MARATHI PAGE 46

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਇਆ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥
mil satgur sabh dukh ga-i-aa har sukh vasi-aa man aa-ay.
Meeting the True Guru and following his teachings, one’s sufferings end, and the mind is filled with the bliss of God’ Name.
खर्यागुरूंना भेटल्याने आणि त्याच्या शिकवणुकींचे अनुसरण केल्याने एखाद्याचे दुःख संपेल आणि मनाला भगवंताच्या नावाने आनंद मिळेल।

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
antar jot pargaasee-aa aykas si-o liv laa-ay.
By attuning to the One God, one’s mind is illuminated with the Divine Light.
एका ईश्वराशी एकरूपझाल्याने एखाद्याचे मन दिव्य प्रकाशाने प्रकाशित होते।

ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥
mil saaDhoo mukh oojlaa poorab likhi-aa paa-ay.
By meeting the Saint-Guru, one’s face becomes radiant by realizing the pre-ordained destiny.
संत-गुरूंना भेटून, पूर्व नियोजित प्रारब्धाची जाणीव करून एखाद्याचा चेहरा तेजस्वी होतो।

ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੧॥
gun govind nit gaavnay nirmal saachai naa-ay. ||1||
By always remaining attuned to immaculate Name of God, singing His praises becomes one’s daily routine.
देवाच्या नावाची नक्कल करण्यास नेहमीच आत्मसात केल्याने, त्याची स्तुती गाणे हा रोजचा एक नित्यक्रम बनतो।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
mayray man gur sabdee sukh ho-ay.
O’ my mind, by following the Guru’s word, peace is obtained.
हे ’माझ्या मना, गुरुच्या शब्दाचे पालन केल्याने शांती प्राप्त होते।

ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur pooray kee chaakree birthaa jaa-ay na ko-ay. ||1|| rahaa-o.
The efforts of the one, who live by the Perfect Guru’s teaching, do not go waste.
जो व्यक्ती परिपूर्ण गुरुच्या शिक्षणाने जगतो, त्याचे प्रयत्न व्यर्थ जात नाही।

ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾਂ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
man kee-aa ichhaaN pooree-aa paa-i-aa naam niDhaan.
One’s desires are fulfilled when the Treasure of God’s Name is obtained.
जेव्हा देवाच्या नावाचा खजिना मिळतो तेव्हा एखाद्याची इच्छा पूर्ण होते।

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਪਛਾਨੁ ॥
antarjaamee sadaa sang karnaihaar pachhaan.
The knower of all hearts is always with him, the Creator to him is like a friend.
सर्व अंतःकरणाचे जाणकार नेहमीच त्याच्याबरोबर असतात, निर्माणकर्ता त्याला मित्रासारखा असतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੁਖੁ ਊਜਲਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥
gur parsaadee mukh oojlaa jap naam daan isnaan.
Through the Guru’s Grace, by meditating on God’s Name, one develops compassion and by righteous living becomes honorable.
गुरुच्या कृपेने, ईश्वराच्या नामाचे चिंतन केल्याने एखाद्याची करुणा वाढते आणि नीतिमान जगण्याद्वारे सन्मान होतो।

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਬਿਨਸਿਆ ਤਜਿਆ ਸਭੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥੨॥
kaam kroDh lobh binsi-aa taji-aa sabh abhimaan. ||2||
Lust, anger and greed are eliminated, and all egotistical pride is abandoned.
वासना, क्रोध आणि लोभ दूर होतात आणि सर्व अभिमान नष्ट होतो ।

ਪਾਇਆ ਲਾਹਾ ਲਾਭੁ ਨਾਮੁ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮ ॥
paa-i-aa laahaa laabh naam pooran ho-ay kaam.
The reward of the meditation on Naam is obtained and all affairs are completed.
नामातील चिंतनाचे प्रतिफळ मिळते आणि सर्व कामे पूर्ण होतात।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿਆ ਦੀਆ ਅਪਣਾ ਨਾਮੁ ॥
kar kirpaa parabh mayli-aa dee-aa apnaa naam.
Showing mercy, God has bestowed Naam and has united with Himself.
दयाळूपणे, भगवंताने नावची कृपा दिली आहे आणि स्वतः सोबत एकरूप केले आहे|

ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਗਇਆ ਆਪਿ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥
aavan jaanaa reh ga-i-aa aap ho-aa miharvaan.
God Himself has become merciful, and the cycle of birth and death has ended.
देव स्वतः दयाळू झाला आहे आणि जन्म आणि मृत्यूचे चक्र संपले आहे।

ਸਚੁ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਪਛਾਨੁ ॥੩॥
sach mahal ghar paa-i-aa gur kaa sabad pachhaan. ||3||
By understanding and following the Guru’s teaching, one realizes God in his heart.
गुरुची शिकवण समजून घेऊन त्यांचे पालन केल्याने एखाद्याला आपल्या अंतःकरणात देवाची जाणीव होते।

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਰਾਖਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥
bhagat janaa ka-o raakh-daa aapnee kirpaa Dhaar.
Showing His Grace, God protects and saves His devotees from the vices.
त्याची कृपा दर्शावून, देव त्याच्या भक्तांना दुर्गुणांपासून रक्षण करतो आणि वाचवितो।

ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰਿ ॥
halat palat mukh oojlay saachay kay gun saar.
By reflecting on the virtues of God, the devotees obtain honor in this world and in the God’s Court.
देवाच्या सद्गुणांवर चिंतन करून, भक्तांना या जगात आणि देवाच्या दरबारात मान मिळतो।

ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰਦੇ ਰਤੇ ਰੰਗਿ ਅਪਾਰ ॥
aath pahar gun saarday ratay rang apaar..
Imbued with the love of the limitless God, they always keep reflecting on His virtues.
अमर्याद भगवंताच्या प्रेमामध्ये बुडलेलेते नेहमीच त्याचे गुण लक्षात ठेवतात।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥
paarbarahm sukh saagro naanak sad balihaar. ||4||11||81||
O’ Nanak, they dedicate themselves to the Supreme God, the ocean of peace.
हे ’नानक, ते स्वत: ला शांतीचा सागर अश्या सर्वोच्च देवाला समर्पित करतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਸਬਦੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥
pooraa satgur jay milai paa-ee-ai sabad niDhaan.
If we meet the Perfect Guru, we can obtain the Treasure of Divine Word.
जर आपण परिपूर्ण गुरुला भेटलो तर आपल्याला दैवी शब्दाचा खजिना मिळू शकेल।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਪੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥
kar kirpaa parabh aapnee japee-ai amrit naam.
O’ God, Please grant Your Grace, that we may meditate with loving devotion on Your Ambrosial Naam.
हे ईश्वरा, कृपया आपली कृपा द्या, यासाठी की आम्ही आपल्या नामात प्रेमळ भक्तीने ध्यान करू।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਕਾਟੀਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥੧॥
janam maran dukh kaatee-ai laagai sahj Dhi-aan. ||1||
We may escape from the pains of the cycles of birth and death, and our mind may intuitively be centered on You.
आपण जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रांच्या वेदनांपासून सुटू शकतो आणि आपले मन अंतर्ज्ञानाने तुझ्यावर केंद्रित होऊ शकते।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ ਪਾਇ ॥
mayray man parabh sarnaa-ee paa-ay.
O’ my mind, seek the Sanctuary of God.
हे’माझ्या मना, परमेश्वराचे संरक्षण शोध।

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har bin doojaa ko nahee ayko naam Dhi-aa-ay. ||1|| rahaa-o.
Except God, there is no one else who can save you from the vices. Therefore, meditate with loving devotion on the Name of God alone.
देवाशिवाय कोणीही नाही जे तुला दुर्गुणांपासून वाचवू शकेल. म्हणून, केवळ देवाच्या नावावर प्रेमळ भक्तीने ध्यान करा।

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹੁ ॥
keemat kahan na jaa-ee-ai saagar gunee athaahu.
His worth cannot be described; He is an unfathomable Ocean of virtues.
त्याच्या योग्यतेचे वर्णन केले जाऊ शकत नाही; तो पुण्यांचा एक अतुलनीय महासागर आहे।

ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੁ ਸੰਗਤੀ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵਿਸਾਹੁ ॥
vadbhaagee mil sangtee sachaa sabad visaahu.
O’ my fortunate mind, join the holy congregation and acquire the treasure of Divine Word.
हे माझ्या नशिबवान मना, पवित्र मंडळीत सामील व्हा आणि दैवी वचनाचा खजिना मिळवा।

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੈ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥੨॥
kar sayvaa sukh saagrai sir saahaa paatisaahu. ||2||
Remember God with loving devotion, who is the ocean of bliss and king of kings.
परमेश्वराचे प्रेमळ भक्तीने स्मरण करा, जो परमानंदाचा आणि राजांचा राजा आहे।

ਚਰਣ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥
charan kamal kaa aasraa doojaa naahee thaa-o.
O’ God, I lean only on You. You are my only support
हे ’देवा, मी फक्त तुझ्यावर अवलंबून आहे। तू माझा एकमेव आधार आहेस,

ਮੈ ਧਰ ਤੇਰੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੈ ਤਾਣਿ ਰਹਾਉ ॥
mai Dhar tayree paarbarahm tayrai taan rahaa-o.
O’ God, You are my only support, and I exist only by your power.
हे ’देवा, तू माझा एकमेव आधार आहेस आणि मी फक्त तुझ्या सामर्थ्याने अस्तित्वात आहे।

ਨਿਮਾਣਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਣੁ ਤੂੰ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥੩॥
nimaani-aa parabh maan tooN tayrai sang samaa-o. ||3||
O’ God, You are the Honor of those who are meek . Please show mercy so that I may always remain merged with You.
हे ’देवा, तू दीन माणसांचा आदर आहेस। कृपया दया दाखवा जेणेकरून मी नेहमीच आपल्यात विलीन राहू शकेन।

ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਆਰਾਧੀਐ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਵਿੰਦੁ ॥
har japee-ai aaraaDhee-ai aath pahar govind.
O’ my mind, day and night recite and meditate on God with loving devotion.
हे ’माझ्या मना, रात्रंदिवस प्रेमळ निष्ठेने देवाचे उच्चारण आणि ध्यान कर।

ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ ਧਨੁ ਰਖੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੀ ਜਿੰਦੁ ॥
jee-a paraan tan Dhan rakhay kar kirpaa raakhee jind.
He preserves our soul, body and wealth. By His Grace, He protects our life.
तो आपला आत्मा, शरीर आणि संपत्ती जपतो। त्याच्या कृपेने तो आपल्या जीवाचे रक्षण करतो।

ਨਾਨਕ ਸਗਲੇ ਦੋਖ ਉਤਾਰਿਅਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥੪॥੧੨॥੮੨॥
naanak saglay dokh utaari-an parabh paarbarahm bakhsind. ||4||12||82||
O’ Nanak, the merciful God is ever forgiving, and He washes away all the sins of His devotees.
हे ’नानक, दयाळू देव सदैव क्षमा करतो आणि तो त्याच्या भक्तांची सर्व पापं धुवून टाकतो।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਤਿਸੁ ਸਚ ਸਿਉ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
pareet lagee tis sach si-o marai na aavai jaa-ay.
I have fallen in love with the ever-existing reality (God), who never dies and is free from cycle of birth and death.
मी कधीही शाश्व सत्याचा प्रेमात पडलो आहे, जो कधीही मरत नाही आणि जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त आहे।

ਨਾ ਵੇਛੋੜਿਆ ਵਿਛੁੜੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
naa vaychhorhi-aa vichhurhai sabh meh rahi-aa samaa-ay.
Even if one tries to separate from Him, He does not get separated, because He pervades in all.
जरी एखाद्याने त्याच्यापासून विभक्त होण्याचा प्रयत्न केला तरी तो विभक्त होत नाही, कारण तो सर्व जागेवर व्यापलेला आहे।

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸੇਵਕ ਕੈ ਸਤ ਭਾਇ ॥
deen darad dukh bhanjnaa sayvak kai sat bhaa-ay.
He is the destroyer of the pain and suffering of the meek. He bears goodwill towards His devotees.
तो दीन माणसांच्या वेदना आणि दु: खाचा नाश करणारा आहे। तो आपल्या भक्तांसाठी सद्भावना बाळगतो।

ਅਚਰਜ ਰੂਪੁ ਨਿਰੰਜਨੋ ਗੁਰਿ ਮੇਲਾਇਆ ਮਾਇ ॥੧॥
achraj roop niranjano gur maylaa-i-aa maa-ay. ||1||
O’ mother, through the Guru, I have met the wondrous and immaculate God.
हे ’आई, गुरूमार्फत मी अद्भुत आणि पवित्र देवला भेटलो आहे।

ਭਾਈ ਰੇ ਮੀਤੁ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥
bhaa-ee ray meet karahu parabh so-ay.
O’ brother, make that God your friend.
हे बंधूजन , त्या देवाला तुमचा मित्र बनवा ।

error: Content is protected !!