Swahili Page 136

ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
kaam karoDh na mohee-ai binsai lobh su-aan.
Lust and anger shall not seduce you, and the dog like greed shall depart.
Ukware na hasira haitakutongoza, na tamaa kama mbwa itaondoka.

ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥
sachai maarag chaldi-aa ustat karay jahaan.
Those who walk on the Path of Truth shall be praised throughout the world.
Wale wanaotembea kwenye Njia ya Ukweli watasifiwa duniani kote.

ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥
athsath tirath sagal punn jee-a da-i-aa parvaan.
All the pious acts like bathing at all the sacred shrines, giving of charity andcompassion on the creatures are all included in the merits of remembering God.
Vitendo vyote takatifu kama kuoga katika ziara zote takatifu, kutoa kwa hisani na ukarimu kwa viumbe yote yamejumuishwa katika sifa za kumkumbuka Mungu.

ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥
jis no dayvai da-i-aa kar so-ee purakh sujaan.
That one alone is truly wise whom God in His mercy blesses with gift of meditating on God’s Name.
Huyo pekee kwa kweli anabusara ambaye Mungu katika huruma yake amebariki kwa tuzo ya kutafakari kuhusu Jina la Mungu.

ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
jinaa mili-aa parabh aapnaa naanak tin kurbaan.
O’ Nanak, I dedicate myself to those who have realized God.
Ee Nanak, najiweka wakfu kwa wale ambao wamemgundua Mungu.

ਮਾਘਿ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥
maagh suchay say kaaNdhee-ah jin pooraa gur miharvaan. ||12||
In Magh, they alone are considered pure on whom the Perfect Guru is Merciful.
Katika Magh, wao pekee wanafikiriwa kuwa safi ambao Guru Kamili anaonesha huruma.

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥
fulgun anand upaarjanaa har sajan pargatay aa-ay.
In the month of Phalgun, unique spiritual bliss arises in the minds of thosein whose heart their dearest friend, God has come and become manifest.
Katika mwezi wa Phalgun, raha tele ya kiroho ya kipekee inatokea akilini mwa wale ambao moyoni mwa rafiki wao wa dhati, Mungu, amekuja na kujidhihirisha.

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥
sant sahaa-ee raam kay kar kirpaa dee-aa milaa-ay.
The saints, the helpers of God, showing mercy, help them realize God.
Watakatifu, wasaidizi wa Mungu, wakionyesha huruma, wanawasaidia kugundua Mungu.

ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥
sayj suhaavee sarab sukh hun dukhaa naahee jaa-ay.
Their heart is at peace, they enjoy all comforts and there is no place for any sorrow.
Moyo wao upo katika amani, wanafurahia starehe zote za hakuna nafasi ya huzuni yoyote.

ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥
ichh punee vadbhaagnee var paa-i-aa har raa-ay.
The heart-felt desire of such fortunate souls get fulfilled when they realize their true friend, God.
Hamu ya kiroho ya roho wenye bahati nzuri kama hao inatimizwa wakati wanagundua rafiki wao halisi, Mungu.

ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ ॥
mil sahee-aa mangal gaavhee geet govind alaa-ay.
Joining together with their friends, they recite songs in praise of God.
Kwa kuungana pamoja na marafiki wao, wanakariri nyimbo katika kumsifu Mungu.

ਹਰਿ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥
har jayhaa avar na dis-ee ko-ee doojaa lavai na laa-ay.
There is no one other like God, they do not see anyone equal to Him.
Hakuna mwengine kama Mungu, hawaoni mwengine mwenye usawa na Mungu.

ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥
halat palat savaari-on nihchal ditee-an jaa-ay.
God has embellished them in this world and the world hereafter, and has given them an eternal place (at His abode).
Mungu amewapamba katika dunia hii na dunia itakayofuata, na amewapa pahali pa milele (kwenye makao yake).

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥
sansaar saagar tay rakhi-an bahurh na janmai Dhaa-ay.
He has saved them from drowning in the worldly-ocean of vices and they would not have to suffer through the cycles of birth and death.
Yeye amewakomboa kutoka kuzama katika bahari-dunia ya dhambi na hawangeteseka kupitia mizunguko ya kuzaliwa na kufa.

ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥
jihvaa ayk anayk gun taray naanak charnee paa-ay.
O’ Nanak, we have only one tongue but Your Virtues are countless. Those who remember You with utmost humility, swim across the worldly ocean of vices.
Ee Nanak, tuna ulimi mmoja pekee ilhali Fadhila zako haziwezi kuhesabika. Wale wanaokukumbuka kwa unyenyekevu kamili, wanaogelea wakivuka bahari ya kidunia ya dhambi.

ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥
fulgun nit salaahee-ai jis no til na tamaa-ay. ||13||
In Phalgun, praise Him continually; He has not even an iota of greed.
Katika Phalgun, msifu bila mwisho; Yeye hana hata chembe cha tamaa.

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥
jin jin naam Dhi-aa-i-aa tin kay kaaj saray.
Whosoever has meditated on Naam has accomplished all their tasks.
Yeyote ambaye ametafakari Naam amefanikisha kazi zake zote.

ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸਚਿ ਖਰੇ ॥
har gur pooraa aaraaDhi-aa dargeh sach kharay.
Those who follow the perfect Guru and lovingly worship God are judged true in God’s court.
Wale wanaofuata Guru kamili na kuabudu Mungu kwa upendo wanahukumiwa kuwa wa kweli katika mahakama ya Mungu.

ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥
sarab sukhaa niDh charan har bha-ojal bikham taray.
God’s lotus feet (His devoted meditation) are the treasure of joy and peace. They who attune themselves to God cross over the dreadful worldly ocean of vices.
Miguu ya yumbiyumbi ya Mungu (kutafakari kwa kujitolea kwake) ni hazina ya furaha na amani, wale wanaojimakinisha kwa Mungu wanavuka bahari ya kidunia ya dhambi inayoogofya.

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥
paraym bhagat tin paa-ee-aa bikhi-aa naahi jaray.
They obtain the gift of God’s loving devotion, and do not suffer in the desire for the poison of Maya (worldly riches and powers).
Wanapata tuzo ya kujitolea kwa upendo kwa Mungu, na hawateseki katika hamu ya sumu ya Maya (utajiri na mamlaka ya kidunia).

ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿ ਭਰੇ ॥
koorh ga-ay dubiDhaa nasee pooran sach bharay.
All their falsehood has vanished, duality has been erased, and they remain totally attuned to the eternal God.
Udanganyifu wao wote umepotea, uwili umefutwa, na wanabaki wamemakinika kabisa kwa Mungu wa milele.

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥
paarbarahm parabh sayvday man andar ayk Dharay.
Enshrining God in their mind, they keep remembering Him with loving devotion.
Wakithamini Mungu akilini mwao, wanaendelea kumkumbuka Yeye kwa kujitolea kwa upendo.

ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥
maah divas moorat bhalay jis ka-o nadar karay.
All the months, the days, and the moments are auspicious, for those upon whom God casts His Glance of Grace.
Miezi, siku na nyakati yote ni yenye mafanikio, kwa wale ambao Mungu anatupa Mtazamo wake wa Neema kwao.

ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥
naanak mangai daras daan kirpaa karahu haray. ||14||1||
O’ God, Nanak begs for the blessing of Your Vision. Please, shower Your Mercy upon me!
Ee Mungu, Nanak anaomba baraka ya Mwono wako. Tafadhali ninyunyuzie Huruma yako!

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ
maajh mehlaa 5 din raiian
Maajh Raag. by Fifth Guru: Day and Night:
Maajh Raag, na Guru wa Tano: Mchana na Usiku:

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God. realized by the grace of the true Guru:
Mungu Mmoja wa milele. Anayegunduliwa kwa neema ya Guru wa kweli:

ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ ॥
sayvee satgur aapnaa har simree din sabh rain.
I pray that, by following the teachings of my true Guru and meditate on God with loving devotion for all the days and nights of my life.
Naomba ya kwamba, kwa kufuata mafundisho ya Guru wangu wa kweli na kutafakari kuhusu Mungu kwa kujitolea kwa upendo mchana na usiku wote maishani mwangu.

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ ॥
aap ti-aag sarnee pavaaN mukh bolee mith-rhay vain.
Renouncing selfishness and conceit, I may seek the Sanctuary of my Guru, and speak sweet words to Him,
Kukataa uchoyo na majivuno, niweze kutafuta pahali patakatifu pa Guru wangu, na nizungumze maneno matamu kwake,

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥
janam janam kaa vichhurhi-aa har maylhu sajan sain.
and request him to unite me with my closest friend, God, from whom I have been separated for many births.
Na kumwomba aniunganishe na rafiki wangu wa dhati, Mungu, ambaye nimetanganishwa kutoka kwake kwa kuzaliwa upya kwingi.

ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਖਿ ਨ ਵਸਨਿ ਭੈਣ ॥
jo jee-a har tay vichhurhay say sukh na vasan bhain.
O my sister, those who remain separated from God are not able to live in peace.
Ee dada yangu, wale wanaobaki wametengana na Mungu hawawezi kuishi katika amani.

ਹਰਿ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ ॥
har pir bin chain na paa-ee-ai khoj dithay sabh gain.
Without the Husband-God, there is no peace and comfort. I have searched and seen all the realms.
Bila Mume-Mungu, hakuna amani wala starehe. Nimetafuta na kuona maeneo yote.

ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ ॥
aap kamaanai vichhurhee dos na kaahoo dayn.
My own evil actions have kept me separate from Him; why should I accuse anyone else?
Vitendo viovu vyangu mwenyewe vimeniweka katika utengano na Yeye; kwa nini nilaumu yeyote mwengine?

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥
kar kirpaa parabh raakh layho hor naahee karan karayn.
O’ God, please show mercy and save me, because except You no one else has any power to do or get anything done.
Ee Mungu, tafadhali nionee huruma na uniokoe, kwa sababu isipokuwa Wewe hakuna mwengine ana nguvu zozote za kutenda ama kufanya chochote kitendeke.

ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ ॥
har tuDh vin khaakoo roolnaa kahee-ai kithai vain.
O’ God, without You we suffer so much pain and humiliation as if we are rolling in dust. To whom else could we relate our cries of distress?
Ee Mungu, bila Wewe tunateseka kwa uchungu na udhalilishaji mkubwa kana kwamba tunabingirika katika vumbi. Tungeweza kuwasilisha vilio vyetu vya dhiki kwa nani mwengine?

ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥
naanak kee banantee-aa har surjan daykhaa nain. ||1||
This is Nanak’s prayer: that I may realize God within myself.
Hili ndilo ombi la Nanak: ya kwamba niweze kumgundua Mungu ndani mwangu.

ਜੀਅ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਸੋ ਸੁਣੇ ਹਰਿ ਸੰਮ੍ਰਿਥ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੁ ॥
jee-a kee birthaa so sunay har sammrith purakh apaar.
The all powerful, infinite and all pervading God does listen to our anguish.
Mungu mwenye nguvu zote, asiye na mwishi na anayeenea kote anasikiliza maumivu yetu.

ਮਰਣਿ ਜੀਵਣਿ ਆਰਾਧਣਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਆਧਾਰੁ ॥
maran jeevan aaraaDhanaa sabhnaa kaa aaDhaar.
We ought to remember Him with loving devotion throughout our life (birth to death), because He is the sustainer of all the creatures.
Tunapaswa kumkumbuka Yeye kwa kujitolea kwa upendo katika maisha yetu yote (kuzaliwa hadi kufa), kwa sababu Yeye ndiye mtunzaji wa viumbe vyote.

error: Content is protected !!