Swahili Page 749

ਭਾਗਠੜੇ ਹਰਿ ਸੰਤ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਘਰਿ ਧਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥
bhaagtharhay har sant tumHaaray jinH ghar Dhan har naamaa.
O’ God, very fortunate are those saints of Yours, who have the wealth of Naam in their hearts.
Ee Mungu, wamebahatika sana hao watakatifu Wako, ambao wana utajiri wa Naam mioyoni mwao.

ਪਰਵਾਣੁ ਗਣੀ ਸੇਈ ਇਹ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥
parvaan ganee say-ee ih aa-ay safal tinaa kay kaamaa. ||1||
In fact, approved is the advent of only such persons into this world and fruitful are their deeds.
Kwa kweli, umeidhinishwa tu ujio wa watu kama hao katika dunia na vitendo vyao ni vyenye mafanikio.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
mayray raam har jan kai ha-o bal jaa-ee.
O’ my God, I am dedicated to Your devotees.
Ee Mungu wangu, nimewekwa wakfu kwa watawa wako.

ਕੇਸਾ ਕਾ ਕਰਿ ਚਵਰੁ ਢੁਲਾਵਾ ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaysaa kaa kar chavar dhulaavaa charan Dhoorh mukh laa-ee. ||1|| rahaa-o.
I wish to serve them extremely humbly and follow their teachings, like making a fan of my hair and waving over them and applying the dust of their feet to my forehead. ||1||Pause||
Natamani kuwatumikia kwa unyenyekevu uliokithiri na kufuata mafundisho yao, kama kutengeneza fani kwa nywele zangu na kuwapungia na kupaka mchanga wa miguu yao kwenye paji langu. ||1||Sitisha||

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥
janam maran duhhoo meh naahee jan par-upkaaree aa-ay.
The true saints are above both birth and death; they come to the world for the welfare of others.
Watakatifu wa kweli wamezidi kuzaliwa na kufa; wanakuja duniani kwa minajili ya maslahi ya wengine.

ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥੨॥
jee-a daan day bhagtee laa-in har si-o lain milaa-ay. ||2||
Giving the gift of righteous living, they inspire people to devotional worship of God and unite them with Him. ||2||
Wakitoa zawadi ya kuishi kiadilifu, wanahamasisha wengine kufanya ibada ya ujitoaji kwa Mungu na kuwaunganisha na Yeye.

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ॥
sachaa amar sachee paatisaahee sachay saytee raatay.
They (the true saints) remain imbued with the love of the eternal God; their teachings and their followers remain eternal.
Wao (watakatifu wa kweli) wanabaki wamepenyezwa na upendo wa Mungu wa milele; mafundisho yao na wafuasi wao wanaishi milele.

ਸਚਾ ਸੁਖੁ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨਿ ਜਾਤੇ ॥੩॥
sachaa sukh sachee vadi-aa-ee jis kay say tin jaatay. ||3||
They enjoy eternal happiness and their glory lasts forever; they are honored by that God to whom they belong. ||3||
Wanafurahia furaha ya milele na utukufu wao unadumu milele; wanaenziwa na Mungu huyo ambaye wao ni Wake.

ਪਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰਿ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣੁ ਪੀਸਿ ਕਮਾਵਾ ॥
pakhaa fayree paanee dhovaa har jan kai peesan pees kamaavaa.
I wish to humbly serve them like waving a fan over them, fetching water and grinding grains for the devotees of God.
Natamani kuwatumikia kwa unyenyekevu kama kupunga fani juu yao, kuwachotea maji na kusagia nafaka watawa wa Mungu.

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣੁ ਪਾਵਾ ॥੪॥੭॥੫੪॥
naanak kee parabh paas baynantee tayray jan daykhan paavaa. ||4||7||54||
O’ God, this is the prayer of Nanak before You that I may have the blessedvision of Your saints. ||4||7||54||
Ee Mungu, hili ndilo ombi la Nanak mbele Yako kwamba niweze kuwa na mwono uliobarikiwa wa watakatifu wako.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru:
Raag Soohee, Guru wa Tano:

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥
paarbarahm parmaysar satgur aapay karnaihaaraa.
O’ the all pervading God, my true Guru, You Yourself are the doer of everything.
Ee Mungu unayeenea kote, Guru wangu wa kweli, Wewe Mwenyewe ndiwe mtendaji wa kila kitu.

ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕੁ ਮਾਗੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥੧॥
charan Dhoorh tayree sayvak maagai tayray darsan ka-o balihaaraa. ||1||
Your devotee begs for the gift of meditation on Your Name and is dedicated to Your blessed vision. ||1||
Mtawa wako anaomba thawabu hii ya kutafakari kuhusu Jina lako na amewekwa wakfu kwa mwono wako uliobarikiwa.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹੀਐ ॥
mayray raam raa-ay ji-o raakhahi ti-o rahee-ai.
O’ my God, the sovereign king, we live as You keep us.
Ee Mungu wangu, mfalme mwenye enzi kuu, sisi tunaishi unavyotuweka Wewe.

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹਿ ਸੁਖੁ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tuDh bhaavai taa naam japaaveh sukh tayraa ditaa lahee-ai. ||1|| rahaa-o.
If it so pleases You, then You make us meditate on Your Name; You alone can grant us spiritual peace. ||1||Pause||
Iwapo inakupendeza Wewe, basi Wewe unatufanya tutafakari kuhusu Jina lako; Wewe peke yako unatupa amani ya kiroho. ||1||Sitisha||

ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਆਪਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥
mukat bhugat jugat tayree sayvaa jis tooN aap karaa-ihi.
O’ God! Your devotional worship itself is liberation from vices, worldly comforts and righteous lifestyle.
Ee Mungu! Ibada yako yenyewe ya ujitoaji ni ukombozi kutoka maovu, starehe za kidunia na mtindo adilifu wa kuishi.

ਤਹਾ ਬੈਕੁੰਠੁ ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਇਹਿ ॥੨॥
tahaa baikunth jah keertan tayraa tooN aapay sarDhaa laa-ihi. ||2||
That place is like-heaven, where Your praises are being sung; You Yourself instill faith into us. ||2||
Mahali hapo ni kama mbinguni, ambapo sifa zako zinaimbwa; Wewe Mwenyewe unaweka imani ndani yetu.

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਜੀਵਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਇ ਨਿਹਾਲਾ ॥
simar simar simar naam jeevaa tan man ho-ay nihaalaa.
O’ God, bestow mercy so that I may always remain spiritually rejuvenatedby remembering Your Name with adoration, and my mind and heart remain delighted.
Ee Mungu, tawaza huruma ili daima niweze kubaki nimesisimuliwa kiroho kwa kukumbuka Jina lako kwa ibada, na akili na moyo wangu ubaki umefurahia.

ਚਰਣ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥
charan kamal tayray Dho-ay Dho-ay peevaa mayray satgur deen da-i-aalaa. ||3||
O’ God, merciful to the meek and my true Guru, I wish to keep meditating on Your immaculate Name, as if I am drinking the washings of Your lotus feet. ||3||
Ee Mungu, mwenye huruma kwa wapole na Guru wangu wa kweli, natamani kuendelea kutafakari kuhusu Jina lako safi, kana kwamba ninakunywa mwosho wa miguu yako ya yungiyungi.

ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਈ ਉਸੁ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਤੁਮਰੈ ਦੁਆਰੈ ਆਇਆ ॥
kurbaan jaa-ee us vaylaa suhaavee jit tumrai du-aarai aa-i-aa.
O’ true Guru! I am dedicated to that auspicious moment when I came to your refuge,
Ee Guru wa kweli! Nimewekwa wakfu kwa wakati huo mwafaka ambapo nilikuja kwa kimbilio chako.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੫੫॥
naanak ka-o parabh bha-ay kirpaalaa satgur pooraa paa-i-aa. ||4||8||55||
God became compassionate to Nanak and he got united with God, the Perfect true Guru. ||4||8||55||
Mungu alikuwa mwema kwa Nanak naye akaunganishwa na Mungu, Guru Kamili wa kweli.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Mehl:
Raag Soohee, Mehl wa Tano:

ਤੁਧੁ ਚਿਤਿ ਆਏ ਮਹਾ ਅਨੰਦਾ ਜਿਸੁ ਵਿਸਰਹਿ ਸੋ ਮਰਿ ਜਾਏ ॥
tuDh chit aa-ay mahaa anandaa jis visrahi so mar jaa-ay.
O’ God, when You become manifest in the mind, then one experiences supreme bliss; but the one who forgets You, becomes spiritually dead.
Ee Mungu, wakati Wewe unadhihirika akilini, basi mtu anahisi raha tele kuu; lakini yule anayekusahau Wewe, anakufa kiroho.

ਦਇਆਲੁ ਹੋਵਹਿ ਜਿਸੁ ਊਪਰਿ ਕਰਤੇ ਸੋ ਤੁਧੁ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥੧॥
da-i-aal hoveh jis oopar kartay so tuDh sadaa Dhi-aa-ay. ||1||
O’ God, one on whom You become gracious, always meditates upon You. ||1||
Ee Mungu, kwa yule ambaye unakuwa mwenye neema kwake, anatafakari daima kuhusu Wewe.

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੈ ਮਾਣੁ ਨਿਮਾਣੀ ॥
mayray saahib tooN mai maan nimaanee.
O’ my Master-God, You are the honor of me, the humble one.
Ee Bwana-Mungu wangu, Wewe ndiwe staha yangu, mimi mnyenyekevu.

ਅਰਦਾਸਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਆਗੈ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ardaas karee parabh apnay aagai sun sun jeevaa tayree banee. ||1|| rahaa-o.
O’ God! I offer my prayer to You, that I may remain spiritually alive by always listening to the divine word of Your praises. ||1||Pause||
Ee Mungu! Ninawasilisha ombi langu kwako, kwamba niweze kubaki hai kiroho kwa kusikiliza neno takatifu la sifa zako daima. ||1||Sitisha||

ਚਰਣ ਧੂੜਿ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥
charan Dhoorh tayray jan kee hovaa tayray darsan ka-o bal jaa-ee.
O’ God, I am dedicated to Your blessed vision; bless me that I may serve Your devotees in such a humble way, as if I have become the dust of their feet.
Ee Mungu, nimewekwa wakfu kwa mwono wako uliobarikiwa; nibariki kwamba niweze kutumikia watakatifu wako kwa njia ya unyenyekevu mno, kana kwamba nimekuwa mchanga wa miguu yao.

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰੀ ਤਉ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਪਾਈ ॥੨॥
amrit bachan ridai ur Dhaaree ta-o kirpaa tay sang paa-ee. ||2||
I may enshrine the ambrosial words of Your devotees in my heart, and by Your grace, I may obtain their company. ||2||
Niweze kuthamini maneno ya ambrosia ya watawa wako moyoni mwangu, na kwa neema yako, niweze kupata uandamano wao.

ਅੰਤਰ ਕੀ ਗਤਿ ਤੁਧੁ ਪਹਿ ਸਾਰੀ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
antar kee gat tuDh peh saaree tuDh jayvad avar na ko-ee.
I am placing open before You, the innermost state of my mind; there is no other as great as You.
Ninaweka wazi mbele yako Wewe, hali ya ndani kabisa ya akili yangu; hakuna mwengine aliye mkuu kama Wewe.

ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲੈਹਿ ਸੋ ਲਾਗੈ ਭਗਤੁ ਤੁਹਾਰਾ ਸੋਈ ॥੩॥
jis no laa-ay laihi so laagai bhagat tuhaaraa so-ee. ||3||
He alone is attached to Naam whom You attach and he alone is Your true devotee. ||3||
Yeye peke yake ameambatishwa kwa Naam ambaye Wewe unaambatisha na yeye tu ndiye mtawa wako wa kweli.

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਮਾਗਉ ਇਕੁ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬਿ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ ॥
du-ay kar jorh maaga-o ik daanaa saahib tuthai paavaa.
O’ God, with folded hands, I beg from You one charity. O’ my Master, only if You become gracious, I would obtain (this gift),
Ee Mungu, kwa mikono mikunjufu, naomba kutoka Kwako hisani hii moja. Ee Bwana wangu, iwapo tu ungeweza kuwa mwenye neema, ningeweza kupata (thawabu hii),

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਆਰਾਧੇ ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥੪॥੯॥੫੬॥
saas saas naanak aaraaDhay aath pahar gun gaavaa. ||4||9||56||
that I, Nanak, may lovingly remember You with each breath and may always sing Your praises. ||4||9||56||
kwamba mimi, Nanak, niweze kukukumbuka Wewe kwa upendo kwa kila pumzi ninayopumua na daima niweze kuimba sifa zako.

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
soohee mehlaa 5.
Raag Soohee, Fifth Guru
Raag Soohee, Guru wa Tano

ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ॥
jis kay sir oopar tooN su-aamee so dukh kaisaa paavai.
O’ my Master-God, that person whom You protect, how can he be afflicted with any sorrows?
Ee Bwana-Mungu wangu, mtu huyo ambaye Wewe unalinda, anawezaje kuathiriwa na huzuni zozote?

ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਮਾਤਾ ਮਰਣਾ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥੧॥
bol na jaanai maa-i-aa mad maataa marnaa cheet na aavai. ||1||
Because he does not get intoxicated with Maya and does not know how to speak rude words; the fear of death does not even enter his mind. ||1||
Kwa sababu yeye havutiwi na Maya na hajui hata kuzungumza maneno jeuri; uoga wa kifo hauingii akilini mwake.

ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਇ ਤੂੰ ਸੰਤਾ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ॥
mayray raam raa-ay tooN santaa kaa sant tayray.
O’ my God, the sovereign King, You belong to saints and Saints belong to You.
Ee Mungu wangu, mfalme mwenye enzi kuu, Wewe ni wa watakatifu na Watakatifu ni Wako.