Swahili Page 698

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਰਾਇ ਕਮਾਲਦੀ ਮੋਜਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨਿ ਉਪਰਿ ਗਾਵਣੀ
ga-orhee kee vaar mehlaa 5 raa-ay kamaaldee mojdee kee vaar kee Dhun upar gaavnee
Gauree Kee Vaar, Fifth Guru: to be sung to the tune of vaar of raai Kamaalde Mojdee:
Gauree Kee Vaar, Guru wa Tano: inafaa kuimbwa katika tuni ya vaar ya raai Kamaalde Mojdee:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. Realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜੋ ਜਨੁ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥
har har naam jo jan japai so aa-i-aa parvaan.
Approved is the advent of that person who lovingly remembers God’s Name.
Umeidhinishwa ujio wa mtu huyo ambaye anakumbuka Jina la Mungu kwa upendo.

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜਿਨਿ ਭਜਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥
tis jan kai balihaarnai jin bhaji-aa parabh nirbaan.
I dedicate myself to the one who has meditated on the desire-free God.
Najiweka wakfu kwa yule ambaye ametafakari kuhusu Mungu asiye na hamu yoyote.

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ ॥
janam maran dukh kati-aa har bhayti-aa purakh sujaan.
He has met the sagacious supreme being, and all his pain from birth to death has been eradicated.
Yeye amekutana na kiumbe mkuu mwenye hekima, na uchungu wake wote wa kuzaliwa na kufa umeondolewa.

ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਸਾਗਰੁ ਤਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਤਾਣੁ ॥੧॥
sant sang saagar taray jan naanak sachaa taan. ||1||
O’ Nanak, by associating with the saints he crosses the world-ocean of vices, because he has the strength and support of God. ||1||
Ee Nanak, kwa kuhusiana na watakatifu anavuka bahari-dunia ya dhambi, kwa sababu yeye ana nguvu na tegemezo ya Mungu.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਪਰਾਹੁਣਾ ਮੇਰੈ ਘਰਿ ਆਵਉ ॥
bhalkay uth paraahunaa mayrai ghar aava-o.
If a holy guest comes to my house in the early morning hours,
Iwapo mgeni mtakatifu aje kwa nyumba yangu katika saa za mapema asubuhi,

ਪਾਉ ਪਖਾਲਾ ਤਿਸ ਕੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਿਤ ਭਾਵਉ ॥
paa-o pakhaalaa tis kay man tan nit bhaava-o.
I may wash his feet (humbly serve him), and he may always be pleasing to me.
Ninaweza kuosha miguu yake (kumtumikia kwa unyenyekevu), na yeye daima atakuwa wa kupendeza kwangu.

ਨਾਮੁ ਸੁਣੇ ਨਾਮੁ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਨਾਮੇ ਲਿਵ ਲਾਵਉ ॥
naam sunay naam sangrahai naamay liv laava-o.
He may listen to Naam, gather the wealth of Naam and remain attuned to Naam.
Yeye anaweza kusikiza Naam, kukusanya utajiri wa Naam na kubaki amemakinikia Naam.

ਗ੍ਰਿਹੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋਇ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਉ ॥
garihu Dhan sabh pavitar ho-ay har kay gun gaava-o.
In his company, I may sing God’s praises so that all my house and wealth may be sanctified.
Katika uandamano wake, naweza kuimba sifa za Mungu ili nyumba na utajiri wangu uweze kutakaswa.

ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵਉ ॥੨॥
har naam vaapaaree naankaa vadbhaagee paava-o. ||2||
O’ Nanak, it is only by great good fortune that I could meet such a trader of God’s Name.||2||
Ee Nanak, ni kwa bahati nzuri kuu pekee ambapo ningeweza kukutana na mfanyabiashara wa Jina la Mungu kama huyo.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
jo tuDh bhaavai so bhalaa sach tayraa bhaanaa.
O’ God) whatever pleases You is the best, and true is Your will.
(Ee Mungu) chochote kinachokupendeza ni kizuri zaidi, na ya kweli ni mapenzi yako.

ਤੂ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣਾ ॥
too sabh meh ayk varatdaa sabh maahi samaanaa.
You are the One, pervading in all; and You are permeating in all.
Wewe ndiwe yule Mmoja, anayeenea katika vyote: na Wewe unapenyeza katika vyote.

ਥਾਨ ਥਨੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜੀਅ ਅੰਦਰਿ ਜਾਣਾ ॥
thaan thanantar rav rahi-aa jee-a andar jaanaa.
You are permeating in all places and interspaces; and are known to be present in all the creatures.
Wewe unapenyeza katika mahali pote na kati ya mahali pote; na unajulikana kuwepo katika viumbe vyote.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਮਨਿ ਸਚੇ ਭਾਣਾ ॥
saaDhsang mil paa-ee-ai man sachay bhaanaa.
God is realized by joining the holy congregation, and submitting to His Will.
Mungu anagunduliwa kwa kujiunga na ushirika takatifu, na kwa kutii Mapenzi yake.

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਦ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਾ ॥੧॥
naanak parabh sarnaagatee sad sad kurbaanaa. ||1||
O’ Nanak, seek the refuge of God and dedicate yourself to Him forever. ||1||
Ee Nanak, tafuta kimbilio cha Mungu na ujiweke wakfu kwake milele.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਚੇਤਾ ਈ ਤਾਂ ਚੇਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥
chaytaa ee taaN chayt saahib sachaa so Dhanee.
If you remember that God is eternal, then lovingly remember that true Master.
Iwapo ukumbuke kwamba Mungu huyo ni wa milele, basi kwa upendo mkumbuke Bwana wa kweli.

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਚੜਿ ਬੋਹਿਥਿ ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਪਉ ॥੧॥
naanak satgur sayv charh bohith bha-ojal paar pa-o. ||1||
O’ Nanak, follow the teachings of the true Guru, come aboard the ship of Naam (meditate on Naam) and swim across the terrifying world-ocean of vices.||1||
Ee Nanak, fuata mafundisho ya Guru wa kweli, panda meli ya Naam (tafakari kuhusu Naam) na uogelee ukivuka bahari-dunia ya dhambi inayoogofya.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਵਾਊ ਸੰਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਗਰਬਿ ਗਵਾਰ ॥
vaa-oo sanday kaprhay pahirahi garab gavaar.
The fools, proudly wear fancy and fine clothes as light as wind,
Wapumbavu, kwa fahari wanavaa mavazi mazuri na maridadi nyepesi kama upepo,

ਨਾਨਕ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਨੀ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੋਏ ਛਾਰੁ ॥੨॥
naanak naal na chalnee jal bal ho-ay chhaar. ||2||
but O’ Nanak, these clothes do not accompany him after death; and are burnt down to ashes. ||2||
lakini Ee Nanak, mavazi hayo hayaambatani naye baada ya kifo; na yanachomwa kuwa majivu.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਸੇਈ ਉਬਰੇ ਜਗੈ ਵਿਚਿ ਜੋ ਸਚੈ ਰਖੇ ॥
say-ee ubray jagai vich jo sachai rakhay.
In the world, they alone have been saved, whom God has protected from vices.
Duniani, hao pekee wameokolewa, ambao Mungu amelinda kutoka maovu.

ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਤਿਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਖੇ ॥
muhi dithai tin kai jeevee-ai har amrit chakhay.
Upon seeing the sight of those persons and by partaking the nectar of God’s Name, we remain spiritually rejuvenated.
Baada ya kuona mwono wa hao watu na kwa kushiriki nekta ya Jina la Mungu, tunabaki katika msisimko wa kiroho.

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧਾ ਭਖੇ ॥
kaam kroDh lobh moh sang saaDhaa bhakhay.
Lust, anger, greed and emotional attachment are destroyed, in the Company of such holy persons.
Ukware, hasira, tamaa, na kiambatisho cha kihisia kinaangamizwa, katika Uandamano wa watu watakatifu kama hao.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਣੀ ਹਰਿ ਆਪਿ ਪਰਖੇ ॥
kar kirpaa parabh aapnee har aap parkhay.
Bestowing His mercy, God Himself has tested and approved them.
Akitawaza huruma yake, Mungu Mwenyewe amewajaribu na kuwaidhinisha.

ਨਾਨਕ ਚਲਤ ਨ ਜਾਪਨੀ ਕੋ ਸਕੈ ਨ ਲਖੇ ॥੨॥
naanak chalat na jaapnee ko sakai na lakhay. ||2||
O Nanak, God’s plays are incomprehensible: no one can understand them. ||2||
Ee Nanak, michezo ya Mungu haiwezi kueleweka: hakuna mtu anayeweza kuielewa.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸੁ ਸੁਹਾਵੜਾ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ॥
naanak so-ee dinas suhaavrhaa jit parabh aavai chit.
O Nanak, that day alone is the most beautiful and auspicious on which God islovingly remembered in the mind.
Ee Nanak, siku hiyo pekee ni nzuri kabisa na yenye matokeo mazuri ambayo Mungu anakumbukwa kwa upendo akilini.

ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਫਿਟੁ ਭਲੇਰੀ ਰੁਤਿ ॥੧॥
jit din visrai paarbarahm fit bhalayree rut. ||1||
Cursed is that day and the season, when the supreme God is forgotten. ||1||
Imelaaniwa siku hiyo na msimu huo, wakati Mungu mkuu anasahauliwa.

ਮਃ ੫ ॥
mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਨਾਨਕ ਮਿਤ੍ਰਾਈ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਿਸ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥
naanak mitraa-ee tis si-o sabh kichh jis kai haath.
O Nanak, become friends with the One, who controls everything.
Ee Nanak, kuwana urafiki na yule Mmoja, anayedhibiti vyote.

ਕੁਮਿਤ੍ਰਾ ਸੇਈ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਇਕ ਵਿਖ ਨ ਚਲਹਿ ਸਾਥਿ ॥੨॥
kumitraa say-ee kaaNdhee-ah ik vikh na chaleh saath. ||2||
They are called false friends who can not accompany us even one step after death. ||2||
Wao wanaitwa marafiki wa uongo ambao hawawezi kuambatana nasi hata kwa hatua moja baada ya kifo.

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਮਿਲਿ ਪੀਵਹੁ ਭਾਈ ॥
amrit naam niDhaan hai mil peevhu bhaa-ee.
O’ my brothers, the nectar of God’s Name is like a treasure, partake it joining together in the company of saintly persons.
Ee ndugu zangu, nekta ya Jina la Mungu ni kama hazina, ishiriki kwa kuungana pamoja katika uandamano wa watu watakatifu.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ ॥
jis simrat sukh paa-ee-ai sabh tikhaa bujhaa-ee.
By remembering Him with loving devotion, peace is obtained, and all the desire for Maya (worldly riches) is destroyed
Kwa kumkumbuka Yeye kwa ujitoaji wa upendo, amani inapatwa, na hamu yote ya Maya (utajiri wa kidunia) inaangamizwa

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭੁਖ ਰਹੈ ਨ ਕਾਈ ॥
kar sayvaa paarbarahm gur bhukh rahai na kaa-ee.
So, serve the Supreme God-Guru, then no worldly desire would be left in you.
Hivyo basi, tumikia Mungu-Guru Mkuu, kisha hakuna hamu yoyote ya kidunia itakayosalia ndani mwako.

ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੁੰਨਿਆ ਅਮਰਾ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥
sagal manorath punni-aa amraa pad paa-ee.
All the objectives are fulfilled, and supreme spiritual status is obtained.
Malengo yote wanatimizwa, na hadhi kuu ya kiroho inapatwa.

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਤੂਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ॥੩॥
tuDh jayvad toohai paarbarahm naanak sarnaa-ee. ||3||
O’ God, You alone are as great as Yourself; O’ Nanak, seek His refuge.||3||
Ee Mungu, Wewe pekee ni mkuu kama Wewe Mwenyewe; Ee Nanak, tafuta kimbilio chake.

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥
salok mehlaa 5.
Salok, Fifth Guru:
Salok, Guru wa Tano:

ਡਿਠੜੋ ਹਭ ਠਾਇ ਊਣ ਨ ਕਾਈ ਜਾਇ ॥
dith-rho habh thaa-ay oon na kaa-ee jaa-ay.
I have seen all the places; and found no place without God.
Mimi nimeona pahali pote; na sijapata pahali popote pasipo na Mungu.

ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਤਿਨ ਸੁਆਉ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥੧॥
naanak laDhaa tin su-aa-o jinaa satgur bhayti-aa. ||1||
O’ Nanak, only they have achieved the true objective of human life (meditating on God’s Name), who have met the true Guru and have followed his advice. ||1||
Ee Nanak, ni wale tu ambao wametimiza lengo halisi la maisha ya binadamu (kutafakari kuhusu Jina la Mungu), ambao wamekutana na Guru wa kweli na kufuata ushauri wake.