Swahili Page 239

ਜਿਤੁ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ ॥
jit ko laa-i-aa tit hee laagaa.
Everyone does the task to which one has been assigned by God.
Kila mtu anafanya kazi ambayo ameteuliwa kufanya na Mungu.

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਭਾਗਾ ॥੮॥੬॥
so sayvak naanak jis bhaagaa. ||8||6||
O’ Nanak, only that person becomes God’s devotee who is so blessed.
Ee Nanak, mtu huyo pekee anakuwa mtawa wa Mungu ambaye amebarikiwa hivyo.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸਰਪ ਆਰਜਾਰੀ ॥
bin simran jaisay sarap aarjaaree.
Without meditating on God’s Name, one’s life is like that of a snake (long & evil).
Bila kutafakari kuhusu Jina la Mungu, maisha ya mtu ni kama ya nyoka (ndefu na mbaya).

ਤਿਉ ਜੀਵਹਿ ਸਾਕਤ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰੀ ॥੧॥
ti-o jeeveh saakat naam bisaaree. ||1||
Similarly forsaking God, faithless cynics live a life of sin and harm to others.
Vivyo hivyo kumuacha Mungu, wabeuzi wasio na imani wanaishi maisha ya dhambi na yenye madhara kwa wengine.

ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ ॥
ayk nimakh jo simran meh jee-aa.
The one who has lived even an instant in lovingly meditating on God,
Yule ambaye ameishi hata kwa muda mfupi katika kutafakari kuhusu Mungu kwa upendo.

ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kot dinas laakh sadaa thir thee-aa. ||1|| rahaa-o.
consider that he has lived not just for millions of days, but he has become immortal forever. |1||Pause||
fikiria kwamba ameishi siyo tu kwa mamilioni ya siku, bali amekuwa asiyekufa milele. |1||Sitisha||

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਧ੍ਰਿਗੁ ਕਰਮ ਕਰਾਸ ॥
bin simran Dharig karam karaas.
Without remembering God, one’s all other worldly deeds are cursed.
Bila kumkumbuka Mungu, vitendo vingine vyote vya kidunia vya mtu vimelaaniwa.

ਕਾਗ ਬਤਨ ਬਿਸਟਾ ਮਹਿ ਵਾਸ ॥੨॥
kaag batan bistaa meh vaas. ||2||
Like the crow’s beak , he dwells in the filth of vices.
Kama mdomo wa kunguru, anaishi katika uchafu wa maovu.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥
bin simran bha-ay kookar kaam.
Without remembrance of God, they become greedy like dogs.
Bila ukumbusho wa Mungu, wanakuwa wenye tamaa kama mbwa.

ਸਾਕਤ ਬੇਸੁਆ ਪੂਤ ਨਿਨਾਮ ॥੩॥
saakat baysu-aa poot ninaam. ||3||
The faithless cynics become as shameless as the offspring of a prostitute whose father’s name is unknown.(3)
Wabeuzi wasio na imani wanapata fedheha kama mzao wa kahaba ambaye jina la baba yake haijulikani.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਜੈਸੇ ਸੀਙ ਛਤਾਰਾ ॥
bin simran jaisay seeny chhataaraa.
Without meditating on God, they are burden on society like horns on a ram.
Bila kutafakari kuhusu Mungu, hao ni mzigo kwa jamii kama pembe kwa kondoo-dume.

ਬੋਲਹਿ ਕੂਰੁ ਸਾਕਤ ਮੁਖੁ ਕਾਰਾ ॥੪॥
boleh koor saakat mukh kaaraa. ||4||
The faithless cynic always lie and are dishonored everywhere.
Mbeuzi asiye na imani daima wanasema uongo na wanafedheheshwa kote.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਗਰਧਭ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥
bin simran garDhabh kee ni-aa-ee.
Without the remembrance of God, they spend their lives in filth (of vices) like a donkey.
Bila ukumbusho wa Mungu, wanaishi maisha yao kwa uchafu (wa dhambi) kama punda.

ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਭਰਿਸਟ ਫਿਰਾਹੀ ॥੫॥
saakat thaan bharisat firaa-ee. ||5||
The faithless cynics wander through many degraded places of evil deeds.
Wabeuzi wasio na imani wanazurura kupitia pahali pengi potovu pa vitendo vibaya.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥
bin simran kookar harkaa-i-aa.
Without meditating on God, they become like a rabid dogs.
Bila kutafakari kuhusu Mungu, wanakuwa kama mbwa koko.

ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥
saakat lobhee banDh na paa-i-aa. ||6||
The faithless cynics remain entangled in greed and do not follow any moral restrictions.
Wabeuzi wasio na imani wanabaki wamenaswa kwa tamaa na hawafuati kujizuia kwokwote kwa maadili.

ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ॥
bin simran hai aatam ghaatee.
Without remembering God, the mortal is committing himself to spiritual death.
Bila kumkumbuka Mungu, binadamu anajitiisha kwa kifo cha kiroho.

ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸੁ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥੭॥
saakat neech tis kul nahee jaatee. ||7||
The faithless cynic is wretched and loses his family-name or social standing.
Mbeuzi asiye na imani ni maskini na anapoteza jina la familia yake au hadhi ya kijamii.

ਜਿਸੁ ਭਇਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਤਿਸੁ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥
jis bha-i-aa kirpaal tis satsang milaa-i-aa.
The one on whom God becomes merciful, He unites that person with the holy congregation.
Kwa yule ambaye Mungu anakuwa mwenye huruma kwake, Yeye anaunganisha mtu huyo na ushirika takatifu.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥੮॥੭॥
kaho naanak gur jagat taraa-i-aa. ||8||7||
Nanak says, in this way, through the Guru, God saves the humanity from the world ocean of vices,
Nanak anasema, kwa njia hii, kupitia kwa Guru, Mungu anaokoa ubinadamu kutoka bahari dunia ya dhambi,

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru.
Raag Gauree, Guru wa Tano.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮੋਹਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥
gur kai bachan mohi param gat paa-ee.
Through the Guru’s Word, I have attained the supreme spiritual status.
Kupitia Neno la Guru, nimepata hadhi kuu ya kiroho.

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ॥੧॥
gur poorai mayree paij rakhaa-ee.||1||
The Perfect Guru has preserved my honor.
Guru Kamili amehifadhi heshima yangu.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨਾਉ ॥
gur kai bachan Dhi-aa-i-o mohi naa-o.
Following the Guru’s Word, I have meditated on God’s Name.
Kwa kufuata Neno la Guru, nimetafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad mohi mili-aa thaa-o. ||1|| rahaa-o.
By Guru’s Grace, I have obtained a place in God’s court.
Kwa Neema ya Guru, nimepata nafasi katika mahakama ya Mungu.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਸੁਣਿ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ॥
gur kai bachan sun rasan vakhaanee.
I listen to the Guru’s Word, and keep uttering the praises of God.
Nasikiliza Neno la Guru, na kuendelea kutamka sifa za Mungu.

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥੨॥
gur kirpaa tay amrit mayree banee. ||2||
By Guru’s Grace, my own words have become sweet like nectar.
Kwa Neema ya Guru, maneno yangu mwenyewe yamekuwa tamu kama nekta.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪੁ ॥
gur kai bachan miti-aa mayraa aap.
By acting on the Guru’s teachings my ego has been erased.
Kwa kutenda kulingana na mafundisho ya Guru ubinafsi wangu umefutwa.

ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਡ ਪਰਤਾਪੁ ॥੩॥
gur kee da-i-aa tay mayraa vad partaap. ||3||
By the Guru’s grace, I have obtained great glory.
Kwa neema ya Guru, nimepata utukufu mkuu.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮੁ ॥
gur kai bachan miti-aa mayraa bharam.
By following the Guru’s teachings, my doubt has been removed.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, shaka yangu imeondolewa.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪੇਖਿਓ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ॥੪॥
gur kai bachan paykhi-o sabh barahm.||4||
Through the Guru’s Word, I have realized God pervading everywhere.
Kupitia Neno la Guru, nimemgundua Mungu anayeenea kote.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਕੀਨੋ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ॥
gur kai bachan keeno raaj jog.
By following the Guru’s teachings, I have enjoyed the (bliss of) union with God while still living in the household.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, nimefurahia (raha tele ya) muungano na Mungu wakati bado naishi kwenye nyumba.

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗਿ ਤਰਿਆ ਸਭੁ ਲੋਗੁ ॥੫॥
gur kai sang tari-aa sabh log. ||5||
Everybody who follow the Guru’s teachings is ferried across the world ocean of vices.
Kila mtu anayefuata mafundisho ya Guru anavukishwa bahari dunia ya dhambi.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿਧਿ ॥
gur kai bachan mayray kaaraj siDh.
Through the Guru’s Word, my affairs are resolved.
Kupitia Neno la Guru, shughuli zangu zote zinatatuliwa.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧਿ ॥੬॥
gur kai bachan paa-i-aa naa-o niDh. ||6||
Through the Guru’s Word, I have obtained the treasures of Naam.
Kupitia Neno la Guru, nimepata hazina ya Naam.

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ॥
jin jin keenee mayray gur kee aasaa.
Whoever has placed his faith in my Guru,
Yeyote ambaye ameweka imani yake kwa Guru wangu,

ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥੭॥
tis kee katee-ai jam kee faasaa. ||7||
that person has been liberated from the fear of death.
Mtu huyo amekombolewa kutoka uoga wa kifo.

ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ॥
gur kai bachan jaagi-aa mayraa karam.
Following the Guru’s teachings , I have become fortunate.
Kwa kufuata mafundisho ya Guru, nimekuwa mwenye bahati sana.

ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥੮॥੮॥
naanak gur bhayti-aa paarbarahm.||8||8||
O’ Nanak, meeting the Guru, I have realized the Supreme God.||8||8||
Ee Nanak, kwa kukutana na Guru, nimegundua Mungu Mkuu.

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, Fifth Guru:
Raag Gauree, Guru wa Tano:

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ॥
tis gur ka-o simra-o saas saas.
I remember that Guru with each and every breath.
Nakumbuka Guru huyo kwa kila pumzi ninayopumua.

ਗੁਰੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur mayray paraan satgur mayree raas. ||1|| rahaa-o.
The Guru is my breath of life, the True Guru is my spiritual wealth. ||1||Pause||
Guru ni pumzi yangu ya uhai, Guru wa Kweli ni utajiri wangu wa kiroho. ||1||Sitisha||

ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਜੀਵਾ ॥
gur kaa darsan daykh daykh jeevaa.
I feel spiritually alive by continually beholding the sight of the Guru.
Nahisi hai kiroho kwa kuendelea kutazama mwono wa Guru.

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੀਵਾ ॥੧॥
gur kay charan Dho-ay Dho-ay peevaa. ||1||
I humbly follow my Guru’s teaching. ||1||
Kwa unyenyekevu nafuata mafundisho ya Guru wangu.

ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣੁ ਨਿਤ ਮਜਨੁ ਕਰਉ ॥
gur kee rayn nit majan kara-o.
I daily clean my mind by listening to the Guru’s words,
Kila siku nasafisha akili yangu kwa kusikiliza maneno ya Guru,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਹਰਉ ॥੨॥
janam janam kee ha-umai mal hara-o. ||2||
and thus, I am getting rid of the filth of ego of many previous births. ||2||
na hivyo basi, naondoa uchafu wa ubinafsi wa kuzaliwa kwingi kwa awali.

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਝੂਲਾਵਉ ਪਾਖਾ ॥
tis gur ka-o jhoolaava-o paakhaa.
I serve with complete devotion the Guru,
Natumikia kwa kujitolea kikamilifu kwa Guru,

ਮਹਾ ਅਗਨਿ ਤੇ ਹਾਥੁ ਦੇ ਰਾਖਾ ॥੩॥
mahaa agan tay haath day raakhaa. ||3||
who has saved me from the intense fire of vices by giving his support .
ambaye ameniokoa kutoka moto mkali wa dhambi kwa kutoa msaada wake.

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਢੋਵਉ ਪਾਣੀ ॥
tis gur kai garihi dhova-o paanee.
I serve with complete devotion the Guru,
Natumikia Guru kwa kujitolea kikamilifu,

ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤਿ ਜਾਣੀ ॥੪॥
jis gur tay akal gat jaanee. ||4||
from Whom I have learnt about God, who never changes.
Ambaye kutoka kwake nilijifunza kuhusu Mungu, ambaye kamwe habadiliki.

ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪੀਸਉ ਨੀਤ ॥
tis gur kai garihi peesa-o neet.
I serve with complete devotion the Guru,
Natumikia Guru kwa kujitolea kikamilifu,

ਜਿਸੁ ਪਰਸਾਦਿ ਵੈਰੀ ਸਭ ਮੀਤ ॥੫॥
jis parsaad vairee sabh meet. ||5||
by whose grace all my enemies have become friends.
Ambaye kwa neema yake maadui wangu wote wamekuwa marafiki.