Swahili Page 545

ਕਰਿ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਸਰੇ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸੁ ਮਨਾ ॥
kar majan har saray sabh kilbikh naas manaa.
O’ my mind, immerse in the holy congregation and sing God’s praises, as if you are bathing in the pool of God’s Name, and all your sins would be eradicated.
Ee akili yangu, jitumbukize katika ushirika mtakatifu na uimbe sifa za Mungu, kana kwamba unaoga katika kidimbwi cha Jina la Mungu, na dhambi zako zote zinatokomezwa.

ਕਰਿ ਸਦਾ ਮਜਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਜਨੁ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਨਾਸੇ ॥
kar sadaa majan gobind sajan dukh anDhayraa naasay.
Yes, keep singing praises of God in the holy congregation; one who does this, God, the friend, eradicates his sorrows and the darkness of ignorance.
Ndio, endelea kuimba sifa za Mungu katika ushirika mtakatifu; yule anayefanya hivi, Mungu, rafiki wake, anatokomeza huzuni zake na giza ya ujinga.

ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ਤਿਸ ਕਉ ਕਟੈ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸੇ ॥
janam maran na ho-ay tis ka-o katai jam kay faasay.
He does not go through the cycle of birth and death; God cuts off his worldly bonds, which are like nooses of the demon, the causes of spiritual death.
Yeye hapitii mzunguko wa kuzaliwa na kufa; Mungu anakata vifungo vyake vya kidunia, ambavyo ni kama kitanzi cha pepo, na unaleta kifo cha kiroho.

ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਨਾਮ ਰੰਗੇ ਤਹਾ ਪੂਰਨ ਆਸੋ ॥
mil saaDhsangay naam rangay tahaa pooran aaso.
O’ my mind, join the holy congregation and be imbued with Naam; there all your wishes would be fulfilled.
Ee akili yangu, jiunge na ushirika mtakatifu na upenyezwe na Naam; hapo matakwa yako yote yatatimizwa.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਮਲ ਨਿਵਾਸੋ ॥੧॥
binvant naanak Dhaar kirpaa har charan kamal nivaaso. ||1||
Nanak humbly submits: O’ God, show mercy and bless me, that my mind mayalways remain attuned to Your immaculate Name. ||1||
Nanak anawasilisha kwa unyenyekevu: Ee Mungu, nionee huruma na unibariki, ili akili yangu iweze kubaki imemakinikia Jina lako safi.

ਤਹ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਸਦਾ ਅਨਹਦ ਝੁਣਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥
tah anad binod sadaa anhad jhunkaaro raam.
The continuous divine melody producing joy and bliss always resounds in the holy congregation.
Melodia takatifu isiyo na mwisho inayozalisha furaha na raha tele daima inacheza katika ushirika mtakatifu.

ਮਿਲਿ ਗਾਵਹਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੋ ਰਾਮ ॥
mil gaavahi sant janaa parabh kaa jaikaaro raam.
Joining together, the saintly persons keep singing glories of God.
Wakiungana pamoja, watu watakatifu wanaendelea kuimba sifa za Mungu.

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਗਾਵਹਿ ਖਸਮ ਭਾਵਹਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗਿ ਭਿੰਨੀਆ ॥
mil sant gaavahi khasam bhaaveh har paraym ras rang bhinnee-aa.
Meeting together, the saints sing praises of the Master-God, they are pleasing toGod; their conscience remains drenched with the sublime essence of His love.
Wakikutana pamoja, watakatifu wanaimba sifa za Bwana-Mungu, wanapendeza kwa Mungu; dhamiri yao inabaki imelowa na kiini tukufu cha upendo wake.

ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਪਾਇਆ ਆਪੁ ਮਿਟਾਇਆ ਮਿਲੇ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥
har laabh paa-i-aa aap mitaa-i-aa milay chiree vichhunni-aa.
By eradicating their self-conceit, they receive the reward of meditating on God’s Name and unite with Him from whom they were separated for so long.
Kwa kutokomeza majivuno yao binafsi, wanapokea thawabu ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu na wanaungana na Yeye ambaye walikuwa wametenganishwa kutoka kwake kwa muda mrefu mno.

ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ॥
geh bhujaa leenay da-i-aa keenHay parabh ayk agam apaaro.
The incomprehensible and infinite God bestows mercy, extends His support and makes them His own.
Mungu asiyeeleweka na asiye na mwisho anatawaza huruma, ananyoosha tegemezo yake na anawafanya wawe wake Mwenyewe.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੋ ॥੨॥
binvant naanak sadaa nirmal sach sabad run jhunkaaro. ||2||
Nanak submits, the life of those saints of God becomes immaculate forever and the melody of divine words of God’s praises keeps vibrating within them. ||2||
Nanak anawasilisha, maisha ya watakatifu hao wa Mungu yanakuwa safi milele na melodia ya maneno takatifu ya sifa za Mungu inaendelea kutetema ndani mwao.

ਸੁਣਿ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ॥
sun vadbhaagee-aa har amrit banee raam.
O’ the fortunate one, always listen to the ambrosial words of God’s praises.
Ee uliye na bahati nzuri, sikiliza daima maneno takatifu ya sifa za Mungu.

ਜਿਨ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖੀ ਤਿਸੁ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ॥
jin ka-o karam likhee tis ridai samaanee raam.
It is enshrined only in the hearts of those fortunate persons, in whose destiny it is so pre-ordained by His grace.
Imethaminiwa tu katika mioyo ya watu hao wenye bahati nzuri, ambao katika hatima yao imeagiziwa mapema kwa neema yake.

ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥
akath kahaanee tinee jaanee jis aap parabh kirpaa karay.
Only those persons realize and embrace this indescribable divine words of God’s praises on whom He Himself bestows mercy.
Watu hao pekee wanagundua na kukumbatia maneno haya takatifu yasiyoweza kuelezwa ya sifa za Mungu ambaye Yeye Mwenyewe anatawazia huruma.

ਅਮਰੁ ਥੀਆ ਫਿਰਿ ਨ ਮੂਆ ਕਲਿ ਕਲੇਸਾ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥
amar thee-aa fir na moo-aa kal kalaysaa dukh haray.
He becomes immortal, doesn’t die a spiritual death again and eradicates all his inner strife and sorrows.
Yeye anakuwa asiyeweza kufa, hafi kifo cha kiroho tena na anatokomeza ugomvi na huzuni zote ndani mwake.

ਹਰਿ ਸਰਣਿ ਪਾਈ ਤਜਿ ਨ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭਾਣੀ ॥
har saran paa-ee taj na jaa-ee parabh pareet man tan bhaanee.
Having received the refuge of God, such a person never forsakes it, and the love of God becomes dear to that person’s mind and heart.
Akiwa amepokea kimbilio cha Mungu, mtu kama huyo kamwe hakiachi, na upendo wa Mungu unakuwa dhati kwa akili na moyo wa mtu huyo.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥੩॥
binvant naanak sadaa gaa-ee-ai pavitar amrit banee. ||3||
Nanak submits, we should always sing the sacred ambrosial divine words of God’s praises.||3||
Nanak anawasilisha, daima tunafaa kuimba maneno takatifu ya ambrosia ya sifa za Mungu.

ਮਨ ਤਨ ਗਲਤੁ ਭਏ ਕਿਛੁ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਰਾਮ ॥
man tan galat bha-ay kichh kahan na jaa-ee raam.
The mind and heart become so elated in the love of God that nothing can be said about it.
Akili na moyo wangu unafurahishwa mno katika upendo wa Mungu kwamba hakuna kinachoweza kusemwa kuuhusu.

ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਅੜਾ ਤਿਨਿ ਲੀਆ ਸਮਾਈ ਰਾਮ ॥
jis tay upji-arhaa tin lee-aa samaa-ee raam.
From whom he was created, that God has absorbed him in Himself.
Kutoka kwa yule ambaye aliumbwa, Mungu huyo alimvamisha ndani mwake Mwenyewe.

ਮਿਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਓਤਿ ਪੋਤੀ ਉਦਕੁ ਉਦਕਿ ਸਮਾਇਆ ॥
mil barahm jotee ot potee udak udak samaa-i-aa.
Through and through, he merges into the Divine Light, like water merges into water.
Kwa ukamilifu, anaunganishwa katika Mwanga Mtakatifu, kama maji yanavyochanganyika na maji.

ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਏਕੁ ਰਵਿਆ ਨਹ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ॥
jal thal mahee-al ayk ravi-aa nah doojaa daristaa-i-aa.
Then he beholds one God pervading the water, the land, and the sky and none other than God is visible to him.
Kisha anatazama Mungu mmoja akienea kwenye maji, ardhi, na anga na hakuna mwengine ila Mungu anaonekana na yeye.

ਬਣਿ ਤ੍ਰਿਣਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਪੂਰਿ ਪੂਰਨ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥
ban tarin taribhavan poor pooran keemat kahan na jaa-ee.
To him, God seems to be pervading the forests and every blade of grass and the three worlds; the worth of such a person’s spiritual status cannot be described.
Kwake, Mungu anaonekana kuenea nyikani na kwenye kila unyasi na dunia zote tatu; thamani ya hadhi ya kiroho ya mtu kama huyo haiwezi kuelezwa.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਏਹ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥੪॥੨॥੫॥
binvant naanak aap jaanai jin ayh banat banaa-ee. ||4||2||5||
Nanak submits, He who created this creation, understands it. ||4||2||5||
Nanak anawasilisha, Yeye aliyeumba uumbaji huu, anauelewa.

ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
bihaagarhaa mehlaa 5.
Raag Bihagara, Fifth Guru:
Raag Bihagra, Guru wa Tano:

ਖੋਜਤ ਸੰਤ ਫਿਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
khojat sant fireh parabh paraan aDhaaray raam.
The saints of God go around searching for God, the support of their life.
Watakatifu wa Mungu wanazunguka wakitafuta Mungu, tegemezo wa maisha yao.

ਤਾਣੁ ਤਨੁ ਖੀਨ ਭਇਆ ਬਿਨੁ ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
taan tan kheen bha-i-aa bin milat pi-aaray raam.
Without realizing the beloved God, they lose strength and their body becomes very frail.
Bila kugundua Mungu mpendwa, wanapoteza nguvu na mwili wao unakuwa dhaifu mno.

ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੇ ਮਇਆ ਧਾਰੇ ਕਰਿ ਦਇਆ ਲੜਿ ਲਾਇ ਲੀਜੀਐ ॥
parabh milhu pi-aaray ma-i-aa Dhaaray kar da-i-aa larh laa-ay leejee-ai.
O’ my dear God, bestow mercy and let me realize You; be kind and keep me in Your refuge.
Ee Mungu wangu mpendwa, tawaza huruma na uniruhusu nikugundue Wewe; kuwa mwema na uniweke katika kimbilio chako.

ਦੇਹਿ ਨਾਮੁ ਅਪਨਾ ਜਪਉ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਦਰਸ ਪੇਖੇ ਜੀਜੀਐ ॥
deh naam apnaa japa-o su-aamee har daras paykhay jeejee-ai.
O’ my Master-God, bless me with Your Name, which I may keep meditating on; I spiritually remain alive by beholding Your blessed vision.
Ee Bwana-Mungu wangu, nibariki na Jina lako, ambalo naweza kuendelea kulitafakari; nabaki hai kiroho kwa kutazama mwono wako uliobarikiwa.

ਸਮਰਥ ਪੂਰਨ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਊਚ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
samrath pooran sadaa nihchal ooch agam apaaray.
O’ God, You are all-powerful, all pervading, eternal, highest of the high, incomprehensible and infinite.
Ee Mungu, Wewe una nguvu zote, unaenea kote, wa milele, wa juu zaidi kwa wote, usiyeeleweka na usiye na mwisho.

ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥
binvant naanak Dhaar kirpaa milhu paraan pi-aaray. ||1||
Nanak prays, O’ the love of my life, bestow mercy and let me realize You. ||1||
Nanak anaomba, Ee mpenzi wa maisha yangu, tawaza huruma na uniruhusu nikugundue Wewe.

ਜਪ ਤਪ ਬਰਤ ਕੀਨੇ ਪੇਖਨ ਕਉ ਚਰਣਾ ਰਾਮ ॥
jap tap barat keenay paykhan ka-o charnaa raam.
To behold the blessed vision of God, I have practiced chanting, intensive meditation and fasting,
Ili kutazama mwono uliobarikiwa wa Mungu, nimeimba, nimefanya utafakari mkali na kufunga.

ਤਪਤਿ ਨ ਕਤਹਿ ਬੁਝੈ ਬਿਨੁ ਸੁਆਮੀ ਸਰਣਾ ਰਾਮ ॥
tapat na kateh bujhai bin su-aamee sarnaa raam.
but without the refuge of the Master-God, the suffering of the mind never ends.
Lakini bila kimbilio cha Bwana-Mungu, kuteseka kwa akili kamwe hakukwishi.

ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਕਾਟਿ ਬੇਰੀ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰੀਐ ॥
parabh saran tayree kaat bayree sansaar saagar taaree-ai.
O’ God, I have come to Your refuge, cut off my bonds of the love of Maya and ferry me across the world-ocean of vices.
Ee Mungu, nimekuja kwenye kimbilio chako, kata vifungo vyangu vya upendo wa Maya na univukishe bahari-dunia ya dhambi.

ਅਨਾਥ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਛੁ ਨ ਜਾਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਣੁ ਅਉਗਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰੀਐ ॥
anaath nirgun kachh na jaanaa mayraa gun a-ugan na beechaaree-ai.
O’ God, I am helpless, without any virtues and I know nothing; please do not take into account any of my virtues and faults.
Ee Mungu, mimi ni mnyonge, sina fadhila zozote na sijui chochote; tafadhali usichunguze fadhila au makosa yangu yoyote.

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾ ॥
deen da-i-aal gopaal pareetam samrath kaaran karnaa.
O’ beloved, merciful to the meek, master of the universe; You are all-powerful doer and cause of everything.
Ee mpendwa, mwenye huruma kwa wapole, bwana wa ulimwengu; Wewe ndiwe mtendaji mwenye nguvu zote na ndiwe msingi wa kila kitu.

ਨਾਨਕ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਹਰਿ ਬੂੰਦ ਮਾਗੈ ਜਪਿ ਜੀਵਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ॥੨॥
naanak chaatrik har boond maagai jap jeevaa har har charnaa. ||2||
O’ Nanak, just as a pied cuckoo begs for a drop of rain, I ask for God’s Name, meditating on which I keep alive spiritually. ||2||
Ee Nanak, kama vile mlembe mwenye rangi tofauti anaomba tone la mvua, naomba Jina la Mungu, ambalo kwa kulitafakari nasalia hai kiroho.