Swahili Page 423

ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੨॥
taa kay roop na jaahee lakh-nay ki-aa kar aakh veechaaree. ||2||
His forms cannot be comprehended; what can I say to describe and reflect on those? ||2||
Miundo yake haiwezi kueleweka; ninaweza kusema nini kueleza na kutafakari kuhusu hii?

ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਤੇਰੇ ਜੁਗ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਚਾਰੇ ਤੇਰੀਆ ਖਾਣੀ ॥
teen gunaa tayray jug hee antar chaaray tayree-aa khaanee.
O’ God, in this world all the three modes of Maya and the four basic modes of creation have been fashioned by You.
Ee Mungu, duniani humu mbuni zote tatu za Maya na namna nne za kimsingi za uumbaji zimetengenezwa na Wewe.

ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ਕਥੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੩॥
karam hovai taa param pad paa-ee-ai kathay akath kahaanee. ||3||
Only when You show Your Mercy, then we attain the supreme spiritual status and are able to talk about Your indescribable praises and virtues. ||3||
Wakati tu unaonyesha Huruma yako, ndipo tunapata hadhi kuu ya kiroho na tunaweza kuzungumza kuhusu sifa na fadhila zako zisizoelezeka.

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਰੇ ਪਰਾਣੀ ॥
tooN kartaa kee-aa sabh tayraa ki-aa ko karay paraanee.
You are the Creator, all are created by You; what can any human being do?
Wewe ndiwe Muumba, kila mtu ameumbwa na Wewe; binadamu wowote wanaweza kufanya nini?

ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਤੂੰ ਅਪਣੀ ਸਾਈ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥
jaa ka-o nadar karahi tooN apnee saa-ee sach samaanee. ||4||
Only that person on whom You cast Your glance of grace merges in You. ||4||
Mtu huyo pekee ambaye unatupa kwake mtazamo wako wa neema anaungana na Wewe.

ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ਲੇਤੁ ਹੈ ਜੇਤੀ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
naam tayraa sabh ko-ee layt hai jaytee aavan jaanee.
O’ God, the entire world is subject to the cycles of birth and death; in his own way, everyone is meditating on Your Name.
Ee Mungu, dunia nzima inetiishwa kwa mizunguko ya kuzaliwa na kufa; kwa njia yake mwenyewe, kila mmoja anatafakari kuhusu Jina lako.

ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਹੋਰ ਮਨਮੁਖਿ ਫਿਰੈ ਇਆਣੀ ॥੫॥
jaa tuDh bhaavai taa gurmukh boojhai hor manmukh firai i-aanee. ||5||
But only when it pleases You, then a Guru’s follower realizes You; all other self-conceited ignorant people keep wandering around. ||5||
Lakini wakati tu unaokupendeza, basi mfuasi wa Guru anakugundua Wewe; watu wengine wote wenye majivuno binafsi wanaendelea kuzurura kote.

ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕਉ ਦੀਏ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੀ ॥
chaaray vayd barahmay ka-o dee-ay parh parh karay veechaaree.
God let Brahma compile the four Vedas and he kept on reading and reflecting on these,
Mungu aliacha Brahma akusanye Vedas nne na aliendelea kusoma na kutafakari kuhusu hizi,

ਤਾ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜਾ ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥੬॥
taa kaa hukam na boojhai bapurhaa narak surag avtaaree. ||6||
poor Brahma could not realize that accepting God’s will is the right way of life and kept wandering in thoughts about transmigrations in hell and heaven. ||6||
maskini Brahma hakuweza kugundua kwamba kukubali mapenzi ya Mungu ni njia sahihi ya maisha na aliendelea kuzurura katika fikira kuhusu uhamaji jehanamuni na mbunguni.

ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥
jugah jugah kay raajay kee-ay gaavahi kar avtaaree.
In each era, God created great men, whom people have been praising as incarnations of God.
Katika kila enzi, Mungu aliumbe wanaume wakuu, ambao watu wamekuwa wakisifu kama umwilisho wa Mungu.

ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥੭॥
tin bhee ant na paa-i-aa taa kaa ki-aa kar aakh veechaaree. ||7||
Even they could not find the limit of God’s virtues; what can I say to reflect on His virtues. ||7||
Hata hao hawakuweza kupata kikomo cha fadhila za Mungu; ninaweza kusema nini kuwaza kwa makini kuhusu fadhila zake.

ਤੂੰ ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਦੇਹਿ ਤ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥
tooN sachaa tayraa kee-aa sabh saachaa deh ta saach vakhaanee.
O‘ God, You are eternal and Your creation is the evidence of Your eternal form, If You bless me with Naam, only then I can recite Your eternal Name.
Ee Mungu, Wewe ni wa milele na uumbaji wako ni ushuhuda wa muundo wako unaodumu milele, Iwapo unibariki na Naam, basi ninaweza kukariri Jina lako la milele.

ਜਾ ਕਉ ਸਚੁ ਬੁਝਾਵਹਿ ਅਪਣਾ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ॥੮॥੧॥੨੩॥
jaa ka-o sach bujhaaveh apnaa sehjay naam samaanee. ||8||1||23||
O’ God, one whom You bless the intellect to meditate on Your eternal Name, intuitively he remains merged in Your Name. ||8||1||23||
Ee Mungu, yule ambaye unabariki na uwekevu wa kutafakari kuhusu Jina lako la milele, kisilika anabaki ameunganishwa katika Jina lako.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tatu:

ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਰਾ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
satgur hamraa bharam gavaa-i-aa.
The True Guru has ended my doubts.
Guru wa Kweli ametamatisha shaka zangu.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥
har naam niranjan man vasaa-i-aa.
and has enshrined the immaculate Name of God within my mind.
Na amethamini Jina safi la Mungu akilini mwangu.

ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥
sabad cheen sadaa sukh paa-i-aa. ||1||
Now by reflecting on the Guru’s word I have attained everlasting peace. ||1||
Sasa kwa kutafakari kuhusu neno la Guru nimepata amani inayodumu milele.

ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ ॥
sun man mayray tat gi-aan.
O’ my mind, listen to the essence of divine knowledge,
Ee akili yangu, sikiliza kiini cha maarifa takatifu,

ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dayvan vaalaa sabh biDh jaanai gurmukh paa-ee-ai naam niDhaan. ॥੧॥ rahaa-o.
God has the power to give anything to anybody but the treasure of Naam is attained only by following the Guru’s teachings. ||1||Pause||
Mungu ana nguvu ya kumpa mtu yeyote kitu chochote lakini hazina ya Naam inapatwa tu kwa kufuata mafundisho ya Guru. ||1|Sitisha||

ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥
satgur bhaytay kee vadi-aa-ee.
The glory of meeting the true Guru and following his teaching is,
Utukufu wa kukutana na Guru wa kweli na kufuata mafundisho yake ni,

ਜਿਨਿ ਮਮਤਾ ਅਗਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥
jin mamtaa agan tarisnaa bujhaa-ee.
that my ferocious desires for worldly wealth and attachments is quenched,
kwamba hamu zangu kali za utajiri wa kidunia na viambatisho zinazimwa,

ਸਹਜੇ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥੨॥
sehjay maataa har gun gaa-ee. ||2||
and now imbued with peace and poise, I sing the Praises of God. ||2||
Na sasa nikijawa na amani na utulivu, ninaimba Sifa za Mungu.

ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੀ ॥
vin gur pooray ko-ay na jaanee.
No one can understand the essence of divine knowledge without meeting andfollowing the perfect Guru’s teachings.
Hakuna mtu anaweza kuelewa kiini cha maarifa takatifu bila kukutana na kufuata mafundisho ya Guru kamili.

ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਣੀ ॥
maa-i-aa mohi doojai lobhaanee.
Because without the Guru’s teachings, one remains engrossed in worldly attachment and greed for other things.
Kwa sababu bila mafundisho ya Guru, mtu anabaki amevama katika viambatisho vya kidunia na tamaa ya vitu vingine.

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥੩॥
gurmukh naam milai har banee. ||3||
It is only through the Guru that one receives God’s Name and realizes the worth of the divine words of God’s praises. ||3||
Ni kupitia kwa Guru ambapo mtu anapokea Jina la Mungu na kugundua thamani ya maneno takatifu ya sifa za Mungu.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰਿ ਤਪੁ ਸਾਰੁ ॥
gur sayvaa tapaaN sir tap saar.
Serving the Guru by following his teachings is the most sublime of all penances.
Kutumikia Guru kwa kufuata mafundisho yake ni toba tukufu zaidi kwa zote.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਦੂਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰੁ ॥
har jee-o man vasai sabh dookh visaaranhaar.
One realizes God dwelling in his heart who is the dispeller of all sorrows.
Mtu anagundua Mungu akiishi moyoni mwake ambaye ni mwondoaji wa huzuni zote.

ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਦੀਸੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥
dar saachai deesai sachiaar. ||4||
And such a person looks truly honored in God’s presence . ||4||
Na mtu kama huyo kwa kweli anakaa mwenye staha katika uwepo wa Mungu.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ॥
gur sayvaa tay taribhavan sojhee ho-ay.
By following the Guru’s teachings, one comes to know about the three worlds,
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, mtu anakuja kujua kuhusu dunia tatu,

ਆਪੁ ਪਛਾਣਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥
aap pachhaan har paavai so-ay.
and then by recognizing his own self, he realizes God.
Na kisha kwa kutambua nafsi yake mwenyewe, anagundua Mungu.

ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥
saachee banee mahal paraapat ho-ay. ||5||
Thus through the Guru’s divine words, he unites with God||5||
Basi kupitia maneno takatifu ya Guru, anaungana na Mungu.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥
gur sayvaa tay sabh kul uDhaaray.
One saves his entire lineage from the vices by following the Guru’s teachings,
Mtu anaokoa ukoo wake wote kutoka maovu kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਰਖੈ ਉਰਿ ਧਾਰੇ ॥
nirmal naam rakhai ur Dhaaray.
if one Keeps the Immaculate Naam enshrined in the heart;
iwapo mtu athamini Naam Safi moyoni mwake;

ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਸਾਚਿ ਦੁਆਰੇ ॥੬॥
saachee sobhaa saach du-aaray. ||6||
then he is adorned with true glory in God’s presence. ||6||
basi anapambwa na utukufu wa kweli katika uwepo wa Mungu.

ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
say vadbhaagee je gur sayvaa laa-ay.
Very fortunate are those, whom the Guru has engaged to the devotional service.
Wamebahatika sana wale, ambao Guru amehusisha katika huduma ya ujitoaji.

ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥
an-din bhagat sach naam drirh-aa-ay.
The Guru always engages them to devotional worship and implants God’s Name within them.
Guru daima anawahusisha na ibada ya ujitoaji na kupandikiza Jina la Mungu ndani mwao.

ਨਾਮੇ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਬਾਏ ॥੭॥
naamay uDhray kul sabaa-ay. ||7||
By meditating on Naam, all their generations are saved from the vices. ||7||
Kwa kutafakari kuhusu Naam, vizazi vyao vyote vinaokolewa kutoka maovu.

ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak saach kahai veechaar.
Nanak says this absolutely true thought,
Nanak anasema wazo hili la kweli kabisa,

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹੁ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
har kaa naam rakhahu ur Dhaar.
that always keep God’s Name enshrined in your heart.
Kwamba thamini Jina la Mungu daima moyoni mwako.

ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੮॥੨॥੨੪॥
har bhagtee raatay mokh du-aar. ||8||2||24||
Those imbued with God’s loving devotion are liberated from the cycles of birth and death.||8||2||24||
Wale waliojawa na ujitoaji wa Mungu wa upendo wanakombolewa kutoka mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ॥
aasaa mehlaa 3.
Raag Aasaa, Third Gurul:
Raag Aasaa, Guru wa Tatu:

ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
aasaa aas karay sabh ko-ee.
Everyone lives by cherishing hope upon hope.
Kila mtu anaishi kwa kuthamini tumaini baada ya tumaini.

ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਈ ॥
hukmai boojhai niraasaa ho-ee.
But one who understands God’s will, becomes detached from the worldly desires.
Lakini yule anayeelewa mapenzi ya Mungu, anajitenga kutoka kwa hamu za kidunia.

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਸੁਤੇ ਕਈ ਲੋਈ ॥
aasaa vich sutay ka-ee lo-ee.
So many people are asleep (entangled) in the false worldly hopes.
Watu wengi sana wamelala (wamenaswa) katika matumaini ya uongo ya kidunia.

ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਾਗਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥
so jaagai jaagaavai so-ee. ||1||
Only that person wakes up from this sleep whom God Himself awakens. ||1||
Mtu huyo pekee anaamka kutoka usingizi huu ambaye Mungu Mwenyewe anaamsha.

ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਬੁਝਾਇਆ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਭੁਖ ਨ ਜਾਈ ॥
satgur naam bujhaa-i-aa vin naavai bhukh na jaa-ee.
One whom the true Guru has fully made aware of meditation on Naam, knows that without Naam the yearning for worldly things does not go away.
Yule ambaye Guru wa kweli amefanya afahamu kutafakari kuhusu Naam, anajua kwamba bila Naam tamaa ya vitu vya kidunia haipotei.