Swahili Page 241

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਨੂਪ ਸਰਬ ਸਾਧਾਰੀਆ ॥
mohan laal anoop sarab saaDhaaree-aa.
O’ the Fascinating and Beauteous Beloved God, the Giver of support to all,
Ee Mungu Mzuri na wa Kuvutia, Mpaji wa tegemezo kwa wote,

ਗੁਰ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਰੀਆ ॥੩॥
gur niv niv laaga-o paa-ay dayh dikhaaree-aa. ||3||
I humbly bow before the Guru and request him to help me to realize You.
Nasujudu kwa unyenyekevu mbele ya Guru na na kumwomba anisaidie kukugundua Wewe.

ਮੈ ਕੀਏ ਮਿਤ੍ਰ ਅਨੇਕ ਇਕਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥
mai kee-ay mitar anayk ikas balihaaree-aa.
I had made friendship with many, but now I dedicate myself to God alone.
Nimefanya urafiki na wengi, lakini sasa najiweka wakfu kwa Mungu pekee.

ਸਭ ਗੁਣ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਹਿ ਹਰਿ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰੀਆ ॥੪॥
sabh gun kis hee naahi har poor bhandaaree-aa. ||4||
None has all virtues, God alone is the brimfull treasure of excellences.
Hakuna ambaye ana fadhila zote, Mungu pekee ndiye hazina ya ubora iliyojaa.

ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਜਪੀਐ ਨਾਉ ਸੂਖਿ ਸਵਾਰੀਆ ॥
chahu dis japee-ai naa-o sookh savaaree-aa.
O’ God, Your Name is being meditated upon everywhere, and the one who meditates on Naam is embellished with peace.
Ee Mungu, Jina lako linatafakariwa kote, na yule anayetafakari kuhusu Naam anapambwa kwa amani.

ਮੈ ਆਹੀ ਓੜਿ ਤੁਹਾਰਿ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ॥੫॥
mai aahee orh tuhaar naanak balihaaree-aa. ||5||
O’ Nanak, I seek your protection and I am dedicated to You. ||5||
Ee Nanak, natafuta ulinzi wako na nimejiweka wakfu kwako.

ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਓ ਭੁਜਾ ਪਸਾਰਿ ਮੋਹ ਕੂਪਾਰੀਆ ॥
gur kaadhi-o bhujaa pasaar moh koopaaree-aa.
The Guru helped me and lifted me out of the deep pit of emotional attachment.
Guru alinisaidia na kuniinua kutoka kwa shimo yenye kina ya kiambatisho cha kihisia.

ਮੈ ਜੀਤਿਓ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰੁ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹਾਰੀਆ ॥੬॥
mai jeeti-o janam apaar bahur na haaree-aa.||6||
I have won the game of priceless human life, and I shall not lose it again.
Nimeshinda mchezo wa maisha ya kibinadamu yasiyokadirika, na kamwe sitaupoteza tena.

ਮੈ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨੁ ਅਕਥੁ ਕਥਾਰੀਆ ॥
mai paa-i-o sarab niDhaan akath kathaaree-aa.
I have realized God, the treasure of virtues; Whose praises are indescribable.
Nimemgundua Mungu, hazina ya fadhila; ambaye Sifa Zake haziwezi kuelezwa.

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾਵੰਤ ਬਾਹ ਲੁਡਾਰੀਆ ॥੭॥
har dargeh sobhaavant baah ludaaree-aa. ||7||
Now I shall go to God’s court with great joy, and will obtain honor there.(7)
Sasa nitaenda kwa mahakama ya Mungu kwa furaha kuu, na nitapata heshima huko.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਲਧਾ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲੁ ਅਪਾਰੀਆ ॥
jan naanak laDhaa ratan amol aapaaree-aa.
Devotee Nanak has realized the invaluable jewel like Name of infinite God.
Mtawa Nanak amegundua Jina lisilokadirika kama johari la Mungu asiye na mwisho.

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਭਉਜਲੁ ਤਰੀਐ ਕਹਉ ਪੁਕਾਰੀਆ ॥੮॥੧੨॥
gur sayvaa bha-ojal taree-ai kaha-o pukaaree-aa. ||8||12||
I proclaim that by following the teachings of the Guru, we cross over the dreadful worldly-ocean of vices. (8-1-12)
Natangaza kwamba kwa kufuata mafundisho ya Guru, tunavuka bahari ya kidunia ya dhambi inayoogofya.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫
ga-orhee mehlaa
5Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਨਾਰਾਇਣ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ॥
naaraain har rang rango.
O’ my friend, imbue yourself with the love of God.
Ee rafiki wangu, jijaze na upendo wa Mungu.

ਜਪਿ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਏਕ ਮੰਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jap jihvaa har ayk mango. ||1|| rahaa-o.
Meditate on the Name of God with loving devotion, and ask for Him alone.
Tafakari kuhusu Jina la Mungu kwa kujitolea kwa upendo, na umuulizie Yeye pekee.

ਤਜਿ ਹਉਮੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭਜੋ ॥
taj ha-umai gur gi-aan bhajo.
Renouncing ego, lovingly remember God by following the Guru’s teachings.
Kwa kukana ubinafsi, mkumbuke Mungu kwa upendo kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਧੁਰਿ ਕਰਮ ਲਿਖਿਓ ॥੧॥
mil sangat Dhur karam likhi-o. ||1||
Only those, who have pre-ordained destiny, join the Holy Congregation.
Ni wale tu, ambao wana hatima iliyoagiziwa mapema, wanajiunga na Ushirika Takatifu.

ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੰਗਿ ਨ ਗਇਓ ॥
jo deesai so sang na ga-i-o.
Whatever worldly expanse is visible, does not accompany anyone after death,
Upanuzi wowote wa dunia ambao unaonekana, hauambatani na yeyote baada ya kifo,

ਸਾਕਤੁ ਮੂੜੁ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਇਓ ॥੨॥
saakat moorh lagay pach mu-i-o. ||2||
but the foolish, faithless cynic attached to Maya, waste away his life.
Lakini mbeuzi mpumbavu, asiye na amani ambaye amejiambatisha kwa Maya, anaharibu maisha yake bure.

ਮੋਹਨ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ॥
mohan naam sadaa rav rahi-o.
The Name of the Fascinating God is all-pervading forever,
Jina la Mungu Anayevutia linaenea kote milele,

ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਨੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹਿਓ ॥੩॥
kot maDhay kinai gurmukh lahi-o. ||3||
but only a rare Guru’s follower, among the millions, have realized Him.
Lakini mfuasi nadra pekee wa Guru, kati ya mamilioni, amemgundua Yeye.

ਹਰਿ ਸੰਤਨ ਕਰਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ॥
har santan kar namo namo.
Always bow to the devotees of God with deep respect,
Daima sujudu kwa watawa wa Mungu kwa heshima kuu,

ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਵਹਿ ਅਤੁਲੁ ਸੁਖੋ ॥੪॥
na-o niDh paavahi atul sukho. ||4||
you will obtain infinite peace and God’s Name, which is like all the nine treasures of wealth.
Utapata amani isiyo na mwisho na Jina la Mungu, ambalo ni kama hazina zote tisa za utajiri.

ਨੈਨ ਅਲੋਵਉ ਸਾਧ ਜਨੋ ॥
nain alova-o saaDh jano.
O’ saintly people , with your eyes behold the sight of God everywhere.
Ee watu watakatifu, kwa macho yako tazama mwono wa Mungu kila mahali.

ਹਿਰਦੈ ਗਾਵਹੁ ਨਾਮ ਨਿਧੋ ॥੫॥
hirdai gaavhu naam niDho. ||5||
and keep singing the praises of God which is the treasure of Naam.
Na uendelee kuimba sifa za Mungu ambazo ni hazina ya Naam.

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਤਜੋ ॥
kaam kroDh lobh moh tajo.
Abandon from your mind lust, anger, greed and emotional attachment,
Tenganisha akili yako kutoka ukware, hasira, tamaa na kiambatisho cha kihisia,

ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੁ ਤੇ ਰਹਿਓ ॥੬॥
janam maran duhu tay rahi-o. ||6||
and thus escape the suffering from both, birth and death.
Na hivyo uepuke kuteseka kutoka kwa kuzaliwa na kufa kwote.

ਦੂਖੁ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮਿਟਿਓ ॥
dookh anDhayraa ghar tay miti-o.
Sorrow and darkness of ignorance departs from the heart,
Huzuni na giza ya ujinga inaondoka kutoka kwa moyo,

ਗੁਰਿ ਗਿਆਨੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਦੀਪ ਬਲਿਓ ॥੭॥
gur gi-aan darirhaa-i-o deep bali-o. ||7||
in which the Guru implants spiritual wisdom and illuminates it with the light of divine knowledge. (7).
Ambao ndani mwake Guru anapandikiza hekima na kuuangaza na mwanga wa maarifa takatifu.

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਰਿਓ ॥
jin sayvi-aa so paar pari-o.
Whoever has remembered God with love and devotion, has crossed over theworldly ocean of vices.
Yeyote ambaye amemkumbuka Mungu kwa upendo na kujitolea, amevuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਗਤੁ ਤਰਿਓ ॥੮॥੧॥੧੩॥
jan naanak gurmukh jagat tari-o. ||8||1||13||
O’ Nanak, the Guru’s follower has crossed over the worldly ocean of vices. 8-1-13
Ee Nanak, mfuasi wa Guru amevuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਮਹਲਾ ੫ ਗਉੜੀ ॥
mehlaa 5 ga-orhee.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਭਰਮ ਗਏ ॥
har har gur gur karat bharam ga-ay.
By always remembering God and Guru, all my doubts have been dispelled,
Kwa kumkumbuka Mungu na Guru daima, shaka zangu zote zimeondolewa,

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
mayrai man sabh sukh paa-i-o. ||1|| rahaa-o.
and my mind has obtained all comforts and peace.
Na akili yangu imepata starehe na amani yote.

ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ ॥੧॥
balto jalto ta-uki-aa gur chandan seetlaa-i-o. ||1||
My mind was burning in the fire of vices, the Guru’s word worked like the sandalwood paste and it became cool and calm.
Akili yangu ilikuwa inateketea katika moto wa maovu, neno la Guru lilifanya kazi kama gundi ya misandali na ikawa shwari na tulivu.

ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥
agi-aan anDhayraa mit ga-i-aa gur gi-aan deepaa-i-o. ||2||
When the Guru illuminated my mind with the divine knowledge, the darkness of ignorance was removed.
Wakati Guru aliangaza akili yangu kwa maarifa takatifu, giza ya ujinga iliondolewa.

ਪਾਵਕੁ ਸਾਗਰੁ ਗਹਰੋ ਚਰਿ ਸੰਤਨ ਨਾਵ ਤਰਾਇਓ ॥੩॥
paavak saagar gahro char santan naav taraa-i-o.||3||
And I swam across the deep and fiery world ocean of vices by following the Guru’s teachings.
Na niliogelea nikivuka bahari dunia yenye kina na moto ya dhambi kwa kufuata mafundisho ya Guru.

ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨ ਧਰਮ ਸੁਚ ਪ੍ਰਭਿ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਆਪਾਇਓ ॥੪॥
naa ham karam na Dharam such parabh geh bhujaa aapaa-i-o. ||4||
I did not have the merits of any good deeds, rituals, or purification of mind, even then by His grace God made me His own.
Mimi sikuwa na sifa za vitendo vyovyote vizuri, mila, au utakaso wa akili, hata wakati huo kwa neema Yake Mungu alinifanya niwe wake mwenyewe.

ਭਉ ਖੰਡਨੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਹਰਿ ਨਾਇਓ ॥੫॥
bha-o khandan dukh bhanjno bhagat vachhal har naa-i-o. ||5||
O’ my friends, the Name ofGod, the lover of His devotees, is the destroyer of fear and dispeller of all miseries. (5)
Ee marafiki wangu, Jina la Mungu, mpenda wa watawa wake, ndilo mwangamizi wa hofu na anayeondoa taabu zote.

ਅਨਾਥਹ ਨਾਥ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਸੰਤ ਓਟਾਇਓ ॥੬॥
anaathah naath kirpaal deen sammrith sant otaa-i-o. ||6||
O’ the support of the support-less, beneficent to the meek, and the all-powerful, and refuge of the saints. (6)
Ee tegemezo ya wasio na tegemezo, mfadhili kwa wapole, na mwenye nguvu zote na kimbilio cha watakatifu.

ਨਿਰਗੁਨੀਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥੭॥
nirgunee-aaray kee bayntee dayh daras har raa-i-o. ||7||
O’ Almighty God, this is the humble request of a person with no virtues. Please bless me with Your vision.
Ee Mungu Mwenyezi, hili ndilo ombi nyenyekevu la mtu ambaye hana fadhila. Tafadhali nibariki na taswira yako Mwenyewe.

ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ॥੮॥੨॥੧੪॥
naanak saran tuhaaree thaakur sayvak du-aarai aa-i-o. ||8||2||14||
O’ Master, Your humble devotee Nanak has come to Your refuge. (8-2-14)
Ee Bwana, mtawa wako mnyenyekevu Nanak amekuja kwenye kimbilio chako.