MARATHI PAGE 159

ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਹਿ ॥
bhagat karahi moorakh aap janaaveh.
The fools perform devotional worship to show themselves off.
मूर्ख दिखावा करण्यासाठी भक्तीपूजन करतात।

ਨਚਿ ਨਚਿ ਟਪਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥
nach nach tapeh bahut dukh paavahi.
They dance and jump again and again, and endure great misery.
ते पुन्हा पुन्हा नाचतात आणि उडी मारतात आणि मोठा त्रास सहन करतात।

ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
nachi-ai tapi-ai bhagat na ho-ay.
By dancing and jumping, devotional worship is not performed.
नृत्य करून आणि उडी मारून भक्ती केली जात नाही।

ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥
sabad marai bhagat paa-ay jan so-ay. ||3||
One, who through the Guru’s word completely loses one’s self-conceit is blessedwith the true devotional worship. ||3||
एक, जो गुरूच्या शब्दाने स्वत: चा अहंकार पूर्णपणे गमावतो त्याला खर्या भक्तीपूजेचा आशीर्वाद मिळतो || 3 ||

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥
bhagat vachhal bhagat karaa-ay so-ay.
God, the lover of His devotees; inspires them to perform His devotional worship.
देव, त्याच्या भक्तांचा प्रियकर; त्यांची भक्ती उपासना करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा देते।

ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥
sachee bhagat vichahu aap kho-ay.
The self-conceit is eliminated from within by the true devotional worship.
ख-या भक्तीपूजनाने स्वत: ची प्राप्ती दूर केली जाते।

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥
mayraa parabh saachaa sabh biDh jaanai.
My eternal God knows all ways of the mortals, whether they are performing true worship or just the rituals.
माझ्या सनातन देवाला मनुष्यांचे सर्व मार्ग माहित आहेत, ते खरी उपासना करीत आहेत किंवा फक्त धार्मिक विधी।

ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥
naanak bakhsay naam pachhaanai. ||4||4||24||
O’ Nanak, the one on whom God showers His Grace realizes Naam. ||4||4||24||
हे’नानक, ज्यावर देव कृपा करतो त्यालाच नाम कळतो || 4 || 4 || 24 || |

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी , मेहला ३

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਧਾਤੁ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥
man maaray Dhaat mar jaa-ay.
When one subdues his mind, his wandering for Maya ceases.
जेव्हा एखादी व्यक्ती मनावर ताबा ठेवते, तेव्हा त्याची माया साठी भटकंती थांबते।

ਬਿਨੁ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰਿ ਪਾਇ ॥
bin moo-ay kaisay har paa-ay.
Without controlling the mind, how can one realize God?
मनावर नियंत्रण ठेवल्याशिवाय एखाद्याला देवाची ओळख कशी होईल?

ਮਨੁ ਮਰੈ ਦਾਰੂ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥
man marai daaroo jaanai ko-ay.
Only a few know the medicine to control the mind.
मनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही लोकांनाच औषध माहित आहे।

ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੧॥
man sabad marai boojhai jan so-ay. ||1||
The person who knows that the mind is brought under control through the Guru’s word is a true devotee. ||1||
गुरूच्या शब्दाद्वारे मनावर नियंत्रण आणले जाते हे ज्याला माहित आहे तो खरा भक्त आहे ।।१।।

ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ॥
jis no bakhsay day vadi-aa-ee.
The person upon whom God becomes gracious is given this honor,
ज्याच्यावर देव कृपा करतो त्याला हा सन्मान देण्यात येतो,

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gur parsaad har vasai man aa-ee. ||1|| rahaa-o.
and by the Guru’s Grace, God comes to dwell in his heart. ||1||Pause||
आणि गुरुच्या कृपेने देव त्याच्या अंत: करणात येतो || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
gurmukh karnee kaar kamaavai.
When one conducts oneself according to the Guru’s teachings,
जेव्हा एखादा गुरुच्या शिकवणीनुसार आचरण करतो,

ਤਾ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥
taa is man kee sojhee paavai.
then one obtains understanding about the nature of mind,
मग एखाद्याला मनाच्या स्वभावाविषयी समज प्राप्त होते,

ਮਨੁ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ ॥
man mai mat maigal mikdaaraa.
Like an intoxicated elephant, the mind is full of ego.
मादक हत्तीप्रमाणे मनात अहंकार भरलेला असतो।

ਗੁਰੁ ਅੰਕਸੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰਾ ॥੨॥
gur ankas maar jeevaalanhaaraa. ||2||
It is only the Guru who is capable to rejuvenate a spiritually dead mind with his teachings. ||2||
केवळ गुरूच आपल्या शिकवणीने आध्यात्मिकरित्या मृत मनाला पुन्हा जीवन देण्यास सक्षम आहेत || 2 ||

ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥
man asaaDh saaDhai jan ko-ay.
The mind is uncontrollable;only a rare person subdues it.
मन अनियंत्रित आहे, केवळ एक दुर्मिळ व्यक्तीच त्याचा ताबा घेऊ शकतो।

ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਤਾ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥
achar charai taa nirmal ho-ay.
When one eradicates the self-conceit, then his mind becomes immaculate.
जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वत: ची अहंकार नष्ट करते, तेव्हा त्याचे मन पवित्र होते।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰਿ ॥
gurmukh ih man la-i-aa savaar.
The Guru’s follower has embellished this mind.
गुरुचे अनुयायी हे मन सुशोभित करतात।

ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥੩॥
ha-umai vichahu tajay vikaar. ||3||
He has eradicated egotism and other vices from within. ||3||
त्याने आतून अहंकार आणि इतर दुर्गुणांचा नाश केला आहे || 3 ||

ਜੋ ਧੁਰਿ ਰਾਖਿਅਨੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥
jo Dhur raakhi-an mayl milaa-ay.
They who have been preordained to be saved, have been united with the Guru.
ज्यांचे तारण करण्याचे पूर्वनिर्धारित केले गेले आहे, ते गुरुशी एकरूप झाले आहेत।

ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥
kaday na vichhurheh sabad samaa-ay.
They remain merged in the Guru’s word, and are never separated from God.
ते गुरूच्या शब्दात विलीन होतात आणि ते कधीही देवापासून विभक्त होत नाहीत।

ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ ॥
aapnee kalaa aapay hee jaanai.
God Himself knows His own Power.
देवाला स्वतःची शक्ती माहित आहे।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੫॥੨੫॥
naanak gurmukh naam pachhaanai. ||4||5||25||
O’ Nanak, the Guru’s follower realizes Naam. ||4||5||25||
हे ’नानक, गुरुचे अनुयायी नाव जाणतात. || 4 || 5 || 25 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी ,मेहला ३

ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਉਰਾਨਾ ॥
ha-umai vich sabh jag ba-uraanaa.
The entire world has gone insane in egotism.
संपूर्ण जग अहंकाराने वेडे झाले आहे।

ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥
doojai bhaa-ay bharam bhulaanaa.
In the love of duality, it wanders deluded by doubt.
द्वैतीच्या प्रेमामध्ये, ते संशयाने फासून भटकतात।

ਬਹੁ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨਾ ॥
baho chintaa chitvai aap na pachhaanaa.
One worries too much, but does not recognize one’s true self.
एखाद्याला खूप चिंता होते, परंतु एखाद्या खरा आत्म्याला ओळखत नाही।

ਧੰਧਾ ਕਰਤਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਵਿਹਾਨਾ ॥੧॥
DhanDhaa karti-aa an-din vihaanaa. ||1||
Occupied with the worldly affairs, their entire life is passing away. ||1||
ऐहिक गोष्टींमध्ये गुंतलेले त्यांचे संपूर्ण आयुष्य निधन होत आहे || 1 ||

ਹਿਰਦੈ ਰਾਮੁ ਰਮਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥
hirdai raam ramhu mayray bhaa-ee.
O’ my brothers, lovingly meditate on God’s Name in your heart.
हे’माझ्या बंधूंनो, आपल्या अंतःकरणात देवाच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान करा।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਨ ਰਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
gurmukh rasnaa har rasan rasaa-ee. ||1|| rahaa-o.
Through the Guru’s teachings, make your tongue sweet with the elixir of God’s Name. ||1||Pause||
गुरुच्या शिकवणींद्वारे, देवाच्या नावाच्या अमरतेने आपली जीभ गोड करा || 1 || विराम द्या ||

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨਿ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ ॥
gurmukh hirdai jin raam pachhaataa.
Through the Guru’s teachings, one who has realized God in his heart,
गुरुच्या शिकवणीद्वारे, ज्याने अंत: करणात देवाला जाणले आहे,

ਜਗਜੀਵਨੁ ਸੇਵਿ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ॥
jagjeevan sayv jug chaaray jaataa.
has become known forever by meditating on God.
देवाचे चिंतन करून कायमचे ज्ञात झाले आहे।

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
ha-umai maar gur sabad pachhaataa.
Eradicating egotism, one realizes God through the Guru’s word,
अहंकार निर्मूलन केल्याने एखाद्याला गुरुच्या शब्दाद्वारे देवाची जाणीव होते,

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਬਿਧਾਤਾ ॥੨॥
kirpaa karay parabh karam biDhaataa. ||2||
on whom God, the architect of destiny, showers His mercy. ||2||
नियतीचा शिल्प करणारा देव, त्याच्यावर दया करतो || 2 ||

ਸੇ ਜਨ ਸਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥
say jan sachay jo gur sabad milaa-ay.
The mortals whom God unites with the Guru’s word.
नश्वरांना देव गुरूचा शब्दा सोबत ज़ोडतो।

ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ॥
Dhaavat varjay thaak rahaa-ay.
whom He stops and restrains from running after Maya,
ज्याला तो थांबवतो आणि मायाच्या मागे धावण्यापासून रोखतो,

ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ॥
naam nav niDh gur tay paa-ay.
They receive Naam which is like all the treasure of the world, from the Guru.
त्यांना गुरूंकडून जगाच्या सर्व खजिन्यासारखे नाव प्राप्त होते।

ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥੩॥
har kirpaa tay har vasai man aa-ay. ||3||
By His own grace, God comes to dwell in their hearts, ||3||
त्याच्या स्वतःच्या कृपेने, देव त्यांच्या अंत: करणात राहायला येतो, || 3 ||

ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆ ਸੁਖੁ ਸਾਂਤਿ ਸਰੀਰ ॥
raam raam karti-aa sukh saaNt sareer.
By lovingly meditating on God’s Name, the body becomes peaceful and tranquil.
भगवंताच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने शरीर शांत होते।

ਅੰਤਰਿ ਵਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ ॥
antar vasai na laagai jam peer.
The person within whom dwells God, is not afflicted by the fear of death.
ज्याच्यामध्ये देवाचे वास्तव्य असते तो मृत्यूच्या भीतीमुळे पीडित नसतो।

ਆਪੇ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਵਜੀਰ ॥
aapay saahib aap vajeer.
God Himself is the Master of the universe and He Himself the Counselor.
देव स्वत: विश्वाचा स्वामी आहे आणि तो स्वत: सल्लागार आहे।

ਨਾਨਕ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ॥੪॥੬॥੨੬॥
naanak sayv sadaa har gunee gaheer. ||4||6||26||
O Nanak, always worship God who is unfathomable ocean of virtues. ||4||6||26||
हे नानक, सदैव पुण्यांचा अखंड समुद्र असलेल्या देवाची उपासना करा || 4 || 6 || 26 ||

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥
ga-orhee gu-aarayree mehlaa 3.
Raag Gauree Gwaarayree, Third Guru:
राग गौरी गुरेरी, मेहला ३

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀਅ ਪਰਾਨਾ ॥
so ki-o visrai jis kay jee-a paraanaa.
Why forget Him, unto whom the soul and the breath of life belong?
जो आत्मा आणि जीवनाचा श्वास आहे त्याला का विसरायचे?

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਸਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥
so ki-o visrai sabh maahi samaanaa.
Why forget Him, who is all-pervading?
जो सर्वव्यापी आहे त्याला का विसरायचे ?

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ॥੧॥
jit sayvi-ai dargeh pat parvaanaa. ||1||
Meditating on whom, one is accepted and honored in God’s Court. ||1||
ज्याच्यावर ध्यान करूनएखाद्याला देवाच्या न्यायालयात स्वीकारले जाते आणि त्याचा सन्मान केला जातो || 1 ||

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥
har kay naam vitahu bal jaa-o.
I dedicate myself to God’s Name.
मी स्वत: ला देवाच्या नावावरसमर्पित करतो।

ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਤਦਿ ਹੀ ਮਰਿ ਜਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tooN visrahi tad hee mar jaa-o. ||1|| rahaa-o.
O’ God, I spiritually die the moment I forsake You. ||1||Pause||
हे ’देवा, मी तुला सोडतो त्या क्षणी मी आध्यात्मिकरित्या मरतो|| 1 || विराम द्या ||

ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ॥
tin tooN visrahi je tuDh aap bhulaa-ay.
O’ God, You are forgotten by those who went astray from You.
हे देवा,जे तुझ्या पासून भटकतात ते तुला विसरतात।