MARATHI PAGE 99

ਜੀਇ ਸਮਾਲੀ ਤਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਲਥਾ ॥
jee-ay samaalee taa sabh dukh lathaa.
When I enshrine God’s Name in my heart, then all my sorrow disappears.
जेव्हा जेव्हा मी अंतःकरणात भगवंताचे नाव निश्चित करतो, तेव्हा माझे सर्व दुःख नाहीसे होते।

ਚਿੰਤਾ ਰੋਗੁ ਗਈ ਹਉ ਪੀੜਾ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
chintaa rog ga-ee ha-o peerhaa aap karay partipaalaa jee-o. ||2||
The malady of worry and the pain of ego has departed from within me, becauseGod Himself now protects me ||2||
चिंता आणि अहंकाराचे दु: ख माझ्यापासून निघून गेले आहे, कारण देव स्वत: आता माझे रक्षण करतो || 2 ||

ਬਾਰਿਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੰਗਾ ॥
baarik vaaNgee ha-o sabh kichh mangaa.
Like a child, I ask Him for everything.
लहान मुलाप्रमाणे, मी सर्व काही त्याला विचारतो।

ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ ॥
dayday tot naahee parabh rangaa.
By conferring gifts on me, God’s stores do not fall short.
मला भेटवस्तू देऊन, देवाच्या भंडारला कमी पडत नाहीत।

ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤੁ ਮਨਾਈ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
pairee pai pai bahut manaa-ee deen da-i-aal gopaalaa jee-o. ||3||
God is merciful to the meek and sustainer of the world . Again and again I fall at His feet (ask for His forgiveness) to please Him.||3||
जगाच्या देव दयाळू आणि जगाला चालविणारा आहे। मी त्याला संतुष्ट करण्यासाठी त्याच्या पाया (त्याच्या क्षमतेसाठी) पडतो || 3 ||

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ॥
ha-o balihaaree satgur pooray.
I dedicate myself to the perfect true Guru,
मी परिपूर्ण खऱ्यागुरुला स्वत:ला समर्पित करतो,

ਜਿਨਿ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਗਲੇ ਮੇਰੇ ॥
jin banDhan kaatay saglay mayray.
who has cut off all my bonds of Maya.
ज्याने मायेचे सर्व बंध सोडले आहेत।

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕੀਏ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਰਸਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੮॥੧੫॥
hirdai naam day nirmal kee-ay naanak rang rasaalaa jee-o. ||4||8||15||
O’ Nanak, those whom the Guru has rendered pure by instilling Naam in their heart, are imbued with God’s love and they become drenched with spiritual joy.||4||8||15||
हे ’नानक, ज्यांना गुरुने अंत: करणात नाव घालून शुद्ध केले आहे त्यांना भगवंताच्या प्रेमाने ओतले गेले आहेत आणि ते आध्यात्मिक आनंदात भिजले आहेत. || || || || || १ || ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਰੰਗੀਲੇ ॥
laal gopaal da-i-aal rangeelay.
O’ beloved God, Sustainer of the World, Merciful, Source of Bliss,
हे ’प्रिय देव, जगाचा निर्धार करणारा, दयाळू, आनंदाचा स्रोत,

ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੋਵਿੰਦੇ ॥
gahir gambheer bay-ant govinday.
Unfathomable, Profoundly Deep, Infinite Master,
अथांग, गहन खोल, अनंत मालिक,

ਊਚ ਅਥਾਹ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੧॥
ooch athaah bay-ant su-aamee simar simar ha-o jeevaaN jee-o. ||1||
O’ the highest of the high, infinite God, I spiritually live by remembering Your Name with loving devotion. ||1||
हे ’सर्वोच्च, अपरिमित देवा, मी तुझ्या नावाचे प्रेमपूर्वक भक्तीने स्मरण करून आध्यात्मिकरित्या जगतो || 1 ||

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥
dukh bhanjan niDhaan amolay.
O’ Destroyer of sorrow, O’ Priceless Treasure,
हे ’दु: खाचा नाश करणारा,’ अनमोल खजिना,

ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
nirbha-o nirvair athaah atolay.
O’ Fearless, free of hate, Unfathomable, infinite God,
हे ’निर्भय, द्वेष मुक्त, अथांग, अनंत देव,

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੌ ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੨॥
akaal moorat ajoonee sambhou man simrat thandhaa theevaaN jee-o. ||2||
You are beyond birth and death. You are self-existent. By meditating on You, my mind becomes tranquil.||2||
आपण जन्म आणि मृत्यूच्या पलीकडे आहात। आपण स्वयंपूर्ण आहात। तुझे ध्यान केल्याने माझे मन शांत होते|| २ ||

ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹਰਿ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲਾ ॥
sadaa sangee har rang gopaalaa.
The Joyous God, the world-cherisher, is always the companion of His creatures.
आनंदोत्सव करणारा देव, जागतिक प्रेमाचा, आपल्या जीवनांचा नेहमीच साथीदार असतो।

ਊਚ ਨੀਚ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥
ooch neech karay partipaalaa.
He cherishes all the creatures whether of high or low status.
तो उच्च किंवा खालचा दर्जा असो तो सर्व प्राण्यांचे पालनपोषण करतो।

ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਣੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੩॥
naam rasaa-in man tariptaa-in gurmukh amrit peevaaN jee-o. ||3||
The nectar of Naam satiates the mind from Maya. By following the Guru’s teachings, I keep partaking the Ambrosial Nectar of God’s Name ||3||
नामाचे अमृत मनाला माया पासून तृप्त करते। गुरूच्या शिकवणुकीचे अनुसरण करून, मी देवाच्या नावाचा अमृत पदार्थ घेत आहे || 3 ||

ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਪਿਆਰੇ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥
dukh sukh pi-aaray tuDh Dhi-aa-ee.
O’ Beloved God, in suffering and in comfort, I meditate on You.
हे ’प्रिय मित्रांनो, दु: ख आणि सांत्वन देऊन मी तुझ्यावर ध्यान करतो।

ਏਹ ਸੁਮਤਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈ ॥
ayh sumat guroo tay paa-ee.
I have obtained this sublime understanding from the Guru.
ही उत्कृष्ट समज मी गुरुंकडून प्राप्त केली आहे।

ਨਾਨਕ ਕੀ ਧਰ ਤੂੰਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਪਾਰਿ ਪਰੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੪॥੯॥੧੬॥
naanak kee Dhar tooNhai thaakur har rang paar pareevaaN jee-o. ||4||9||16||
O’ Master, You are Nanak’s Support. Through Your Love alone I can swim across the world-ocean of vices.||4||9||16||
हे ’मलिक, तू नानकांचा आधार आहेस। तुझ्या एकट्या प्रेमामुळेच मी दुर्गुणांच्या विश्व-समुद्रात पोहू शकतो || 4 || 9 || 16 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ , मेहला ५

ਧੰਨੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਜਿਤੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ॥
Dhan so vaylaa jit mai satgur mili-aa.
Blessed is that time when I meet the Guru.
जेव्हा मी गुरुशी भेटतो तेव्हा धन्य होतो।

ਸਫਲੁ ਦਰਸਨੁ ਨੇਤ੍ਰ ਪੇਖਤ ਤਰਿਆ ॥
safal darsan naytar paykhat tari-aa.
Meeting with the Guru was so fruitful that just on seeing him with my eyes, I felt as if I have crossed over the world-ocean of vices.
गुरूशी भेटणे इतके फलदायी होते की फक्त त्याला माझ्या डोळ्यांनी पाहून मला असे वाटले की मी जणू दुर्गुणांच्या जागतिक महासागरावरून गेला आहे।

ਧੰਨੁ ਮੂਰਤ ਚਸੇ ਪਲ ਘੜੀਆ ਧੰਨਿ ਸੁ ਓਇ ਸੰਜੋਗਾ ਜੀਉ ॥੧॥
Dhan moorat chasay pal gharhee-aa Dhan so o-ay sanjogaa jee-o. ||1||
Blessed are those moments, minutes, hours, and blessed are all the occasions of meeting with the Guru||1||
धन्य ते क्षण, मिनिटे, तास आणि धन्य आहेत गुरूशी भेटण्याचे सर्व प्रसंग || 1 ||

ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ॥
udam karat man nirmal ho-aa.
By making the effort to meditate on Naam, my mind has become pure.
नामात ध्यान करण्याचा प्रयत्न केल्याने माझे मन शुद्ध झाले आहे।

ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਚਲਤ ਭ੍ਰਮੁ ਸਗਲਾ ਖੋਇਆ ॥
har maarag chalat bharam saglaa kho-i-aa.
Walking on the God’s Path of righteousness, my doubts have all been cast out.
देवाच्या चांगुलपणाच्या मार्गावर चालताना, माझ्या सर्व शंका दूर झाल्या आहेत।

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਮਿਟਿ ਗਏ ਸਗਲੇ ਰੋਗਾ ਜੀਉ ॥੨॥
naam niDhaan satguroo sunaa-i-aa mit ga-ay saglay rogaa jee-o. ||2||
The true Guru has told me about the precious virtues of Naam, and all my afflictions have been dispelled. ||2||
खऱ्या गुरूंनी मला नामाच्या अमूल्य पुण्यंबद्दल सांगितले आहे आणि माझे सर्व त्रास दूर झाले आहेत. || 2 ||

ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ॥
antar baahar tayree banee.
I am listening Your Divine Word both within and without.
मी तुमचे दैवी वचन आत आणि बाहेर दोन्हीकडे ऐकत आहे।

ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਕਥੀ ਤੈ ਆਪਿ ਵਖਾਣੀ ॥
tuDh aap kathee tai aap vakhaanee.
You Yourself are uttering and explaining the Divine Word through Your creation.
आपण स्वत: आपल्या सृष्टीद्वारे दैवी वचनाचे उच्चार आणि स्पष्टीकरण देत आहात।

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਸਭੁ ਏਕੋ ਏਕੋ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਇਗਾ ਜੀਉ ॥੩॥
gur kahi-aa sabh ayko ayko avar na ko-ee ho-igaa jee-o. ||3||
The Guru has told me that it is You and You alone, and there shall never be any other besides You. ||3||
गुरूंनी मला सांगितले आहे की तो तू आणि तू एकटाच आहेस आणि तुझ्याशिवाय दुसरा कोणी होणार नाही || 3 ||

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪੀਆ ॥
amrit ras har gur tay pee-aa.
I have partaken the ambrosial nectar of God’s Name from the Guru.
मी ईश्वराच्या नावाच अमूर्त अमृत गुरूकडून घेतल आहे।

ਹਰਿ ਪੈਨਣੁ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਥੀਆ ॥
har painan naam bhojan thee-aa.
I am so absorbed in meditating on Naam that God’s Name has become my food and clothing.
मी नामाचे चिंतन करण्यात इतके लीन झालो आहे की देवाचे नाव माझे अन्न आणि कपडे झाले आहे।

ਨਾਮਿ ਰੰਗ ਨਾਮਿ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਕੀਨੇ ਭੋਗਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥
naam rang naam choj tamaasay naa-o naanak keenay bhogaa jee-o.||4||10||17||
O’ Nanak, God’s Name is my joy, entertainment, and pleasure and absorption in God’s Name has become my sole enjoyment. ||4||10||17||
हे ’नानक, देवाचे नाव म्हणजे माझा आनंद, करमणूक आणि देवाच्या नावात लिन होणे हा माझा एकमेव आनंद झाला आहे || 4 || 10 || 17 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸਗਲ ਸੰਤਨ ਪਹਿ ਵਸਤੁ ਇਕ ਮਾਂਗਉ ॥
sagal santan peh vasat ik maaNga-o.
From all the saints, I ask for one blessing and that is nothing but Your Name.
सर्व संतांकडून मी एक आशीर्वाद मागतो आणि ते तुझ्या नावाशिवाय दुसरे काहीच नाही।

ਕਰਉ ਬਿਨੰਤੀ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ ॥
kara-o binantee maan ti-aaga-o.
And I offer my prayer to them so that I can get rid of my ego.
आणि मी त्यांच्यासाठी माझी प्रार्थना करतो जेणेकरून मी माझ्या अहंकारापासून मुक्त होऊ शकेन।

ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਲਖ ਵਰੀਆ ਦੇਹੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥
vaar vaar jaa-ee lakh varee-aa dayh santan kee Dhooraa jee-o. ||1||
O’ God, I dedicate myself forever to Your Saints, please, bless me with the dust of the saint’s feet (most humble service of the Saints).||1||
हे ’देवा, मी सदैव तुझ्या संतांना समर्पित आहे, कृपया मला संतांच्या चरणी धूळ बनण्याचा(संतांची सर्वात नम्र सेवा) आशीर्वाद द्या|| 1 ||

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ॥
tum daatay tum purakh biDhaatay.
O’ God, you are the creator of all beings, You pervade in all and You are the benefactor for all.
हे ’देवा, तू सर्व प्राण्यांचे निर्माणकर्ता आहेस, तू सर्वांमध्ये व्यापला आहेस आणि तू सर्वांचा उपकारक आहेस।

ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥
tum samrath sadaa sukh-daatay.
You are All-powerful, and the eternal bestower of Peace.
आपण सर्व शक्तिमान आणि शांततेचा सनातन दाता आहात।

ਸਭ ਕੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਵਰਸਾਵੈ ਅਉਸਰੁ ਕਰਹੁ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥
sabh ko tum hee tay varsaavai a-osar karahu hamaaraa pooraa jee-o. ||2||
Everyone finds fulfillment of his desires from You. Please, make my human birth fruitful by blessing me with Your Name||2||
प्रत्येकाला आपल्याकडून त्याच्या इच्छेची पूर्तता आढळते। कृपया, तुझ्या नावाचा आशीर्वाद देऊन माझा मानवी जन्म फलदायी बनला आहे|| 2 ||

ਦਰਸਨਿ ਤੇਰੈ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤਾ ॥
darsan tayrai bhavan puneetaa.
O’ God, only those persons who have sanctified their heart with Your sight.
हे ’देवा, केवळ ते व्यक्ती ज्याने तुझ्या दृष्टीने आपले हृदय पवित्र केले आहे।

ਆਤਮ ਗੜੁ ਬਿਖਮੁ ਤਿਨਾ ਹੀ ਜੀਤਾ ॥
aatam garh bikham tinaa hee jeetaa.
They have conquered the invincible fortress (their mind) of self conceit.
त्यांनी आत्म-अभिमानाचा अजिंक्य किल्ला (त्यांच्या मनावर) जिंकला आहे।

ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਤੁਮ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸੂਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tum daatay tum purakh biDhaatay tuDh jayvad avar na sooraa jee-o. ||3||
O’ God, you are the creator of all beings, You pervade in all and You are the benefactor for all, and no one is a brave warrior like You.||3||
हे ’देवा, तू सर्व प्राण्यांचे निर्माणकर्ता आहेस, तू सर्वांमध्ये व्यापक झाला आहेस आणि तू सर्वांचा उपकारक आहेस, तुझ्यासारखा कोणीही योद्धा नाही || 3 ||