MARATHI PAGE 55

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਵਾਕਿ ॥
har jee-o sabad pachhaanee-ai saach ratay gur vaak.
It’s by following the Guru’s word, and by being imbued with truth, that God is realized.
हे गुरूच्या शब्दाचे अनुसरण करून आणि सत्याला आत्मसात केल्याने, देवाचासाक्षात्कार होतो।

ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਸਚ ਘਰਿ ਜਿਸੁ ਓਤਾਕੁ ॥
tit tan mail na lag-ee sach ghar jis otaak..
The person whose mind is always attuned to the service of God is never soiled with filth (of worldly attachments).
ज्याचे मन नेहमी परमेश्वराच्या सेवेत रुतलेले असते, ते कधीही मलिन (सांसारिक आसक्तीने) होत नाही।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਆ ਸਾਕੁ ॥੫॥
nadar karay sach paa-ee-ai bin naavai ki-aa saak. ||5||
It is only when God casts His merciful glance, one obtains His Eternal Naam and relationship with Him cannot be established without meditating on Naam.
जेव्हा देव दयाळू नजर टाकतो, तेव्हाच त्याचे चिरंतन नाम प्राप्त होते आणिनाम वर चिंतन केल्या शिवाय त्याच्याशी संबंध जोडले जाऊ शकत नाहीत।

ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਜੁਗ ਚਾਰਿ ॥
jinee sach pachhaani-aa say sukhee-ay jug chaar.
Those who have realized the Truth are at peace throughout the four ages.
ज्यांना सत्याची जाणीव झाली आहे त्यांचे चार युगात शांती आहे।

ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ਕੈ ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
ha-umai tarisnaa maar kai sach rakhi-aa ur Dhaar.
Subduing their egotism and desires, they keep the True Name enshrined in their hearts.
त्यांचा अहंकार व इच्छेला वश करून ते आपल्या ह्रदयात खरे नाव विलीन करतात।

ਜਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥੬॥
jag meh laahaa ayk naam paa-ee-ai gur veechaar. ||6||
In this world, the true profit is God’s Name which is earned by contemplating the Guru’s word.
या जगात खरा नफा म्हणजे ईश्वराचे नाव जे गुरुच्या शब्दावर विचार करून मिळवले जाते।

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਭੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ॥
saacha-o vakhar laadee-ai laabh sadaa sach raas.
Acquire the commodity of Naam, and this commodity always yield spiritual gains.
नाम प्राप्त करा आणि ही वस्तू नेहमीच आध्यात्मिक लाभ देते।

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਬੈਸਈ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
saachee dargeh bais-ee bhagat sachee ardaas.
They who are imbued with true devotion and make a sincere prayer are granted seat in God’s court.
जे खर्याभक्तीने रंगलेले असते आणि मनापासून प्रार्थना करतात त्यांना देवाच्या दरबारात जागा मिळते।

ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ ॥੭॥
pat si-o laykhaa nibrhai raam naam pargaas. ||7||
Being enlightened with God’s Name, their account (of good and bad deeds) is settled with honor.
देवाच्या नावाने ज्ञान मिळवण्यामुळे त्यांच्या हिशोबचे(चांगल्या आणि वाईट कृत्यांचे) सन्मानपूर्वक समाधान केले जाते।

ਊਚਾ ਊਚਉ ਆਖੀਐ ਕਹਉ ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥
oochaa oocha-o aakhee-ai kaha-o na daykhi-aa jaa-ay.
O’ God, You are higher than the highest, but simply by saying, You cannot be perceived.
हे ’देवा, तू सर्वोच्चपेक्षा उंच आहेस, पण फक्त असे सांगून की तुला मिळवू शकत नाही।

ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੁ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥
jah daykhaa tah ayk tooN satgur dee-aa dikhaa-ay.
Wherever I look, I see only You. The True Guru has helped me to see You.
मी जिथे बघतो तिथे फक्त तूच मला दिसतो ।खर्यागुरूने मला तुला पाहण्यास मदत केली।

ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੮॥੩॥
jot nirantar jaanee-ai naanak sahj subhaa-ay. ||8||3||
O’ Nanak, now I intuitively see Your Divine light within all.
हे ’नानक, आता मी अंतर्ज्ञानाने सर्वत्र तुमचा दैवी प्रकाश पाहतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਮਛੁਲੀ ਜਾਲੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਸਰੁ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਹੁ ॥
machhulee jaal na jaani-aa sar khaaraa asgaahu.
Living in the fathomless briny ocean, the fish didn’t pay attention to the net.
अगाध खाऱ्यासमुद्रात राहणाऱ्यामाशांनी जाळ कडे लक्ष दिले नाही।

ਅਤਿ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉ ਕੀਤੋ ਵੇਸਾਹੁ ॥
at si-aanee sohnee ki-o keeto vaysaahu.
She was extremely wise and beautiful but why did she trust the bait.
ती अत्यंत शहाणा आणि सुंदर होती परंतु प्रलोभनावर तिचा विश्वास का होता?

ਕੀਤੇ ਕਾਰਣਿ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲੁ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੁ ॥੧॥
keetay kaaran paakrhee kaal na talai siraahu. ||1||
On her own doing, she was caught and now death cannot be avoided.
तिच्या स्वत: च्या कामगिरीवर पकडली गेली आणि आता मृत्यू टाळता येऊ शकत नाही।

ਭਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰਿ ਜਾਣਹੁ ਕਾਲੁ ॥
bhaa-ee ray i-o sir jaanhu kaal.
O’ brother, just like this, see death hovering over your head.
हे ’बंधू , अशाच प्रकारे मृत्यू तुझ्या डोक्यावरुन घुसळताना पाहा।

ਜਿਉ ਮਛੀ ਤਿਉ ਮਾਣਸਾ ਪਵੈ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ji-o machhee ti-o maansaa pavai achintaa jaal. ||1|| rahaa-o.
People are just like this fish; unaware, the noose of death descends upon them.
लोक या माशासारखे असतात; नकळत, मृत्यूची फास त्यांच्यावर येते।

ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਾਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕਾਲੁ ਅਫਾਰੁ ॥
sabh jag baaDho kaal ko bin gur kaal afaar.
The entire world is subject to death (not once but countless times); without seeking the refuge of the Guru, the fear of death is inevitable.
संपूर्ण जग मृत्यूच्या अधीन आहे (एकदा नव्हे तर अगणित वेळा); गुरूचा आश्रय न घेता मृत्यूची भीती अटळ आहे।

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ॥
sach ratay say ubray dubiDhaa chhod vikaar.
They who are imbued with the love of eternal God, forsake duality and vices, and are saved from the fear of death.
जे लोक चिरंतन देवाच्या प्रेमाने ओतलेले आहेत, द्वैत आणि दुर्गुण सोडतात आणि मरणाच्या भीतीने त्यांचे तारण होतात।

ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥੨॥
ha-o tin kai balihaarnai dar sachai sachiaar. ||2||
I dedicate myself to such devotees, who are recognized as true and honest in God’scourt.
मी अशा भक्तांना स्वत: ला समर्पित करतो, जे देवाच्या दरबारात खरे आणि प्रामाणिक म्हणून ओळखले जातात।

ਸੀਚਾਨੇ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆ ਜਾਲੀ ਬਧਿਕ ਹਾਥਿ ॥
seechaanay ji-o pankhee-aa jaalee baDhik haath.
Think of the hawk preying on the birds, and the net in the hands of the hunter.
पक्ष्यांवर शिकार करत असलेला बाज आणि शिकारीच्या हातात असलेल्या जाळ्याचा विचार करा।

ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰਿ ਫਾਥੇ ਚੋਗੈ ਸਾਥਿ ॥
gur raakhay say ubray hor faathay chogai saath.
Those who are protected by the Guru are saved; the rest are caught by the bait.
ज्यांना गुरूंनी संरक्षित केले त्यांचे तारण होते; बाकीचे आमिषाने पकडले आहेत।

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਚੁਣਿ ਸੁਟੀਅਹਿ ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥਿ ॥੩॥
bin naavai chun sutee-ah ko-ay na sangee saath. ||3||
Without God’s Name, they are picked up and thrown away; they have no friends or companions.
देवाच्या नावाशिवाय, ते उचलले जातात आणि दूर फेकले जातात; त्यांचे कोणतेही मित्र किंवा सहकारी नाहीत।

ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨੁ ॥
sacho sachaa aakhee-ai sachay sachaa thaan.
we should always meditate on the truest of the true God, whose seat is eternal.
आपण सदैव खर्या देवाची ईश्वरप्राप्ति यावर मनन केले पाहिजे।

ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਨੁ ॥
jinee sachaa mani-aa tin man sach Dhi-aan.
Those who accept Him as True, attune their minds to Him.
जे लोक त्याला सत्य मानतात, त्यांचे मन त्याच्याकडे वळवतात।

ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਸੂਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨੁ ॥੪॥
man mukh soochay jaanee-ahi gurmukh jinaa gi-aan. ||4||
Pure are deemed the thoughts and words of those who, through the Guru, obtained the divine knowledge.
ज्यांना गुरूद्वारे दैवी ज्ञान प्राप्त झाले त्यांचे विचार आणि शब्द शुद्ध समजले जातात।

ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਸਾਜਨੁ ਦੇਇ ਮਿਲਾਇ ॥
satgur agai ardaas kar saajan day-ay milaa-ay.
Offer your most sincere prayers to the True Guru, so that He may unite you with God, your Best Friend.
आपल्या मनापासून खर्या गुरूकडे प्रार्थना करा ,जेणेकरून तो तुम्हाला तुमचा एक चांगला मित्र देव बरोबरजोडू शकेल।

ਸਾਜਨਿ ਮਿਲਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਮਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥
saajan mili-ai sukh paa-i-aa jamdoot mu-ay bikh khaa-ay.
Upon meeting this divine friend, you would obtain so much peace as if the demon of death has died by eating poison.
या दिव्य मित्राला भेटल्यावर, तुम्हाला इतकी शांती मिळेल की जणू विष खाऊन मृत्यूचा राक्षस मरण पावला आहे।

ਨਾਵੈ ਅੰਦਰਿ ਹਉ ਵਸਾਂ ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥੫॥
naavai andar ha-o vasaaN naa-o vasai man aa-ay.
||5||I wish that I may dwell in Naam andNaam may keep dwelling within my mind.
माझी इच्छा आहे की मी नामातच राहू व नाव माझ्या मनात राहू शकेल।

ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
baajh guroo gubaar hai bin sabdai boojh na paa-ay.
Without the Guru, there is pitch darkness of ignorance. Way out of this darkness cannot be found without the Guru’s word.
गुरूशिवाय अज्ञानाचा उदास अंधार आहे। या अंधाराचा मार्ग गुरुच्या शब्दाशिवाय सापडू शकत नाही।

ਗੁਰਮਤੀ ਪਰਗਾਸੁ ਹੋਇ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
gurmatee pargaas ho-ay sach rahai liv laa-ay.
Through the Guru’s teachings, the divine Light shines (in the mind), and the mortal remains absorbed in the love of eternal God.
गुरुच्या शिकवणींद्वारे दैवी प्रकाश (मनाने) चमकतो आणि नश्वर अनंत देवाच्या प्रेमामध्ये लीन राहतो।

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥
tithai kaal na sanchrai jotee jot samaa-ay. ||6||
In that state of mind, one is beyond the reach of death; because then the one’s light remains merged in the divine Light.
त्या मनाच्या अवस्थेत, माणूस मृत्यूच्या आवाक्याबाहेरचा असतो; कारण नंतर एखाद्याचा प्रकाश दिव्य प्रकाशात विलीन होतो।

ਤੂੰਹੈ ਸਾਜਨੁ ਤੂੰ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
tooNhai saajan tooN sujaan tooN aapay maylanhaar.
You are my Best Friend; You are All-knowing. You are the One who unites us with Yourself.
तू माझा जिवलग मित्र आहेस; आपण सर्वज्ञानी आहात। आपणच आम्हाला आपल्याबरोबर जोडणारे आहात।

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
gur sabdee salaahee-ai ant na paaraavaar.
We praise you through the Guru’s word, even though there is no end or limit to you virtues.
आपल्या सद्गुणांचा अंत किंवा मर्यादा नसली तरीही आम्ही गुरुच्या शब्दाद्वारे तुमचे कौतुक करतो।

ਤਿਥੈ ਕਾਲੁ ਨ ਅਪੜੈ ਜਿਥੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅਪਾਰੁ ॥੭॥
tithai kaal na aprhai jithai gur kaa sabad apaar. ||7||
Death does not reach that place, where the Infinite Word of the Guru resounds.
गुरूंच्या असीम शब्दांचे पुनरुत्थान झाल्यास मृत्यू त्या ठिकाणी पोहोचत नाही।

ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਊਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹਿ ॥
hukmee sabhay oopjahi hukmee kaar kamaahi.
It’s by God’s will that all are created, and all perform their assigned tasks according to His command.
देवाच्या इच्छेनुसारच सर्व तयार झाले आणि सर्व त्यांच्या आदेशानुसार आपली नियुक्त केलेली कामे पार पाडतात।

ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥
hukmee kaalai vas hai hukmee saach samaahi.
By His Command, all are subject to death; by His Command, they lovingly remember the eternal God.
त्याच्या आज्ञेने, सर्व मृत्यूच्या अधीन आहेत; त्याच्या आज्ञेने त्यांना प्रेमाने शाश्वत देवाची आठवण येते।

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥੮॥੪॥
nanak jo tis bhaavai so thee-ai inaa janta vas kichh naahi. ||8||4||
O’ Nanak, whatever pleases His Will comes to pass. Nothing is in the hands of these beings.
हे’नानक, जे काही त्याच्या इच्छेस संतुष्ट होते ते पूर्ण होते। या प्राण्यांच्या हातात काहीही नाही।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, मेहला १

ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਤਨਿ ਜੂਠਿ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਜੂਠੀ ਹੋਇ ॥
man joothai tan jooth hai jihvaa joothee ho-ay.
if one’s mind has been polluted by the vices, then the body also becomes polluted (engaging in vices) and the tongue becomes polluted as well.
जर एखाद्याचे मन दुर्गुणांमुळे दूषित झाले असेल तर शरीरही प्रदूषित होते (अवगुणांमध्ये गुंतलेले) आणि जीभही प्रदूषित होते।