MARATHI PAGE 53

ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ॥
bhaa-ee ray saachee satgur sayv.
O brother, true (and most fruitful) is the teachings of the true Guru,
हे बंधू, सत्य (आणि सर्वात फलदायी) ही खरी गुरुची शिकवण आहे,

ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਅਲਖ ਅਭੇਵ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satgur tuthai paa-ee-ai pooran alakh abhayv. ||1|| rahaa-o.
If the Guru is pleased, the Perfect, imperceptible and all pervading God is realized.
जर गुरु प्रसन्न झाला तर परिपूर्ण, अव्यवहार्य आणि सर्वव्यापी देवाचा अनुभव करता येतो।

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥
satgur vitahu vaari-aa jin ditaa sach naa-o.
I dedicate myself to the True Guru, who has bestowed the eternal Name of God.
मी स्वतःला खर्यागुरुला समर्पित करतो ज्याने देवाचेचिरंतन नाव दिले आहे।

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
an-din sach salaahnaa sachay kay gun gaa-o.
I always praise the eternal God and keep singing His Praises.
मी सदासर्वकाळ देवाची स्तुती करतो आणि त्याचे गुणगान गातो।

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੨॥
sach khaanaa sach painnaa sachay sachaa naa-o. ||2||
For me now the eternal Name of God has become my spiritual food and clothing, and lovingly I keep meditating on God’s eternal Name.
माझ्यासाठी आता देवाचे शाश्वत नाव माझे आध्यात्मिक अन्न आणि वस्त्रबनले आहे आणि मी प्रेमाने देवाच्या चिरंतन नावाचे चिंतन करतो।

ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸਫਲੁ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰੁ ਆਪਿ ॥
saas giraas na visrai safal moorat gur aap.
The Guru himself is powerful enough to grant us all kinds of blessings. I may never forget the Guru, even for a single breath.
स्वत: गुरु आपल्याला सर्व प्रकारचे आशीर्वाद देण्यास समर्थ आहेत। मी एक श्वासासाठीसुद्धा गुरुला कधीच विसरणार नाही।

ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਆਠ ਪਹਰ ਤਿਸੁ ਜਾਪਿ ॥
gur jayvad avar na dis-ee aath pahar tis jaap.
None is seen to be as great as the Guru. Always remember his teachings.
कोणीही गुरुसारखे महान दिसले नाही। त्याच्या शिकवणी नेहमी लक्षात ठेवा।

ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਾ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸਿ ॥੩॥
nadar karay taa paa-ee-ai sach naam guntaas. ||3||
As the Guru bestows his Grace, the Name of eternal God, the treasure of virtues, is obtained .
गुरु आपल्या कृपेने, सनातन देवाचे नाव आणिगुणांचा खजिना प्राप्त होते।

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
gur parmaysar ayk hai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru and God are one and the same, pervading amongst all.
गुरु आणि देव एक आहेत आणि सर्वांमध्येच आहेत।

ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਸੇਈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
jin ka-o poorab likhi-aa say-ee naam Dhi-aa-ay.
Those who have such pre-ordained destiny, meditate on the Naam.
ज्यांचे असे पूर्व नियोजित भाग्य आहे, ते नामस्मरण करतात।

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੪॥੩੦॥੧੦੦॥
naanak gur sarnaagatee marai na aavai jaa-ay. ||4||30||100||
O’ Nanak, one who seeks the refuge of the Guru, he does not spiritually die and does not go in rounds of birth and death.
हे ’नानक, जो गुरूचा आश्रय शोधतो, तो आध्यात्मिकरित्या मरत नाही आणि जन्म आणि मृत्यूच्या फेऱ्यात जात नाही।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar satgur parsaad.
One God. Realized by the grace of the True Guru:
इक ओंकार , सतगुरूचा प्रसाद ।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥
sireeraag mehlaa 1 ghar 1 asatpadee-aa.
Siree Raag, by the First Guru, First Beat, Ashtapadees:
सिरी राग, मेहला १, घर १ अष्टपदी

ਆਖਿ ਆਖਿ ਮਨੁ ਵਾਵਣਾ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਾਪੈ ਵਾਇ ॥
aakh aakh man vaavnaa ji-o ji-o jaapai vaa-ay.
We may utter and sing praises of God according to the different thoughts arising in our mind.
आपल्या मनात निर्माण होणार्या वेगवेगळ्या विचारांनुसार आपण देवाची स्तुती करत असू आणि गातअसू।

ਜਿਸ ਨੋ ਵਾਇ ਸੁਣਾਈਐ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਕਿਤੁ ਥਾਇ ॥
jis no vaa-ay sunaa-ee-ai so kayvad kit thaa-ay.
But one does not know how great He is and where He resides, about whom he sings his praises.
परंतु तो किती महान आहे आणि कोठे राहतो हे कोणास ठाऊक नाही, ज्याच्याबद्दल तो त्याची स्तुती करतो।

ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥
aakhan vaalay jayt-rhay sabh aakh rahay liv laa-ay.
||1||Innumerable are those who speak of Him and praise Him-they all continue speaking of Him with their minds attuned to Him.
असंख्यलोक त्याच्याविषयी बोलतात व त्याची स्तुती करतात त्यांचा मना मध्ये त्याला वसवून ते त्याचा विषयी बोलत राहतात।

ਬਾਬਾ ਅਲਹੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰੁ ॥
baabaa alhu agam apaar.
O Baba, the Allah (God) is Inaccessible and Infinite.
हे बाबा, अल्लाह (देव) दुर्गम आणि असीम आहे।

ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ ਥਾਇ ਸਚਾ ਪਰਵਦਿਗਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
paakee naa-ee paak thaa-ay sachaa paravdigaar. ||1|| rahaa-o.
Sacred is His Name, and Sacred is His Place. He is the True Cherisher.
पवित्र त्याचे नाव आहे, आणि पवित्र त्याचे स्थान आहे। तो खरा जतन करणारा आहे।

ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਪੀ ਕੇਤੜਾ ਲਿਖਿ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
tayraa hukam na jaapee kayt-rhaa likh na jaanai ko-ay.
The extent of Your Command cannot be known; no one knows how to write it.
आपल्या आदेशाची मर्यादा माहित नाही; हे कसे लिहावे हे कोणालाच माहित नाही।

ਜੇ ਸਉ ਸਾਇਰ ਮੇਲੀਅਹਿ ਤਿਲੁ ਨ ਪੁਜਾਵਹਿ ਰੋਇ ॥
jay sa-o saa-ir maylee-ah til na pujaaveh ro-ay.
Even if a hundred poets met together, they could not describe even an iota of Your greatness.
जरी शंभर कवी एकत्र जमले, तरीही ते आपल्या महानतेचे वर्णन करू शकत नाहीत।

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਸਭਿ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖਹਿ ਸੋਇ ॥੨॥
keemat kinai na paa-ee-aa sabh sun sun aakhahi so-ay. ||2||
No one has found Your worth. Everybody speaks about You from hearsay.
कोणालाही तुमची किंमत सापडली नाही। ऐकून ऐकूनच प्रत्येकजण आपल्याबद्दल बोलतो।

ਪੀਰ ਪੈਕਾਮਰ ਸਾਲਕ ਸਾਦਕ ਸੁਹਦੇ ਅਉਰੁ ਸਹੀਦ ॥
peer paikaamar saalak saadak suhday a-or saheed.
There are many saints, prophets, spiritual guides, men of faith, martyrs,
तेथे बरेच संत, संदेष्टे, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, विश्वासणारे, शहीद,

ਸੇਖ ਮਸਾਇਕ ਕਾਜੀ ਮੁਲਾ ਦਰਿ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ॥
saykh masaa-ik kaajee mulaa dar darvays raseed.
the Shaikhs, the mystics, the Qazis, the Mullahs and the Dervishes at His Door,
शेख, गूढ, काझी, मुल्ला आणि त्याच्या दरवाजावरील दरवेश,

ਬਰਕਤਿ ਤਿਨ ਕਉ ਅਗਲੀ ਪੜਦੇ ਰਹਨਿ ਦਰੂਦ ॥੩॥
barkat tin ka-o aglee parh-day rahan darood. ||3||
But only those obtain more blessings who keep uttering His praises.
परंतु केवळ त्यांनाच अधिक आशीर्वाद मिळतात जे लोक त्याची स्तुती करतात।

ਪੁਛਿ ਨ ਸਾਜੇ ਪੁਛਿ ਨ ਢਾਹੇ ਪੁਛਿ ਨ ਦੇਵੈ ਲੇਇ ॥
puchh na saajay puchh na dhaahay puchh na dayvai lay-ay.
God seeks no advice when He builds; He seeks no advice when He destroys. He seeks no advice while giving or taking.
देव जेव्हा निर्माणकरतो तेव्हा तो सल्ला मागत नाही । जेव्हानाश करतो तेव्हा तेव्हा देखील सल्ला घेत नाही। देताना किंवा घेताना तो सल्ला घेत नाही।

ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਕਰਣੁ ਕਰੇਇ ॥
aapnee kudrat aapay jaanai aapay karan karay-i.
He alone knows His Creation; He Himself does all deeds.
तो एकटाच त्याची निर्मिती जाणतो; तो स्वतः सर्व कामे करतो।

ਸਭਨਾ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥੪॥
sabhnaa vaykhai nadar kar jai bhaavai tai day-ay. ||4||
He beholds all in His Vision. He gives to those with whom He is pleased.
तो त्याच्या दृष्टीने सर्व पाहतो।जे त्याला आवडतात त्यांना तो देतो।

ਥਾਵਾ ਨਾਵ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਵਾ ਕੇਵਡੁ ਨਾਉ ॥
thaavaa naav na jaanee-ahi naavaa kayvad naa-o.
One cannot know all the places and their names in His creation, nor we can describe His Greatness.
एखाद्याला सुद्धा त्याच्या सृष्टीतील सर्व ठिकाणे आणि त्यांची नावे माहित नाहीत किंवा आपण त्याच्या महानतेचे वर्णन करू शकत नाही।

ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ ॥
jithai vasai mayraa paatisaahu so kayvad hai thaa-o.
How great is that place where my Sovereign God dwells?
माझा सार्वभौम देव वसतोती जागा किती महान आहे?

ਅੰਬੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਹਉ ਕਿਸ ਨੋ ਪੁਛਣਿ ਜਾਉ ॥੫॥
ambarh ko-ay na sak-ee ha-o kis no puchhan jaa-o.
||5|| No one can reach it; whom shall I go and ask?
त्यापर्यंत कोणीही पोहोचू शकत नाही; मी कोणाकडे जाऊन विचारू?

ਵਰਨਾ ਵਰਨ ਨ ਭਾਵਨੀ ਜੇ ਕਿਸੈ ਵਡਾ ਕਰੇਇ ॥
varnaa varan na bhaavnee jay kisai vadaa karay-i.
Whenever God wants to (spiritually) elevate a person, He does not bother about whether that person belongs to a high or low social status.
जेव्हा जेव्हा देवाला एखाद्या व्यक्तीला (आध्यात्मिकदृष्ट्या) उन्नती करण्याची इच्छा असते तेव्हा ती व्यक्ती उच्च किंवा निम्न सामाजिक स्थितीची आहे की नाहीतो याची काळजी करत नाही।

ਵਡੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇਇ ॥
vaday hath vadi-aa-ee-aa jai bhaavai tai day-ay.
All the honors are in the hands of the great God, and He bestows these on whomsoever He pleases.
सर्व सन्मान महान देवाच्या हाती आहेत आणि ज्याला तो पाहिजे त्यास तो देतो|

ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰੇ ਆਪਣੈ ਚਸਾ ਨ ਢਿਲ ਕਰੇਇ ॥੬॥
hukam savaaray aapnai chasaa na dhil karay-i. ||6||
By His Command, He Himself exalts the mortals, without a moment’s delay.
त्याच्या आज्ञेने, तो स्वतः एका क्षणात विलंब न करता मनुष्यांना महान करतो।

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਲੈਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥
sabh ko aakhai bahut bahut lainai kai veechaar.
In order to receive , everybody calls out to Him for more and more gifts.
प्राप्त करण्यासाठी, प्रत्येकजण अधिकाधिक भेटींसाठी त्याला हाक मारतो।

ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਰਿ ॥
kayvad daataa aakhee-ai day kai rahi-aa sumaar.
How great should we call the Giver? His Gifts are beyond estimation.
देणार्यालाआपण किती महान म्हणावे? त्याची भेटवस्तू अंदाजाच्या पलीकडे आहे।

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੰਡਾਰ ॥੭॥੧॥
naanak tot na aavee tayray jugah jugah bhandaar. ||7||1||
O’ Nanak, so vast are Your storehouses that there is no shortage of Your gifts, even after the passage of ages.
हे ’नानक, तुमची भंडारइतकी विस्तीर्ण आहेत की युगानुयुगानंतरही तुमच्या भेटवस्तूंचा अभाव नाही।

ਮਹਲਾ ੧ ॥
mehlaa 1.
By the First Guru:
मेहला १

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
sabhay kant mahaylee-aa saglee-aa karahi seegaar.
All humans are His soul-brides and all of them adorn themselves to please Him.
सर्व मानव त्याच्या नववधू आहेत आणि सर्वजण त्याला संतुष्ट करण्यासाठी स्वतःला सुशोभित करतात।