MARATHI PAGE 44

ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਮਸਕਤੇ ਤੂਠੈ ਪਾਵਾ ਦੇਵ ॥
saaDhoo sang maskatay toothai paavaa dayv.
O’ God, if You show Your kindness, then please bless me with The association and service of the saints.
हे ’देवा, जर तू दया दाखवलीस तर कृपया मला संतांच्या संगती आणित्यांची सेवेचा आशीर्वाद दे।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਵਸਗਤਿ ਸਾਹਿਬੈ ਆਪੇ ਕਰਣ ਕਰੇਵ ॥
sabh kichh vasgat saahibai aapay karan karayv.
Everything is in the Hands of our Master; He Himself is the Doer of all deeds.
सर्व काही आपल्या गुरुच्या हातात आहे; तो स्वतः सर्व कर्मांचा कर्ता आहे।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਮਨਸਾ ਸਭ ਪੂਰੇਵ ॥੩॥
satgur kai balihaarnai mansaa sabh poorayv. ||3||
I dedicate myself to the true Guru, who fulfills all my hopes and desires.
मी माझ्या सर्व आशा आणि इच्छा पूर्ण करणार्या खऱ्या गुरूसमी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਇਕੋ ਦਿਸੈ ਸਜਣੋ ਇਕੋ ਭਾਈ ਮੀਤੁ ॥
iko disai sajno iko bhaa-ee meet.
God alone appears to be my Companion; He alone is my Brother and Friend.
देव एकटाच माझा साथी आहे; तो एकटाच माझा भाऊ आणि मित्र आहे।

ਇਕਸੈ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਇਕਸੈ ਦੀ ਹੈ ਰੀਤਿ ॥
iksai dee saamagree iksai dee hai reet.
All the wealth and capital of the world belongs to God, and His order alone prevails.
जगाची सर्व संपत्ती आणि भांडवल ईश्वराची आहे आणि फक्त त्याचीच आज्ञा प्रचलित आहे।

ਇਕਸ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਤਾ ਹੋਆ ਨਿਹਚਲੁ ਚੀਤੁ ॥
ikas si-o man maani-aa taa ho-aa nihchal cheet.
When the mind accepts one Creator, then the consciousness is not swayed by the worldly attachments.
जेव्हा मन एका निर्मात्याला स्वीकारते, तेव्हा जगातील आसक्तींनी चैतन्य डोलत नाही।

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕੀਤੁ ॥੪॥੫॥੭੫॥
sach khaanaa sach painnaa tayk naanak sach keet. ||4||5||75||
O’ Nanak, for such a person, God’s Name is the spiritual food, clothing and support
हे ’नानक, अशा व्यक्तीसाठी, देवाचे नाव म्हणजे आध्यात्मिक अन्न, वस्त्र आणि आधार।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sireeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਸਭੇ ਥੋਕ ਪਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੈ ਇਕੁ ਹਥਿ ॥
sabhay thok paraapatay jay aavai ik hath.a
All things are received if God is realized.
जर देवाची जाणीव झाली तर सर्व काही प्राप्त होईल।

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਕਥਿ ॥
janam padaarath safal hai jay sachaa sabad kath.
The precious human life becomes fruitful when one recites God’s Name.
जेव्हा कोणी देवाचे नाव घेतो तेव्हा अनमोल मानवी जीवन फलदायी होते।

ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਲੁ ਪਰਾਪਤੇ ਜਿਸੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਮਥਿ ॥੧॥
gur tay mahal paraapatay jis likhi-aa hovai math. ||1||
One who is preordained, is accepted in the God’s court through the Guru’s word.
ज्याला पूर्वनिर्धारित केले गेले आहे, त्याला देवाच्या दरबारात गुरुच्या शब्दाद्वारे स्वीकारले जाते।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
mayray man aykas si-o chit laa-ay.
O my mind, focus your consciousness on the One (God).
हे माझ्या मना, एका (ईश्वर)वर आपले लक्ष केंद्रित करा।

ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਸਭ ਧੰਧੁ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹੁ ਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aykas bin sabh DhanDh hai sabh mithi-aa moh maa-ay. ||1|| rahaa-o.
Without the One, all entanglements are worthless; emotional attachment to Maya (worldly riches and powers) is totally false.
एकाशिवाय, सर्व अडचणी व्यर्थ आहेत; मायाशी भावनिक जोड (सांसारिक संपत्ती आणि शक्ती) पूर्णपणे खोटे आहे।

ਲਖ ਖੁਸੀਆ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥
lakh khusee-aa paatisaahee-aa jay satgur nadar karay-i.
Hundreds of thousands of pleasures of worldly riches are enjoyed, if the True Guru bestows His Glance of Grace.
जर खरा गुरु त्याच्या कृपेची दृष्टी देतो तर सांसारिक संपत्तीच्या हजारो सुखांचा आनंद लुटला जाऊ शकतो।

ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥
nimakh ayk har naam day-ay mayraa man tan seetal ho-ay.
If the Guru bestowsNaam, even for a moment, my mind and body are soothed.
जर गुरूने एकाक्षणा साठी सुद्धा नाम बहाल केले तर माझे मन आणि शरीर शांत होते।

ਜਿਸ ਕਉ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ ॥੨॥
jis ka-o poorab likhi-aa tin satgur charan gahay. ||2||
They who have such pre-ordained destiny, receive total support of the true Guru.
ज्यांचे असे पूर्व नियोजित भाग्य आहे त्यांना ख Guru्या गुरूंचे संपूर्ण समर्थन प्राप्त आहे।

ਸਫਲ ਮੂਰਤੁ ਸਫਲਾ ਘੜੀ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
safal moorat saflaa gharhee jit sachay naal pi-aar.
Auspicious is that time, and fruitful is that moment, which is passed in loving devotion to the eternal God.
तो काळ शुभ आहे, आणि तो क्षण फलदायी आहे, जो शाश्वत देवाची भक्तीभावाने पार केला जातो।

ਦੂਖੁ ਸੰਤਾਪੁ ਨ ਲਗਈ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
dookh santaap na lag-ee jis har kaa naam aDhaar.
Suffering and sorrow do not touch those who have the Support of God’s Name.
ज्यांना देवाच्या नावाचा आधार आहे त्यांना वेदनाआणि दु: ख स्पर्श होत नाही।

ਬਾਹ ਪਕੜਿ ਗੁਰਿ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰਿ ॥੩॥
baah pakarh gur kaadhi-aa so-ee utri-aa paar. ||3||
Only that person is truly saved whom the Guru pulls out of the worldly ocean of vices.
केवळ त्या व्यक्तीला खरोखरच तारले गेले आहे ज्याला गुरू दुर्गुणांच्या सांसारिक समुद्रातून बाहेर काढतो।

ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜਿਥੈ ਸੰਤ ਸਭਾ ॥
thaan suhaavaa pavit hai jithai sant sabhaa.
Embellished and immaculate is that place where the Saints gather together.
संत एकत्रित होतात ती जागा सुशोभित आणि पवित्र आहे।

ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ ਜਿਨਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਭਾ ॥
dho-ee tis hee no milai jin pooraa guroo labhaa.
He who meets the perfect Guru in the holy congregation finds shelter in God’s court.
जो पवित्र संगतीत परिपूर्ण गुरुला भेटतो त्याला देवाच्या दरबारात निवारा मिळतो।

ਨਾਨਕ ਬਧਾ ਘਰੁ ਤਹਾਂ ਜਿਥੈ ਮਿਰਤੁ ਨ ਜਨਮੁ ਜਰਾ ॥੪॥੬॥੭੬॥
naanak baDhaa ghar tahaaN jithai mirat na janam jaraa. ||4||6||76||
O’ Nanak, he permanently resides where there is no spiritual death, no cycle of birth and death, and no aging (spiritual decline).
हे ’नानक, जिथे अध्यात्मिक मृत्यू नाही , जन्म आणि मृत्यूचे चक्र आणि वृद्धत्व (आध्यात्मिक पतन) नाही तेथे तो कायमचा राहतो।

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਸੋਈ ਧਿਆਈਐ ਜੀਅੜੇ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥
so-ee Dhi-aa-ee-ai jee-arhay sir saahaaN paatisaahu.
O’ my soul, meditate on Him, He is the Supreme God over kings and emperors.
हे ’माझ्या आत्म्या, त्याचा विचार कर, राजा आणि सम्राटांचा समोर सर्वोच्च देव आहे।

ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸ ਮਨ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੁ ਵੇਸਾਹੁ ॥
tis hee kee kar aas man jis kaa sabhas vaysaahu.
Place the hopes of your mind in the One, in whom all have faith.
आपल्या मनाच्या आशा एकावर ठेवा, ज्यावर सर्वांचा विश्वास आहे।

ਸਭਿ ਸਿਆਣਪਾ ਛਡਿ ਕੈ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੁ ॥੧॥
sabh si-aanpaa chhad kai gur kee charnee paahu. ||1||
O’ my mind, give up all clever tricks, and humbly seek the refuge of the Guru.
हे ’माझ्या मना, सर्व हुशार युक्त्या सोडून द्या आणि नम्रपणे गुरुचा आश्रय घ्या।

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਜਪਿ ਨਾਉ ॥
man mayray sukh sahj saytee jap naa-o.
O’ my mind, meditate on Naam with intuitive peace and poise.
हे ’माझ्या मना, आंतरिक शांतीने आणि शालीनतेने नामचे चिंतन कर।

ਆਠ ਪਹਰ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗੋਇੰਦ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aath pahar parabh Dhi-aa-ay tooN gun go-ind nit gaa-o. ||1|| rahaa-o.
Twenty-four hours a day, remember God. Constantly sing the Glories of the Master of the Universe.
दिवसाच्या चोवीस तास देवाची आठवण करा। विश्वाच्या मालिकांचे वैभव सतत गा।

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੁ ਮਨਾ ਜਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
tis kee sarnee par manaa jis jayvad avar na ko-ay.
O’ my mind; seek His shelter, there is no other as Great as He.
हे ’माझ्या मना; त्याचा आश्रय घ्या, त्याच्यासारखा महान कोणीही नाही।

ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਣਾ ਦੁਖੁ ਦਰਦੁ ਨ ਮੂਲੇ ਹੋਇ ॥
jis simrat sukh ho-ay ghanaa dukh darad na moolay ho-ay.
Remembering Him in meditation, a profound peace is obtained, and there is no pain and suffering at all.
त्याला ध्यानात लक्षात केल्याने, सखोल शांती प्राप्त होते, आणि वेदना आणि दु: ख अजिबात होत नाही।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਚਾਕਰੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੨॥
sadaa sadaa kar chaakree parabh saahib sachaa so-ay. ||2||
Forever and ever, serve and remember with love that God who is our True Master.
हमेशा आणि सर्वदा ,सेवा करा आणि प्रेमाने लक्षातठेवा कि देव हा आपला खरा मालिक आहे|

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਇ ਨਿਰਮਲਾ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥
saaDhsangat ho-ay nirmalaa katee-ai jam kee faas.
In the company of the Holy, the mind becomes immaculate, and free from the fear of death.
पवित्र सहवासात, मन शुद्ध होते आणि मृत्यूच्या भीतीने मुक्त होते।

ਸੁਖਦਾਤਾ ਭੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥
sukh-daata bhai bhanjno tis aagai kar ardaas.
So, offer your prayers to God, the Giver of Peace and the Destroyer of fear.
म्हणून, शांती देणारा आणि भीतीचा नाश करणारा देवाकडे प्रार्थना करा।

ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ਤਾਂ ਕਾਰਜੁ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥੩॥
mihar karay jis miharvaan taaN kaaraj aavai raas. ||3||
All his affairs are resolved upon whom the merciful God bestows His Grace.
दयाळू देव ज्या वर त्याची कृपा करतो त्याच्या सर्व गोष्टी सोडवल्या जातात।

ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਵਖਾਣੀਐ ਊਚੋ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
bahuto bahut vakhaanee-ai oocho oochaa thaa-o.
God is said to be the Greatest of the Great; His abode is the Highest of the High.
देव महान मानला जातो; त्याचा निवासस्थान हा सर्वोच्च आहे।

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਕੀਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕਾਉ ॥
varnaa chihnaa baahraa keemat kahi na sakaa-o.
He has no color or form; His worth cannot be estimated.
त्याला कोणताही रंग किंवा स्वरुप नाही; त्याच्या किंमतीचा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਕਰਿ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਅਪੁਣਾ ਨਾਉ ॥੪॥੭॥੭੭॥
naanak ka-o parabh ma-i-aa kar sach dayvhu apunaa naa-o. ||4||7||77||
O’ God, Please show Mercy on Nanak and bless him with Your eternal Name.
हे भगवान, कृपया नानकांवर दया दाखवा आणि त्यांना आपल्या चिरंतन नावाचे आशीर्वाद द्या।

ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥
sareeraag mehlaa 5.
Siree Raag, by the Fifth Guru:
सिरी राग, मेहला ५

ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਖੀ ਤਿਸੁ ਮੁਖੁ ਊਜਲੁ ਹੋਇ ॥
naam Dhi-aa-ay so sukhee tis mukh oojal ho-ay.
One who meditates on the Naam is at peace; his face is radiant and glowing with love and happiness.
जो नामात ध्यान करतो त्याला शांती मिळते; त्याचा चेहरा तेजस्वी आणि प्रेम आणि आनंदाने चमकतो।

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਗਟੁ ਸਭਨੀ ਲੋਇ ॥
pooray gur tay paa-ee-ai pargat sabhnee lo-ay.
Obtaining it from the Perfect Guru, he is honored in all the worlds.
पूर्ण गुरुकडून हे मिळवल्याने त्यांचा सर्व जगात गौरव होतो।

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਘਰਿ ਵਸੈ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੧॥
saaDhsangat kai ghar vasai ayko sachaa so-ay. ||1||
That eternal God dwells in the holy congregation.
तो सार्वकालिक देव पवित्र मंडळीत राहतो।

error: Content is protected !!