MARATHI PAGE 179

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ ॥
man mayray gahu har naam kaa olaa.
O my mind, hold tight to the Support of God’s Name,
माझ्या मना, देवाच्या नावाच्या आधारावर दृढ रहा,

ਤੁਝੈ ਨ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਝੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tujhai na laagai taataa jholaa. ||1|| rahaa-o.
so that not even the slightest pain afflicts you.||1||Pause||
जेणेकरून अगदी कमी वेदना देखील आपणास त्रास देत नाहीत || 1 || विराम द्या ||

ਜਿਉ ਬੋਹਿਥੁ ਭੈ ਸਾਗਰ ਮਾਹਿ ॥
ji-o bohith bhai saagar maahi.
Just as in a dreadful ocean, a ship saves one from drowning,
भयानक महासागरात जसा जहाज एखाद्याला बुडण्यापासून वाचवतो,

ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਹਿ ॥
anDhkaar deepak deepaahi.
lamps illumine the darkness,
दिवे अंधारला प्रकाशित करतात।

ਅਗਨਿ ਸੀਤ ਕਾ ਲਾਹਸਿ ਦੂਖ ॥
agan seet kaa laahas dookh.
and fire takes away the pain of cold,
आणि आगीत थंडीचे दुःख दूर होते,

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਮਨਿ ਹੋਵਤ ਸੂਖ ॥੨॥
naam japat man hovat sookh. ||2||
similarly, the mind becomes peaceful by lovingly meditating on Naam. ||2||
त्याचप्रमाणे, मनापासून प्रेमपूर्वक नामस्मरण केल्याने मन शांत होते|| 2 ||

ਉਤਰਿ ਜਾਇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ॥
utar jaa-ay tayray man kee pi-aas.
The yearning of your mind for worldly riches shall be removed,
ऐहिक संपत्तीसाठी आपल्या मनाची तळमळ दूर होईल,

ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਸਗਲੀ ਆਸ ॥
pooran hovai saglee aas.
and all your hopes shall be fulfilled.
आणि तुमच्या सर्व आशा पूर्ण होतील।

ਡੋਲੈ ਨਾਹੀ ਤੁਮਰਾ ਚੀਤੁ ॥
dolai naahee tumraa cheet.
Your mind shall not waver for worldly riches.
सांसारिक संपत्तीसाठी तुमचे मन डगमगणार नाही।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੀਤ ॥੩॥
amrit naam jap gurmukh meet. ||3||
O’ my friend, meditate on the ambrosial Naam by following the Guru’s word. |3|
हे’माझ्या मित्रा, गुरुच्या शब्दाचे अनुसरण करून नामावरध्यान कर| 3 | |

ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥
naam a-ukhaDh so-ee jan paavai.
Only that person receives the panacea (cure for all) of Naam,
केवळ त्या व्यक्तीस नामचे रामबाण औषध प्राप्त होते,

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਦਿਵਾਵੈ ॥
kar kirpaa jis aap divaavai.
Showing mercy, whom God Himself helps to obtain it from the Guru.
दया दाखवून, देव स्वतः गुरूंकडून ते नाम मिळविण्यात मदत करतो।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ॥
har har naam jaa kai hirdai vasai.
One in whose heart dwells God’s Name,
ज्याच्या अंतःकरणात देवाचे नाव आहे,

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਤਿਹ ਨਾਨਕ ਨਸੈ ॥੪॥੧੦॥੭੯॥
dookh darad tih naanak nasai. ||4||10||79||
O’ Nanak, all his pains and sorrows are eliminated. ||4||10||79||
हे ’नानक, त्याची सर्व व्यथा व दु: ख दूर झाली || 4 || 10 || || || ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਬਹੁਤੁ ਦਰਬੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨ ਅਘਾਨਾ ॥
bahut darab kar man na aghaanaa.
Even after acquiring lots of wealth, the mind is not satiated.
भरपूर संपत्ती मिळवल्यानंतरही मन तृप्त होत नाही।

ਅਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਖਿ ਨਹ ਪਤੀਆਨਾ ॥
anik roop daykh nah patee-aanaa.
Gazing upon countless beauties, the mind is not satisfied.
असंख्य सुंदरवस्तूंकडे बघून मन समाधानी होत नाही।

ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਉਰਝਿਓ ਜਾਨਿ ਮੇਰੀ ॥
putar kaltar urjhi-o jaan mayree.
One remains involved in his children and wife, believing that they belong to him.
एखादा माणूस त्याच्या मुलांमध्ये आणि पत्नीमध्ये गुंतलेला असतो आणि असा विश्वास ठेवतो की ते त्याचे आहेत|

ਓਹ ਬਿਨਸੈ ਓਇ ਭਸਮੈ ਢੇਰੀ ॥੧॥
oh binsai o-ay bhasmai dhayree. ||1||
That wealth shall perish, and those relatives shall be reduced to ashes. ||1||
ती संपत्ती नष्ट होईल आणि त्या नातलगांची राख होईल || 1 ||

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਦੇਖਉ ਬਿਲਲਾਤੇ ॥
bin har bhajan daykh-a-u billaatay.
Those who live without meditating on God, I see them wailing.
जे लोक देवाचे मनन केल्याशिवाय राहतात ते मला रडताना दिसतात।

ਧ੍ਰਿਗੁ ਤਨੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧਨੁ ਮਾਇਆ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
Dharig tan Dharig Dhan maa-i-aa sang raatay. ||1|| rahaa-o.
Those who are engrossed in the love of worldly riches, cursed is their body and cursed is their wealth.||1||Pause||
जे सांसारिक संपत्तीच्या प्रेमात मग्न आहेत, त्यांचे शरीर शापित आहे आणि शापित त्यांची संपत्ती आहे || 1 || विराम द्या ||

ਜਿਉ ਬਿਗਾਰੀ ਕੈ ਸਿਰਿ ਦੀਜਹਿ ਦਾਮ ॥
ji-o bigaaree kai sir deejeh daam.
It is like bags of money being carried by a bonded laborer,
हे एक गुलामनी उचकलेल्या पैश्यांच्या थैली सारखे आहे।

ਓਇ ਖਸਮੈ ਕੈ ਗ੍ਰਿਹਿ ਉਨ ਦੂਖ ਸਹਾਮ ॥
o-ay khasmai kai garihi un dookh sahaam.
the money goes to his master’s house, and the laborer simply suffers the pain of carrying the load.
पैसे त्याच्या मालकाच्या घरी जातात आणि मजुराला फक्त भार वाहून घेताना त्रास होतो।

ਜਿਉ ਸੁਪਨੈ ਹੋਇ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ ॥
ji-o supnai ho-ay baisat raajaa.
(His situation is like that person) who, in his dream becomes a king,
(त्याची परिस्थिती त्या व्यक्तीसारखी आहे) जो स्वप्नात राजा असतो,

ਨੇਤ੍ਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਜਾ ॥੨॥
naytar pasaarai taa niraarath kaajaa. ||2||
but when he opens his eyes, he sees that it was all useless. ||2||
परंतु जेव्हा तो आपले डोळे उघडतो तेव्हा त्याला दिसते की ते सर्व निरुपयोगी होते || 2 ||

ਜਿਉ ਰਾਖਾ ਖੇਤ ਊਪਰਿ ਪਰਾਏ ॥
ji-o raakhaa khayt oopar paraa-ay.
just as a watchman oversees the crops of another,
ज्याप्रमाणे एक पहारेकरी दुसर्याच्या पिकावर देखरेख ठेवतो,

ਖੇਤੁ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉਠਿ ਜਾਏ ॥
khayt khasam kaa raakhaa uth jaa-ay.
Upon harvesting, the crop remains with the owner and the watchman departs.
पीक घेतल्यानंतर, पीक मालकाकडे राहते आणि चौकीदार निघून जातो।

ਉਸੁ ਖੇਤ ਕਾਰਣਿ ਰਾਖਾ ਕੜੈ ॥
us khayt kaaran raakhaa karhai.
The watchman suffers for the other’s crop.
पहारेकरी दुसर्याच्या पिकाचा त्रास सहन करतो।

ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਲੈ ਕਛੂ ਨ ਪੜੈ ॥੩॥
tis kai paalai kachhoo na parhai. ||3||
but still, in the end he goes home empty handed.||3||
पण तरीही, शेवटी तो रिकाम्या हाताने घरी जातो || 3 ||

ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਸੁਪਨਾ ॥
jis kaa raaj tisai kaa supnaa.
He whose kingdom is this universe has given us the dream of worldly pleasures as well.
ज्याचे राज्य हे विश्व आहे त्याने आपल्याला सांसारिक सुखांचे स्वप्न देखील दिले आहे।

ਜਿਨਿ ਮਾਇਆ ਦੀਨੀ ਤਿਨਿ ਲਾਈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ॥
jin maa-i-aa deenee tin laa-ee tarisnaa.
He who has given the worldly riches has also infused the craving for it.
ज्याने ऐहिक संपत्ती दिली त्यासही तल्लफ झाली।

ਆਪਿ ਬਿਨਾਹੇ ਆਪਿ ਕਰੇ ਰਾਸਿ ॥
aap binaahay aap karay raas.
(Based on destiny) He Himself entangles some in Maya and annihilates them spiritually and to others He blesses Naam and fulfills the purpose of human life.
(नियतीच्या आधारे) तो स्वत: काहीजणांना मायामध्ये गुंतवतो आणि आध्यात्मिकरित्या त्यांचा नाश करवतो आणि इतरांना तो नामस्मरण करवतो आणि मानवी जीवनाचा हेतू पूर्ण करतो।

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੧੧॥੮੦॥
naanak parabh aagai ardaas. ||4||11||80||
O’ Nanak, we should always pray to God for the gift Naam. ||4||11||80||
हे ’नानक, आपण नेहमीच देवासमोर नामस्मारासाठी प्रार्थना केली पाहिजे|| 4 || 11 || 80 || |

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५

ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ ॥
baho rang maa-i-aa baho biDh paykhee.
I have observed many forms of Maya enticing people in so many ways.
लोकांना मोहित केले आहेत अशे मायेचे अनेक प्रकार मी पाहिले आहे।

ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਨਪ ਲੇਖੀ ॥
kalam kaagad si-aanap laykhee.
Many have written words of wisdom swayed by the various modes of Maya.
बर्याच जणांनी मायाच्या विविध पद्धतींनी वाहून जाऊन शहाणपणाचे शब्द लिहिले आहेत।

ਮਹਰ ਮਲੂਕ ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ॥
mahar malook ho-ay daykhi-aa khaan.
Many have tried becoming a leader, chief, or a king
अनेकांनी नेता, प्रमुख किंवा राजा बनण्याचा प्रयत्न केला आहे।

ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ ॥੧॥
taa tay naahee man tariptaan. ||1||
but none of these powers satisfied anyone’s mind. ||1|
परंतु यापैकी कोणतीही शक्ती कुणाच्या हि मनाचे समाधान करीत नाही || 1 | |

ਸੋ ਸੁਖੁ ਮੋ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥
so sukh mo ka-o sant bataavhu.
O’ saints, please tell me about that spiritual bliss,
हे संत, कृपया मला त्या आध्यात्मिक आनंदबद्दल सांगा,

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tarisnaa boojhai man tariptaavho. ||1|| rahaa-o.
which will quench my cravings for Maya and satisfy my mind. ||1||Pause||
जी माझी इच्छा तृप्त करेल आणि माझे मन तृप्त करेल || 1 || विराम द्या ||

ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥
as pavan hasat asvaaree.
Many have experienced rides on fast horses and elephants (expensive vehicals),
बर्याचजणांना वेगवान घोडे आणि हत्ती (महागड्या वाहने) वर स्वार होणे,

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰੀ ॥
cho-aa chandan sayj sundar naaree.
many kinds of perfumes and the company of beautiful women in bed,
अनेक प्रकारचे अत्तर आणि अंथरुणावर सुंदर महिलांची संगती,

ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥
nat naatik aakhaaray gaa-i-aa.
plays of jugglers and listened to their songs.
जादूगारांची नाटकं आणि त्यांची गाणी ऐकणे।

ਤਾ ਮਹਿ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥
taa meh man santokh na paa-i-aa. ||2||
but even in these worldly pleasures the mind did not find contentment. ||2||
परंतु या ऐहिक आनंदातसुद्धा मनाला समाधान मिळत नाही|| 2 ||

ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥
takhat sabhaa mandan doleechay.
The thrones, royal courts, decorations, costly carpets,
सिंहासने, राजेशाही, सजावट, महागड्या कालीन,

ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥
sagal mayvay sundar baageechay.
all sorts of luscious fruits and beautiful gardens,
सर्व प्रकारचे फळ आणि सुंदर बाग,

ਆਖੇੜ ਬਿਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥
aakhayrh birat raajan kee leelaa.
the excitement of hunting and princely pleasures,
शिकार आणि रमणीय सुखांचा उत्साह,

ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥੩॥
man na suhaylaa parpanch heelaa. ||3||
none of these give real pleasure to the mind and prove to be illusions.||3||
यापैकी काहीही मनाला वास्तविक आनंद देत नाही आणि भ्रम असल्याचे सिद्ध करते || 3 ||

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸਚੁ ਕਹਿਆ ॥
kar kirpaa santan sach kahi-aa.
In their kindness, the saints gave me true advice,
त्यांच्या दयाळूपणे, संतांनी मला खरा सल्ला दिला,

ਸਰਬ ਸੂਖ ਇਹੁ ਆਨੰਦੁ ਲਹਿਆ ॥
sarab sookh ih aanand lahi-aa.
that this spiritual bliss which is the source of all comforts is received only,
हा आध्यात्मिक आनंद जो सर्व सुखसोयींचा स्रोत आहे हा केवळ,

ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈਐ ॥
saaDhsang har keertan gaa-ee-ai.
by singing the praises of God in the holy congregation.
पवित्र संगतमध्ये देवाची स्तुती गाण्याद्वारे प्राप्त होतो।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥੪॥
kaho naanak vadbhaagee paa-ee-ai. ||4||
Nanak says that, this gift of singing the praises of God is received only through good fortune. ||4||
नानक म्हणतात की, देवाची स्तुती गाण्याची ही भेट केवळ चांगल्या दैवयोगाने प्राप्त होते || 4 ||

ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ॥
jaa kai har Dhan so-ee suhaylaa.
He who has the wealth of God’s Name is truly at peace.
ज्याच्याकडे देवाच्या नावाची संपत्ती आहे त्याला खरोखर शांती आहे।

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮੇਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥੧੨॥੮੧॥
parabh kirpaa tay saaDhsang maylaa. ||1|| rahaa-o doojaa. ||12||81||
It is only by God’s grace that one joins the holy congregation. ||1||Second Pause||12||81||
देवाच्या कृपेमुळेच एखादी व्यक्ती पवित्र मंडळीत सामील होते || 1 || द्वितीय विराम || 12 || 81 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 5.
Raag Gauree Gwaarayree, Fifth Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ५