Swahili Page 493

ਜੈਸੇ ਮੀਠੈ ਸਾਦਿ ਲੋਭਾਏ ਝੂਠ ਧੰਧਿ ਦੁਰਗਾਧੇ ॥੨॥
jaisay meethai saad lobhaa-ay jhooth DhanDh durgaaDhay. ||2||
Just as the sweet flavors tempt people, similarly you are lured by the odor of thefalse business of Maya. ||2||
Kama vile ladha tamu zinashawishi watu, vivyo hivyo unavutiwa na uvundo wa biashara ya Maya isiyo ya kweli.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦ੍ਰੀ ਰਸਿ ਲਪਟਾਧੇ ॥
kaam kroDh ar lobh moh ih indree ras laptaaDhay.
One remains involved in the sensual pleasures of lust, anger, greed and emotional attachment.
Mtu anabaki amejihusisha katika raha za kihisi za ukware, hasira, tamaa na kiambatisho cha kihisia.

ਦੀਈ ਭਵਾਰੀ ਪੁਰਖਿ ਬਿਧਾਤੈ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਜਨਮਾਧੇ ॥੩॥
dee-ee bhavaaree purakh biDhaatai bahur bahur janmaaDhay. ||3||
God, the scriber of destiny, has caused him to go through rounds of births through many species. ||3||
Mungu, mwandishi wa hatima, amemfanya apitie mizunguko ya kuzaliwa kupitia spishi nyingi.

ਜਉ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਤਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸਭ ਸੁਖ ਲਾਧੇ ॥
ja-o bha-i-o kirpaal deen dukh bhanjan ta-o gur mil sabh sukh laaDhay.
When God, the destroyer of the sorrows of the helpless, became merciful, then he attains absolute peace by meeting the Guru.
Wakati Mungu, mwangamizi wa huzuni za wanyonge, alikuwa mwenye huruma, basi alipata amani kamilifu kwa kukutana na Guru.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਧਿਆਵਉ ਮਾਰਿ ਕਾਢੀ ਸਗਲ ਉਪਾਧੇ ॥੪॥
kaho naanak din rain Dhi-aava-o maar kaadhee sagal upaaDhay. ||4||
Nanak says, I always meditate on that God who has driven out all my evils. ||4||
Nanak anasema, natafakari daima kuhusu Mungu huyo ambaye ameondoa maovu yangu yote.

ਇਉ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖੁ ਬਿਧਾਤੇ ॥
i-o japi-o bhaa-ee purakh biDhaatay.
O’ brother, this is how one can meditate on God, the scribe of our destiny.
Ee ndugu, hii ndiyo njia mabyo mtu anaweza kutafakari kuhusu Mungu, mwandishi wa hatima yetu.

ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੪॥੪॥੧੨੬॥
bha-i-o kirpaal deen dukh bhanjan janam maran dukh laathay. ||1|| rahaa-o doojaa. ||4||4||126||
One on whom God, the destroyer of the pains of the helpless, becomes merciful, all his pains of birth and death go away. ||1||Second. Pause||4||4||126|
Yule ambaye Mungu, mwangamizi wa maumivu ya wanyonge, anamhurumia, maumivu yake yote ya kuzaliwa na kufa yanaondoka. ||1||Kituo cha Pili||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਦ ਕਾਰਣਿ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥
nimakh kaam su-aad kaaran kot dinas dukh paavahi.
For a moment of lust, you suffer in pain for long time.
Kwa muda mtupi wa ukware, unateseka kwa uchungu kwa muda mrefu.

ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣਹਿ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਵਹਿ ॥੧॥
gharee muhat rang maaneh fir bahur bahur pachhutaavahi. ||1||
For this momentary pleasure, you regret again and again. ||1||
Kwa raha hii ya muda mfupi, unajuta tena na tena.

ਅੰਧੇ ਚੇਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥
anDhay chayt har har raa-i-aa.
O’ man, blinded by lust, remember the sovereign God,
Ee mwanaume, uliyepofushwa na ukware, kumbuka Mungu mwenyezi,

ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayraa so din nayrhai aa-i-aa. ||1|| rahaa-o.
because your day of departure from this world is drawing near. ||1||Pause||
kwa sababu siku yako ya kuondoka kutoka dunia hii inakaribia. ||1||Sitisha||

ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਦੇਖਿ ਭੂਲੋ ਆਕ ਨੀਮ ਕੋ ਤੂੰਮਰੁ ॥
palak darisat daykh bhoolo aak neem ko tooNmar.
For an instant you are mislead by the outward beauty of bitter plants such as Aak, Neem and Tumma,
Kwa muda mfupi unapotoshwa na uzuri wa kinje wa mimea chungu kama vile Aak, mwarobaini na Tumma,

ਜੈਸਾ ਸੰਗੁ ਬਿਸੀਅਰ ਸਿਉ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹੁ ॥੨॥
jaisaa sang bisee-ar si-o hai ray taiso hee ih par garihu. ||2||
similarly, O’ man, affair with another’s wife is like the company of snakes. ||2||
vivyo hivyo, Ee mwanaume, uhusiano wa kimapenzi na mke wa mwengine ni kama uandamano wa nyoka.

ਬੈਰੀ ਕਾਰਣਿ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਬਸਤੁ ਰਹੀ ਅਮਾਨਾ ॥
bairee kaaran paap kartaa basat rahee amaanaa.
You are committing sins for the sake of your enemy (Maya), while completely neglecting the real commodity, the wealth of Naam.
Unatenda dhambi kwa ajili ya adui wako (Maya), wakati unapuuza kabisa bidhaa ya kweli, utajiri wa Naam.

ਛੋਡਿ ਜਾਹਿ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿਉ ਸੰਗੀ ਸਾਜਨ ਸਿਉ ਬੈਰਾਨਾ ॥੩॥
chhod jaahi tin hee si-o sangee saajan si-o bairaanaa. ||3||
You are friends with those whom you are going to leave one day but you have enmity with your true Friend-God. ||3||
Wewe una urafiki na wale ambao utawaacha siku moja lakini una chuki na Rafiki-Mungu wako wa kweli.

ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੁ ਇਹੈ ਬਿਧਿ ਬਿਆਪਿਓ ਸੋ ਉਬਰਿਓ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥
sagal sansaar ihai biDh bi-aapi-o so ubri-o jis gur pooraa.
In this way the entire world is entangled in the bonds of Maya; he alone is saved, who has the perfect Guru as savior.
Kwa njia hii dunia nzima imenaswa katika vifungo vya Maya; yeye pekee anaokolewa, ambaye ana Guru kamili kama mwokozi wake.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਓ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਸਰੀਰਾ ॥੪॥੫॥੧੨੭॥
kaho naanak bhav saagar tari-o bha-ay puneet sareeraa. ||4||5||127||
Nanak says, the body of such a person becomes immaculate and he swims across the world ocean of vices. ||4||5||127||
Nanak anasema, mwili wa mtu kama huyo unakuwa safi naye anaogelea akivuka bahari dunia ya dhambi.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ॥
aasaa mehlaa 5 dupday.
Raag Aasaa, Dupadas (two stanzas) Fifth Guru:
Raag Aasaa, Du-padas (beti mbili), Guru wa Tano:

ਲੂਕਿ ਕਮਾਨੋ ਸੋਈ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਪੇਖਿਓ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਮੁਕਰਾਨੀ ॥
look kamaano so-ee tumH paykhi-o moorh mugaDh mukraanee.
O’ God, You see whatever we do in secrecy, but the ignorant fools still deny it.
Ee Mungu, Wewe unaona kila kitu tunachofanya kisiri, lakini wapumbavu wajinga bado wanakana hayo.

ਆਪ ਕਮਾਨੇ ਕਉ ਲੇ ਬਾਂਧੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਨੀ ॥੧॥
aap kamaanay ka-o lay baaNDhay fir paachhai pachhutaanee. ||1||
They regret when they are punished in God’s court for their evil deeds. ||1||
Wanajuta wanapoadhibiwa katika mahakama ya Mungu kwa vitendo vyao.

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਿਧਿ ਆਗੈ ਜਾਨੀ ॥
parabh mayray sabh biDh aagai jaanee.
O’ my friend, my God knows in advance all the evil plans of your mind.
Ee rafiki wangu, Mungu wangu anajua mbeleni mipango yote miovu akilini mwako.

ਭ੍ਰਮ ਕੇ ਮੂਸੇ ਤੂੰ ਰਾਖਤ ਪਰਦਾ ਪਾਛੈ ਜੀਅ ਕੀ ਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bharam kay moosay tooN raakhat pardaa paachhai jee-a kee maanee. ||1|| rahaa-o.
Deceived by doubt, you may hide your actions, but in the end you shall have to confess the secrets of your mind. ||1||Pause||
Ukidanganywa na shaka, unaweza kuficha vitendo vyako, lakini mwishowe utalazimika kukiri siri za akili yako. ||1||Sitisha||

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਏ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਾਗੇ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੈ ਪਰਾਨੀ ॥
jit jit laa-ay tit tit laagay ki-aa ko karai paraanee.
O’ God, in whatever direction You have directed the human souls, so they are engaged. What else can one do?
Ee Mungu, katika mwelekeo wowote ambao umeelekeza roho za binadamu, ndivyo zinahusishwa hivyo. Mtu anaweza kufanya nini kingine?

ਬਖਸਿ ਲੈਹੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੨॥੬॥੧੨੮॥
bakhas laihu paarbarahm su-aamee naanak sad kurbaanee. ||2||6||128||
O’ Master-God, take pity and forgive them. Nanak is always a sacrifice to You. ||2||6||128||
Ee Bwana-Mungu, uwahurumie na uwasamehe. Nanak daima ni dhabihu kwako.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਅਪੁਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ॥
apunay sayvak kee aapay raakhai aapay naam japaavai.
God Himself preserves the honor of His devotee and makes him meditate on Naam.
Mungu Mwenyewe anahifadhi staha ya mtawa wake na kumfanya atafakari kuhusu Naam.

ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾ ਤਹਾ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥੧॥
jah jah kaaj kirat sayvak kee tahaa tahaa uth Dhaavai. ||1||
Wherever the devotee needs Him, God is always there to help him. ||1||
Popote ambapo mtawa anamhitaji, Mungu daima yupo hapo kumsaidia.

ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਿਕਟੀ ਹੋਇ ਦਿਖਾਵੈ ॥
sayvak ka-o niktee ho-ay dikhaavai.
To His devotee, God shows Himself to be near at hand.
Kwa mtawa wake, Mungu anajionyesha kuwa karibu mno.

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਸੇਵਕੁ ਤਤਕਾਲ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jo jo kahai thaakur peh sayvak tatkaal ho-ay aavai. ||1|| rahaa-o.
Whatever the devotee asks his Master, that comes to pass immediately. ||1||Pause||
Chochote ambacho mtawa anauliza Bwana wake, hicho kinatendeka mara moja. ||1||Sitisha||

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥
tis sayvak kai ha-o balihaaree jo apnay parabh bhaavai.
I dedicate myself to such a devotee, who is pleasing to his God.
Najiweka wakfu kwa mtawa kama huyo, ambaye anapendeza kwa Mungu wake.

ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਇ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਤਿਸੁ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣਿ ਆਵੈ ॥੨॥੭॥੧੨੯॥
tis kee so-ay sunee man hari-aa tis naanak parsan aavai. ||2||7||129||
O’ Nanak, one who hears the glory of such a devotee, his mind rejuvenates and he comes to pay him respect. ||2||7||129||
Ee Nanak, yule anayesikia utukufu wa mtawa kama huyo, akili yake inasisimka na anakuja kumpa heshima.

ਆਸਾ ਘਰੁ ੧੧ ਮਹਲਾ ੫
aasaa ghar 11 mehlaa 5
Raag Aasaa, Eleventh beat, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Mpigo wa Kumi na moja, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਨਟੂਆ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੈਸਾ ਹੈ ਓਹੁ ਤੈਸਾ ਰੇ ॥
natoo-aa bhaykh dikhaavai baho biDh jaisaa hai oh taisaa ray.
A clown displays himself in many disguises, but inwardly he remains just as he is.
Mcheshi anajionyesha katika mavazi ya maficho tofauti, lakini kindani anabaki tu alivyo.

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਰਿ ਸੁਖਹਿ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸਾ ਰੇ ॥੧॥
anik jon bharmi-o bharam bheetar sukheh naahee parvaysaa ray. ||1||
Similarly, a soul in bounds of Maya wanders through countless species but never enters a state of peace. ||1||
Vivyo hivyo, roho katika vifungo vya Maya inazurura kupitia spishi zisizohesabika lakini kamwe haiingii katika hali ya amani.