Swahili Page 624

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sorath mehlaa 5.
Raag Sorath, Fifth Guru:
Raag Sorath, Guru wa Tano:

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ॥
gur poorai keetee pooree.
The Perfect Guru has made me succeed in attaining the spiritual bliss.
Guru Kamili amenifanya nifaulu katika kutimiza raha tele ya kiroho.

ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੀ ॥
parabh rav rahi-aa bharpooree.
Now I see that God is totally pervading everywhere.
Sasa naona kwamba Mungu anaenea kote kikamilifu.

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਭਇਆ ਇਸਨਾਨਾ ॥
khaym kusal bha-i-aa isnaanaa.
I feel blissful by taking a purifying bath in the pool holy congregation,
Nahisi raha tele kwa kuoga kwa kujitakasa katika kidimbwi cha ushirika mtakatifu,

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨਾ ॥੧॥
paarbarahm vitahu kurbaanaa. ||1||
I am dedicated to the Supreme God who has united me with the Guru. ||1||
Mimi nimewekwa wakfu kwa Mungu Mkuu ambaye ameniunganisha na Guru.

ਹਮ ਅਪਤਹ ਅਪੁਨੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
ham aptah apunee pat kho-ee.
If I am honor-less and have lost my honor,
Mimi sina heshima na nimepoteza heshima yangu,

ਹਮਰੈ ਖੋਜਿ ਪਰਹੁ ਮਤਿ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
hamrai khoj parahu mat ko-ee. ||1|| rahaa-o.
then let no one follow the path I have chosen. ||1||Pause||
basi hebu yeyote asifuate njia ambayo nimechagua. ||1||Sitisha||

ਹਮ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥
ham manday manday man maahee.
If I am bad then I am bad in my mind. (why it should bother anybody?)
Iwapo mimi ni mbaya basi mimi ni mbaya akilini mwangu. (Kwa nini isumbue yeyote?)

ਸਾਝ ਪਾਤਿ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ॥੨॥
saajh paat kaahoo si-o naahee. ||2||
For this reason I have no association with anyone. ||2||
Kwa sababu hii sina uhusiano na mtu yeyote.

ਪਤਿ ਅਪਤਿ ਤਾ ਕੀ ਨਹੀ ਲਾਜ ॥
pat apat taa kee nahee laaj.
I do not care for the respect or disrespect from the people.
Sijali kuhusu heshima au madharau kutoka kwa watu.

ਤਬ ਜਾਨਹੁਗੇ ਜਬ ਉਘਰੈਗੋ ਪਾਜ ॥੩॥
tab jaanhugay jab ughraigo paaj. ||3||
You would understand about true honor only when you are exposed. ||3||
Ungeelewa kuhusu maafa ya kweli wakati tu ambapo unafichuliwa.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਪਤਿ ਹਰਿ ਪਰਵਾਨੁ ॥
kaho kabeer pat har parvaan.
Kabeer says, truly honorable is the one who is accepted by God.
Kabeer anasema, yule ambaye amekubalika na Mungu kwa kweli anaheshimika.

ਸਰਬ ਤਿਆਗਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਰਾਮੁ ॥੪॥੩॥
sarab ti-aag bhaj kayval raam. ||4||3||
Therefore give up all worldly attachments and meditate on God alone. ||4||3||
Hivyo basi achana na viambatisho vya kidunia na utafakari kuhusu Mungu peke yake.

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
ga-orhee kabeer jee.
Raag Gauree, Kabeer Jee:
Raag Gauree, Kabeer Jee:

ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੌ ਪਾਈਐ ਜੋਗੁ ॥
nagan firat jou paa-ee-ai jog.
If union with God could be obtained by wandering around naked,
Iwapo muungano na Mungu ingeweza kupatwa kwa kuzurura uchi,

ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗੁ ਮੁਕਤਿ ਸਭੁ ਹੋਗੁ ॥੧॥
ban kaa mirag mukat sabh hog. ||1||
then all the deer (and other animals) of the forest would be liberated. ||1||
basi kulungu wote (na wanyama wengine) wa nyikani wangekombolewa.

ਕਿਆ ਨਾਗੇ ਕਿਆ ਬਾਧੇ ਚਾਮ ॥
ki-aa naagay ki-aa baaDhay chaam.
What does it matter whether someone goes naked or wears a skin on the body,
Ina maana gani iwapo mtu anatembea uchi au anavaa ganda kwenye mwili,

ਜਬ ਨਹੀ ਚੀਨਸਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jab nahee cheenas aatam raam. ||1|| rahaa-o.
if he does not remember Godl? ||1||Pause||
iwapo hamkumbuki Mungu? ||1||Sitisha||

ਮੂਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੌ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥
mood mundaa-ay jou siDh paa-ee.
If the spiritual perfection could be attained by shaving the head,
Iwapo ukamili wa kiroho ungeweza kupatwa kwa kunyoa (nywele) kichwani,

ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ ॥੨॥
muktee bhayd na ga-ee-aa kaa-ee. ||2||
then why has no sheep obtained salvation so far? ||2||
basi kwa nini hakuna kondoo ambaye amepata wokovu hadi wakati huu?

ਬਿੰਦੁ ਰਾਖਿ ਜੌ ਤਰੀਐ ਭਾਈ ॥
bind raakh jou taree-ai bhaa-ee.
O’ Brother, if someone could save himself by celibacy,
Ee Ndugu, iwapo mtu angeweza kujiokoa kwa useja,

ਖੁਸਰੈ ਕਿਉ ਨ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
khusrai ki-o na param gat paa-ee. ||3||
then why hasn’t any eunuch attained the supreme spiritual state? ||3||
basi kwa nini hakuna towashi ambaye amefikia hali kuu ya kiroho?

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਨਰ ਭਾਈ ॥
kaho kabeer sunhu nar bhaa-ee.
Kabeer says, listen O’ my brothers,
Kabeer anasema, sikilizeni Ee ndugu zangu,

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਨਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੪॥੪॥
raam naam bin kin gat paa-ee. ||4||4||
without meditating on God’s Name, no one has ever attained salvation. ||4||4||
bila kutafakari kuhusu Jina la Mungu, hakuna mtu amewahi kupata wokovu.

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
ga-orhee kabeer jee.
Raag Gauree, Kabeer Jee:
Raag Gauree, Kabeer Jee:

ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ੍ਨਾਨੁ ਕਰਾਹੀ ॥
sanDhi-aa paraat isnaan karaahee.
Those who take their ritual baths in the evening and the morning.
Wale wanaofanya udhu wao wa kimili jioni na asubuhi.

ਜਿਉ ਭਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਨੀ ਮਾਹੀ ॥੧॥
ji-o bha-ay daadur paanee maahee. ||1||
are like the frogs in the water. ||1||
ni kama chura majini.

ਜਉ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤਿ ਨਾਹੀ ॥
ja-o pai raam raam rat naahee.
If people do not have real love for God’s Name,
Iwapo watu hawana upendo halisi kwa Jina la Mungu,

ਤੇ ਸਭਿ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tay sabh Dharam raa-ay kai jaahee. ||1|| rahaa-o.
they have to face the Judge of righteousness. ||1||Pause||
wanalazimika kukutana na Hakimu wa haki. ||1||Sitisha||

ਕਾਇਆ ਰਤਿ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਹੀ ॥
kaa-i-aa rat baho roop rachaahee.
Those out of love for their body and try different looks,
Wale ambao kutokana na upendo kwa mwili yao wanajaribu mikao tofauti,

ਤਿਨ ਕਉ ਦਇਆ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥
tin ka-o da-i-aa supnai bhee naahee. ||2||
do not feel any compassion for others even in dreams. ||2||
hahisi ukarimu wowote kwa wengine hata katika ndoto.

ਚਾਰਿ ਚਰਨ ਕਹਹਿ ਬਹੁ ਆਗਰ ॥
chaar charan kaheh baho aagar.
Many wise people only read the four Vedas but do not live by them.
Watu wengi wenye hekima wanasoma tu Vedas nne lakini hawaishi kulingana nazo.

ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸਾਗਰ ॥੩॥
saaDhoo sukh paavahi kal saagar. ||3||
In this worldly ocean of strife only the true saints attain peace. ||3||
Katika bahari hii ya kidunia ya ugomvi watakatifu wa kweli pekee wanapata amani.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
kaho kabeer baho kaa-ay kareejai.
Kabeer says, why should we consider so many options?,
Kabeer anasema, kwa nini tukifikirie machaguo mengi sana?

ਸਰਬਸੁ ਛੋਡਿ ਮਹਾ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੪॥੫॥
sarbas chhod mahaa ras peejai. ||4||5||
the essence of all is to renounce worldly love and partake the sublime elixir of Naam. ||4||5||
kiini cha vyote ni kukana upendo wa kidunia na kushiriki dawa tukufu ya Naam.

ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਉੜੀ ॥
kabeer jee ga-orhee.
Raag Gauree, Kabeer Jee:
Raag Gauree, Kabeer Jee:

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥
ki-aa jap ki-aa tap ki-aa barat poojaa.
Of what use are chanting, penance, ritual fasting and worship
Kuna manufaa gani kwa kuimba, toba, kufunga kwa kimila na ibada

ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥੧॥
jaa kai ridai bhaa-o hai doojaa. ||1||
to that person in whose heart is the love of things other than God. ||1||
kwa mtu ambaye moyoni mwake kuna upendo wa vitu vingine ila Mungu.

ਰੇ ਜਨ ਮਨੁ ਮਾਧਉ ਸਿਉ ਲਾਈਐ ॥
ray jan man maaDha-o si-o laa-ee-ai.
O’ brother, we should attune our mind to God.
Ee ndugu, tunafaa kumakinisha akili yetu kwa Mungu.

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥
chaturaa-ee na chaturbhuj paa-ee-ai. rahaa-o.
Through cleverness the Almighty God can’t be realized. ||Pause||
Kupitia ujanja Mungu Mwenyezi hawezi kugunduliwa. ||Sitisha||

ਪਰਹਰੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲੋਕਾਚਾਰੁ ॥
parhar lobh ar lokaachaar.
Set aside your greed and worldly ways.
Tengana na tamaa na njia zako za kidunia.

ਪਰਹਰੁ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥੨॥
parhar kaam kroDh ahaNkaar. ||2||
Set aside your lust, anger and egotism. ||2||
Tengana na ukware, hasira na ubinafsi wako.

ਕਰਮ ਕਰਤ ਬਧੇ ਅਹੰਮੇਵ ॥
karam karat baDhay ahaNmayv.
By doing rituals people are bound down in egotism;
Kwa kufanya mila watu wanafungwa katika ubinafsi;

ਮਿਲਿ ਪਾਥਰ ਕੀ ਕਰਹੀ ਸੇਵ ॥੩॥
mil paathar kee karhee sayv. ||3||
meeting together, they worship stone idols. ||3||
wakikutana pamoja, wanaabudu sanamu ya mawe.

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ॥
kaho kabeer bhagat kar paa-i-aa.
Kabeer says, God is realized only by devotional worship.
Kabeer anasema, Mungu anagunduliwa tu kwa ibada ya ujitoaji.

ਭੋਲੇ ਭਾਇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥੪॥੬॥
bholay bhaa-ay milay raghuraa-i-aa. ||4||6||
Yes, God is realized through innocent love. ||4||6||
Ndio, Mungu anagunduliwa kupitia upendo nyofu.

ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥
ga-orhee kabeer jee.
Raag Gauree, Kabeer Jee:
Raag Gauree, Kabeer Jee:

ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥
garabh vaas meh kul nahee jaatee.
In the womb of the mother no one knows one’s ancestry or social status.
Katika tumbo la mama hakuna mtu anajua nasaba yake au hadhi ya kijamii.

ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥
barahm bind tay sabh utpaatee. ||1||
It is from God that the entire creation came into existence. ||1||
Ni kutoka kwa Mungu ambapo ulimwengu mzima ulikuja kuwepo.

ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥
kaho ray pandit baaman kab kay ho-ay.
Tell me O’ Pandit, since when have you become a Brahmin?
Niambie Ee Pandit, tangu lini wewe umekuwa Brahmin?

ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baaman kahi kahi janam mat kho-ay. ||1|| rahaa-o.
Don’t waste your life by continually claiming to be a Brahmin. ||1||Pause||
Usiharibu maisha yako kwa kudai kila wakati kuwa Brahmin. ||1||Sitisha||

ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥
jou tooN baraahman barahmanee jaa-i-aa.
If you are indeed a Brahmin, born of a Brahmin mother,
Iwapo kweli wewe ni Brahmin, uliyezaliwa na mama aliye Brahmin,

ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥
ta-o aan baat kaahay nahee aa-i-aa. ||2||
then why didn’t you come in the world by some other way (instead of the mother’s womb)? ||2||
basi kwa nini hukuingia duniani kwa njia nyingine (badala ya tumbo la mama)?

ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥
tum kat baraahman ham kat sood.
(When both of us are born the same way and are made of the same elements, then) how are you a Brahmin and how I am of a low social status?
(Wakati sote tunazaliwa kwa njia sawa na tunatengenezwa kwa elementi sawa, basi) itakuwaje wewe ni Brahmin na mimi ni wa hadhi ya chini ya kijamii?

ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥
ham kat lohoo tum kat dooDh. ||3||
How is it that blood is running in my veins and milk in your veins? ||3||
Itakuwaje kwamba damu ipo katika mishipa yangu na maziwa katika mishipa yako?

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
kaho kabeer jo barahm beechaarai.
Kabir says, one who reflects on the all pervading God,
Kabir anasema, yule anayetafakari kuhusu Mungu anayeenea kote,

ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥
so baraahman kahee-at hai hamaarai. ||4||7||
is said to be a Brahmin among us. ||4||7||
anasemekana kuwa Brahmin kati yetu.