MARATHI PAGE 186

ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥
pee-oo daaday kaa khol dithaa khajaanaa. ,
When I opened and looked at the treasure (the divine words) of my ancestors,
जेव्हा मी माझ्या पूर्वजांचा खजिना (दिव्य शब्द) उघडला आणि पाहिले तेव्हा,

ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥੧॥
taa mayrai man bha-i-aa niDhaanaa. ||1||
then my mind felt, as if it had acquired the treasure of Spiritual bliss.
मग माझ्या मनाला असे वाटले की जणू काय त्याने आध्यात्मिक आनंदाचा खजिना मिळविला आहे।

ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ॥੨॥
ratan laal jaa kaa kachhoo na mol. bharay bhandaar akhoot atol. ||2||
These treasures of Divine words are inexhaustible and immeasurable, overflowing with God’s praises which are priceless like jewels and rubies .
दैवी शब्दांचा हाखजिना अतूट आणि अतुलनीय आहेत, जे दागिने आणि माणिकांसारखे अमूल्य आहेत अशा देवाच्या स्तुतींनी ओसंडून वाहतात।

ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥
khaaveh kharcheh ral mil bhaa-ee.
O’ brothers, when we get together in the holy congregation to sing, comprehend and share this treasure,
ओहो बंधूंनो, जेव्हा आम्ही हा खजिना गाण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि चिंतन करण्यासाठी पवित्र संगतीत एकत्र होतो,

ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ॥੩॥
tot na aavai vaDh-do jaa-ee. ||3||
This treasure of divine words does not diminish, instead it keeps multiplying.
दैवी शब्दांचा हा खजिना कमी होत नाही, त्याऐवजी तो सतत वाढत जातो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥
kaho naanak jis mastak laykh likhaa-ay.
Nanak Says, in whose destiny is written this divine blessing,
नानक म्हणतात, ज्याच्या नशिबात हे दैवी आशीर्वाद लिहिलेले आहेत,

ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥੪॥੩੧॥੧੦੦॥
so ayt khajaanai la-i-aa ralaa-ay. ||4||31||100||
becomes a partner in this treasure.
या खजिन्यात भागीदार बनतात।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree by the Fifth Guru:
राग गौरी मेहला ५

ਡਰਿ ਡਰਿ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀਐ ਦੂਰਿ ॥
dar dar martay jab jaanee-ai door.
As long we think that God is far away, we continue to go through slow spiritual death due to the fear of worldly sorrows and miseries.
जोपर्यंत आपण असे समजतो की देव फार दूर आहे, आपण सांसारिक दु: ख व संकटाच्या भीतीमुळे धीरे-धीरे आध्यात्मिक मृत्यूमध्ये जात आहोत।

ਡਰੁ ਚੂਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥
dar chookaa daykhi-aa bharpoor. ||1||
However, when we realized that He is pervading everywhere, then all the fear vanished.
तथापि, जेव्हा आम्हाला कळले की तो सर्वत्र व्यापत आहे, तेव्हा सर्व भीती मिटली।

ਸਤਿਗੁਰ ਅਪਨੇ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥
satgur apnay ka-o balihaarai.
I dedicate myself to my true Guru.
मी माझ्या स्वत: ला खऱ्या गुरूला समर्पित करतो।

ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਸਰਪਰ ਤਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
chhod na jaa-ee sarpar taarai. ||1|| rahaa-o.
God never abandons us, He surely ferries us across the terrible world ocean.
देव आपल्याला कधीच सोडत नाही, तो आपल्याला भयंकर महासागरातून पलीकडे नेतो।

ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਸੋਗੁ ਬਿਸਰੈ ਜਬ ਨਾਮੁ ॥
dookh rog sog bisrai jab naam.
Pain, disease and sorrow come when one forgets the Naam, the Name God.
जेव्हा एखादे नाव-देवाचे नाव विसरतो, तेव्हा त्याला वेदना, रोग आणि दु: ख मिळतात।

ਸਦਾ ਅਨੰਦੁ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮੁ ॥੨॥
sadaa anand jaa har gun gaam. ||2||
Eternal bliss comes when one sings the Glorious Praises of God. ||2||
जेव्हा देवाची स्तुती केली जाते तेव्हा अनंत आनंद मिळतो || 2 ||

ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨ ਕਹੀਜੈ ॥
buraa bhalaa ko-ee na kaheejai.
We should not slander or falsely praise anyone.
आपण कोणाची निंदा किंवा खोटी प्रशंसा करू नये।

ਛੋਡਿ ਮਾਨੁ ਹਰਿ ਚਰਨ ਗਹੀਜੈ ॥੩॥
chhod maan har charan gaheejai. ||3||
Shedding our ego we should enshrine God in our heart.
आपल्या अहंकाराला संपवून आपण आपल्या अंत: करणात देवाला स्थापित केले पाहिजे।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਚਿਤਾਰਿ ॥
kaho naanak gur mantar chitaar.
Nanak say, keep in mind the Guru’s teachings,
नानक म्हणतात, गुरुची शिकवण लक्षात ठेवा,

ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੪॥੩੨॥੧੦੧॥
sukh paavahi saachai darbaar. ||4||32||101||
you shall find peace at the True Court.
तुम्हाला खर्या न्यायालयात शांती मिळेल।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਜਾ ਕਾ ਮੀਤੁ ਸਾਜਨੁ ਹੈ ਸਮੀਆ ॥
jaa kaa meet saajan hai samee-aa.
The one whose friend is the all pervading God,
ज्याचा मित्र सर्वव्यापी देव आहे,

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਹੁ ਕਾ ਕੀ ਕਮੀਆ ॥੧॥
tis jan ka-o kaho kaa kee kamee-aa. ||1||
that person does not lack anything at all.
त्या व्यक्तीकडे अजिबात कमतरता नाही।

ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ॥
jaa kee pareet gobind si-o laagee.
The one who is imbued with the love of God,
जो देवाच्या प्रेमाने भिजला आहे,

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭ੍ਰਮੁ ਤਾ ਕਾ ਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
dookh darad bharam taa kaa bhaagee. ||1|| rahaa-o.
All His sorrows, pains and doubts flee away.
त्याचे सर्व दु: ख, वेदना आणि शंका दूर पळतात।

ਜਾ ਕਉ ਰਸੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹੈ ਆਇਓ ॥
jaa ka-o ras har ras hai aa-i-o.
The one who has enjoyed the essence of God’s Name,
ज्याने देवाच्या नावाच्या सारचा आनंद लुटला आहे,

ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ ॥੨॥
so an ras naahee laptaa-i-o. ||2||
he is not enticed by any other worldly pleasures.
त्याला इतर कोणत्याही ऐहिक सुखांनी मोहित केले नाही।

ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ॥
jaa kaa kahi-aa dargeh chalai.
The one whose word is accepted in God’s court,
ज्याचा शब्द देवाच्या कोर्टात स्वीकारला गेला आहे,

ਸੋ ਕਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਲੈ ਆਵੈ ਤਲੈ ॥੩॥
so kis ka-o nadar lai aavai talai. ||3||
he is not obligated to anyone else.
तो इतर कोणावरही बंधनकारक नाही।

ਜਾ ਕਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤਾ ਕਾ ਹੋਇ ॥
jaa kaa sabh kichh taa kaa ho-ay.
Those who belong to the One, unto Whom all things belong.
जे एकाचे आहेत, सर्व वस्तू त्याचीच आहे।

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥੩੩॥੧੦੨॥
naanak taa ka-o sadaa sukh ho-ay. ||4||33||102||
O’ Nanak, that person always lives in peace.
हे ’नानक, ती व्यक्ती सदैव शांततेत राहते।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी मेहला ५

ਜਾ ਕੈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਪੈ ॥
jaa kai dukh sukh sam kar jaapai.
The person who perceives both sorrow and pleasure alike,
जो माणूस दु: ख आणि आनंद दोघांनाही एक म्हणून जाणतो,

ਤਾ ਕਉ ਕਾੜਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ॥੧॥
taa ka-o kaarhaa kahaa bi-aapai. ||1||
that person cannot be afflicted by any fear or anxiety.
त्या व्यक्तीला कोणत्याही भीती किंवा चिंताने ग्रासले जाऊ शकत नाही।

ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹਰਿ ਸਾਧੂ ਮਾਹਿ ॥
sahj anand har saaDhoo maahi.
There is always poise and bliss in the mind of the devotee of God.
भगवंताच्या भक्ताच्या मनात सदैव शांतता आणि आनंद असतो।

ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
aagi-aakaaree har har raa-ay. ||1|| rahaa-o.
God’s devotee always remains obedient to Him.
देवाचा भक्त नेहमीच त्याला आज्ञाधारक राहतो।

ਜਾ ਕੈ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥
jaa kai achint vasai man aa-ay.
The person in whose mind dwells God who is free from all the worries
ज्याच्या मनात देव वास करतात ती व्यक्ती सर्व प्रकारच्या चिंतांपासून मुक्त आहे।

ਤਾ ਕਉ ਚਿੰਤਾ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹਿ ॥੨॥
taa ka-o chintaa katahooN naahi. ||2||
no worry ever comes near that person.
कोणतीही व्यक्ती काळजी करू शकत नाही।

ਜਾ ਕੈ ਬਿਨਸਿਓ ਮਨ ਤੇ ਭਰਮਾ ॥
jaa kai binsi-o man tay bharmaa.
The person whose mind is rid of all doubts (about the supremacy of God),
ज्याचे मन सर्व शंका पासून मुक्त होते (देवाच्या सर्वोच्चतेबद्दल),

ਤਾ ਕੈ ਕਛੂ ਨਾਹੀ ਡਰੁ ਜਮਾ ॥੩॥
taa kai kachhoo naahee dar jamaa. ||3||
that person cannot be afflicted by any fear or anxiety.
– त्या व्यक्तीस मृत्यूची अजिबात भीती नाही।

ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਨਾਮਾ ॥
jaa kai hirdai dee-o gur naamaa.
The person in whose heart Guru has enshrined God’s Name,
ज्याच्या हृदयात गुरूने ईश्वराचे नाव निश्चित केले आहे,

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨਾ ॥੪॥੩੪॥੧੦੩॥
kaho naanak taa kai sagal niDhaanaa. ||4||34||103||
Nanak says, that person feels as if all the treasures have come to him.
नानक म्हणतात, त्या व्यक्तीला असे वाटते की जणू सर्व संपत्ती त्याच्याकडे आली आहे।

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी, मेहला ५

ਅਗਮ ਰੂਪ ਕਾ ਮਨ ਮਹਿ ਥਾਨਾ ॥
agam roop kaa man meh thaanaa.
The abode of the incomprehensible God is in the human mind,
अतुलनीय देवाचे निवासस्थान मानवी मनामध्ये आहे,

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਨਾ ॥੧॥
gur parsaad kinai virlai jaanaa. ||1||
but rare is the one who knows it by the Guru’s Grace.
परंतु गुरुच्या कृपेने ज्याला हे माहित असेल तो दुर्मिळ आहे।

ਸਹਜ ਕਥਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟਾ ॥
sahj kathaa kay amrit kuntaa.
The Ambrosial Pools of the celestial sermon (hymns of God’s praises),
सहज कथाचे(देवाच्या स्तुतीचे भजन) चे अमृत तलाव,

ਜਿਸਹਿ ਪਰਾਪਤਿ ਤਿਸੁ ਲੈ ਭੁੰਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
jisahi paraapat tis lai bhunchaa. ||1|| rahaa-o.
are enjoyed only by the person, who is destined to receive it.
केवळ त्या व्यक्तीद्वारेच आनंद लुटला जातो, ज्याने ते प्राप्त करण्याचे ठरविले आहे।

ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਥਾਨੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥
anhat banee thaan niraalaa.
The place (human heart) where the unstruck melody of Guru’s hymns keep playing becomes uniquely wonderful.
गुरूंच्या स्तोत्रांचे अखंड संगीत चालत असलेले ते स्थान (मानवी हृदय) अद्भुत आहे।

ਤਾ ਕੀ ਧੁਨਿ ਮੋਹੇ ਗੋਪਾਲਾ ॥੨॥
taa kee Dhun mohay gopaalaa. ||2||
The tunes of this melody fascinates even God.
या सूरांचे सूर देवालाही भुरळ घालतात।

ਤਹ ਸਹਜ ਅਖਾਰੇ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ॥
tah sahj akhaaray anayk anantaa.
There are diverse and countless abodes of peace and poise,
शांततेचे विविध आणि असंख्य निवासस्थान आहेत।

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸੰਤਾ ॥੩॥
paarbarahm kay sangee santaa. ||3||
where the devotees of God abide and remember Him.
जिथे देवाचे भक्त राहतात आणि त्याची आठवण करतात।

ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀ ਬੀਆ ॥
harakh anant sog nahee bee-aa.
In that state of mind there is infinite joy and no sorrow,
मनाच्या त्या स्थितीत अनंत आनंद आहे परंतु दु: ख नाही,

ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ॥੪॥੩੫॥੧੦੪॥
so ghar gur naanak ka-o dee-aa. ||4||35||104||
The Guru has blessed that state of mind to Nanak.
गुरुंनी नानकांना मनाची ती अवस्था आशीर्वादित केली आहे।

ਗਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥
ga-orhee mehlaa 5.
Raag Gauree, by the Fifth Guru:
राग गौरी , मेहला ५

ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥
kavan roop tayraa aaraaDha-o.
What form of Yours should I worship and adore?
मी तुझ्या कुठल्या स्वरूपाची प्रकारचे तुझे पूजन आणि पूजा करावी?

ਕਵਨ ਜੋਗ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥੧॥
kavan jog kaa-i-aa lay saaDha-o. ||1||
What Yoga should I practice to control my body? ||1||
माझ्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मी कोणता योगाभ्यास करावा? || 1 ||