MARATHI PAGE 81

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਪੀਵਤੇ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਥੀਵਤੇ ਬਿਖੈ ਬਨੁ ਫੀਕਾ ਜਾਨਿਆ ॥
amrit har peevtay sadaa thir theevtay bikhai ban feekaa jaani-aa.
They partake the nectar of Naam and become spiritually alive. They consider the taste of poisonous pleasures of the world as bland.
ते नामचे अमृत सेवन करतात आणि आध्यात्मिकरित्या जगतात। जगाच्या विषारी सुखांची चव ते नरक मानतात।

ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਿਧਿ ਮਾਨਿਆ ॥
bha-ay kirpaal gopaal parabh mayray saaDhsangat niDh maani-aa.
When my God became merciful, I came to look upon the holy congregation as the divine treasure.
जेव्हा माझा देव दयाळू होतो, तेव्हा मी पवित्र मंडळीकडे दैवी निधी म्हणून पाहिले।

ਸਰਬਸੋ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਸੀਵਤੇ ॥
sarbaso sookh aanand ghan pi-aaray har ratan man antar seevtay.
The devotees always keep God’s precious Naam in their mind, and enjoy all the comforts and bliss of God’s love
भक्त नेहमीच परमेश्वराचे अमूल्य नाम त्यांच्या मनात ठेवतात आणि सर्व सुख सोयिंचा आनंद घेतात तथा देवाच्या परमानंदात लिन राहतात ।

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਵਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ ਜਪਿ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤੇ ॥੩॥
ik til nahee visrai paraan aaDhaaraa jap jap naanak jeevtay. ||3||
O’ Nanak, they do not forsake God, their life’s support, even for a moment. They live their life by constantly remembering Him with loving devotion.
हे ’नानक, ते देवाला, त्यांच्या जीवनाचा पाठिंबाला सोडत नाहीत। प्रेमळ भक्तीने सतत त्याचे स्मरण करून त्यांचे आयुष्य जगतात।

ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhana, is a language of southern punjab (Multan)
दक्खण

ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨਾ ਕੂੰ ਮਿਲਿਓਹਿ ॥
jo ta-o keenay aapnay tinaa kooN mili-ohi.
O God, You grant union to those whom You make Your own.
देवा, ज्यांना आपण आपले बनवितो त्यांना आपण संघटित करता।

ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਮੋਹਿਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸੁਣਿਓਹਿ ॥੧॥
aapay hee aap mohi-ohu jas naanak aap suni-ohi. ||1||
O’ Nanak, hearing Your Own Praises, You Yourself are entranced.
हे ’नानक, तुझीच स्तुती ऐकून आत प्रवेश केला।

ਛੰਤੁ ॥
chhant.
Chhant: a composition.
छंत

ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥
paraym thag-uree paa-ay reejhaa-ay gobind man mohi-aa jee-o.
The devotees please God by their unlimited love and devotion.
त्यांच्या असीम प्रेम आणि भक्तीने भक्त देवाला प्रसन्न करतात।

ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥
santan kai parsaad agaaDh kanthay lag sohi-aa jee-o.
By the grace of the Saints, a rare fortunate one embellishes his life in theembrace of the unfathomable God.
संतांच्या कृपेने, दुर्मिळ भाग्यवान, अगाध भगवंताच्या मिठीत आपले जीवन सुशोभित करते।

ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਦੋਖ ਸਭਿ ਜੋਹਿਆ ਭਗਤਿ ਲਖ੍ਯ੍ਯਣ ਕਰਿ ਵਸਿ ਭਏ ॥
har kanth lag sohi-aa dokh sabh johi-aa bhagat lakh-yan kar vas bha-ay.
He who embellishes his life in the embrace of God. All his vices are dispelled and because of his unconditional devotion and love, God is always with him.
जो आपल्या जीवनाला देवाच्या आलिंगनात सुशोभित करतो त्याचे सर्व दुर्गुण दूर होतात आणि त्याच्या बिनशर्त भक्ती आणि प्रेमामुळे देव नेहमीच त्याच्याबरोबर असतो।

ਮਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵੁਠੇ ਗੋਵਿਦ ਤੁਠੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ॥
man sarab sukh vuthay govid tuthay janam marnaa sabh mit ga-ay.
When God is pleased, the devotee is always in bliss and his cycle of birth and death is eliminated.
जेव्हा देव प्रसन्न होतो, तेव्हा भक्त सदैव आनंदात असतो आणि त्याचे जन्म आणि मृत्यूचे चक्र मिटवले जाते।

ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਹਿਆ ॥
sakhee manglo gaa-i-aa ichh pujaa-i-aa bahurh na maa-i-aa hohi-aa.
In the company of devotees as he sings the praises of God, all his desires are fulfilled and he is not shaken by Maya (worldly illusions).
जेव्हा तो भगवंताची स्तुती करतो तेव्हा त्याच्या भक्तांच्या सहवासात त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात आणि माया (सांसारिक भ्रम) द्वारे तो थरथर कापत नाही।

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਹਿਆ ॥੪॥
kar geh leenay naanak parabh pi-aaray sansaar saagar nahee pohi-aa. ||4||
O’ Nanak, whom the beloved God has accepted, they are not affected by the this worldly-ocean of vices.
हे ’नानक, ज्यांना प्रिय भगवंताने स्वीकारले आहे, त्यांना या दुर्गुण-जगातील महासागराचा त्रास होत नाही।

ਡਖਣਾ ॥
dakh-naa.
Dakhani: language of Multan
दखणी : मुलतान ची भाषा

ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ ॥
saa-ee naam amol keem na ko-ee jaando.
God’s Name is invaluable and no one knows its worth.
देवाचे नाव अमूल्य आहे आणि कोणालाही त्याचे मूल्य माहित नाही।

ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਦੋ ॥੧॥
jinaa bhaag mathaahi say naanak har rang maando. ||1||
O’ Nanak, only they who are so predestined, enjoy the bliss of His union.
हे ’नानक, केवळ असेच जे पूर्वनिर्धारित आहेत, तेचत्याच्या मिलनचा आनंद उपभोगतात।

ਛੰਤੁ ॥
chhant.
Chhant: a composition
छंत :

ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਲਿਖਤੀ ਕੁਲੁ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥
kahtay pavitar suntay sabh Dhan likh-teeN kul taari-aa jee-o.
They who utter Naam become sanctified. Blessed are those who listen to His divine words. Those who write His praises, their entire family is saved.
जे नामस्मरण करतात ते पवित्र होतात। जे त्याचे वचन ऐकतात ते सुखी आहेत। जे लोक त्याची स्तुती लिहितात त्यांचे संपूर्ण कुटुंब वाचेल।

ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥
jin ka-o saaDhoo sang naam har rang tinee barahm beechaari-aa jee-o.
They who are blessed with the company of Saints are imbued with God’s love and they lovingly meditate on God’s Name.
ज्यांना संतांचा सहवास लाभला आहे त्यांना देवाच्या प्रेमाची आवड आहे आणि ते प्रेमाने देवाच्या नावावर चिंतन करतात।

ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ॥
barahm beechaari-aa janam savaari-aa pooran kirpaa parabh karee.
They upon whom God has shown mercy, have reflected on the all-pervading God and have embellished their lives.
ज्यांच्यावर देवाने दया दाखविली आहे, त्यांनी सर्वव्यापी देवाचा विचार केला आहे आणि त्यांचे जीवन सुशोभित केले आहे।

ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਹਰਿ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਨਿ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥
kar geh leenay har jaso deenay jon naa Dhaavai nah maree.
Taking them under His protection, God has blessed them with his praises. They no longer have to wander through the cycle of birth and death.
त्यांना आपल्या संरक्षणाखाली घेऊन, देवाने त्यांची स्तुती करून त्यांना आशीर्वादित केले आहे। त्यांना यापुढे जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात भटकण्याची गरज नाही।

ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਰਿਆ ॥
satgur da-i-aal kirpaal bhaytat haray kaam kroDh lobh maari-aa.
By meeting the merciful true Guru, they have destroyed their lust, anger and greed and their spiritual life has blossomed forth.
दयाळू खऱ्यागुरूंना भेटून, त्यांनी त्यांचा वासना, क्रोधाचा आणि लोभाचा नाश केला आहे आणि त्यांचे आध्यात्मिक जीवन खिलले आहे।

ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ॥੫॥੧॥੩॥
kathan na jaa-ay akath su-aamee sadkai jaa-ay naanak vaari-aa.||5||1||3||
The virtues of the indescribable God cannot be described, and Nanak dedicate his life to Him.
अवर्णनीय ईश्वराचे गुण वर्णन करता येत नाहीत आणि नानक त्यांचे आयुष्य त्याच्यासाठी समर्पित करतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ
sireeraag mehlaa 4 vanjaaraa
Siree Raag, by the Fourth Guru, Vanajarao ~ The Merchant:
सिरी राग, मेहला ४ व्यापारांनो

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam gur parsaad.
One eternal God. Realized by the Guru’s Grace:
एक ओंकार , सतगुरू प्रसाद

ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥
har har utam naam hai jin siri-aa sabh ko-ay jee-o.
Supreme is the Name of God who created all.
परमात्म्याचे नाव आहे ज्याने सर्वांना निर्माण केले।

ਹਰਿ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥
har jee-a sabhay partipaaldaa ghat ghat rama-ee-aa so-ay.
God sustains all beings and He pervades each and every heart.
देव सर्व प्राण्यांना सांभाळतो आणि तो प्रत्येक मनात व्यापतो।

ਸੋ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
so har sadaa Dhi-aa-ee-ai tis bin avar na ko-ay.
Always remember that God as there is no other besides Him.
त्याच्याशिवाय दुसरा कोणी नाही म्हणून देवाला नेहमी लक्षात ठेवा।

ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਛੋਡਿ ਚਲੇ ਦੁਖੁ ਰੋਇ ॥
jo mohi maa-i-aa chit laa-iday say chhod chalay dukh ro-ay.
Those who keep their mind fixed on Maya (worldly illusions) regret their mistakes at the time of death, and depart leaving everything behind.
जे लोक माया (सांसारिक भ्रम) यावर आपले लक्ष केंद्रित करतात ते मृत्यूच्या वेळी त्यांच्या चुकांवर पश्चात्ताप करतात आणि सर्व काही मागे सोडतात।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥
jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har ant sakhaa-ee ho-ay. ||1||
O Nanak, those who remembered God with loving devotion, God surely helps them in the end.
नानक, ज्यांनी प्रेमळ भक्तीने भगवंताचे स्मरण केले, शेवटी देव त्यांना नक्कीच मदत करतो।

ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mai har bin avar na ko-ay.
Besides God, I do not have anyone else to fall back on.
देवाशिवाय माझ्याकडे परत फिरायला कोणी नाही।

ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਡਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har gur sarnaa-ee paa-ee-ai vanjaari-aa mitraa vadbhaag paraapat ho-ay. ||1|| rahaa-o.
O my merchant friend, only through great good fortune, God is realized in the Guru’s refuge.
माझ्या व्यापारी मित्रा, केवळ महान सौभाग्यातूनच, भगवंताची प्राप्ती गुरुच्या शरणात झाली।