MARATHI PAGE 78

ਇਹੁ ਮੋਹੁ ਮਾਇਆ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥
ih moh maa-i-aa tayrai sang na chaalai jhoothee pareet lagaa-ee.
This emotional attachment to Maya in which you have entangled yourself, will not go with you; it is false to fall in love with it.
मायाशी असलेली हे भावनिक आपुलकी तुझ्याबरोबर जाणार नाही; त्याच्या प्रेमात पडणे चुकीचे आहे।

ਸਗਲੀ ਰੈਣਿ ਗੁਦਰੀ ਅੰਧਿਆਰੀ ਸੇਵਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥
saglee rain gudree anDhi-aaree sayv satgur chaanan ho-ay.
Your entire night life has passed away in the darkness of ignorance; but now through the Guru’s teachings, you shall be enlightened with the Divine knowledge.
आपले संपूर्ण रात्र आयुष्य अज्ञानाच्या अंधारामध्ये पसार झाले आहे; परंतु आता गुरुच्या शिकवणींद्वारे तुम्हाला दैवी ज्ञान प्राप्त होईल।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਉਥੈ ਪਹਰੈ ਦਿਨੁ ਨੇੜੈ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੪॥
kaho naanak paraanee cha-uthai pahrai din nayrhai aa-i-aa so-ay. ||4||
Nanak says, in the the fourth watch of the night-life (old age), the appointed day of death is coming near.
नानक म्हणतात, रात्रीच्या चौथ्या प्रहरात (म्हातारपणमध्ये) मृत्यूचा निश्चित दिवस जवळ येत आहे।

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਉਠਿ ਚਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥਿ ॥
likhi-aa aa-i-aa govind kaa vanjaari-aa mitraa uth chalay kamaanaa saath.
O my mortal friend, when the summons from God arrives, one must depart from this world along with the account of deeds done during the lifetime.
माझ्या प्रिय मित्रा, जेव्हा देवाकडून फर्मान येते तेव्हा एखाद्याने या जगातल्या जीवनातील कर्मांचा हिशेब ठेवून या जगातून निघून जायचे असतात।

ਇਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥
ik ratee bilam na dayvnee vanjaari-aa mitraa onee takrhay paa-ay haath.
One is not allowed even a moment’s delay, O my mortal friend; the Messenger of Death seizes him with firm hands.
कोणी एका क्षणाचा देखील उशीर केलेला चालत नाही। हे माझा नश्वर मित्र! मृत्यूचा दूत त्याला खंबीर हातांनी पकडतो।

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ ॥
likhi-aa aa-i-aa pakarh chalaa-i-aa manmukh sadaa duhaylay.
Receiving the summons, mortals are seized and dispatched. The self-willed (manmukh) always suffer great pain.
फ़र्मान प्राप्त केल्यावर, नश्वर हस्तगत केले जातात आणि ते रवाना केले जातात। मनमुखी नेहमी महान पीडा सहन करतात।

ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥
jinee pooraa satgur sayvi-aa say dargeh sadaa suhaylay.
(On the other hand) Those who have followed the teachings of the True Guru go to God’s Court in great comfort.
(दुसरीकडे) ज्यांनी खऱ्यागुरूच्या शिकवणांचे पालन केले आहे ते देवाच्या सोबत मोठ्या आरामात जातात।

ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥
karam Dhartee sareer jug antar jo bovai so khaat.
In this human life, the body is like a field of Karma (deeds) in which one shall reap whatever one sows.
या मानवी जीवनात शरीर हे कर्माच्या क्षेत्रासारखे आहे ज्यामध्ये एखाद्याने जे पेरले तेच त्याला मिळेल।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਭਵਾਤਿ ॥੫॥੧॥੪॥
kaho naanak bhagat soheh darvaaray manmukh sadaa bhavaat. ||5||1||4||
Nanak says, the devotees are honored in the Court of the Almighty, whereas the self conceited persons or Manmukh wander forever in the cycles of birth & death.
नानक म्हणतात, सर्वशक्तिमान परमेश्वराच्या दरबारात भक्तांचा सन्मान केला जातो, तर स्वत: चा अभिमान बाळगणारे किंवा मनमुख जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात सदैव भटकतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ
sireeraag mehlaa 4 ghar 2 chhant
Siree Raag, by the Fourth Guru, Second beat, Chhant:
सिरी राग ,मेहला ४ घर २ छंट

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. Realized by The Grace of the True Guru:
एक ओंकार, सतगुरूच्या कृपेने

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖੈ ॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai ki-o kar har darsan pikhai.
How can the ignorant bride (soul), while living in her parents house (in this world), obtain the Blessed Vision of her spouse God
अज्ञानी वधू (आत्मा) आपल्या आईवडिलांच्या घरात (या जगात) राहताना आपल्या जोडीदाराची धन्य दृष्टी कशी मिळवू शकते।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ॥
har har apnee kirpaa karay gurmukh saahurrhai kamm sikhai.
If God shows His Mercy, then through the Guru’s guidance the bride (soul) learns the ways of her Husband’s (God’s) house.
जर देव दया दाखवित असेल तर गुरुच्या मार्गदर्शनाद्वारे वधू (आत्मा) तिच्या नवऱ्याचाघराचा मार्ग (देवाची) मिळवू शकते|

ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥
saahurrhai kamm sikhai gurmukh har har sadaa Dhi-aa-ay.
To learn the ways of her Husband’s (God’s) house, under the Guru’s teachings, she (the soul) always meditates on God’s Name.
गुरुच्या शिकवणुकीनुसार, तिचा नवराच्या (देवाच्या) घराचा मार्ग शिकण्यासाठी, ती (आत्म्याने) नेहमी देवाच्या नावाचा अभ्यास करते।

ਸਹੀਆ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ ॥
sahee-aa vich firai suhaylee har dargeh baah ludaa-ay.
She (bride soul), walks happily amongst her (Gurmukh) friends, and goes to God’s Court joyfully swinging her arms (without worry).
ती (वधू आत्मा) आपल्या (गुरमुख) मित्रांमध्ये आनंदाने फिरत असते आणि आनंदाने तिचे हात हलवत (काळजी न करता) देवाच्या दरबारात जाते।

ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਿਰਖੈ ॥
laykhaa Dharam raa-ay kee baakee jap har har naam kirkhai.
She (the soul) pays back the debt of Karma to the righteous judge by meditating on God’ Name.
ती (आत्म्या) देवाचे नामस्मरण करून धर्माच्या न्यायाधीशाचे कर्माचे कर्ज परत करते।

ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦਿਖੈ ॥੧॥
munDh i-aanee pay-ee-arhai gurmukh har darsan dikhai. ||1||
Then, by Guru’s Grace, while still living in her parent’s house (this world), the innocent bride (soul) sees the sight of her Husband (God).
त्यानंतर, गुरुच्या कृपेने, अद्याप तिच्या पालकांच्या घरात (हे जग) राहत असताना, निरागस वधू (आत्मा) तिचा नवरा (देव) पाहते।

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥
vee-aahu ho-aa mayray babulaa gurmukhay har paa-i-aa.
O’ my father, by the Guru’s Grace I am married (spiritually united) with God.
हे ’माझ्या वडिलांनो, गुरुच्या कृपेने मी देवाबरोबर (आध्यात्मिकरित्या एकत्रित) विवाहित आहे।

ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥
agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan parchand balaa-i-aa.
The darkness of ignorance has been dispelled. The Guru has revealed the blazing light of spiritual wisdom.
अज्ञानाचा अंधार दूर झाला आहे। गुरूंनी अध्यात्मिक बुद्धीचा तेजस्वी प्रकाश प्रकट केला आहे।

ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥
bali-aa gur gi-aan anDhayraa binsi-aa har ratan padaarath laaDhaa.
This spiritual wisdom given by the Guru shines forth, and the darkness has been dispelled. I have found the Priceless Jewel of the Naam.
गुरूंनी दिलेले हे अध्यात्मिक शहाणपण प्रकाशमय होते आणि अंधकार दूर होतो। मला नावाचा अमूल्य रत्न सापडल आहे।

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ ॥
ha-umai rog ga-i-aa dukh laathaa aap aapai gurmat khaaDhaa.
My malady of Ego has been dispelled, my sorrows are over, the Guru’s teachings helped me consume my egoistic nature.
माझा अहंकार दूर झाला आहे, माझे दु: ख संपले आहे, गुरुच्या शिकवणुकीमुळे माझे अहंकारी स्वभाव खाण्यास मला मदत झाली आहे।

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥
akaal moorat var paa-i-aa abhinaasee naa kaday marai na jaa-i-aa.
I have obtained the immortal and imperishable God as my Groom, who never dies or goes anywhere.
मी माझा पती म्हणून अविनाशी आणि अमर देव मिळविला आहे, जो कधीही मरत नाही किंवा कोठेही जात नाही।

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥
vee-aahu ho-aa mayray baabolaa gurmukhay har paa-i-aa. ||2||
O my dear father, my marriage (union with God) has been solemnized, and through the Guru’s teachings, I have realized God (within myself).
माझ्या प्रिय वडिलांनो, माझे लग्न (भगवंताशी एकरूप) झाले आहे आणि गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे मी देवाला ओळखले आहे (माझ्यामध्येच)।

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸੁਹੰਦੀ ॥
har sat satay mayray babulaa har jan mil janj suhandee.
O’ my dear father, eternal is my (groom) God, joining together, the devotees of God make an impressive marriage party.
हे ’माझ्या प्रिय वडिला, चिरंजीव माझे (वर) देव आहेत, एकत्र सामील झाल्यावर, देवाचे भक्त एक प्रभावी विवाहोत्सव करतात।

ਪੇਵਕੜੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੁਹੇਲੀ ਵਿਚਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥
payvkarhai har jap suhaylee vich saahurrhai kharee sohandee.
.By meditating on God’s name, I live peacefully in my parent’s home (this world), and will enjoy respect in God’s house as well.
देवाच्या नावाचे चिंतन करून, मी माझ्या आईवडिलांच्या घरात (या जगात) शांतपणे राहतो आणि देवाच्या घरातही आदर बाळगतो।

ਸਾਹੁਰੜੈ ਵਿਚਿ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਜਿਨਿ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥
saahurrhai vich kharee sohandee jin payvkarhai naam samaali-aa.
Certainly respected are those brides (souls) who meditated on His Name while still living in this world.
हे वधूं (आत्मा) खरोखरच आदर कराय योग्य आहे ज्यांनी या जगात राहत असतानाच त्याच्या नावाचा ध्यास घेतला।

ਸਭੁ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ ਜਿਣਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ॥
sabh safli-o janam tinaa daa gurmukh jinaa man jin paasaa dhaali-aa.
Fruitful is the life of those who, by Guru’s Grace, have controlled their mind and carefully played the game (of life).
गुरूच्या कृपेने, मनावर नियंत्रण ठेवणारे आणि (आयुष्याचा) खेळ काळजीपूर्वक खेळला गेलेल्यांचे जीवन फलदायी आहे।

ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ॥
har sant janaa mil kaaraj sohi-aa var paa-i-aa purakh anandee.
By joining together with God’s devotees, wedding (union with God) becomes beautiful, the all pervading God who is the source of Supreme bliss is realized.
देवाच्या भक्तांसोबत सामील झाल्याने लग्न (भगवंताशी मिळून) सुंदर बनते, सर्व आनंदाचा उगम जो सर्वत्र व्यापत आहे, त्याची अनुभूती होते।

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸੋੁਹੰਦੀ ॥੩॥
har sat sat mayray baabolaa har jan mil janj sohandee. ||3||
O’ my dear father, true and eternal is my (Groom) God and with the presence of the God’s devotees, the marriage party looks beautiful.
हे ’माझ्या प्रिय पिता, माझा (पती) देव खरा आणि शाश्वत आहे आणि देवाच्या भक्तांच्या उपस्थितीने लग्नाची मेजवानी सुंदर दिसते।

error: Content is protected !!