MARATHI PAGE 31

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३।

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛੋਡਿ ਬਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ॥
amrit chhod bikhi-aa lobhaanay sayvaa karahi vidaanee.
Forsaking the spiritual life giving nectar of Naam, conceited people cling to the poison of worldly riches and power and serve others instead of God
अध्यात्मिक जीवनाचात्याग करून, ऐहिक संपत्ती आणि सामर्थ्याच्या विषामुळे चिकटलेल्या आणि देवाच्या ऐवजी इतरांची सेवा करणे

ਆਪਣਾ ਧਰਮੁ ਗਵਾਵਹਿ ਬੂਝਹਿ ਨਾਹੀ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ॥
aapnaa Dharam gavaaveh boojheh naahee an-din dukh vihaanee.
In this way, they forget the purpose of human life. They do not realize (their folly) and their entire life passes in misery.
अशा प्रकारे ते मानवी जीवनाचा हेतू विसरतात. त्यांना (त्यांची मूर्खपणाची) जाणीव होत नाही आणि त्यांचे संपूर्ण आयुष्य दुःखातच व्यतीत होते.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਹੀ ਡੂਬਿ ਮੁਏ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀ ॥੧॥
manmukh anDh na chaythee doob mu-ay bin paanee.
||1||Thus blinded with greed, the self-conceited people do not remember God and die a spiritual death, as if they have drowned without water. ||1||
लोभाने आंधळे झाल्यामुळे, स्वत: चा अभिमान बाळगणारे लोक देवाची आठवण ठेवत नाहीत आणि आध्यात्मिकरित्या मरतात, जणू काय ते पाण्याशिवाय बुडले आहेत.

ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ॥
man ray sadaa bhajahu har sarnaa-ee.
O’ my mind, always meditate on Naam and seek God’s refuge.
हे माझ्या मना, नेहमीच नामस्मरण करा आणि देवाचा आश्रय घ्या.

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਤਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa sabad antar vasai taa har visar na jaa-ee. ||1|| rahaa-o.
So that, Guru’s Word gets enshrined in your mind and as a result of that, you will never forget God.
म्हणूनच, गुरूचे वचन आपल्या मनात दृढ होते आणि याचा परिणाम म्हणून आपण देवाला कधीही विसरणार नाही।

ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ ਪਾਈ ॥
ih sareer maa-i-aa kaa putlaa vich ha-umai dustee paa-ee.
This body is the puppet of Maya (worldly riches and power). The evil of egotism is within it.
हे शरीर म्हणजे मायेची बाहुली (सांसारिक संपत्ती आणि सामर्थ्य)आहे । अहंकाराचा त्रास त्यातच आहे.

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਮਨਮੁਖਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥
aavan jaanaa jaman marnaa manmukh pat gavaa-ee.
(Because of the evil of egotism) these self-conceited persons get stuck in the cycle of birth and death and they lose their honor.
(अहंकाराच्या दुष्टतेमुळे) हे आत्म-अभिमान बाळगणारे जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात अडकतात आणि त्यांचा मान गमावतात.

ਸਤਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨॥
satgur sayv sadaa sukh paa-i-aa jotee jot milaa-ee. ||2||
However, by following the Guru’s teaching, one obtains eternal peace and their light (soul) merges with the Supreme light.
तथापि, गुरुच्या शिकवणीचे पालन केल्याने एखाद्याला शाश्वत शांती मिळते आणि त्यांचा प्रकाश परमात्म्यात विलीन होतो।

ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥
satgur kee sayvaa at sukhaalee jo ichhay so fal paa-ay.
Serving the True Guru by following his teachingsbrings a deep and profound peace, and one’s desires are fulfilled.
सतगुरुची सेवा करून आणिशिक्षेचा पथवर चालून गहन शांतता मिळती। आणि इच्छापूर्ती होते|

ਜਤੁ ਸਤੁ ਤਪੁ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
jat sat tap pavit sareeraa har har man vasaa-ay.
Service of the Guru brings the merits of abstinence, truthfulness and self-discipline.The body is purified; and God comes to dwell within the mind.
गुरूच्या सेवेने संयम, आत्म-शिस्त आणि सत्यता चेसद्गुण मिळतात।शरीर शुद्ध होते; आणि देव मनामध्ये वास करतो

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੩॥
sadaa anand rahai din raatee mil pareetam sukh paa-ay. ||3||
Such a person remains blissful forever, day and night. Meeting the Beloved, peace is found. ||3||
अशी व्यक्ती दिवस आणि रात्र सदासर्वकाळ आनंदी राहते. प्रियजनांना भेटल्यावर शांती मिळते.

ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
jo satgur kee sarnaagatee ha-o tin kai bal jaa-o.
I dedicate myself to those who seek the Sanctuary of the True Guru.
जे गुरुचे आरक्षण शोधतात, त्यांना मी माझं जीवन समर्पित करतो|

ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥
dar sachai sachee vadi-aa-ee sehjay sach samaa-o.
In the Court of the True One, they are blessed with true greatness; they are intuitively absorbed into God
त्या सत्यचा दरबारात , त्यांच्या वर सत्याची कृपा होती आणि ते देवा मध्ये विलीन होतात।

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੪॥੧੨॥੪੫॥
naanak nadree paa-ee-ai gurmukh mayl milaa-o. ||4||12||45||
But O’ Nanak, It is only by God’s grace that one is blessed with the opportunity of meeting such Guru’s followers.
हे नानक! हे सुद्धा देवाच्या कृपेने होत कि गुरूच्या अश्या शिष्याना भेटायला मिळते।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग, मेहला ३।

ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਜਿਉ ਦੋਹਾਗਣਿ ਤਨਿ ਸੀਗਾਰੁ ॥
manmukh karam kamaavnay ji-o dohaagan tan seegaar.
The self-willed manmukh (Humans) performs religious rituals, like the unwanted (deserted) bride decorating her body.
मनमुखी हे सर्व विधी विधान करतात ते असे वाटते कि सोडून दिलेली दुल्हन शृंगार करत होय ।

ਸੇਜੈ ਕੰਤੁ ਨ ਆਵਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥
sayjai kant na aavee nit nit ho-ay khu-aar.
Her Husband God does not come to her heart; day after day, she grows more and more miserable.
तिचा नवरा देव तिच्या मनात येत नाही; दिवसेंदिवस ती अधिकाधिक दयनीय होत आहे|

ਪਿਰ ਕਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰੁ ਬਾਰੁ ॥੧॥
pir kaa mahal na paav-ee naa deesai ghar baar. ||1||
By performing religious rituals self-willed person cannot feel the presence of God. He can’t visualize God’s court.
धार्मिक विधी करून स्वत: ची इच्छा बाळगणारी व्यक्ती देवाची उपस्थिती जाणवू शकत नाही. तो देवाच्या न्यायालयात दृश्यमान नाही.

ਭਾਈ ਰੇ ਇਕ ਮਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
bhaa-ee ray ik man naam Dhi-aa-ay.
O’ brother, meditate on the Naam with one-pointed mind.
हे बंधू! नाम वर ध्यान लाव।

ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਜਪਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
santaa sangat mil rahai jap raam naam sukh paa-ay. ||1|| rahaa-o.
Remain united with the company of the Saints; and obtain peace by meditating on God’s Name . ||1||Pause||
संतांच्या सहवासात एकत्र रहा; आणि देवाच्या नावाचे चिंतन करून शांतता प्राप्त करा. || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥
gurmukh sadaa sohaaganee pir raakhi-aa ur Dhaar.
The Guru’s followers are like the eternally wedded brides who always keep their spouses (God) enshrined in their heart.
गुरुचे अनुयायी चिरंतन विवाहित वधूसारखे आहेत जे नेहमी आपल्या जोडीदारास (देव) अंतःकरणामध्ये ठासून ठेवतात

ਮਿਠਾ ਬੋਲਹਿ ਨਿਵਿ ਚਲਹਿ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ ॥
mithaa boleh niv chaleh sayjai ravai bhataar.
They speak sweetly with everyone and behave very humbly. Their Master (God) enjoys their company
ते प्रत्येकाशी गोड बोलतात आणि अतिशय नम्रपणे वागतात. त्यांचे मास्टर (देव) त्यांच्या सहवासाचा आनंद घेतात

ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥੨॥
sobhaavantee sohaaganee jin gur kaa hayt apaar. ||2||
The person who has infinite love for the Guru is like a well respected bride enjoying marital bliss.
ज्याला गुरूबद्दल असीम प्रेम आहे तो वैवाहिक आनंद उपभोगणार्या एखाद्या वधूसारखे आहे.

ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਜਾ ਭਾਗੈ ਕਾ ਉਦਉ ਹੋਇ ॥
poorai bhaag satgur milai jaa bhaagai kaa ud-u ho-ay.
It is only by perfect good fortune, that a person’s destiny awakes, and he meets the true Guru.
केवळ परिपूर्ण सौभाग्यानेच, एखाद्याचे नशिब जागृत होते आणि तो खरा गुरु भेटतो

ਅੰਤਰਹੁ ਦੁਖੁ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਸੁਖੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥
antrahu dukh bharam katee-ai sukh paraapat ho-ay.
Sufferings and doubts are removed from within, and peace is obtained.
दुःख व शंका आतून दूर केल्या जातात आणि शांती प्राप्त होते.

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਦੁਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥੩॥
gur kai bhaanai jo chalai dukh na paavai ko-ay. ||3||
One who accepts the Guru’s Will never suffers any pain. ||3||
जो गुरूची इच्छा स्वीकारतो त्याला कधीच त्रास होत नाही. || 3 ||

ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਸਹਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥
gur kay bhaanay vich amrit hai sehjay paavai ko-ay.
The Amrit, the Ambrosial Nectar is in the Guru’s Will. With intuitive ease, it is obtained.
देवाची इच्छा हे अमृत आहे, सहज सहजतेने, ते प्राप्त केले जाते.

ਜਿਨਾ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਨ ਪੀਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥
jinaa paraapat tin pee-aa ha-umai vichahu kho-ay.
They who have obtained this nectar, they have partaken it by dispelling their ego from within
ज्यांनी हे अमृत प्राप्त केले आहे, त्यांनी आपला अहंकार आतून काढून टाकला आहे

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਚਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੪॥੧੩॥੪੬॥
naanak gurmukh naam Dhi-aa-ee-ai sach milaavaa ho-ay. ||4||13||46||
O’ Nanak, following the Guru’s teachings we should meditate on God’s Name with love and devotion, so that we can unite with Him
हे ’नानक, गुरुच्या शिकवणीनुसार आपण देवाच्या नावाचे प्रेम व भक्तीने चिंतन केले पाहिजे, जेणेकरून आपण त्याच्याबरोबर ऐक्य करू शकू

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥
sireeraag mehlaa 3.
Siree Raag, by the Third Guru:
सिरी राग , मेहला ३.

ਜਾ ਪਿਰੁ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਗੈ ਧਰੇਇ ॥
jaa pir jaanai aapnaa tan man agai Dharay-ay.
When a soul (bride) recognizes God (as her spouse), she surrenders her body and mind to Him
जेव्हा एखादी आत्मा (वधू) भगवंताला (तिचा जोडीदार म्हणून) ओळखते तेव्हा ती आपले शरीर आणि मन त्याच्या स्वाधीन करते

ਸੋਹਾਗਣੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੀਆ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਇ ॥
sohaaganee karam kamaavdee-aa say-ee karam karay-i.
Than this soul (bride) does the deeds like the eternally united soules (happily wedded brides)
मग हि वधू (आत्मा) त्या शास्वत परमात्मा सारखी वागते।

ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਸਾਚੁ ਵਡਾਈ ਦੇਇ ॥੧॥
sehjay saach milaavrhaa saach vadaa-ee day-ay. ||1||
With intuitive ease, you shall merge with the True God, and He shall bless you with true greatness. ||1||
अंतर्ज्ञानाने सहजपणे, आपण खऱ्यादेवामध्ये विलीन व्हाल आणि तो तुम्हाला खऱ्यामहानतेने आशीर्वाद देईल. || 1 ||

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin bhagat na ho-ay.
O’ brothers, without the Guru, there is no devotional worship.
हे ’बंधूंनो, गुरूशिवाय भक्तीची पूजा नाही।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
bin gur bhagat na paa-ee-ai jay lochai sabh ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Even if everyone may long for it, still without the Guru’s guidance, God’s worship cannot be done.
जरी प्रत्येकजण कदाचित यासाठी आतुरतेने वाटेल, तरीही गुरुच्या मार्गदर्शनाशिवाय, देवाची उपासना करता येणार नाही.

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਕਾਮਣਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥
lakh cha-oraaseeh fayr pa-i-aa kaaman doojai bhaa-ay.
The soul (bride), who remains caught in duality (love for things other than God) wanders through millions of existences.
द्वैत (ईश्वराव्यतिरिक्त इतर गोष्टींबद्दल प्रेम) मध्ये अडकलेला आत्मा (लाखोंच्या अस्तित्वातून) भटकत असतो.

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨੀਦ ਨ ਆਵਈ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥
bin gur need na aavee dukhee rain vihaa-ay.
Without the Guru’s guidance, she finds no sleep (no rest), and spends the night (her life) in agony.
गुरूंच्या मार्गदर्शनाशिवाय तिला झोप येत नाही (विश्रांती नाही) आणि ती कष्टात रात्र घालवते.

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਿਰੁ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥੨॥
bin sabdai pir na paa-ee-ai birthaa janam gavaa-ay. ||2||
Without the Guru’s word the soul (bride) cannot realize God (husband) and wastes away life in vain
गुरुच्या शब्दाशिवाय आत्मा (वधू) देव (पती) जाणू शकत नाही आणि आपले जीवन व्यर्थ घालवते