MARATHI PAGE 82

ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਿਣੁ ਭਾਈਆ ਹਰਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ॥
sant janaa vin bhaa-ee-aa har kinai na paa-i-aa naa-o.
O brothers, no one has ever realized God without associating with the saints.
बंधूंनो, संतांच्या संगतीशिवाय देवाला कुणीही पाहिले नाही।

ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਜਿਉ ਵੇਸੁਆ ਪੁਤੁ ਨਿਨਾਉ ॥
vich ha-umai karam kamaavday ji-o vaysu-aa put ninaa-o.
Those who (do not join the holy congregation) act out of ego. They are like the prostitute’s son who cannot tell his father’s name.
जे (पवित्र मंडळीत सामील होत नाहीत) अहंकाराने कार्य करतात। ती वेश्याचीमुलासारखी आहेत जी आपल्या वडिलांचे नाव सांगू शकत नाही।

ਪਿਤਾ ਜਾਤਿ ਤਾ ਹੋਈਐ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ॥
pitaa jaat taa ho-ee-ai gur tuthaa karay pasaa-o.
A person is said to belong to father’s (God’s lineage) only when Guru is pleased and bestows His mercy on that person.
एखादी व्यक्ती वडिलांच्या (ईश्वराच्या वंशातील) असल्याचे सांगते तेव्हाच जेव्हा गुरु प्रसन्न होतो आणि त्या व्यक्तीवर दया करतो।

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਗਾ ਭਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa har ahinis lagaa bhaa-o.
By great good fortune, one meets Guru, then by Guru’s teachings his mind remains absorbed in God’s loving devotion day and night.
चांगल्या सौभाग्याने, एखादी व्यक्ती गुरुला भेटते, त्यानंतर गुरुच्या शिकवणीनुसार त्याचे मन रात्रंदिवस देवाच्या प्रेमळ भक्तीत लीन होते।

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਕਰਮ ਕਮਾਉ ॥੨॥
jan naanak barahm pachhaani-aa har keerat karam kamaa-o. ||2||
Devotee Nanak has thus realized the all pervading God; and he remains engaged in singing His praise.
भक्त नानकांना अशा प्रकारे सर्व व्यापलेल्या देवाची जाणीव झाली आहे; कि तो त्याचे गुणगान गाण्यात मग्न असतो।

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਗਾ ਚਾਉ ॥
man har har lagaa chaa-o.
In my mind there is such a deep yearning for lovingly remembering God.
माझ्या मनात प्रेमपूर्वक देवाचे स्मरण करण्याची तीव्र तळमळ आहे।

ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur poorai naam drirh-aa-i-aa har mili-aa har parabh naa-o. ||1|| rahaa-o.
The perfect Guru has firmly implanted Naam in my mind and by meditating on Naam, I have realized God.
परिपूर्ण गुरुने माझ्या मनावर दृढनिश्चय केला आहे आणि नामचे चिंतन करून मला देवाची जाणीव झाली आहे।

ਜਬ ਲਗੁ ਜੋਬਨਿ ਸਾਸੁ ਹੈ ਤਬ ਲਗੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jab lag joban saas hai tab lag naam Dhi-aa-ay.
As long as there is youth and health, meditate on the Naam.
जोपर्यंत तारुण्य आणि आरोग्य आहे तोपर्यंत नामाचचिंतन करा।

ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਹਰਿ ਚਲਸੀ ਹਰਿ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
chaldi-aa naal har chalsee har antay la-ay chhadaa-ay.
God would accompany you in your life’s journey and would save you from sufferings in the end.
देव तुमच्या आयुष्याच्या प्रवासात तुमच्याबरोबर राहील आणि शेवटी तुम्हाला संकटांतून वाचवेल।

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ॥
ha-o balihaaree tin ka-o jin har man vuthaa aa-ay.
I dedicate my life to those, within whose minds the God has come to dwell .
मी माझे आयुष्य त्यांच्यासाठी समर्पित करतो, ज्यांच्या मनात देव वास करतो।

ਜਿਨੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਅੰਤਿ ਗਏ ਪਛੁਤਾਇ ॥
jinee har har naam na chayti-o say ant ga-ay pachhutaa-ay.
Those who have not remembered God with loving devotion, will ultimately depart from the world regretting.
ज्यांनी प्रेमळ भक्तीने भगवंताचे स्मरण केले नाही, ते शेवटी दु: ख करून जगातून निघून जातील।

ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੩॥
Dhur mastak har parabh likhi-aa jan naanak naam Dhi-aa-ay. ||3||
O’ Nanak, only those devotees lovingly remember God who are preordained.
हे ’नानक, केवळ तेच भक्त प्रीतिपूर्वक परमेश्वराची आठवण ठेवतात ज्यांच्या नियतीत आधी पासून लिहिलेले आहे।

ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਇ ॥
man har har pareet lagaa-ay.
O’ my mind embrace love for God.
हे मना! देवावर प्रेम कर।

ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
vadbhaagee gur paa-i-aa gur sabdee paar laghaa-ay. ||1|| rahaa-o.
By great good fortune, does one meet the Guru, and through the Guru’s word one is ferried across the worldly ocean of vices.
मोठ्या सौभाग्याने, एखादी व्यक्ती गुरुला भेटते आणि गुरुच्या शब्दाद्वारे एखाद्याला दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रावरून पार केले जाते।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
har aapay aap upaa-idaa har aapay dayvai lay-ay.
God manifests Himself in His creation, He Himself gives life and takes it back.
देव स्वतः त्याच्या निर्मितीमध्ये प्रकट होतो, तो स्वतः जीवन देतो आणि परत घेतो।

ਹਰਿ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਦਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ॥
har aapay bharam bhulaa-idaa har aapay hee mat day-ay.
God Himself leads us astray in doubts and He Himself imparts enlightenment.
देव स्वतःच आपल्याला संशयाच्या भोवऱ्यात नेतो आणि तो स्वतः ज्ञान देतो।

ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨਿ ਪਰਗਾਸੁ ਹੈ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
Gurmukhaa man pargaas hai say virlay kay-ee kay-ay
The minds of the Guru’s followers are spiritually enlightened; but they are rare.
गुरूंच्या अनुयायांची मने आध्यात्मिकरित्या प्रबुद्ध होतात; पण ते दुर्मिळ आहेत।

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ ॥
ha-o balihaaree tin ka-o jin har paa-i-aa gurmatay.
I dedicate my life to those who have realized God, through the Guru’s teaching.
जे माझे जीवन गुरुची शिकवण देतात त्यांना मी माझे जीवन समर्पित करतो।

ਜਨ ਨਾਨਕਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵੁਠੜਾ ਹੇ ॥੪॥
jan naanak kamal pargaasi-aa man har har vuth-rhaa hay. ||4||
The God has come to dwell in the mind of Nanak and he feels delighted.
देव नानकांच्या मनात येऊन बसला आणि त्याला आनंद झाला।

ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਨੁ ਕਰੇ ॥
man har har japan karay.
O’ my mind meditate on God’s Name with love and devotion.
हे ’माझे मन! प्रेम आणि भक्तीने देवाच्या नावाचे चिंतन कर।

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਜਿੰਦੂ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਪਰਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee bhaj pa-o jindoo sabh kilvikh dukh parharay. ||1|| rahaa-o.
O’ my mind run to the refuge of God-Guru and end all your sorrows and sins.
हे ’माझे मन ईश्वर-गुरूच्या आश्रयाकडे धाव घे आणि तुझी सर्व दु: ख आणि पापांची समाप्ती कर।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਕਿਤੁ ਭਤਿ ॥
ghat ghat rama-ee-aa man vasai ki-o paa-ee-ai kit bhat.
When God dwells in each and every heart (but is not visible) ; then how can one seek Him (realize Him)?
जेव्हा देव प्रत्येकाच्या मनामध्ये वास करतो (परंतु दृश्यमान नाही); मग एखादा त्याला शोधून कसे काढू शकेल?

ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਆਇ ਵਸੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ॥
gur pooraa satgur bhaytee-ai har aa-ay vasai man chit.
It is by meeting and following the teachings of the perfect Guru, God comes to dwell in the conscious mind.
परिपूर्ण गुरूंच्या शिकवणीला भेटून आणि त्यांचे पालन केल्यानेच देव जागरूक मनात बसतो।

ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੈ ਤੇ ਗਤਿ ਮਤਿ ॥
mai Dhar naam aDhaar hai har naamai tay gat mat.
My only support is God’s Name. It is only from Naam, I obtain high spiritual state and understanding.
माझा एकमेव आधार म्हणजे देवाचे नाव। हे केवळ नामनातूनच मला उच्च आध्यात्मिक स्थिती आणि समज प्राप्त होते।

ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਹੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਜਤਿ ਪਤਿ ॥
mai har har naam visaahu hai har naamay hee jat pat.
In God’s Name alone, I put my trust. Naam is my social status and honor.
केवळ देवाच्या नावावर, मी माझा विश्वास ठेवला आहे नाम ही माझी सामाजिक प्रतिष्ठा आणि मान आहे।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਿ ॥੫॥
jan naanak naam Dhi-aa-i-aa rang rat-rhaa har rang rat. ||5||
O’ Nanak, the one who has lovingly remembered God; he remains imbued with God’s deep love.
हे ’नानक, ज्याने प्रेमाने भगवंताचे स्मरण केले आहे; तो देवाच्या प्रेमात लिन राहतो।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਤਿ ॥
har Dhi-aavahu har parabh sat.
Always Keep remembering God with love and devotion.
नेहमीच प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराचे स्मरण ठेवा।

ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਤੇ ਉਤਪਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur bachnee har parabh jaani-aa sabh har parabh tay utpat. ||1|| rahaa-o. God,
from whom all creation has originated can be realized only through the Guru’s teaching.
भगवंता, ज्याच्यापासून सर्व सृष्टीची उत्पत्ती झाली आहे त्याला केवळ गुरुच्या शिक्षणाद्वारेच प्राप्त होऊ शकता येते ।

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸਿ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa say aa-ay milay gur paas.
Those who have such pre-ordained destiny, come to meet the Guru.
ज्यांचे असे पूर्व नियोजित भाग्य आहे ते गुरुला भेटतात।

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿ ॥
sayvak bhaa-ay vanjaari-aa mitraa gur har har naam pargaas.
O’ my friend, they who approach the Guru with a spirit of service and humility, Guru illuminates their minds with Naam.
हे’माझ्या मित्रा, जे सेवा आणि नम्रतेच्या भावनेने गुरुकडे जातात, ते गुरू त्यांचे मन नामाद्वारे प्रकाशित करतात।

ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਣਜੁ ਵਾਪਾਰੀਆ ਜਿਨ ਵਖਰੁ ਲਦਿਅੜਾ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥
Dhan Dhan vanaj vapaaree-aa jin vakhar ladi-arhaa har raas.
Blessed are the God-loving people and their efforts of collecting the wealth of God’s Name.
देवावर प्रेम करणारे लोक धन्य आहेत आणि धन्य आहे त्यांचे देवाच्या नावाची संपत्ती गोळा करण्याचे प्रयत्न।

ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਰਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਇ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਪਾਸਿ ॥
gurmukhaa dar mukh ujlay say aa-ay milay har paas.
Guru’s followers are honored in God’s court; they meet and merge with Him.
परमेश्वराच्या दरबारात गुरूंचे अनुयायिंचा सन्मान होतो; ते त्याला भेटतात आणि त्याच्यात विलीन होतात।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਾ ਆਪਿ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੬॥
jan naanak gur tin paa-i-aa jinaa aap tuthaa guntaas. ||6||
O’ Nanak, only those persons have found the Guru on whom God, the treasure of all virtues, is pleased.
हे ’नानक, केवळ त्या व्यक्तींनाच गुरू सापडला ज्यावर सर्व गुणांचा खजिना असा देव प्रसन्न झाला।

ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ॥
har Dhi-aavahu saas giraas.
Lovingly meditate on God’s Name with every breath and morsel of food.
प्रत्येक श्वासाने व अन्नाच्या भाकरीने देवाच्या नावाचा प्रेमाने ध्यान करा.

ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨਾ ਰਹਰਾਸਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੧॥
man pareet lagee tinaa gurmukhaa har naam jinaa rahraas. ||1|| rahaa-o. ||1||
Only those Guru’s followers are imbued with love for God whose true wealth in life is God’s Name.
केवळ तेच गुरूचे अनुयायी अशा देवावर प्रीती करतात ज्यांची आयुष्यातील खरी संपत्ती देवाचे नाव आहे.

error: Content is protected !!