Swahili Page 44

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
saaDhoo sang maskatay toothai paavaa dayv.
O’ God, if You show Your kindness, then please bless me with The association and service of the saints.
Ee Mungu, ukionyesha ukarimu wako, basi nibariki na uhusiano na huduma ya watakatifu.

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਗਤਿ ਸਾਹਿਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
sabh kichh vasgat saahibai aapay karan karayv.
Everything is in the Hands of our Master; He Himself is the Doer of all deeds.
Kila kitu kipo mikononi mwa Bwana wetu; Yeye mwenyewe ni mtendaji wa vitendo vyote.

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥
satgur kai balihaarnai mansaa sabh poorayv. ||3||
I dedicate myself to the true Guru, who fulfills all my hopes and desires.
Najiweka wakfu kwa Guru wa kweli, anayetimiza hamu na matumaini yangu yote.

ਇਕੋ ਦਿਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
iko disai sajno iko bhaa-ee meet.
God alone appears to be my Companion; He alone is my Brother and Friend.
Mungu pekee anajitokeza kuwa mwendani wangu; Yeye mwenyewe ni ndugu wangu na rafiki wangu.

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥
iksai dee saamagree iksai dee hai reet.
All the wealth and capital of the world belongs to God, and His order alone prevails.
Utajiri wote na rasilimali ya dunia ni umiliki wa Mungu, na amri yake pekee inadumu.

ਇਕਸ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਾ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.
When the mind accepts one Creator, then the consciousness is not swayed by the worldly attachments.
Wakati akili inakubali Muumba, basi fahamu haiyumbishwi na viambatanisho vya kidunia.

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥
sach khaanaa sach painnaa tayk naanak sach keet. ||4||5||75||
O’ Nanak, for such a person, God’s Name is the spiritual food, clothing and support
Ee Nanak, kwa mtu kama huyo, jina la Mungu ni chakula, vazi na nguzo ya kiroho.

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਥਿ ॥
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.a
All things are received if God is realized.
Vitu vyote vinapokelewa iwapo Mungu atagunduliwa.

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਥਿ ॥
janam padaarath safal hai jay sachaa sabad kath.
The precious human life becomes fruitful when one recites God’s Name.
Uhai wa kibinadamu wenye thaman unanawiri wakati mtu anakariri jina la Mungu.

ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਮਥਿ ॥੧॥
gur tay mahal paraapatay jis likhi-aa hovai math. ||1||
One who is preordained, is accepted in the God’s court through the Guru’s word.
Yule ambaye ameagiziwa mapema, anakubalika katika mahakama ya Mungu kupitia neno la Guru.

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
mayray man aykas si-o chit laa-ay.
O my mind, focus your consciousness on the One (God).
Ee akili yangu, makinisha fahamu yako kwa yule Mmoja (Mungu).

ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aykas bin sabh DhanDh hai sabh mithi-aa moh maa-ay. ||1|| rahaa-o.
Without the One, all entanglements are worthless; emotional attachment to Maya (worldly riches and powers) is totally false.
Bila huyo Mmoja, misongamano yote ni bure; kiambatanisho cha kihisia kwa Maya (utajiri na mamlaka ya kidunia) ni cha uwongo kabisa.

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
lakh khusee-aa paatisaahee-aa jay satgur nadar karay-i.
Hundreds of thousands of pleasures of worldly riches are enjoyed, if the True Guru bestows His Glance of Grace.
Mamia ya maelfu ya raha za utajiri wa kidunia yanafurahiwa, iwapo Guru wa kweli atawaze mtazamo wake wa neema.

ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
nimakh ayk har naam day-ay mayraa man tan seetal ho-ay.
If the Guru bestowsNaam, even for a moment, my mind and body are soothed.
Iwapo Guru atawaze Naam, hata kwa muda mfupi, akili na mwili wangu inatulizwa.

ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
jis ka-o poorab likhi-aa tin satgur charan gahay. ||2||
They who have such pre-ordained destiny, receive total support of the true Guru.
Wale ambao wana hatima zilizoagiziwa mapema kama hiyo, wanapokea msaada kamili kutoka kwa Guru wa kweli.

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
safal moorat saflaa gharhee jit sachay naal pi-aar.
Auspicious is that time, and fruitful is that moment, which is passed in loving devotion to the eternal God.
Nzuri ni dakika hiyo, na unaleta mafanikio wakati huo, ambao unapitishwa kwa kujitolea kwa upendo kwa Mungu wa milele.

ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
dookh santaap na lag-ee jis har kaa naam aDhaar.
Suffering and sorrow do not touch those who have the Support of God’s Name.
Kuteseka na huzuni hakushiki wale ambao wana msaada wa jina la Mungu.

ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੩॥
baah pakarh gur kaadhi-aa so-ee utri-aa paar. ||3||
Only that person is truly saved whom the Guru pulls out of the worldly ocean of vices.
Mtu huyo pekee anakombolewa kikweli ambaye Guru anavuta nje ya bahari ya kidunia ya dhambi.

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜਿਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
thaan suhaavaa pavit hai jithai sant sabhaa.
Embellished and immaculate is that place where the Saints gather together.
Mahali ambapo wakakatifu wanakusanyika ni safi na pamepambwa vizuri.

ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ॥
dho-ee tis hee no milai jin pooraa guroo labhaa.
He who meets the perfect Guru in the holy congregation finds shelter in God’s court.
Yeye anayekutana na Guru kamili katika ushirika takatifu anapata makao katika mahakama ya Mungu.

ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਜਿਥੈ ਮਿਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥
naanak baDhaa ghar tahaaN jithai mirat na janam jaraa. ||4||6||76||
O’ Nanak, he permanently resides where there is no spiritual death, no cycle of birth and death, and no aging (spiritual decline).
Ee Nanak, daima anadumu pale ambapo hakuna kifo cha kiroho, hakuna mzunguko wa kuzaliwa na kufa, na hakuna kuzeeka (kupungua kiroho)

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਸੋਈ ਧਿਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.
O’ my soul, meditate on Him, He is the Supreme God over kings and emperors.
Ee roho yangu, tafakari kuhusu Mungu, Yeye ni Mungu Mkuu juu ya wafalme na maliki.

ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
tis hee kee kar aas man jis kaa sabhas vaysaahu.
Place the hopes of your mind in the One, in whom all have faith.
Weka matumaini ya akili yako katika yule Mmoja, ambaye kwake kila mtu ana imani.

ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛਡਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥
sabh si-aanpaa chhad kai gur kee charnee paahu. ||1||
O’ my mind, give up all clever tricks, and humbly seek the refuge of the Guru.
Ee akili yangu, ondoa hila za ujanja, na utafute kimbilio cha Guru kwa unyenyekevu.

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ॥
man mayray sukh sahj saytee jap naa-o.
O’ my mind, meditate on Naam with intuitive peace and poise.
Ee akili yangu, tafakari kuhusu Naam kwa amani angavu na utulivu.

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aath pahar parabh Dhi-aa-ay tooN gun go-ind nit gaa-o. ||1|| rahaa-o.
Twenty-four hours a day, remember God. Constantly sing the Glories of the Master of the Universe.
Saa ishirini na nne kwa siku, mkumbuke Mungu. Mara kwa mara imba tukufu za Bwana wa Ulimwengu.

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਜਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
tis kee sarnee par manaa jis jayvad avar na ko-ay.
O’ my mind; seek His shelter, there is no other as Great as He.
Ee akili yangu, tafuta makao yake, hakuna mwengine mkuu kama Yeye.

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥
jis simrat sukh ho-ay ghanaa dukh darad na moolay ho-ay.
Remembering Him in meditation, a profound peace is obtained, and there is no pain and suffering at all.
Kwa kumkumbuka Yeye katika kutafakari, amani kuu inapatikana, na hakuna uchungu wala kuteseka hata kidogo.

ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
sadaa sadaa kar chaakree parabh saahib sachaa so-ay. ||2||
Forever and ever, serve and remember with love that God who is our True Master.
Daima na milele, tumikia na mkumbuke kwa upendo mungu huyo ambaye ni Bwana wetu wa kweli.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
saaDhsangat ho-ay nirmalaa katee-ai jam kee faas.
In the company of the Holy, the mind becomes immaculate, and free from the fear of death.
Katika kikundi cha watakatifu, akili inakuwa safi kabisa, na huru kutoka uoga wa kifo.

ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
sukh-daata bhai bhanjno tis aagai kar ardaas.
So, offer your prayers to God, the Giver of Peace and the Destroyer of fear.
Basi, wasilisha maombi yako kwa Mungu, mtoaji wa Amani na Mwangamizi wa woga.

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਤਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੩॥
mihar karay jis miharvaan taaN kaaraj aavai raas. ||3||
All his affairs are resolved upon whom the merciful God bestows His Grace.
Shughuli zake zote zinatatuliwa yule ambaye Mungu mwenye huruma anatawazia neema yake.

ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
bahuto bahut vakhaanee-ai oocho oochaa thaa-o.
God is said to be the Greatest of the Great; His abode is the Highest of the High.
Mungu anasemekana kuwa Mkuu kabisa kati ya wakuu wote; makao yake ni ya juu zaidi kwa yote.

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ॥
varnaa chihnaa baahraa keemat kahi na sakaa-o.
He has no color or form; His worth cannot be estimated.
Yeye hana rangi wala muundo; thamana yake haiwezi kukadiriwa.

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥
naanak ka-o parabh ma-i-aa kar sach dayvhu apunaa naa-o. ||4||7||77||
O’ God, Please show Mercy on Nanak and bless him with Your eternal Name.
Ee Mungu, tafadhali onyesha huruma kwa Nanak na umbariki kwa jina lako la milele.

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
Siree Raag, na Guru wa tano:

ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.
One who meditates on the Naam is at peace; his face is radiant and glowing with love and happiness.
Yule anayetafakari kuhusu Naam yumo katika amani; uso wake unang’aa na kumetameta kwa upendo na furaha.

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥
pooray gur tay paa-ee-ai pargat sabhnee lo-ay.
Obtaining it from the Perfect Guru, he is honored in all the worlds.
Akiupata kutoka Guru kamili, anaheshimika katika dunia zote.

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਘਰਿ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥
saaDhsangat kai ghar vasai ayko sachaa so-ay. ||1||
That eternal God dwells in the holy congregation.
Mungu wa milele anaishi katika ushirika takatifu.

error: Content is protected !!