Swahili Page 406

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਰਮ ਅਪੁਨੇ ਕਉ ਇਹੈ ਮਨੋਰਥੁ ਸੁਆਉ ॥੨॥
da-i-aa karahu kiram apunay ka-o ihai manorath su-aa-o. ||2||
Please be kind on this humble servant of Yours; this alone is my desire. ||2||
Tafadhali kuwa mwema kwa mtumishi huyu wako mnyenyekevu; hiyo pekee ndiyo hamu yangu.

ਤਨੁ ਧਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਹਮਰੈ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥
tan Dhan tayraa tooN parabh mayraa hamrai vas kichh naahi.
O’ God, You are my Master and this body and wealth are given by You ; there is nothing under our control.
Ee Mungu, Wewe ndiwe Bwana wangu na mwili na utajiri huu unapewa na Wewe; hakuna chochote kipo katika udhibiti wetu.

ਜਿਉ ਜਿਉ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਹਣਾ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਖਾਹਿ ॥੩॥
ji-o ji-o raakhahi ti-o ti-o rahnaa tayraa dee-aa khaahi. ||3||
We live as You keep us and we eat whatever You give us. ||3||
Tunaishi inachotuweka na tunakula chochote ambacho Wewe unatupa.

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੈ ਮਜਨੁ ਹਰਿ ਜਨ ਧੂਰਿ ॥
janam janam kay kilvikh kaatai majan har jan Dhoor.
The sins of countless births are washed off by humbly serving God’s devotees.
Dhambi za kuzaliwa kwingi kusiohesabika zinasafishwa kwa kutumikia watawa wa Mungu kwa unyenyekevu.

ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਭਰਮ ਭਉ ਨਾਸੈ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ॥੪॥੪॥੧੩੯॥
bhaa-ay bhagat bharam bha-o naasai har naanak sadaa hajoor. ||4||4||139||
O’ Nanak, loving adoration of God dispels all fears and doubts and one feels living in His presence forever. ||4||4||139||
Ee Nanak, kuabudu Mungu kwa upendo kunaondoa hofu na shaka zote na mtu anahisi anaishi katika uwepo Wake milele.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਦਰਸੁ ਤੇਰਾ ਸੋ ਪਾਏ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੁ ॥
agam agochar daras tayraa so paa-ay jis mastak bhaag.
O’ God, You are infinite and incomprehensible, only the one who is predestined can realize You and behold Your blessed vision.
Ee Mungu, Wewe huna mwisho na huwezi kueleweka, ni yule tu ambaye ameagiziwa mapema ambaye anaweza kukugundua Wewe na kutazama mwono wako uliobarikiwa.

ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬਖਸਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥੧॥
aap kirpaal kirpaa parabh Dhaaree satgur bakhsi-aa har naam. ||1||
The one on whom the merciful God bestowed His mercy, the true Guru blessed him with the gift of meditation on God’s Name||1||
Yule ambaye Mungu mwenye huruma anatawaza huruma yake, Guru wa kweli anambariki na zawadi ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਕਲਿਜੁਗੁ ਉਧਾਰਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ॥
kalijug uDhaari-aa gurdayv.
O’ the divine Guru, you have even saved the people in the present age Kalyug, the worst of all ages.
Ee Guru mtakatifu, wewe umeokoa watu hata katika enzi wa sasa wa Kalyug, enzi mbaya kati ya zote.

ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜਿ ਮੁਘਦ ਹੋਤੇ ਸਭਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mal moot moorh je mughad hotay sabh lagay tayree sayv. ||1|| rahaa-o.
Even those fools who used to be filthy and dirty, by following your teachings are now engaged in devotional worship of God ||1||Pause||
Hata hao wapumbavu ambao walikuwa wachafu na najisi, kwa kufuata mafundisho yako sasa wamejihusisha katika ibada ya ujitoaji wa Mungu. ||1||Sitisha||

ਤੂ ਆਪਿ ਕਰਤਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਤਾ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
too aap kartaa sabh sarisat Dhartaa sabh meh rahi-aa samaa-ay.
O’ God, You Yourself are the Creator and the sustainer of the entire universe and You are pervading in all.
Ee Mungu, Wewe Mwenyewe ndiwe Muumba na mtunzaji wa ulimwengu mzima na Wewe unaenea katika vyote.

ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਿਸਮਾਦੁ ਹੋਆ ਸਭ ਪਈ ਪੈਰੀ ਆਇ ॥੨॥
Dharam raajaa bismaad ho-aa sabh pa-ee pairee aa-ay. ||2||
The righteous judge of Dharma is wonder-struck at the sight of everyone paying homage to You. ||2||
Hakimu wa haki wa Dharma amestaajabishwa anapoona kila mtu anayetoa heshima kwako Wewe.

ਸਤਜੁਗੁ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰੁ ਭਣੀਐ ਕਲਿਜੁਗੁ ਊਤਮੋ ਜੁਗਾ ਮਾਹਿ ॥
satjug taraytaa du-aapar bhanee-ai kalijug ootmo jugaa maahi.
Satyug, Treta, and Duappar are considered superior ages but actually the Kalyug is the best.
Satyug, Treta, na Duappar zinafikiriwa kuwa enzi bora zaidi lakini kwa kweli Kalyug ndiyo bora zaidi.

ਅਹਿ ਕਰੁ ਕਰੇ ਸੁ ਅਹਿ ਕਰੁ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨ ਪਕੜੀਐ ਕਿਸੈ ਥਾਇ ॥੩॥
ah kar karay so ah kar paa-ay ko-ee na pakrhee-ai kisai thaa-ay. ||3||
Everyone gets the reward or punishment of one’s actions; none is punished in place of another in God’s court. ||3||
Kila mtu anapata tuzo au adhabu ya vitendo vyake; hakuna anayeadhibiwa kwa niaba ya mwengine katika mahakama ya Mungu.

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸੋਈ ਕਰਹਿ ਜਿ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਜਾਚਹਿ ਏਹੁ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦੁ ॥
har jee-o so-ee karahi je bhagat tayray jaacheh ayhu tayraa birad.
O’ reverend God, You only give what Your devotees beg for, because this is Your inherent disposition.
Ee Mungu unayestahili heshima, Wewe unatoa tu kile ambacho watawa wako wanaomba, kwa sababu hiyo ndiyo silika yako ya kiasili.

ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕ ਦਾਨੁ ਮਾਗੈ ਅਪਣਿਆ ਸੰਤਾ ਦੇਹਿ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ॥੪॥੫॥੧੪੦॥
kar jorh naanak daan maagai apni-aa santaa deh har daras. ||4||5||140||
O’ God, With folded hands, Nanak begs from You the blessed vision of Your saints. ||4||5||140||
Ee Mungu, kwa mikono mikunjufu, Nanak anaomba kutoka Kwako mwono uliobarikiwa wa watakatifu wako.

ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧੩
raag aasaa mehlaa 5 ghar 13
Raag Aasaa, Thirteenth beat, Fifth Guru:
Raag Aasaa, mpigo wa kumi na tatu, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele, anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur bachan tumHaaray. nirgun nistaaray. ||1|| rahaa-o.have
O’ true Guru, countless people with no virtues have crossed over the worldly ocean of vices by following your divine words. ||1||Pause||
Ee Guru wa kweli, watu wasiohesabika ambao hawana fadhila wamevuka bahari ya kidunia ya dhambi kwa kufuata maneno yako takatifu. ||1||Sitisha||

ਮਹਾ ਬਿਖਾਦੀ ਦੁਸਟ ਅਪਵਾਦੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰੇ ॥੧॥
mahaa bikhaadee dusat apvaadee tay puneet sangaaray. ||1||
Even the most argumentative, vicious and indecent people have become immaculate by living in your company and by following your teachings. ||1||
Hata watu wanaopenda mabishano, wakatili na wasio na adabu wamekuwa safi kwa kuishi katika uandamano wako na kwa kufuata mafundisho yako.

ਜਨਮ ਭਵੰਤੇ ਨਰਕਿ ਪੜੰਤੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥੨॥
janam bhavantay narak parhantay tinH kay kul uDhaaray. ||2||
O’ true Guru, you have redeemed the entire lineages of those who had beenwandering and suffering like hell through myriad of births. ||2||
Ee Guru wa kweli, umekomboa ukoo mzima wa wale waliokuwa wakizurura na kupata mateso kama jehanamu kupitia maelfu ya kuzaliwa kwingi.

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ਨ ਮਾਨੈ ਸੇ ਪਰਗਟੁ ਹਰਿ ਦੁਆਰੇ ॥੩॥
ko-ay na jaanai ko-ay na maanai say pargat har du-aaray. ||3||
O’ my true Guru, even those whom no one knew or cared for became honorable in God’s court by following your immaculate words. ||3||
Ee Guru wangu wa kweli, hata wale ambao hakuna mtu alijua au kuwajali wanaheshimika katika mahakama ya Mungu kwa kufuata maneno yako safi.

ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦੇਉ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਵਾਰੇ ॥੪॥੧॥੧੪੧॥
kavan upmaa day-o kavan vadaa-ee naanak khin khin vaaray. ||4||1||141||
O’ true Guru, what praise and what greatness should I attribute to You? Each and every moment of Nanak is dedicated to You. ||4||1||141||
Ee Guru wa kweli, ninapaswa kukupa Wewe sifa au ukuu gani? Kila wakati Nanak amewekwa wakfu kwako Wewe.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
baavar so-ay rahay. ||1|| rahaa-o.
People gone crazy in the love for Maya remain unaware of reality. ||1||Pause||
Watu walioruka akili katika upendo wa Maya wanabaki hawafahamu uhalisia. ||1||Sitisha||

ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਬਿਖੈ ਰਸ ਮਾਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਹਨ ਗਹੇ ॥੧॥
moh kutamb bikhai ras maatay mithi-aa gahan gahay. ||1||
Being engrossed in the love for their families and sensory pleasures, they hold fast to false worldly attachments. ||1||
Wakivama katika upendo wa familia na raha za hisi, wanashikilia kwa imara viambatisho vya uongo vya kidunia.

ਮਿਥਨ ਮਨੋਰਥ ਸੁਪਨ ਆਨੰਦ ਉਲਾਸ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸਤਿ ਕਹੇ ॥੨॥
mithan manorath supan aanand ulaas man mukh sat kahay. ||2||
False ambitions are like worldly delights and pleasures in dreams; these people believe them as permanent in their minds and also say so. ||2||
Azimio ya uongo ni kama furaha na raha za kidunia katika ndoto; watu hao wanayaamini kuwa ya kudumu akilini mwao na pia wanasema hivyo.

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸੰਗੇ ਤਿਲੁ ਮਰਮੁ ਨ ਲਹੇ ॥੩॥
amrit naam padaarath sangay til maram na lahay. ||3||
The wealth of the ambrosial Naam, which is within them, but they do not care to find even a tiny bit of its mystery. ||3||
Utajiri wa Naam ya ambrosia, ambayo upo ndani mwao, lakini hawajali kupata hata kiasi kidogo cha fumbo lake.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੇ ਸਤਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਆਹੇ ॥੪॥੨॥੧੪੨॥
kar kirpaa raakhay satsangay naanak saran aahay. ||4||2||142||
O’ Nanak, only those people remain in God’s refuge, on whom He bestows His mercy and keep them in the holy congregation. ||4||2||142||
Ee Nanak, watu hao pekee wanabaki katika kimbilio cha Mungu, ambao Yeye anatawaza huruma yao kwao na kuwaweka katika ushirika mtakatifu.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਤਿਪਦੇ ॥
aasaa mehlaa 5 tipday.
Raag Aasaa, tipadas (three stanzas), Fifth Guru:
Raag Aasaa, tipadas (beti tatu), Guru wa Tano:

ਓਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ohaa paraym piree. ||1|| rahaa-o.
I seek only the Love of my Beloved God. ||1||Pause||
Natafuta tu Upendo wa Mungu wangu Mpendwa. ||1||Sitisha||

ਕਨਿਕ ਮਾਣਿਕ ਗਜ ਮੋਤੀਅਨ ਲਾਲਨ ਨਹ ਨਾਹ ਨਹੀ ॥੧॥
kanik maanik gaj motee-an laalan nah naah nahee. ||1||
I do not need gold, jewels, big pearls or diamonds, yes I do not need these. ||1||
Mimi sihitaji dhahabu, vito, lulu kubwa au almasi, ndio sihitaji haya.

ਰਾਜ ਨ ਭਾਗ ਨ ਹੁਕਮ ਨ ਸਾਦਨ ॥
raaj na bhaag na hukam na saadan.
Neither any kingdom nor worldly possessions, neither any power nor any dainty dishes,
Wala ufalme wowote wala mali ya kidunia, wala nguvu yoyote wala vitoweo vya kupendeza,