MARATHI PAGE 49

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥
santaa sangat man vasai parabh pareetam bakhsind.
In the Society of the Saints, the all merciful beloved God comes to dwell within the mind.
संतांच्या सत्संगमध्ये, दयाळू प्रिय देव मनामध्ये वास करतो|

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੋਈ ਰਾਜ ਨਰਿੰਦੁ ॥੨॥
jin sayvi-aa parabh aapnaa so-ee raaj narind. ||2||
The person who has meditated God with love and devotion, (has obtained such pleasure, as if) that person has become the king of kings.
ज्याने प्रेमाने आणि भक्तीने भगवंताचे ध्यान केले आहे, (त्यांना असा आनंद प्राप्त झाला आहे जणू) ती व्यक्ती राजांचा राजा बनली आहे।

ਅਉਸਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗੁਣ ਰਮਣ ਜਿਤੁ ਕੋਟਿ ਮਜਨ ਇਸਨਾਨੁ ॥
a-osar har jas gun raman jit kot majan isnaan.
When we sing the praises of God, it feels like bathing at millions of holy places.
जेव्हा आपण देवाची स्तुती करतो तेव्हा असे वाटते की कोट्यावधी पवित्र ठिकाणी स्नान केले असेल।

ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਗੁਣਵਤੀ ਕੋਇ ਨ ਪੁਜੈ ਦਾਨੁ ॥
rasnaa uchrai gunvatee ko-ay na pujai daan.
No charity equals the merits of singing God’s praises.
कोणतीही देणगी देवाच्या स्तुती गाण्याच्या सद्गुणांची बरोबरीची नाही।

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵਸੈ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥
darisat Dhaar man tan vasai da-i-aal purakh miharvaan.
Blessing us with His Glance of Grace, the Kind and Compassionate All-mighty God comes to dwell within the mind and body.
त्याच्या कृपेची दृष्टी आम्हाला देवून, दयाळू आणि दयाळू सर्वशक्तिमान देव मना आणि शरीरात नांदतो।

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਧਨੁ ਤਿਸ ਦਾ ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥੩॥
jee-o pind Dhan tis daa ha-o sadaa sadaa kurbaan. ||3||
This soul, body and wealth are His. Forever and ever, I dedicate myself to Him.
हा आत्मा, शरीर आणि संपत्ती त्याचे आहेत। मी सदैव आणि मी त्याला माझे सर्वस्व समर्पित करतो।

ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜੋ ਮੇਲਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥
mili-aa kaday na vichhurhai jo mayli-aa kartaar.
One whom the Creator unites with Himself shall never again be separated.
निर्माणकर्ता ज्याला स्वतःबरोबर जोडतो तो पुन्हा कधीही त्याचा पासून वेगळा होणार नाही।

ਦਾਸਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟਿਆ ਸਾਚੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿ ॥
daasaa kay banDhan kati-aa saachai sirjanhaar.
The True Creator has snapped the bonds of worldly entanglements of his devotees.
खर्या निर्मात्याने आपल्या भक्तांच्या सांसारिक अडचणींचे बंध सोडले आहेत।

ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਓਨੁ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥
bhoolaa maarag paa-i-on gun avgun na beechaar.
The person who had gone astray, has been put on the right spiritual path by God, without considering his merits and demerits.
जो माणूस चुकीच्या मार्गावर गेला आहे, त्याला त्याच्या सद्गुण आणि दुर्गुणांचा विचार न करता, भगवंताने योग्य आध्यात्मिक मार्गावर आणले आहे।

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜਿ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੧੮॥੮੮॥
naanak tis sarnaagatee je sagal ghataa aaDhaar. ||4||18||88||
O’ Nanak, seek the Sanctuary of the One who is the Support of every heart.
हे ’नानक, जो प्रत्येकाच्या हृदयाचा आधार आहे त्याचे शरण शोधा।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਰਸਨਾ ਸਚਾ ਸਿਮਰੀਐ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
rasnaa sachaa simree-ai man tan nirmal ho-ay.
By lovingly meditating on God’s Name, our mind and body become immaculate.
भगवंताच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने आपले मन व शरीर पवित्र होते।

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਾਕ ਅਗਲੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
maat pitaa saak aglay tis bin avar na ko-ay.
We may have our mother, father, and numerous other relations, but none other than God will stand by us.
आमची आई, वडील आणि इतर बरीच नाती असू शकतात पण देव सोडून इतर कोणीही आपल्या पाठीशी उभे राहिले नाही।

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਸਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋਇ ॥੧॥
mihar karay jay aapnee chasaa na visrai so-ay. ||1||
If God Himself bestows His Mercy, one does not forget Him even for an instant.
जर देव स्वतः दया करतो तर एखादा क्षणमात्र साठी सुद्धा त्याला विसरत नाही।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚਾ ਸੇਵਿ ਜਿਚਰੁ ਸਾਸੁ ॥
man mayray saachaa sayv jichar saas.
O’ my mind, meditate on the True One, as long as you have the breath of life.
हे ’माझ्या मना, जोपर्यंत तुझ्या कडे जीवनाचा श्वास आहे तोपर्यंत खर्यादेवावर मनन कर।

ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਸਭ ਕੂੜੁ ਹੈ ਅੰਤੇ ਹੋਇ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin sachay sabh koorh hai antay ho-ay binaas. ||1|| rahaa-o.
Without the True One, everything is false; in the end, all shall perish.
सत्य शिवाय, सर्व काही खोटे आहे; शेवटी, सर्व नष्ट होईल।

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥
saahib mayraa nirmalaa tis bin rahan na jaa-ay.
My Master is Immaculate; without Him, I cannot even survive.
माझा गुरु पवित्र आहे; त्याच्याशिवाय मी जगूही शकत नाही।

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਅਤਿ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥
mayrai man tan bhukh at aglee ko-ee aan milaavai maa-ay.
O’ my mother, within my mind and body, there is an intense desire that someone may come and unite me with Him.
हे ’माझी आई, माझ्या मनामध्येआणि देहामध्ये, अशी इच्छा आहे की कोणीतरी येऊन मला त्याच्याबरोबर जोडून दे।

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆ ਸਹ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਇ ॥੨॥
chaaray kundaa bhaalee-aa sah bin avar na jaa-ay. ||2||
I have searched everywhere, I see no support other than God.
मी सर्वत्र शोध घेतला आहे, मला देवाशिवाय इतर कोणतेही आधार नाही।

ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ਕਰਿ ਜੋ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥
tis aagai ardaas kar jo maylay kartaar.
Offer your prayers to the true Guru, who can unite you with the Creator.
आपल्या प्रार्थना खर्या गुरु समोर करा, जो तुम्हाला निर्माणकर्त्यासह एकत्र करू शकतो।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸੁ ਭੰਡਾਰੁ ॥
satgur daataa naam kaa pooraa jis bhandaar.
The True Guru is the Giver of Naam; whose Treasure is full and never ending.
खरा गुरु नाम देणारा आहे; ज्यांचा खजिना पूर्ण आहे आणि कधीही संपत नाही।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥੩॥
sadaa sadaa salaahee-ai ant na paaraavaar. ||3||
Forever and ever, praise the One, who has no end or limitation.
सदासर्वकाळ, ज्याचे अंत किंवा मर्यादा नाही अशा एकाची स्तुती करा।

ਪਰਵਦਗਾਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਤ ਅਨੇਕ ॥
parvardagaar salaahee-ai jis day chalat anayk.
We should sing the praise of the Cherisher; whose wonders are innumerable.
आपण ईश्वराचे गुणगान गावे; ज्यांचे चमत्कार अगणित आहेत।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਧੀਐ ਏਹਾ ਮਤਿ ਵਿਸੇਖ ॥
sadaa sadaa aaraaDhee-ai ayhaa mat visaykh.
Forever and ever, we should meditate on God’s Name, this is the superb wisdom.
आपण सदासर्वकाळ देवाच्या नावावर चिंतन केले पाहिजे, हे अद्भुत ज्ञान आहे।

ਮਨਿ ਤਨਿ ਮਿਠਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਨਾਨਕ ਲੇਖ ॥੪॥੧੯॥੮੯॥
man tan mithaa tis lagai jis mastak naanak laykh. ||4||19||89||
O’ Nanak, God’s Name is pleasing to the mind and body of that person in whose destiny it is so written.
हे ’नानक, ज्याच्या नशिबात असे लिहिलेले आहे अशा व्यक्तीचे मन आणि शरीर देवाच्यानावानेप्रसन्न होते।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਮਿਲਿ ਭਾਈਹੋ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥
sant janhu mil bhaa-eeho sachaa naam samaal.
O’ my saintly brothers, get together and enshrine the True Naam in your heart,
हे ’माझ्या संत बंधूंनो, एकत्र या आणि आपल्या अंतःकरणात खरा नाम स्थापित करा,

ਤੋਸਾ ਬੰਧਹੁ ਜੀਅ ਕਾ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਾਲਿ ॥
tosaa banDhhu jee-a kaa aithai othai naal.
for the journey of the soul, gather the wealth of which will be with you in this world and God’s court.
आत्म्याच्या प्रवासासाठी, या संपत्ती आणि देवाच्या दरबारात आपल्याबरोबर असणारी संपत्ती मिळवा।

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ਅਪਣੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
gur pooray tay paa-ee-ai apnee nadar nihaal.
It is obtained from the Perfect Guru, when God bestows His Glance of Grace.
जेव्हा देव आपल्या कृपेची दृष्टी देतो तेव्हा ते पूर्ण गुरुंकडून प्राप्त होत।

ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ॥੧॥
karam paraapat tis hovai jis no hou-ay da-i-aal. ||1||
Those unto whom He is Merciful, receive His Grace.
ज्यांच्यावर तो दया करतो त्यांना त्याची कृपा प्राप्त होते।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
mayray man gur jayvad avar na ko-ay.
O’ my mind, there is no other as great as the Guru.
हे ’माझ्या मना, गुरूसारखा दुसरा कोणी नाही।

ਦੂਜਾ ਥਾਉ ਨ ਕੋ ਸੁਝੈ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
doojaa thaa-o na ko sujhai gur maylay sach so-ay. ||1|| rahaa-o.
Except the guru, I cannot imagine anyone else who can unite me with God.
गुरू शिवाय, मी कल्पना सुद्धा करत नाही कि मला कोणी ईश्वरा बरोबर जोडू शकेल।

ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਡਿਠਾ ਜਾਇ ॥
sagal padaarath tis milay jin gur dithaa jaa-ay.
Having a glimpse of the Guru (following the Guru’s teachings) is like obtaining all the worldly treasures.
गुरूची एक झलक (गुरुच्या शिकवणांचे पालन करणे) हे सर्व ऐहिक संपत्ती मिळवण्यासारखे आहे।

ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨ ਮਨੁ ਲਗਾ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਮਾਇ ॥
gur charnee jin man lagaa say vadbhaagee maa-ay.
O’ my mother, those persons are very fortunate whose mind is attuned to the Guru’s teachings.
हे ’माझी आई, ती व्यक्ती खूप भाग्यवान आहेत ज्यांचे मन गुरूंच्या शिकवणुकीनुसार गेले आहे।

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਸਮਰਥੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
gur daataa samrath gur gur sabh meh rahi-aa samaa-ay.
The Guru, (who is the embodiment of God), is the benefactor, is all powerful and pervades in all human beings.
गुरू, (जो भगवंताचे अवतार आहे), तो उपकारक आहे, सर्व मानवांमध्ये सर्व शक्तिशाली आणि सर्वत्र व्यापला आहे।

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰੁ ਡੁਬਦਾ ਲਏ ਤਰਾਇ ॥੨॥
gur parmaysar paarbarahm gur dubdaa la-ay taraa-ay. ||2||
The Guru is the manifestation of the supreme God, and the transcendent Master, and only Guru can save those who are drowning in this world-ocean of vices.
गुरु हा देवाचा साक्षात्कार आहे,परब्रह्म आहे आणि जे दुर्गुणांच्या जगातील समुद्रात बुडत आहेत त्यांना फक्त गुरुच वाचवू शकेल।

ਕਿਤੁ ਮੁਖਿ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ॥
kit mukh gur salaahee-ai karan kaaran samrath.
How shall I praise the Guru, the All-powerful Cause of causes?
सर्व कारणांची कारण अश्या गुरूंची मी कशी स्तुती करू?

ਸੇ ਮਥੇ ਨਿਹਚਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰਿ ਧਾਰਿਆ ਹਥੁ ॥
say mathay nihchal rahay jin gur Dhaari-aa hath.
They, whom the Guru has has blessed and protected, remain calm and stable.
ज्यांना गुरूंनी आशीर्वाद आणि संरक्षण दिले आहे ते शांत आणि स्थिर राहतात।

ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਥੁ ॥
gur amrit naam pee-aali-aa janam maran kaa path.
God’s Name is the cure for the malady of birth and death. Those whom theGuru has given the Ambrosial Nectar of God’s Name, Naam,
ईश्वराचे नाव हे जन्म आणि मृत्यूच्या आजारावर उपचार करणारे आहे। ज्यांना गुरूंनी देवाचे नामचे अमृत दिले आहे,

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੇਵਿਆ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਦੁਖ ਲਥੁ ॥੩॥
gur parmaysar sayvi-aa bhai bhanjan dukh lath. ||3||
they follow the teachings of the Guru (the embodiment of God), who is the destroyer of fear and dispeller of sorrows.
ते गुरूंच्या शिकवणुकीचे पालन करतात। देव भयांचे नाश करणारा आणि दु: ख दूर करणारा आहे।