਨ ਡੰਡੈ ਜੋਗੁ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ॥ தாவணி அணிவது யோகம் அல்ல, கையில் குச்சியைப் பிடித்தல் யோகம் அல்ல, சாம்பலை உடலில் பூசுவதும் யோகாசனம் அல்ல.
ਜੋਗੁ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡਿ ਮੁਡਾਇਐ ਜੋਗੁ ਨ ਸਿੰਙੀ ਵਾਈਐ ॥ காதில் முத்திரை அணிவதும், தலை மொட்டை அடிப்பதும் யோகம் அல்ல. இசைக்கருவியை வாசித்தாலும் யோகா பயிற்சி செய்ய முடியாது.
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੧॥ மாயையில் வாழும் போது, மாயையிலிருந்து விடுபட்டு அதாவது மாயாவிலிருந்து விலகியிருக்கும் வகையில் யோகாவின் பாதை காணப்படுகிறது.
ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥ பேசுவதால் யோகம் ஏற்படாது.
ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰਿ ਸਮਸਰਿ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ எல்லோரையும் ஒரே கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து சமமாக கருதும் நபர் மட்டுமே யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
ਜੋਗੁ ਨ ਬਾਹਰਿ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗੁ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ॥ சுடுகாட்டில் வெளியில் தங்குவது யோகம்-சாதனம் அல்ல, சமாதி செய்வது யோகாவும் அல்ல.
ਜੋਗੁ ਨ ਦੇਸਿ ਦਿਸੰਤਰਿ ਭਵਿਐ ਜੋਗੁ ਨ ਤੀਰਥਿ ਨਾਈਐ ॥ நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்வதும், யாத்திரை ஸ்தலங்களில் குளிப்பதும் யோகம் அல்ல.
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੨॥ மாயையில் வாழும் போது மாயையில் இருந்து விலகி இருப்பதுதான் யோகத்தின் தந்திரம்.
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਤਾ ਸਹਸਾ ਤੂਟੈ ਧਾਵਤੁ ਵਰਜਿ ਰਹਾਈਐ ॥ சத்குரு கிடைத்தவுடன் மனிதனின் சந்தேகம் தீரும். மேலும் அலையும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்.
ਨਿਝਰੁ ਝਰੈ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਲਾਗੈ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ॥ அவன் இதயத்தில் அமிர்தத்தின் ஊற்று ஓடத் தொடங்குகிறது. அவன் மனம் இனிய எல்லையற்ற ஒலியைக் கேட்கத் தொடங்குகிறது. அவர் இதய வீட்டில் தெய்வீக இருப்புடன் மூழ்கி இருக்கிறார்.
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥੩॥ உண்மையில், மாயையில் இருக்கும் போது மாயையில் இருந்து விலகி இருப்பது யோகா நுட்பமாகும்.
ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆ ਮਰਿ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋਗੁ ਕਮਾਈਐ ॥ ஹே நானக்! ஒருவர் வாழ்க்கையில் நடுநிலையாக இருக்கும் வகையில் யோகா பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
ਵਾਜੇ ਬਾਝਹੁ ਸਿੰਙੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ உள்மனதில் வாத்தியம் இல்லாமலேயே கொம்பின் எல்லையற்ற ஓசை ஒலிக்கிறது. அதனால் ஒருவன் அச்சமற்ற நிலையை அடைகிறான்.
ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਉ ਪਾਈਐ ॥੪॥੧॥੮॥ மாயாவில் வாழும் போது, நிரஞ்சன் மாயையிலிருந்து பிரிந்திருப்பதைக் குறிக்கும் இந்த முறையால் மட்டுமே யோகப் பாதை கண்டறியப்படுகிறது.
ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ சுஹி மஹாலா 1 ॥
ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ ॥ கடவுளே ! அது என்ன அளவுகோல் உங்கள் குணங்களின் எடையை நான் எடைபோடக்கூடிய சமநிலை எது?
ਕਉਣੁ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਹਿ ਮੁਲੁ ਕਰਾਵਾ ॥੧॥ உனது மகிமையைச் சோதிக்க நான் எந்த வெள்ளியனை அழைக்க வேண்டும்? நான் எந்த குருவிடம் தீட்சை எடுக்க வேண்டும், யாரிடம் இருந்து மதிப்பீடு பெற வேண்டும்?

Scroll to Top
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/wp-content/upgrade/ https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/magister/ http://ppid.bnpp.go.id/upload/game-gratis/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/blocks/code/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/css/ https://semnassosek.faperta.unpad.ac.id/wp-includes/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://survey.radenintan.ac.id/data/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/dashboard/nbmaxwin/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/ https://sikelor.parigimoutongkab.go.id/files/jp1131/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/