MARATHI PAGE 22

ਚਾਰੇ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰਿ ਮਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਜਲੁ ਪਾਇ ॥
chaaray agan nivaar mar gurmukh har jal paa-ay.
By following the Guru’s teachings, puts out all the four fires within your mind by pouring the water of God’s Name and remain detached from Maya.
गुरुची शिकवण अनुसरल्याने,स्वतःच्या मनात असलेलीसर्व प्रकारची ती चार अग्नीला देवाच्या नाव स्वरूपी पाण्याने व्हिजव्ह।

ਅੰਤਰਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਭਰਿਆ ਅਘਾਇ ॥
antar kamal pargaasi-aa amrit bhari-aa aghaa-ay.
Then you would feel so delighted, as if your heart has blossomed forth like a lotus, and you will feels satiated and fulfilled.
मग तुमाला खूप आंनद अनुभवायला मिळेल, जसे कि तुमचे हृदय हे कमळा सारखे खिललेले आहे आणि परिपूर्णताची अनुभूती होईल|

ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰੁ ਮੀਤੁ ਕਰਿ ਸਚੁ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਜਾਇ ॥੪॥੨੦॥
naanak satgur meet kar sach paavahi dargeh jaa-ay. ||4||20||
Therefore, O’ Nanak make Guru your friend, so that upon reaching God’s court, you may obtain union with the eternal God.
म्हणून हे नानक!मित्र बनव। जेणे करून देवाच्या दरबारात तुला देवा बरोबर शाश्वती ची प्राप्ती होईल|

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग,पहिल्या गुरु द्वारे

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹੁ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ॥
har har japahu pi-aari-aa gurmat lay har bol.
O’ dear, follow the instructions of the Guru, recite and remember God with loving devotion.
हे प्रिय, गुरूच्या मार्गदर्शनच पालन कर| भक्तिभाव ने देवाचे स्मरण कर।

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਤੋਲਿ ॥
man sach kasvatee laa-ee-ai tulee-ai poorai tol.
So that when your mind is tested on the touchstone of Truth, it comes up to its full expectation.(sincerely remembering Naam and reflecting on Guru’s word)
जेणे करून, जेव्हा मन हे सत्याची कसोटी वर पारखले जात, तेव्हा ते अगदी तसंच असो। (देवाचे नाम स्मरण करणार आणिआज्ञेत असणारं)

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਿਦ ਮਾਣਕ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲਿ ॥੧॥
keemat kinai na paa-ee-ai rid maanak mol amol. ||1||
That mind becomes like a priceless jewel, its worth cannot be estimated.
तसे मन हे अमूल्य रत्न बनत ज्याची किंमत कोणी अंकु शकत नाही ।

ਭਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ॥
bhaa-ee ray har heeraa gur maahi.
O’ brother, the invaluable Naam resides in Guru’s teaching.
हे बंधू ! अमूल्य नाव हे गुरूच्या शिकवण मध्ये राहिलेलं आहे|

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
satsangat satgur paa-ee-ai ahinis sabad salaahi. ||1|| rahaa-o.
We meet True Guru in the Holy congregation. Then we realize God by praising Him day and night, through the Guru’s word.
खरे गुरु हे संगत मध्ये सापडतात। मग आपण दिवस रात्र ईश्वराला अनुभव करतो गुरूच्या मार्गदर्शनाने ।

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸਿ ॥
sach vakhar Dhan raas lai paa-ee-ai gur pargaas.
It is with the capital of Truth that we buy the wealth of Naam. But we understand this through the enlightenment obtained from the Guru.
सत्याच्या मूडीवरून च आपण देवाच्या नावाची संपत्ती खरीदू शकतो|

ਜਿਉ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲਿ ਪਾਇਐ ਤਿਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਿ ॥
ji-o agan marai jal paa-i-ai ti-o tarisnaa daasan daas.
Just as the fire is extinguished by pouring water, similarly the fire of desire is extinguished by serving the servant of God (following the teachings of the Guru).
जशी अग्नी हे पाणी टाकल्याने वीजती तसेच इच्छेची हि अग्नी परमेश्वराची सेवा केल्याने वीजती।

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਸਿ ॥੨॥
jam jandaar na lag-ee i-o bha-ojal tarai taraas. ||2||
The Messenger of Death will not touch you; in this way, you shall cross over the terrifying world-ocean of vices, carrying others across with you.
यमदूत तुम्हाला स्पर्श सुद्धा करणार नाहीत,यारीतीने तुम्ही भवसागर पार कराल आणि दुसर्यांना सुद्धा वाचवू शकाल।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੂੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥
gurmukh koorh na bhaav-ee sach ratay sach bhaa-ay.
The Guru’s followers do not like falsehood. They are imbued with Truth; they love only Truth.
गुरुचे खरे शिष्यांना खोटेपणा आवडतनाही। ते सत्या मध्ये दडलेले असतात आणि त्यांना सत्यच आवडत|

ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਂਇ ॥
saakat sach na bhaav-ee koorhai koorhee paaN-ay.
The worshippers of power do not like the truth. they stand on foundations of falsehood.
सत्तेचे पुजारींना सत्य आवडत नाही,ते असत्याचाराहतात।

ਸਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿਐ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
sach ratay gur mayli-ai sachay sach samaa-ay. ||3||
Only those who are imbued with Truth, are able to meet the true Guru, who unites them with the eternal God.
जे सत्य मध्ये लिन आहे, त्यांनाच सतगुरू मिळतात , जे त्यांना ईश्वरा बरोबर एकरूप करतात|

ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥
man meh maanak laal naam ratan padaarath heer.
Naam is like a precious jewel, that resides within our mind.
नाव हे किमती रत्न आहे , जे आपल्या मनात राहतो|

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
sach vakhar Dhan naam hai ghat ghat gahir gambheer.
The Naam is the true merchandise which lies deep in each and every heart.
नाव हे च खरी वस्तू आहे जी प्रत्येकाचा हृदयात आहे ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥
naanak gurmukh paa-ee-ai da-i-aa karay har heer. ||4||21||
O’ Nanak, this precious Naam is realized through the Guru’s teachings, when God showers His Grace.
हे नानक! हे नावाच मौल्य हे गुरूच्या शिकवण नि कळत , जेव्हा देव त्यांची कृपा वर्षावतात।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग, पहिल्या गुरु द्वारे:

ਭਰਮੇ ਭਾਹਿ ਨ ਵਿਝਵੈ ਜੇ ਭਵੈ ਦਿਸੰਤਰ ਦੇਸੁ ॥
bharmay bhaahi na vijhvai jay bhavai disantar days.
The fire of doubt is not extinguished, even by wandering through all the holy places in the world.
संशयाची आग हि सर्व तीर्थस्थानाचे भ्रमण करून सुद्धा विजत नाहि।

ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਵੇਸੁ ॥
antar mail na utrai Dharig jeevan Dharig vays.
Cursed is that life, and cursed is that garb of renunciation if inner filth of ego is not washed off.
ते जीवन, ते संन्यासी होणं हे अभिशाप आहे जर अभिमानाचाही घाण धुतले नाही गेली।

ਹੋਰੁ ਕਿਤੈ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ ॥੧॥
hor kitai bhagat na hova-ee bin satgur kay updays. ||1||
There is no other way to perform devotional worship, except through the Teachings of the True Guru.
देवाची भक्तीचा आणखी कुठलाही मार्ग नाहीये, शिवाय सतगुरूच्या शिकवणीच्या।

ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਗਨਿ ਨਿਵਾਰਿ ॥
man ray gurmukh agan nivaar.
O mind,follow Guru’s teachings and extinguish the fire of desires from within.
हे मना! गुरुची शिकवणच अनुसरण कर आणि इच्छाची अग्नीला विझव।

ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur kaa kahi-aa man vasai ha-umai tarisnaa maar. ||1|| rahaa-o.
If the Guru’s teachings are enshrined in the mind, then the ego and the fire of worldly desire would be stilled.
जर गुरुची शिकवण मना मध्ये प्रवर्तमान असेल तर, अभिमान आणि ती इच्छांची आग हि विजलेली असेल|

ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ ਨਿਰਮੋਲੁ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥
man maanak nirmol hai raam naam pat paa-ay.
By remembering Naam with loving devotion, the mind becomes like an invaluable it obtains honor jewel and obtains honor everywhere.
देवाचे नाव घेतल्याने मन हे खरंच खूप अमूल्य रत्न बनत आणि त्याचे प्रत्येक जागेवर सन्मान होत|

ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
mil satsangat har paa-ee-ai gurmukh har liv laa-ay.
By joining the true congregation and thus realizing God, a Guru’s follower always remains absorbed in love for God.
सत संगत मध्ये जोडवून आणि देवाला अनुभवून गुरुचे शिष्य हे नेहमी देवाचा प्रेमातच राहतात|

ਆਪੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਇ ॥੨॥
aap ga-i-aa sukh paa-i-aa mil sallai salal samaa-ay. ||2||
When one’s egoism is gone one obtains peace, and becomes one with God as if a wave has merged with another wave.
जेव्हा व्यक्तीचे अभिमान चालले जातात, त्याला शांती अनुभव होती आणि जशी एक पाणीची लाट दुसऱ्या मध्ये सामावून जाती तसाच तो हि देवा मध्ये सामावून जातो|

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੁ ਅਉਗੁਣਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
jin har har naam na chayti-o so a-ogun aavai jaa-ay.
They who do not contemplate Naam will continue in the cycle of birth and death because of their vices.
जे नाव स्मरत नाही ते जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात अडकलेले आहे|

ਜਿਸੁ ਸਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ ਸੁ ਭਉਜਲਿ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥
jis satgur purakh na bhayti-o so bha-ojal pachai pachaa-ay.
The person who has not met with the Guru continues suffering and is consumed in the dreadful worldly-ocean of vices.
ज्याला गुरु मिळाले नाही त्याची पीडा संपत नाही आणि तो या दुर्गुणाच्या आणि दुष्टतेच्या भवसागरात व्हाहून जातो|

ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਨਿਰਮੋਲੁ ਹੈ ਇਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
ih maanak jee-o nirmol hai i-o ka-udee badlai jaa-ay. ||3||
This human soul is like a priceless jewel, but without remembering God, it is being wasted, as if it is being sold for a mere penny.
मनुष्य आत्मा हे अमोल रत्न आहे, पण ईश्वराचे नामस्मरण शिवाय ते व्यर्थ आहे जसे कि कोणी त्याचे कवडी मोलाचे भाव लावत।

ਜਿੰਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ॥
jinna satgur ras milai say pooray purakh sujaan.
They who are blessed with the pleasure of the company of the Guru are perfectly enlightened and sagacious person.
ज्यांना साक्षात गुरुची उपस्थिती लाभली आहे, तो भाग्यशाली आणि हुशार व्यक्ती आहे|

ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
gur mil bha-ojal langhee-ai dargeh pat parvaan.
Meeting with the Guru, they cross over the terrifying world-ocean of vices. In the Court of God, they are honored and approved.
गुरूलाभेटल्याने,आपण दुःखाचे भवसागर तरतो, आणि परमेश्वराचादरबारात त्यांचे सन्मान होतात।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੪॥੨੨॥
naanak tay mukh ujlay Dhun upjai sabad neesaan. ||4||22||
O’ Nanak, the faces of those persons shine with honor in whose mind arises and keep playing the tune (drum) of Divine Word.
हे नानक! तश्या व्यक्तीच्या चेहेऱ्या वर सन्मान च तेज असत आणि ज्याचे मन अध्यात्मिक जगताचे संगीत वाजवत राहत।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
सिरी राग: पहिल्या गुरु द्वारे:

ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ॥
vanaj karahu vanjaariho vakhar layho samaal.
O’ merchants, (humans) deal in the true merchandise (Naam)
हे व्यापारी!(मनुष्य)खरी वस्तूचा व्यापार कर| (सतनाम)

ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥
taisee vasat visaahee-ai jaisee nibhai naal
Buy those objects (good deeds) which will go along with you in the next world.
अशी वस्तूची खरीदी कर जी तुझ्या पुढच्या जन्मी सुद्धा कामी लागेल|

ਅਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ ॥੧॥
agai saahu sujaan hai laisee vasat samaal. ||1||
The Banker (God) in the next world is all wise. he will thoroughly test the commodity (your deeds) you wish to sell Him and make sure that it is genuine.
पेढीचे मालक खूप हुशार आहेत, ते पारखून वस्तू खरीदतील|

ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮੁ ਕਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥
bhaa-ee ray raam kahhu chit laa-ay.
O’ brothers, utter God’s Name with sincere and focused mind.
हे बंधू! देवाचे नाव ध्यान पूर्वक घे|

ਹਰਿ ਜਸੁ ਵਖਰੁ ਲੈ ਚਲਹੁ ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤੀਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jas vakhar lai chalhu saho daykhai patee-aa-ay. ||1|| rahaa-o.
Take the capital of God’s praise from this world. so that when the Master (God) sees it He is truly pleased.
देवाचे नावाची मुडी या जगातून घे, जेणे करून जेव्हा मालिक त्याला बघेल, ते खुश होईल।