Swahili Page 449

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥
jan naanak musak jhakoli-aa sabh janam Dhan Dhannaa. ||1||
God’s servant Nanak is full of the fragrance of Naam and his entire life has been extremely blessed.
Mtumishi wa Mungu Nanak amejawa na harufu nzuri ya Naam na maisha yake yote yamebarikiwa mno.

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਅਣੀਆਲੇ ਅਣੀਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
har paraym banee man maari-aa anee-aalay anee-aa raam raajay.
O’ God, Your sweet loving words have pierced my mind like a pointed arrow.
Ee Mungu, maneno yako matamu ya upendo yamepenyeza akili yangu kama mchale wenye ncha kali.

ਜਿਸੁ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ॥
jis laagee peer piramm kee so jaanai jaree-aa.
Only the person who feels the pain of this love, knows how to endure it.
Mtu pekee anayehisi uchungu wa upendo huu, anajua jinsi ya kuuvumilia.

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥
jeevan mukat so aakhee-ai mar jeevai maree-aa.
That person is called saved while alive who, while still living, becomes free from worldly attachments as if that person has come to life again after death.
Mtu huyo anaitwa aliyeokolewa wakati yu hai ambaye, wakati bado anaishi, anakuwa huru kutoka viambatisho vya kidunia kana kwamba mtu huyo amerudi hai tena baada ya kifo.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਜਗੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਆ ॥੨॥
jan naanak satgur mayl har jag dutar taree-aa. ||2||
O’ God, please unite me, Your servant Nanak, with the true Guru so that I may cross over the terrifying world ocean of vices.
Ee Mungu, tafadhali niunganishe, mtumishi wako Nanak, na Guru wa kweli ili niweze kuvuka bahari dunia ya dhambi inayoogofya.

ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲੁ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
ham moorakh mugaDh sarnaagatee mil govind rangaa raam raajay.
O’ God, please accept us, we the ignorant fools have come to Your shelter.
Ee Mungu, tafadhali tukubali, sisi wapumbavu wajinga tumekuja kwenye kificho chako.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਇਕ ਮੰਗਾ ॥
gur poorai har paa-i-aa har bhagat ik mangaa.
It was through the Perfect Guru that I realized God, and I begged from Him only for His loving devotion.
Ilikuwa kupitia Guru Kamili ambapo niligundua Mungu, na nilimuomba Yeye ujitoaji wake wa upendo pekee.

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪਿ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ॥
mayraa man tan sabad vigaasi-aa jap anat tarangaa.
By meditating on the Name of God, who is like an ocean with infinite waves, through the word of the Guru, my mind and body were delighted.
Kwa kutafakari kuhusu Jina la Mungu, ambaye ni kama bahari yenye mawimbi yasiyo na mwisho, kupitia neno la Guru, akili na mwili ulifurahia.

ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥
mil sant janaa har paa-i-aa naanak satsangaa. ||3||
O’ Nanak, I have realized God by meeting with the humble saints in the holy congregation.
Ee Nanak, nimegundua Mungu kwa kukutana na watakatifu wanyenyekevu katika ushirika mtakatifu.

ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣਿ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
deen da-i-aal sun bayntee har parabh har raa-i-aa raam raajay.
O’ God, the merciful Master of the meek, please listen to my prayer.
Ee Mungu, Bwana mwenye huruma wa wapole, tafadhali sikiliza ombi langu.

ਹਉ ਮਾਗਉ ਸਰਣਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥
ha-o maaga-o saran har naam kee har har mukh paa-i-aa.
O’ God, I seek the refuge of Your Name. If You bestow Your grace, only then I can utter Your Name.
Ee Mungu, natafuta kimbilio cha Jina lako. Iwapo utawaze neema yako, wakati huo tu ndio naweza kutamka Jina lako.

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਬਿਰਦੁ ਹੈ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ॥
bhagat vachhal har birad hai har laaj rakhaa-i-aa.
It is God’s nature that He loves His devotees and saves their honor.
Ni silika ya Mungu kwamba Yeye anapenda watawa wake na kuhifadhi staha yao.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਤਰਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥
jan naanak sarnaagatee har naam taraa-i-aa. ||4||8||15||
O’ God, Your servant Nanak has come to Your sanctuary, please unite me with Your Name and help me swim across the worldly ocean of vices.
Ee Mungu, mtumishi wako Nanak amekuja katika pahali pako patakatifu, tafadhali niunganishe na Jina lako na unisaidie kuogelea nikivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Raag Aasaa, Fourth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Nne:

ਗੁਰਮੁਖਿ ਢੂੰਢਿ ਢੂਢੇਦਿਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਲਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay.
After searching and seeking God through the Guru, I have found my friend, God, within myself.
Baada ya kutafuta Mungu kupitia kwa Guru, nimepata rafiki wangu, Mungu, ndani mwangu.

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਧਾ ॥
kanchan kaa-i-aa kot garh vich har har siDhaa.
It feels as if this body of mine has become like a golden fortress, because of by Guru’s grace, God has become manifest in it.
Ninahisi kana kwamba mwili huu umekuwa kama ngome ya dhahabu, kwa sababu kwa neema ya Guru, Mungu amedhihirika ndani mwake.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਵਿਧਾ ॥
har har heeraa ratan hai mayraa man tan viDhaa.
God’s Name is precious like a jewel, a diamond; that has pierced my mind and body.
Jina la Mungu ni lenye thamani kama kito, almasi; ambalo limepenyeza akili na mwili wangu.

ਧੁਰਿ ਭਾਗ ਵਡੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਗੁਧਾ ॥੧॥
Dhur bhaag vaday har paa-i-aa naanak ras guDhaa. ||1||
O’ Nanak, due to pre-ordained good fortune, I have realized God and I am saturated with the relish of God’s Name
Ee Nanak, kutokana na bahati nzuri iliyoagiziwa mapema, nimegundua Mungu na nimejawa kabisa na kiburudisho cha Jina la Mungu

ਪੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
panth dasaavaa nit kharhee munDh joban baalee raam raajay.
O’ my true Guru, like a young and naive bride, I always stand at your door-step asking the way to God’s abode.
Ee Guru wangu wa kweli, kama bi harusi kijana asiye na uzoefu, daima nasimama mlangoni pako nikiulizia njia iendayo kwa makao ya Mungu.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾਇ ਗੁਰ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੀ ॥
har har naam chaytaa-ay gur har maarag chaalee.
O’ my true Guru, help me remember God’s Name and bless me so that I follow the path leading to Him.
Ee Guru wangu wa kweli, nisaidie kukumbuka Jina la Mungu na unibariki ili nifuate njia inayoongoza kwake Yeye.

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਜਾਲੀ ॥
mayrai man tan naam aaDhaar hai ha-
umai bikh jaalee. The Name of God, is the Support of my mind and body; by virtue of which I may burn away the poison of ego.
Jina la Mungu, ni Tegemezo ya akili na mwili wangu; ambayo kwa kuitumia naweza kuteketeza sumu ya ubinafsi.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ॥੨॥
jan naanak satgur mayl har har mili-aa banvaalee. ||2||
Nanak says, O’ God unite me with the true Guru. Whosoever has ever realized God has done so through the True Guru.
Nanak anasema, Ee Mungu niunganishe na Guru wa kweli. Yeyote ambaye amewahi kugundua Mungu amefanya hivyo kupitia kwa Guru wa Kweli.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਆਇ ਮਿਲੁ ਮੈ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
gurmukh pi-aaray aa-ay mil mai chiree vichhunay raam raajay.
O’ my beloved God, I have been separated from You for so long, Please come and meet me through the Guru.
Ee Mungu wangu mpendwa, nimetenganishwa kutoka kwako kwa muda mrefu sana, tafadhali kuja ukutane nami kupitia kwa Guru.

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਹਰਿ ਨੈਣ ਰਸਿ ਭਿੰਨੇ ॥
mayraa man tan bahut bairaagi-aa har nain ras bhinnay.
O’ God, I feel very lonesome in separation, and my eyes tear with the sublime essence of Your love.
Ee Mungu, nahisi upweke sana katika utengano huu, na macho yangu yanatokea machozi kwa kiini tukufu cha upendo wako.

ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਮਨੁ ਮੰਨੇ ॥
mai har parabh pi-aaraa das gur mil har man mannay.
O’ God, Please lead me to the Guru so that by meeting him, my mind may get convinced about remembering You.
Ee Mungu, tafadhali niongoze kwa Guru ili kwa kukutana naye, akili yangu iweze kushawishiwa kuhusu kukukumbuka Wewe.

ਹਉ ਮੂਰਖੁ ਕਾਰੈ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਮੇ ॥੩॥
ha-o moorakh kaarai laa-ee-aa naanak har kammay. ||3||
Nanak says, God has assigned a fool like me to His Service of remembering him with loving devotion
Nanak anasema, Mungu ameteua mpumbavu kama mimi kwa Huduma yake ya kumkumbuka Yeye kwa ujitoaji wa upendo

ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
gur amrit bhinnee dayhuree amrit burkay raam raajay.
The Guru’s heart is full of divine love that he continues to inspire his disciples with it.
Moyo wa Guru umejawa na upendo mtakatifu kwamba anaendelea kuhamasisha wanafunzi wake nao.

ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਭਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਛਕਿ ਛਕੇ ॥
jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay.
Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish this Ambrosial Nectar of God’s Name again and again.
Wale ambao akili zao zinapendezwa na Neno la Guru, wanafurahia Nekta ya Ambrosia hii ya Jina la Mungu tena na tena.

ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਧਕ ਧਕੇ ॥
gur tuthai har paa-i-aa chookay Dhak Dhakay.
As the Guru is pleased, I have realized God, and I shall not be pushed around any more.
Inavyopendeza Guru, nimegundua Mungu, na sitaamrishwa na yeyote mwengine tena.

ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਇਕੇ ॥੪॥੯॥੧੬॥
har jan har har ho-i-aa naanak har ikay. ||4||9||16||
O’ Nanak, (by always remembering God’s Name) God’s devotee becomes the embodiment of God and becomes one with Him.
Ee Nanak, (kwa kukumbuka Jina la Mungu daima) mtawa wa Mungu anakuwa udhihirisho wa kimwili wa Mungu na anaungana na Yeye.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥
aasaa mehlaa 4.
Raag Aasaa, Fourth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Nne:

ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
har amrit bhagat bhandaar hai gur satgur paasay raam raajay.
Only the true Guru has the treasure of Ambrosial Nectar of God’s devotion.
Guru wa kweli pekee ana hazina ya Nekta ya Ambrosia ya ujitoaji wa Mungu.

ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹੈ ਸਿਖ ਦੇਇ ਹਰਿ ਰਾਸੇ ॥
gur satgur sachaa saahu hai sikh day-ay har raasay.
O’ God, the True Guru, is the eternal treasurer, who gives the commodity (of God’s Name) to his disciples.
Ee Mungu, Guru wa Kweli, ndiye mweka-hazina wa milele, anayetoa bidhaa (ya Jina la Mungu) kwa wanafunzi wake.

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜੁ ਹੈ ਗੁਰੁ ਸਾਹੁ ਸਾਬਾਸੇ ॥
Dhan Dhan vanjaaraa vanaj hai gur saahu saabaasay.
Truly blessed is the trader (devotee) who trades in this commodity of God’s Name. The Guru applauds that person who deals in this trade.
Kwa kweli amebarikiwa mfanya biashara (mtawa) anayechuuza bidhaa hii ya Jina la Mungu. Guru wa kweli anapongeza mtu huyo anayefanya biashara hii.

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਲਿਖਤੁ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਾਸੇ ॥੧॥
jan naanak gur tinHee paa-i-aa jin Dhur likhat lilaat likhaasay. ||1||
O’Nanak, they alone meet with the Guru, who have such preordained destiny.
Ee Nanak, wao pekee wanakutana na Guru, ambao wana hatima iliyoagiziwa mapema kama hiyo.

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥
sach saahu hamaaraa tooN Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay.
O’ God, You are our eternal treasurer and the entire world is Your trader.
Ee Mungu, Wewe ndiwe mweka-hazina wetu wa milele na dunia nzima ni mfanya biashara wako.

ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਧੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਹਰਿ ਥਾਰਾ ॥
sabh bhaaNday tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa.
O’ God, You have fashioned all these creatures and the life which dwells within them is also Yours.
Ee Mungu, Wewe umetengeneza viumbe hivi vyote na uhai unaoishi ndani mwao ni Wako pia.

ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚਿ ਵਸਤੁ ਸਾ ਨਿਕਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰਾ ॥
jo paavahi bhaaNday vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa.
Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, they alone come out. What can the poor creatures do?
Vyovyote (maovu au fadhila) unavyoweka ndani mwa viumbe hivi, hivyo pekee vinajitokeza. Viumbe hao wanyonge wanaweza kufanya nini?