Swahili Page 53

ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ॥
bhaa-ee ray saachee satgur sayv.
O brother, true (and most fruitful) is the teachings of the true Guru,
Ee ndugu, ya kwali (na yenye mafanikio) ni mafundisho ya Guru wa kweli,

ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur tuthai paa-ee-ai pooran alakh abhayv. ||1|| rahaa-o.
If the Guru is pleased, the Perfect, imperceptible and all pervading God is realized.
Iwapo Guru amefurahishwa, Mungu kamili, asiyeonekana na anayeenea kote anagunduliwa.

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
satgur vitahu vaari-aa jin ditaa sach naa-o.
I dedicate myself to the True Guru, who has bestowed the eternal Name of God.
Najiweka wakfu kwa Guru wa kweli, ambaye ametawaza jina la milele la Mungu.

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
an-din sach salaahnaa sachay kay gun gaa-o.
I always praise the eternal God and keep singing His Praises.
Daima nitasifu Mungu wa milele na nitaendelea kuimba sifa zake.

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥
sach khaanaa sach painnaa sachay sachaa naa-o. ||2||
For me now the eternal Name of God has become my spiritual food and clothing, and lovingly I keep meditating on God’s eternal Name.
Kwangu sasa Jina la milele la Mungu limekuwa chakula na mavazi yangu ya kiroho na kwa upendo naendelea kutafakari kuhusu Jina la milele la Mungu.

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸਫਲੁ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਆਪਿ ॥
saas giraas na visrai safal moorat gur aap.
The Guru himself is powerful enough to grant us all kinds of blessings. I may never forget the Guru, even for a single breath.
Guru mwenyewe ana nguvu za kutosha za kuturuzuku aina zote za baraka. Kamwe nisisahau Guru, hata kwa pumzi moja.

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
gur jayvad avar na dis-ee aath pahar tis jaap.
None is seen to be as great as the Guru. Always remember his teachings.
Hakuna kinachoonekana kuwa kuu kama Guru. Daima kumbuka mafundisho yake.

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੩॥
nadar karay taa paa-ee-ai sach naam guntaas. ||3||
As the Guru bestows his Grace, the Name of eternal God, the treasure of virtues, is obtained .
Guru anapotawaza neema yake, Jina la milele la Mungu, hazina ya fadhila inapatwa.

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
gur parmaysar ayk hai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru and God are one and the same, pervading amongst all.
Guru na Mungu ni sawa, akienea kati ya yote.

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa say-ee naam Dhi-aa-ay.
Those who have such pre-ordained destiny, meditate on the Naam.
Wale ambao wana hatima iliyoagiziwa mapema kama hiyo, wanatafakari kuhusu Naam.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥
naanak gur sarnaagatee marai na aavai jaa-ay. ||4||30||100||
O’ Nanak, one who seeks the refuge of the Guru, he does not spiritually die and does not go in rounds of birth and death.
Ee Nanak, yule anayetafuta kimbilio cha Guru, hafi kiroho wala kuenda ndani mwa mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. Realized by the grace of the True Guru:
Mungu Mmoja. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 1 asatpadee-aa.
Siree Raag, by the First Guru, First Beat, Ashtapadees:
Siree Raag, na Guru wa kwanza, mpigo wa kwanza, Ashtapadees:

ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥
aakh aakh man vaavnaa ji-o ji-o jaapai vaa-ay.
We may utter and sing praises of God according to the different thoughts arising in our mind.
Tunaweza kutamka na kuimba sifa za Mungu kulingana na fikra tofauti zijazo akilini mwetu.

ਜਿਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਕਿਤੁ ਥਾਇ ॥
jis no vaa-ay sunaa-ee-ai so kayvad kit thaa-ay.
But one does not know how great He is and where He resides, about whom he sings his praises.
Lakini mtu hajui ukuu wake wala anapoishi, ambaye anaimba sifa zake.

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
aakhan vaalay jayt-rhay sabh aakh rahay liv laa-ay. ||1||
Innumerable are those who speak of Him and praise Him-they all continue speaking of Him with their minds attuned to Him.
Hawahesabiki wale wanaozungumza kumhusu na kumsifu-wote wanaendelea kumzungumzia akili zao zikimakinika kwake.

ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
baabaa alhu agam apaar.
O Baba, the Allah (God) is Inaccessible and Infinite.
Ee Baba, Allah (Mungu) hawezi kufikiwa wala hana mwisho.

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paakee naa-ee paak thaa-ay sachaa paravdigaar. ||1|| rahaa-o.
Sacred is His Name, and Sacred is His Place. He is the True Cherisher.
Takatifu ni jina lake, na takatifu ni Pahali pake. Yeye ndiye Mthamini wa kweli.

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
tayraa hukam na jaapee kayt-rhaa likh na jaanai ko-ay.
The extent of Your Command cannot be known; no one knows how to write it.
Kadiri cha amri yako haiwezi kujulikana; hakuna mtu anafahamu jinsi ya kuiandika.

ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਹਿ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਹਿ ਰੋਇ ॥
jay sa-o saa-ir maylee-ah til na pujaaveh ro-ay.
Even if a hundred poets met together, they could not describe even an iota of Your greatness.
Hata iwapo washairi mia moja wangekutana, hawangeweza kueleza hata chembe cha ukuu wako.

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਭਿ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਹਿ ਸੋਇ ॥੨॥
keemat kinai na paa-ee-aa sabh sun sun aakhahi so-ay. ||2||
No one has found Your worth. Everybody speaks about You from hearsay.
Hakuna mtu amewahi kupata thamana yako. Kila mtu anazungumza kukuhusu kutokana na uvumi.

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥
peer paikaamar saalak saadak suhday a-or saheed.
There are many saints, prophets, spiritual guides, men of faith, martyrs,
Kuna watakatifu, nabii, waelekezo ya kiroho, wanaume wa imani na wafia dini wengi.

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥
saykh masaa-ik kaajee mulaa dar darvays raseed.
the Shaikhs, the mystics, the Qazis, the Mullahs and the Dervishes at His Door,
Mashehe, Wafumbo, Waqazi, Mullah na Wadevishi mlangoni pake,

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਨਿ ਦਰੂਦ ॥੩॥
barkat tin ka-o aglee parh-day rahan darood. ||3||
But only those obtain more blessings who keep uttering His praises.
Lakini wale tu wanaopokea baraka zaidi ni wale wanaoendelea kutamka sifa zake.

ਪੁਛਿ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛਿ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
puchh na saajay puchh na dhaahay puchh na dayvai lay-ay.
God seeks no advice when He builds; He seeks no advice when He destroys. He seeks no advice while giving or taking.
Mungu hatafuti ushauri wowote anapojenga; hatafuti ushauri wowote anapoangamiza. Yeye hatafuti ushauri wowote anapotoa au kuchukua.

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
aapnee kudrat aapay jaanai aapay karan karay-i.
He alone knows His Creation; He Himself does all deeds.
Yeye mwenyewe anajua Uumbaji wake; Yeye mwenyewe ni mtendaji wa vitendo vyote.

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥
sabhnaa vaykhai nadar kar jai bhaavai tai day-ay. ||4||
He beholds all in His Vision. He gives to those with whom He is pleased.
Anatazama yote kwa Maono yake. Anapea kwa wale ambao amefurahishwa nao.

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਵਾ ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥
thaavaa naav na jaanee-ahi naavaa kayvad naa-o.
One cannot know all the places and their names in His creation, nor we can describe His Greatness.
Mtu hawezi kujua pahala pote na majina yao katika uumbaji wake, wala hatuwezi kueleza Ukuu wake.

ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
jithai vasai mayraa paatisaahu so kayvad hai thaa-o.
How great is that place where my Sovereign God dwells?
Pakuu aje ni pahali ambapo Mungu Mtawala wangu anaishi?

ਅੰਬੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸ ਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ ॥੫॥
ambarh ko-ay na sak-ee ha-o kis no puchhan jaa-o. ||5||
No one can reach it; whom shall I go and ask?
Hakuna mtu anaweza kupafikia; nitaenda kumuuliza nani?

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥
varnaa varan na bhaavnee jay kisai vadaa karay-i.
Whenever God wants to (spiritually) elevate a person, He does not bother about whether that person belongs to a high or low social status.
Wakati wowote ambapo Mungu anataka kuinua mtu (kiroho), hajali ikiwa mtu huyo ni wa hadhi ya juu au chini ya kijamii.

ਵਡੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
vaday hath vadi-aa-ee-aa jai bhaavai tai day-ay.
All the honors are in the hands of the great God, and He bestows these on whomsoever He pleases.
Heshima zote zipo mikononi mwa Mungu Mkuu, na anatawaza hizi kwa yeyote anayetaka.

ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਢਿਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥
hukam savaaray aapnai chasaa na dhil karay-i. ||6||
By His Command, He Himself exalts the mortals, without a moment’s delay.
Kwa amri yake, Yeye mwenyewe anainua binadamu, bila kuchelea hata kwa muda mfupi.

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut lainai kai veechaar.
In order to receive , everybody calls out to Him for more and more gifts.
Ili kupokea, kila mtu anamuita Mungu ampe zawadi zaidi na zaidi.

ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ ॥
kayvad daataa aakhee-ai day kai rahi-aa sumaar.
How great should we call the Giver? His Gifts are beyond estimation.
Tunafaa kumuita Mtoaji kwa ukuu gani? Zawadi zake zimezidi kukadiriwa.

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥
naanak tot na aavee tayray jugah jugah bhandaar. ||7||1||
O’ Nanak, so vast are Your storehouses that there is no shortage of Your gifts, even after the passage of ages.
Ee Nanak, pana sana ni ghala zako kwamba hakuna upungufu wa tuzo zako, hata baada ya mpito wa nyakati.

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mehlaa 1.
By the First Guru:
Na Guru wa kwanza:

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.
All humans are His soul-brides and all of them adorn themselves to please Him.
Binadamu wote ni roho kama bi harusi wake na wote wanajipamba kumfurahisha.