MARATHI PAGE 96

ਧਨੁ ਧਨੁ ਹਰਿ ਜਨ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥
Dhan Dhan har jan jin har parabh jaataa.
Blessed are those humble devotees of God who have realized Him
धन्य आहे देवाचे ते नम्र भक्त ज्यांनी त्याला ओळखले आहे।

ਜਾਇ ਪੁਛਾ ਜਨ ਹਰਿ ਕੀ ਬਾਤਾ ॥
jaa-ay puchhaa jan har kee baataa.
I want to go and ask them about the praises of God.
मला जाऊन त्यांना देवाची स्तुती करायला सांगायचे आहे।

ਪਾਵ ਮਲੋਵਾ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਾ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਚੈ ਜੀਉ ॥੨॥
paav malovaa mal mal Dhovaa mil har jan har ras peechai jee-o. ||2||
I will wash the feet (the most humble service) of the devotees of God, so that in their company I may also partake the nectar of God’s Name. ||2||
मी देवाच्या भक्तांचे पाय (सर्वात नम्र सेवा) धूत आहे, जेणेकरून मी त्यांच्या सहवासात देवाच्या नावाचे अमृत घेऊ शकेन || 2 ||

ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ॥
satgur daatai naam dirhaa-i-aa.
The Guru, the Bestower has implanted the Naam within me.
प्रश्न: गुरु, दाताने माझ्यात नाम रोवला आहे।

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥
vadbhaagee gur darsan paa-i-aa.
By great good fortune, I have obtained the Blessed Vision of the Guru.
मोठ्या सौभाग्याने मी गुरुचे आशीर्वाद प्राप्त केले।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬੋਲੀ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੀਚੈ ਜੀਉ ॥੩॥
amrit ras sach amrit bolee gur poorai amrit leechai jee-o. ||3||
By partaking the Ambrosial nectar of Naam, I utter the nectar like Naam. The Ambrosial nectar of Naam can be obtained only from the Guru.||3||
नामचे अमृत खाऊन, मी नाम सारखे अमृत उच्चारतो। नामचे अमृतकेवळ गुरुंकडूनच मिळू शकते|| 3 ||

ਹਰਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਈਐ ॥
har satsangat sat purakh milaa-ee-ai.
O’ God! help me join the company of the saints and the true Guru.
हे ’देवा! मला संतांच्या आणि खऱ्यागुरूच्या संगतीत जोडायला मदत करा।

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
mil satsangat har naam Dhi-aa-ee-ai.
In the company of divine people, contemplation on Naam is more easily achieved.
दैवी लोकांच्या सहवासात, नामांवर चिंतन करणे अधिक सहज होते।

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਪਰੀਚੈ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥
naanak har kathaa sunee mukh bolee gurmat har naam pareechai jee-o. ||4||6||
O’ Nanak, pray that I may keep listening and reciting God’s praises, and through the Guru’s teachings, I may remain absorbed in God’s Name.||4||6||
हे ’नानक, प्रार्थना करा की मी देवाची स्तुती ऐकत राहू आणि वाचत राहू , आणि गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे, मी देवाच्या नावाने लीन होऊ. || 4 || 6 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥
maajh mehlaa 4.
Raag Maajh, Fourth Guru:
राहू माझ, मेहला ४

ਆਵਹੁ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀ ਮਿਲਹੁ ਪਿਆਰੀਆ ॥
aavhu bhainay tusee milhu pi-aaree-aa.
O my dear sisters, let us join together.
माझ्या प्रिय भगिनींनो, आपण एकत्र येऊ या।

ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦਸੇ ਤਿਸ ਕੈ ਹਉ ਵਾਰੀਆ ॥
jo mayraa pareetam dasay tis kai ha-o vaaree-aa.
I will dedicate myself to the one who will tell me about my Beloved.
जो माझ्या प्रियकराबद्दल मला सांगेल त्याला मी माझे जीवन समर्पित करीन।

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਧਾ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਘੁਮਾਈਆ ਜੀਉ ॥੧॥
mil satsangat laDhaa har sajan ha-o satgur vitahu ghumaa-ee-aa jee-o.||1||
By joining the holy congregation, with the help of the Guru, I have realized God, my friend. So, I dedicate myself to the Guru.||1||
पवित्र मंडळीत सामील झाल्यावर, गुरूंच्या मदतीने मी माझा मित्र देव याची जाणीव केली। म्हणून मी स्वत: ला गुरूला समर्पित करतो || 1 ||

ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤਹ ਸੁਆਮੀ ॥
jah jah daykhaa tah tah su-aamee.
O’ God, Wherever I look, there I see You.
हे ’देवा, मी जिथे जिथे बघतो तिथे तिथे मी तुला पाहतो।

ਤੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
too ghat ghat ravi-aa antarjaamee.
O’ the Knower of minds, You pervade each and every heart.
हे ’मनाचे जाणकार, आपण प्रत्येक मनात व्यापले आहात।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਲਿਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਸਦ ਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥
gur poorai har naal dikhaali-aa ha-o satgur vitahu sad vaari-aa jee-o.
||2|| I dedicate myself to the perfect Guru who has made me realize that is God present right beside me. ||2||
मी परिपूर्ण गुरुला स्वतःला समर्पित करतो ज्याने मला जाणवले की देव माझ्या बरोबर आहे || 2 ||

ਏਕੋ ਪਵਣੁ ਮਾਟੀ ਸਭ ਏਕਾ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥
ayko pavan maatee sabh aykaa sabh aykaa jot sabaa-ee-aa.
All beings have been created out of the same air and clay (the same basic elements), and the same One Light is present in all.
सर्व प्राणी एकाच वायु आणि माती (समान मूलभूत घटक) पासून तयार केले गेले आहेत आणि सर्वमध्येएक समान प्रकाश आहे।

ਸਭ ਇਕਾ ਜੋਤਿ ਵਰਤੈ ਭਿਨਿ ਭਿਨਿ ਨ ਰਲਈ ਕਿਸੈ ਦੀ ਰਲਾਈਆ ॥
sabh ikaa jot vartai bhin bhin na ral-ee kisai dee ralaa-ee-aa.
Even though the same one Light shines in all hearts, yet all are distinct, and one cannot be mixed with or confused for the other.
जरी सर्व हृदयात एकच प्रकाश चमकत आहे, परंतु सर्व काही वेगळे आहे आणि एका दुसर्यामध्येमिसळले जाऊ शकत नाही किंवा गोंधळ होऊ शकत नाही।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਇਕੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਤਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
gur parsaadee ik nadree aa-i-aa ha-o satgur vitahu vataa-i-aa jee-o. ||3||
By the Guru’s grace, I have seen the one God present in all. I dedicate myself to the true Guru.||3||
गुरूंच्या कृपेने, मी सर्व मध्ये एकाच देवाला पाहिले। मी स्वत:ला खऱ्यागुरूला समर्पित करतो || 3 ||

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ॥
jan naanak bolai amrit banee.
The humble devotee Nanak, utters the ambrosial Divine words.
नम्र भक्त नानक, अमृत वाणीउच्चारतात।

ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਕੈ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ਭਾਣੀ ॥
gursikhaaN kai man pi-aaree bhaanee.
The Divine Words are pleasing to the minds of the Guru’s disciples.
दैवी शब्द गुरुच्या शिष्यांच्या मनाला आनंद देतात।

ਉਪਦੇਸੁ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥
updays karay gur satgur pooraa gur satgur par-upkaaree-aa jee-o. ||4||7||
The Guru teaches (that same light of God is in everybody). The perfect Guru is benefactor and generous to all. ||4||7||
गुरु शिकवते (भगवंताचा तोच प्रकाश प्रत्येकामध्ये आहे)परिपूर्ण गुरु सर्वांसाठी उपकारक व उदार आहेत|| 4 || 7 ||

ਸਤ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ॥
sat cha-upday mahlay cha-uthay kay.
Seven Chau-Padas of the Fourth Guru:
सात चौपद मेहला

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥
maajh mehlaa 5 cha-upday ghar 1.
Raag Maajh, Fifth Guru, Chau-Padas, First Beat:
राग माझ, मेहला ५ चौपद घर १

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ ॥
mayraa man lochai gur darsan taa-ee.
My mind longs for the blessed vision of the Guru,
माझे मन गुरुच्या धन्य दृष्टीसाठी आतुरतेने वाट पाहतात,

ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ॥
bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee.
it wails like a rain bird that wails for a special drop of rain water.
तो पावसाच्या पाण्याच्या एका विशिष्ट थेंबासाठी विलाप करणाऱ्या चातक सारखा रडतो।

ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥
tarikhaa na utrai saaNt na aavai bin darsan sant pi-aaray jee-o. ||1||
Without the Blessed Vision of the Beloved Guru, my thirst is not quenched, and Ifind no peace, ||1||
प्रिय गुरुंच्या धन्य दृष्टीशिवाय माझी तहान तृप्त होत नाही आणि मला शांतता नाही || 1 ||

ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee jee-o ghol ghumaa-ee gur darsan sant pi-aaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
I dedicate myself to the Blessed Vision of the Beloved Saint Guru. ||1||Pause||
मी स्वतःला प्रिय संत गुरूंच्या धन्य दृष्टीस समर्पण करतो || 1 || विराम द्या ||

ਤੇਰਾ ਮੁਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
tayraa mukh suhaavaa jee-o sahj Dhun banee.
O’ Guru, pleasing is your countenance, and soothing is your utterance.
हे ’गुरू, आनंद म्हणजे तुमचा चेहरा आणि सुखदायक म्हणजे तुमचे बोलणे।

ਚਿਰੁ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥
chir ho-aa daykhay saaringpaanee.
O’ God, it has been long time since, I have had Your blessed Vision.
हे ’देवा, बराच काळ लोटला आहे, तुमचा आशीर्वाद मिळाल्या पासून ।

ਧੰਨੁ ਸੁ ਦੇਸੁ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੨॥
Dhan so days jahaa tooN vasi-aa mayray sajan meet muraaray jee-o. ||2||
O’ my dear friend God, Blessed is the heart where You dwell.
हे ’माझ्या प्रिय मित्र! देवा !, तू जिथे राहत आहेस ते हृदय धन्य आहे।

ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗੁਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ha-o gholee ha-o ghol ghumaa-ee gur sajan meet muraaray jee-o. ||1|| rahaa-o.
O’ my beloved Guru, O’ my friend God, I dedicate myself to You.
हे ’माझ्या प्रिय गुरू,’ ’माझ्या मित्रा देवा, मी स्वत:ला तुला समर्पित करतो।

ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਿਜੁਗੁ ਹੋਤਾ ॥
ik gharhee na miltay taa kalijug hotaa.
Even a moment without seeing you is painful like a long period of Kal-Yug.
एका क्षणासाठी आपल्याला पाहिल्याशिवाय राहणे हे कळ-युगच्या काळाप्रमाणे वेदनादायक आहे।

ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਿਅ ਤੁਧੁ ਭਗਵੰਤਾ ॥
hun kad milee-ai pari-a tuDh bhagvantaa.
When will I meet You, O’ my Beloved God? I am forlorn without you.
‘हे माझ्या प्रिय देवा, मी तुला कधी भेटणार? मी तुझ्याविना व्यभिचारी आहे।