Swahili Page 374

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਪੰਚਪਦੇ ॥
aasaa mehlaa 5 panchpaday.
Raag Aasaa, Panch-Padas, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Panch-Padas, Guru wa Tano:

ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥
parathmay tayree neekee jaat.
O’ human being, firstly you belong to a life of higher status than other species.
Ee binadamu, kwanza wewe unaasilia kwa maisha ya hadhi ya juu zaidi kuliko spishi nyingine.

ਦੁਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮਨੀਐ ਪਾਂਤਿ ॥
dutee-aa tayree manee-ai paaNt.
Secondly, you are honored in the society.
Pili, unaheshimika katika jamii.

ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੁ ॥
taritee-aa tayraa sundar thaan.
Thirdly, your body in which you live is beautiful.
Cha tatu, mwili wako unaoishi ndani mwake ni mzuri.

ਬਿਗੜ ਰੂਪੁ ਮਨ ਮਹਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੧॥
bigarh roop man meh abhimaan. ||1||
But your shape is deformed because there is arrogance in your mind. ||1||
Lakini umbo lako limesawijika kwa sababu kuna kiburi akilini mwako.

ਸੋਹਨੀ ਸਰੂਪਿ ਸੁਜਾਣਿ ਬਿਚਖਨਿ ॥
sohnee saroop sujaan bichkhan.
You are beautiful, attractive, wise and clever.
Wewe ni mzuri, unavutia, unahekima na uwerevu.

ਅਤਿ ਗਰਬੈ ਮੋਹਿ ਫਾਕੀ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
at garbai mohi faakee tooN. ||1|| rahaa-o.
But you are trapped in ego and worldly attachment. ||1||pause||
Lakini umenaswa katika ubinafsi na kiambatisho cha kidunia. ||1||Sitisha||

ਅਤਿ ਸੂਚੀ ਤੇਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ॥
at soochee tayree paaksaal.
Your kitchen is immaculate (compared to eating places of other species).
Jikoni yako ni safi kabisa (ukilinganisha na mahali pa kula pa spishi nyingine).

ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਲਾਲ ॥
kar isnaan poojaa tilak laal.
You bathe, worship and apply ritualistic the crimson mark to your forehead;
Unaoga, unaabudu na kupaka ishara nyekundu ya kimila mwenye paji lako;

ਗਲੀ ਗਰਬਹਿ ਮੁਖਿ ਗੋਵਹਿ ਗਿਆਨ ॥
galee garbeh mukh goveh gi-aan.
through talk you show off your arrogance while uttering wise words.
Kwa kuzungumza unaonyesha kiburi chako wakati unatamka maneno yenye hekima.

ਸਭ ਬਿਧਿ ਖੋਈ ਲੋਭਿ ਸੁਆਨ ॥੨॥
sabh biDh kho-ee lobh su-aan. ||2||
But, the dog-like greed has ruined you in every way. ||2||
Lakini tamaa kama ya mbwa imekuharibu kwa kila namna.

ਕਾਪਰ ਪਹਿਰਹਿ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ॥
kaapar pahirahi bhogeh bhog.
You wear beautiful clothes and enjoy worldly pleasures;
Unavaa mavazi mazuri na kufurahia raha za kidunia;

ਆਚਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋਭਾ ਮਹਿ ਲੋਗ ॥
aachaar karahi sobhaa meh log.
you practice good conduct to impress people;
unatenda kwa maadili mema ili kuvutia watu;

ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਬਿਸਥਾਰ ॥
cho-aa chandan suganDh bisthaar.
You lavishly use cosmetics, scents and perfumes,
Kwa umadaha unatumia vipodozi, marashi na manukato.

ਸੰਗੀ ਖੋਟਾ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲ ॥੩॥
sangee khotaa kroDh chandaal. ||3||
but your constant companion is the demon of anger.||3||
lakini mwendani wako wa kila mara ni pepo wa hasira.

ਅਵਰ ਜੋਨਿ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥
avar jon tayree panihaaree.
All other species are subservient to you.
Spishi zingine zote zinanyenyekeza kwako.

ਇਸੁ ਧਰਤੀ ਮਹਿ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥
is Dhartee meh tayree sikdaaree.
On this earth your are established as the ruling class over other species.
Duniani humu mmethibitishwa kama tabaka la utawala juu ya spishi nyingine.

ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪਹਿ ਦਾਮ ॥
su-inaa roopaa tujh peh daam.
You have all kinds of gold, silver and wealth (which other species don’t have).
Una aina yote ya dhahabu, fedha na utajiri (ambao spishi zingine hazina).

ਸੀਲੁ ਬਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ ॥੪॥
seel bigaari-o tayraa kaam. ||4||
But lust has destroyed your good nature. ||4||
Lakini ukware umeharibu hali yako nzuri.

ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
jaa ka-o darisat ma-i-aa har raa-ay.
On whom the sovereign God casts His merciful glance,
Kwa yule ambaye Mungu mwenyezi anampa mtazamo wake wa huruma,

ਸਾ ਬੰਦੀ ਤੇ ਲਈ ਛਡਾਇ ॥
saa bandee tay la-ee chhadaa-ay.
is liberated from the bonds of such evils as greed, lust, and anger.
Anakombolewa kutoka vifungo vya maovu kama tamaa, ukware na hasira.

ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
saaDhsang mil har ras paa-i-aa.
Joining the Holy congregation, one who relishes the elixir of God’s Name,
Kwa kujiunga na ushirika mtakatifu, mtu anayefurahia dawa ya Jina la Mungu,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਓਹ ਕਾਇਆ ॥੫॥
kaho naanak safal oh kaa-i-aa. ||5||
only that human being is successful, says Nanak. ||5|
binadamu huyo pekee amefanikiwa, asema Nanak.

ਸਭਿ ਰੂਪ ਸਭਿ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਨਿ ॥
sabh roop sabh sukh banay suhaagan.
O’ such human body, all beautification and comforts would behoove you, if you remain united with God;
Ee mwili wa binadamu kama huo, kurembeshwa kwote na starehe zitakustahili, iwapo ubaki umeungana na Mungu;

ਅਤਿ ਸੁੰਦਰਿ ਬਿਚਖਨਿ ਤੂੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥
at sundar bichkhan tooN. ||1|| rahaa-o doojaa. ||12||
and you would look extremely beautiful and smart. ||1||second pause||12||
na utakaa mzuri na vizuri zaidi. ||1||kituo cha pili||12||

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ੨ ॥
aasaa mehlaa 5 iktukay 2.
Raag Aasaa, Ik-Tukas 2, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Ik-Tukas 2, Guru wa Tano:

ਜੀਵਤ ਦੀਸੈ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ ॥
jeevat deesai tis sarpar marnaa.
One who seems to be living in the ego of Maya, will surely die spiritually.
Yule anayeonekana kuishi katika ubinafsi wa Maya, kwa uhakika atakufa kiroho.

ਮੁਆ ਹੋਵੈ ਤਿਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਰਹਣਾ ॥੧॥
mu-aa hovai tis nihchal rahnaa. ||1||
But he who is free of ego and worldly attachments will remain eternal. ||1||
Lakini yule ambaye yu huru kutoka ubinafsi na viambatisho vya kidunia ataishi milele.

ਜੀਵਤ ਮੁਏ ਮੁਏ ਸੇ ਜੀਵੇ ॥
jeevat mu-ay mu-ay say jeevay.
Those who destroy their ego while still alive, will spiritually live on.
Wale wanaoangamiza ubinafsi wao wakati bado wanaishi, wataendelea kuishi kiroho.

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har har naam avkhaDh mukh paa-i-aa gur sabdi ras amrit peevay. ||1|| rahaa-o.
Those who recite God’s Name as if they have put the medicine of Naam in their mouth; through the Guru’s teachings, they enjoy the ambrosial nectar of Naam. ||1||pause||
Wale wanaokariri Jina la Mungu kana kwamba wameweka midomoni mwao dawa ya Naam; kupitia mafundisho ya Guru, wanafurahia nekta ya ambrosia ya Naam.

ਕਾਚੀ ਮਟੁਕੀ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਾ ॥
kaachee matukee binas binaasaa.
Like a clay pot, the body ultimately shall be destroyed
Kama chungu cha udongo, mwishowe mwili utaangamizwa

ਜਿਸੁ ਛੂਟੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤਿਸੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥੨॥
jis chhootai tarikutee tis nij ghar vaasaa. ||2||
The one who is free from the effects of Maya remain united with God. ||2||
Yule ambaye yu huru kutoka athari za Maya anabaki ameunganishwa na Mungu.

ਊਚਾ ਚੜੈ ਸੁ ਪਵੈ ਪਇਆਲਾ ॥
oochaa charhai so pavai pa-i-aalaa.
One whokeeps flying high in self-conceit, spiritually falls deep into the pit of humiliation.
Yule anayezidi kupaa katika majivuno binafsi, kiroho anaanguka ndani mwa shimo ya aibu.

ਧਰਨਿ ਪੜੈ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਨ ਕਾਲਾ ॥੩॥
Dharan parhai tis lagai na kaalaa. ||3||
The one who lives in humility is never afflicted by spiritual death. ||3||
Yule anayeishi katika unyenyekevu kamwe haathiriwi na kifo cha kiroho.

ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰੇ ਤਿਨ ਕਿਛੂ ਨ ਪਾਇਆ ॥
bharmat firay tin kichhoo na paa-i-aa.
Those who continue to wander around chasing Maya, achieve nothing useful.
Wale wanaoendelea kuzurura wakifukuza Maya, hawatimizi chochote chenye manufaa.

ਸੇ ਅਸਥਿਰ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇਆ ॥੪॥
say asthir jin gur sabad kamaa-i-aa. ||4||
Those who follow the Guru’s word in their life, remain stable and are not influenced by Maya. ||4||
Wale wanaofuata neno la Guru maishani mwao, wanabaki imara na hawashawishiwi na Maya.

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਲੁ ॥
jee-o pind sabh har kaa maal.
Those who consider this body and soul as Gift from God.
Wale wanaofikiria mwili na roho hii kama Tuzo kutoka kwa Mungu.

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੫॥੧੩॥
naanak gur mil bha-ay nihaal. ||5||13||
O Nanak, by following the Guru’s teaching, they remain delighted. ||5||13||
Ee Nanak, kwa kufuata funzo la Guru, wanabaki wamefurahishwa.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥
aasaa mehlaa 5.
Raag Aasaa, Fifth Guru:
Raag Aasaa, Guru wa Tano:

ਪੁਤਰੀ ਤੇਰੀ ਬਿਧਿ ਕਰਿ ਥਾਟੀ ॥
putree tayree biDh kar thaatee.
No doubt God has fashioned your body with great skill .
Bila shaka Mungu ameumba mwili wako kwa ujuzi mkuu.

ਜਾਨੁ ਸਤਿ ਕਰਿ ਹੋਇਗੀ ਮਾਟੀ ॥੧॥
jaan sat kar ho-igee maatee. ||1||
Know for sure that ultimately it shall turn to dust. ||1||
Jua kwa uhakika kwamba mwishowe utabadilika kuwa mchanga.

ਮੂਲੁ ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਤ ਗਵਾਰਾ ॥
mool samaalahu achayt gavaaraa.
O’ ignorant fool, enshrine God in your heart from Whom you originated.
Ee mpumbavu mjinga, thamini Mungu moyoni mwako ambaye uliasilia kutoka kwake.

ਇਤਨੇ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਿਆ ਗਰਬੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
itnay ka-o tumH ki-aa garbay. ||1|| rahaa-o.
Why are you so proud of your body? ||1||pause||
Kwa nini unafahari sana juu ya mwili wako? ||1||sitisha||

ਤੀਨਿ ਸੇਰ ਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਮਾਨੁ ॥
teen sayr kaa dihaarhee mihmaan.
O’ human being), you are like a guest in this world, who consumes only 3 seers (about 7 lbs.) of food daily
(Ee binadamu), wewe ni kama mgeni duniani humu, anayekula kilo tatu pekee (karibu ratili 7) ya chakula kila siku.

ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਤੁਝ ਪਾਹਿ ਅਮਾਨ ॥੨॥
avar vasat tujh paahi amaan. ||2||
and all other things are held in trust with you. ||2||
na vitu vyote vingine vinawekwa katika uaminifu na wewe.

ਬਿਸਟਾ ਅਸਤ ਰਕਤੁ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ ॥
bistaa asat rakat paraytay chaam.
You are nothing but ordure, bones and blood wrapped in skin.
Wewe ni kinyesi, mifupa na damu tu iliyofungwa katika ngozi.

ਇਸੁ ਊਪਰਿ ਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਮਾਨ ॥੩॥
is oopar lay raakhi-o gumaan. ||3||
It is on this filthy bundle you have based your conceit. ||3||
Ni katika kifurushi hiki kichafu ambapo umetegemeza majivuno yako.

ਏਕ ਵਸਤੁ ਬੂਝਹਿ ਤਾ ਹੋਵਹਿ ਪਾਕ ॥
ayk vasat boojheh taa hoveh paak.
If you could realize the wealth of God’s Name, then your conduct would become pure.
Iwapo ungeweza kugundua utajiri wa Jina la Mungu, basi tabia yako ingekuwa safi.

ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ ॥੪॥
bin boojhay tooN sadaa naapaak. ||4||
Without realizing God’s Name, your conduct shall be impure forever. ||4||
Bila kugundua Jina la Mungu, tabia yako itakuwa najisi milele.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
kaho naanak gur ka-o kurbaan.
Nanak says, dedicate yourself to the Guru;
Nanak anasema, jiweke wakfu kwa Guru;

ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥੫॥੧੪॥
jis tay paa-ee-ai har purakh sujaan. ||5||14||
through whom, we realize the all pervading sagacious God. ||5||14||
ambaye kumpitia yeye, tunagundua Mungu mwenye hekima anayeenea kote.

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ਇਕਤੁਕੇ ਚਉਪਦੇ ॥
aasaa mehlaa 5 iktukay cha-upday.
Raag Aasaa, Ik-Tukas (one liner), Chau-Padas (four lines), Fifth Guru:
Raag Aasaa, Ik-Tukas (mshororo mmoja), Chau-Padas (mishororo minne), Guru wa Tano:

ਇਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਹਾਰੇ ॥
ik gharhee dinas mo ka-o bahut dihaaray.
To me, even a moment of separation from Husband-God seems like many days.
Kwangu, hata muda mfupi wa utengano kutoka kwa Mume-Mungu unaonekana kama siku nyingi.

ਮਨੁ ਨ ਰਹੈ ਕੈਸੇ ਮਿਲਉ ਪਿਆਰੇ ॥੧॥
man na rahai kaisay mila-o pi-aaray. ||1||
My mind is not pacified without seeing Him, how can I meet my Beloved? ||1||
Akili yangu haitulizwi bila kumwona Yeye, ninawezaje kukutana na Mpendwa wangu?

ਇਕੁ ਪਲੁ ਦਿਨਸੁ ਮੋ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਹਾਵੈ ॥
ik pal dinas mo ka-o kabahu na bihaavai.
A moment of separated from Husband-God, seems to me like an endless day.
Muda wowote wa utangano kutoka kwa Mume-Mungu, kwangu ni kama siku isiyo na mwisho.