Swahili Page 537

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He is the creator of the universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace.
Kuna Mungu Mmoja peke yake ambaye Jina lake ni ‘wa kuwepo milele’. Yeye ndiye Muumba wa ulimwengu, anayeenea kote, bila woga, bila chuki, huru kutoka nyakati, amezidi mzunguko wa kuzaliwa na kufa na anajidhihirisha mwenyewe. Yeye anagunduliwa kwa neema ya Guru.

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥
raag bihaagarhaa cha-upday mehlaa 5 ghar 2.
Raag Bihagra, Quartets, Fifth Guru, Second Beat:
Raag Bihagra, Tungo ya waimbaji wanne, Guru wa Tano, Mpigo wa Pili:

ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ॥
dootan sangree-aa.
Living in the company of such demons as lust and anger,
Kuishi katika uandamano wa mapepo kama ukware na hasira,

ਭੁਇਅੰਗਨਿ ਬਸਰੀਆ ॥
bhu-i-angan basree-aa.
is like living among snakes.
Ni kama kuishi miongoni mwa nyoka.

ਅਨਿਕ ਉਪਰੀਆ ॥੧॥
anik upree-aa. ||1||
These evil impulses have ruined the lives of countless persons. ||1||
Misukumo hii mibaya imeharibu maisha ya watu wasiohesabika.

ਤਉ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰੀਆ ॥
ta-o mai har har karee-aa.
That is why I always meditate on God’s Name.
Hii ndiyo sababu natafakari daima kuhusu Jina la Mungu.

ਤਉ ਸੁਖ ਸਹਜਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ta-o sukh sehjaree-aa. ||1|| rahaa-o.
Thus I have been living in peace and poise. ||1||Pause||
Hivyo nimekuwa nikiishi kwa amani na utulivu. ||1||Sitisha||

ਮਿਥਨ ਮੋਹਰੀਆ ॥ ਅਨ ਕਉ ਮੇਰੀਆ ॥
mithan mohree-aa. an ka-o mayree-aa.
One who remains entangled in false attachment and love of worldly wealth,
Yule anayebaki amenaswa katika kiambatisho cha uongo na upendo wa utajiri wa kidunia,

ਵਿਚਿ ਘੂਮਨ ਘਿਰੀਆ ॥੨॥
vich ghooman ghiree-aa. ||2||
he remains entrapped in the whirlpool of efforts to acquire them. ||2||
yeye anabaki amenaswa katika dhoruba ya jitihada za kuupata.

ਸਗਲ ਬਟਰੀਆ ॥
sagal batree-aa.
All beings are like wandering travelers,
Viumbe vyote ni kama wasafiri wanaozurura,

ਬਿਰਖ ਇਕ ਤਰੀਆ ॥
birakh ik taree-aa.
who have taken temporary shelter under the world-tree,
ambao wamechukua kificho chini ya mti-dunia,

ਬਹੁ ਬੰਧਹਿ ਪਰੀਆ ॥੩॥
baho banDheh paree-aa. ||3||
and are bound by many bonds of worldly attachments. ||3||
na wamefungwa kwa vifungo vingi vya viambatisho vya kidunia.

ਥਿਰੁ ਸਾਧ ਸਫਰੀਆ ॥
thir saaDh safree-aa.
However, the truly permanent place is the congregation of the Guru,
Hata hivyo, mahali ambapo kwa kweli panadumu ni ushirika wa Guru,

ਜਹ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰੀਆ ॥
jah keertan haree-aa.
where there is always reflection and meditation on God’s praises.
Ambapo daima kuna kuwaza kwa makini na kutafakari kuhusu sifa za Mungu.

ਨਾਨਕ ਸਰਨਰੀਆ ॥੪॥੧॥
naanak sarnaree-aa. ||4||1||
O’ Nanak, I have come under the refuge of the holy congregation. ||4||1||
Ee Nanak, nimekuja katika kimbilio cha ushirika mtakatifu.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੯ ॥
raag bihaagarhaa mehlaa 9.
Raag Bihagra, Ninth Guru:
Raag Bihagra, Guru wa Tisa:

ਹਰਿ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹਿ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥
har kee gat neh ko-oo jaanai.
Nobody knows the state or nature of God.
Hakuna mtu anajua hali au asili ya Mungu.

ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਚਿ ਹਾਰੇ ਅਰੁ ਬਹੁ ਲੋਗ ਸਿਆਨੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jogee jatee tapee pach haaray ar baho log si-aanay. ||1|| rahaa-o.
The Yogis, the celibates, the penitents and all kinds of clever and talented people have failed and given up trying to understand Him. ||1||Pause||
Mayogi, waseja, waungamaji na aina yote ya watu wajanja na wenye vipaji wameshindwa na kukata tamaa kujaribu kumuelewa Yeye. ||1||Sitisha||

ਛਿਨ ਮਹਿ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਉ ਕਰਈ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰਿ ਡਾਰੇ ॥
chhin meh raa-o rank ka-o kar-ee raa-o rank kar daaray.
In an instant, He can change a beggar into a ruler and a ruler into a beggar.
Papo hapo, Yeye anaweza kubadili mwombaji awe mtawala na mtawala kuwa mwombaji.

ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ ਯਹ ਤਾ ਕੋ ਬਿਵਹਾਰੇ ॥੧॥
reetay bharay bharay sakhnaavai yeh taa ko bivhaaray. ||1||
He fills what is empty, and empties what is full – such are His ways. ||1||
Yeye anajaza kilicho tupu, na kufanya tupu kile ambacho kimejaa – ndivyo ilivyo njia zake.

ਅਪਨੀ ਮਾਇਆ ਆਪਿ ਪਸਾਰੀ ਆਪਹਿ ਦੇਖਨਹਾਰਾ ॥
apnee maa-i-aa aap pasaaree aapeh daykhanhaaraa.
He Himself has spread out this play of illusion of the universe and He Himself is the one who looks after it.
Yeye Mwenyewe ameeneza mchezo huu wa njozi ya ulimwengu na Yeye Mwenyewe ndiye anayeuchunga.

ਨਾਨਾ ਰੂਪੁ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹੈ ਨਿਆਰਾ ॥੨॥
naanaa roop Dharay baho rangee sabh tay rahai ni-aaraa. ||2||
He assumes different forms in different colors, and yet remains detached from it all. ||2||
Yeye anachukua miundo tofauti katika rangi tofauti, na ila anabaki amejitenga kutoka kwa wote.

ਅਗਨਤ ਅਪਾਰੁ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹ ਸਭ ਜਗੁ ਭਰਮਾਇਓ ॥
agnat apaar alakh niranjan jih sabh jag bharmaa-i-o.
It is impossible to count the qualities of that limitless, incomprehensible, and detached God who has lured the world into this illusion of worldly riches and power.
Haiwezekani kuhesabu sifa za huyo Mungu asiye na kikomo, asiyeeleweka na aliyejitenga ambaye amevutia dunia katika njozi hii ya utajiri na nguvu ya kidunia.

ਸਗਲ ਭਰਮ ਤਜਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਰਨਿ ਤਾਹਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਓ ॥੩॥੧॥੨॥
sagal bharam taj naanak paraanee charan taahi chit laa-i-o. ||3||1||2||
Nanak says only by abandoning all doubts, one can attune the mind to Him and obtain true peace. ||3||1||2||
Nanak anasema kwa kuacha shaka zote tu, ndipo mtu anaweza kumakinisha akili kwake na kupata amani ya kweli.

ਰਾਗੁ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧
raag bihaagarhaa chhant mehlaa 4 ghar 1
Raag Bihagra, Chhant, Fourth Guru, First Beat:
Raag Bihagra, Chhant, Guru wa Nne, Mpigo wa Kwanza:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ॥
har har naam Dhi-aa-ee-ai mayree jindurhee-ay gurmukh naam amolay raam.
O’ my soul, meditate again and again on the invaluable Name of God, which is realized through the Guru’s grace.
Ee roho yangu, tafakari tena natena kuhusu Jina lisilokadirika la Mungu, ambalo linagunuliwa kwa neema ya Guru.

ਹਰਿ ਰਸਿ ਬੀਧਾ ਹਰਿ ਮਨੁ ਪਿਆਰਾ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਨਾਮਿ ਝਕੋਲੇ ਰਾਮ ॥
har ras beeDhaa har man pi-aaraa man har ras naam jhakolay raam.
The mind which is pierced with the sublime essence of God becomes cherished by God, and then it lovingly remains immersed in God’s Name.
Akili ambayo imepenyezwa na kiini tukufu cha Mungu inathaminiwa na Mungu, na kisha inabaki imevama kwa upendo katika Jina la Mungu.