MARATHI PAGE 90

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥
sabad ratee sohaaganee satgur kai bhaa-ay pi-aar.
The person who is imbued with the love for the Guru’s word is like a happily wedded wife,
गुरुच्या शब्दावर प्रेम करणारी व्यक्ती सुखी पत्नीसारखी असते,

ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥
sadaa raavay pir aapnaa sachai paraym pi-aar.
who always enjoys the company of her Master, with true love and devotion.
जो नेहमी तिच्या प्रियकराची संगतीचा खर्या प्रेम आणि भक्तीने आनंद घेत असते।

ਅਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸੁੰਦਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥
at su-aali-o sundree sobhaavantee naar.
That person is like an extremely beautiful and lovely bride who is praised everywhere.
ती व्यक्ती अत्यंत सुंदर आणि प्रिय वधूसारखी आहे ज्याची सर्वत्र स्तुती केली जाते।

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਰਿ ॥੨॥
naanak naam sohaaganee maylee maylanhaar. ||2||
O’ Nanak, being imbued with Naam, God has united this happy soul with Himself.
हे ’नानक, नामस्मरण करुन, भगवंताने हा सुखी आत्मा स्वतः बरोबर जोडला आहे।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਹਿ ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ ॥
har tayree sabh karahi ustat jin faathay kaadhi-aa.
O’God, everyone sings Your Praises whom You have freed from bondage (of worldly riches and power).
हे भगवान, प्रत्येकजण तुझी स्तुती करतात ज्यांना आपण गुलामीतून मुक्त केले आहे (ऐहिक संपत्ती आणि सामर्थ्याचा)

ਹਰਿ ਤੁਧਨੋ ਕਰਹਿ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਜਿਨਿ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ॥
har tuDhno karahi sabh namaskaar jin paapai tay raakhi-aa.
O’ God, everyone bows in reverence to You whom You have saved from sins.
हे ’देवा, ज्यांना तू वाचविलेस त्या प्रत्येकाने, तुला नमन केले आहेस।

ਹਰਿ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣੁ ਹਰਿ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ ॥o
har nimaani-aa tooN maan har daadhee hooN tooN daadhi-aa.
O’ God, You are the pride of the pride-less. You are the strongest of the strong.
हे ’देवा, तुझा अभिमान कमी आहे। तू बलवानांपैकी सर्वात बलवान आहेस।

ਹਰਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ ॥
har ahaNkaaree-aa maar nivaa-ay manmukh moorh saaDhi-aa.
God beats down the egocentrics and reprimandsthe self-willed fools.
देव अहंकारी लोकांना मारतो आणि मनमुखी मूर्खांना फटकार लावतो।

ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ ॥੧੭॥
har bhagtaa day-ay vadi-aa-ee gareeb anaathi-aa. ||17||
God bestows glory on His devotees, the poor, and the support-less.
देव त्याच्या भक्तांना, गरिबांना आणि आधार विहोणांना कृपा देतो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਇ ॥
satgur kai bhaanai jo chalai tis vadi-aa-ee vadee ho-ay.
Person who lives according to the teachings ofthe true Guru enjoys great glory.
जो खरा गुरूच्या शिकवणानुसार जगतो त्याला मोठा गौरव प्राप्त होतो।

ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥
har kaa naam utam man vasai mayt na sakai ko-ay.
God’s sublime Name dwells in his mind, and nothing can erase it.
ईश्वराचे उदात्त नाव त्याच्या मनात राहते आणि काहीही ते मिटवू शकत नाही।

ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
kirpaa karay jis aapnee tis karam paraapat ho-ay.
That person, upon whom God bestows His Grace, receives His Mercy.
ज्या माणसावर देव कृपा करतो, त्या व्यक्तीला त्याची दया प्राप्त होते।

ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥
naanak kaaran kartay vas hai gurmukh boojhai ko-ay. ||1||
O Nanak, the cause for this Grace is under the control of the Creator; only aGuru’s follower can realize this.
नानक, या कृपेचे कारण निर्मात्याच्या नियंत्रणाखाली आहे; एखाद्या गुरूचे अनुयायीच हे जाणू शकतात।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥
naanak har naam jinee aaraaDhi-aa an-din har liv taar.
O’ Nanak, they who have always remembered God with love and devotion,
हे ’नानक, ज्यांनी नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराचे स्मरण केले,

ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤਿਨ ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥
maa-i-aa bandee khasam kee tin agai kamaavai kaar.
Maya (worldly riches and power) who is a slave of the Master (God), serves them like their servant.
-माया (सांसारिक संपत्ती आणि सामर्थ्य) जो स्वामी (देवाचा) दास आहे, त्यांच्या सेवकाप्रमाणे त्यांची सेवा करतो।

ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਛੋਡਿਆ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥
poorai pooraa kar chhodi-aa hukam savaaranhaar.
According to the will of God, the perfect Guru has made them perfect.
देवाच्या इच्छेनुसार परिपूर्ण गुरुने त्यांना परिपूर्ण केले आहे।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
gur parsaadee jin bujhi-aa tin paa-i-aa mokh du-aar.
By Guru’s Grace, they who have realized this secret, are liberated from the vices and worldly attachments.
गुरुच्या कृपेने, ज्यांना हे रहस्य कळले आहे, ते दुर्गुण आणि ऐहिक आसक्तीपासून मुक्त झाले आहेत।

ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥
manmukh hukam na jaannee tin maaray jam jandaar.
The self-willed persons do not understand the Divine Command; they always live in the fear of death.
स्वार्थी लोकांना दैवी आज्ञा समजत नाही; ते नेहमी मृत्यूच्या भीतीने जगतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
gurmukh jinee araaDhi-aa tinee tari-aa bha-ojal sansaar.
Those Guru’s followers, who have remembered God with loving devotion have crossed over the dreadful world-ocean of vices.
भगवंताचे प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने स्मरण करणारे हे गुरूचे अनुयायी दुर्गुणांच्या जगातील भयानक समुद्रापलीकडे गेले आहेत।

ਸਭਿ ਅਉਗਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥
sabh a-ugan gunee mitaa-i-aa gur aapay bakhsanhaar. ||2||
By blessing them with virtues, the Guru has erased all their vices. The Guru Himself is very forgiving.
त्यांना पुण्य देऊन आशीर्वाद देऊन गुरुने त्यांचे सर्व दुर्गुण मिटवले. गुरू स्वतः क्षमाशील आहेत।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਾ ਪਰਤੀਤਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥
har kee bhagtaa parteet har sabh kichh jaandaa.
The true devotees have full faith in God. They believe that He knows everything.
खऱ्या भक्तांना देवावर पूर्ण विश्वास आहे। त्यांचा असा विश्वास आहे की त्याला सर्व काही माहित आहे।

ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੁ ਹਰਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ॥
har jayvad naahee ko-ee jaan har Dharam beechaardaa.
They do not recognize anyone else as God’s equal; and know that He dispenses truer justice.
ते इतर कोणासही देव सारखे मानत नाहीत; आणि ते जाणता की तो खरा न्याय देतो।

ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮਿ ਮਾਰਦਾ ॥
kaarhaa andaysaa ki-o keejai jaa naahee aDhram maardaa.
Why should we have any fear or doubt, because God does not punish any one without just cause?
आपण कोणतेही भय किंवा शंका का बाळगली पाहिजेत, कारण देव कोणास विनाकारण शिक्षा करत नाही?

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ ॥
sachaa saahib sach ni-aa-o paapee nar haardaa.
True is the Master, and True is His Justice; only the sinners are defeated.
गुरु सत्यआहे, आणि सत्य त्याचा न्याय आहे; फक्त पाप्यांचा पराभव झाला आहे।

ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥
saalaahihu bhagtahu kar jorh har bhagat jan taardaa. ||18||
O’ devotees, praise Him with humility; God saves His devotees from the vices.
हे भक्तानो, नम्रतेने त्याची स्तुती करा; देव आपल्या भक्तांना दुर्गुणांपासून वाचवितो।

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥
salok mehlaa 3.
Shalok, by the Third Guru:
शलोक मेहला ३

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਅੰਤਰਿ ਰਖਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥
aapnay pareetam mil rahaa antar rakhaa ur Dhaar.
I pray that I may remain united with my Beloved God and keep Him enshrined inmy heart.
मी प्रार्थना करतो की मी माझ्या प्रिय देवाबरोबर एकरूप राहू आणि त्याला माझ्या अंत: करणात टिकवून ठेवू शकेन।

ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥
saalaahee so parabh sadaa sadaa gur kai hayt pi-aar.
And through love and affection for the Guru, I may always keep praising God.
आणि गुरूबद्दल असलेले प्रेमद्वारे मी नेहमीच देवाची स्तुती करीत राहू शकतो।

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਲਿ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ ॥੧॥
naanak jis nadar karay tis mayl la-ay saa-ee suhaagan naar. ||1||
O’ Nanak, He unites only that one with Himself upon whom He bestows His Glance of Grace; and that person is a truly happy soul.
हे ’नानक, ज्याला त्याने आपल्या कृपेची दृष्टी दिली त्याचबरोबर तो स्वतःच एक होतो; आणि ती व्यक्ती खरोखर आनंदी आत्मा बनते।

ਮਃ ੩ ॥
mehlaa 3.
By the Third Guru:
मेहला ३

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
gur sayvaa tay har paa-ee-ai jaa ka-o nadar karay-i.
Upon whom God bestows His grace, he realizes Him by following the Guru’s teachings.
ज्यावर देव आपली कृपा करतो, त्याला गुरुच्या शिकवणुकीचे पालन करून त्याची जाणीव होते।

ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥
maanas tay dayvtay bha-ay Dhi-aa-i-aa naam haray.
By meditating on God’s Name with loving devotion, humans acquire the virtues of angels.
प्रेमळ भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन करून मानव देवदूतांचे गुण आत्मसात करतात।

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ॥
ha-umai maar milaa-i-an gur kai sabad taray.
By destroying their ego, God has united them with Him, and by following the Guru’s teachings they are saved from the vices.
त्यांचा अहंकार नष्ट करून, भगवंताने त्यांना त्याच्याबरोबर जोडले आहे आणि गुरुच्या शिकवणीचे पालन करून ते दुर्गुणांपासून वाचलेले आहेत।

ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥
naanak sahj samaa-i-an har aapnee kirpaa karay. ||2||
O’ Nanak, on whom God Himself shows His grace, they intuitively merge in Him.
हे ’नानक, ज्यांच्यावर देव स्वतःची कृपा करतो, ते अंतर्ज्ञानाने त्याच्यात विलीन होतात।

ਪਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:
पौरी

ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ॥
har aapnee bhagat karaa-ay vadi-aa-ee vaykhaali-an.
By making the devotees worship Him, God has revealed His greatness to them.
भक्तांनात्याची उपासना करवून, देव त्यांच्यातील महानता प्रकट करतो।

ਆਪਣੀ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥
aapnee aap karay parteet aapay sayv ghaalee-an.
God Himself inspires their faith in Him and makes them remember Him with love and devotion.
देव स्वतःच त्यांच्या विश्वासाला स्वतः वर ठेवायला प्रेरतात आणि त्यांना स्वतःला आठवण करवायला लावतात।

error: Content is protected !!