MARATHI PAGE 156

ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥
aykas charnee jay chit laaveh lab lobh kee Dhaavsitaa. ||3||
If you focus your consciousness on the love of God, then why would you chase after greed?
जर आपण आपली चेतनादेवाच्या प्रेमावर केंद्रित केली तर मग तुम्ही लोभाचा पाठलाग का कराल?

ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥
japas niranjan rachas manaa.
Meditate on the Immaculate God with love and full concentration of your mind.
प्रेम आणि आपल्या मनाच्या संपूर्ण एकाग्रतेने पवित्र देवाचे ध्यान करा।

ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kaahay boleh jogee kapat ghanaa. ||1|| rahaa-o.
O Yogi, why do you utter so much falsehood?
हे योगी, तुम्ही इतके खोटे का बोलता?

ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥
kaa-i-aa kamlee hans i-aanaa mayree mayree karat bihaaneetaa.
your body is wild (senses are chasing vices), and the mind is childish (doesn’t know the righteous way of life). Your life is passing away in the pursuit of Maya.
शरीर जंगली आहे आणि मन मूर्ख आहे। अहंकार, स्वार्थाचा आणि अहंकाराचा अभ्यास करुन तुमचे आयुष्य निघून जात आहे।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥
paranvat naanak naagee daajhai fir paachhai pachhutaaneetaa. ||4||3||15||
But Nanak prays, when the soul departs from this world empty handed, it repents seeing the naked body being burnt
परंतु नानक प्रार्थना करतात, जेव्हा आत्मा या जगातून रिक्त हाताने निघून जातो, तेव्हा नग्न शरीर जाळलेले पाहून तो पश्चात्ताप करतो।

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
राग गौरी चैती, मेहला १

ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲੁ ਮਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦ੍ਰਿੜੁ ਚਿਤੁ ਕੀਜੈ ਰੇ ॥
a-ukhaDh mantar mool man aykai jay kar darirh chit keejai ray.
O brother, If you firmly enshrine Naam in your mind, then you will come to know that the basic and best mantra and remedy for all the maladies is God’s Name.
बंधूंनो, तुम्ही मनामध्ये नाम दृढपणे स्थापित केले तर तुम्हाला कळेल की सर्व प्रकारच्या रोगांवर आधारित मूलभूत आणि उत्तम मंत्र आणि उपाय म्हणजे भगवंताचे नाव।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥
janam janam kay paap karam kay katanhaaraa leejai ray. ||1||
O brother, remember God, the Destroyer of the effect of evil deeds committed by you birth after birth.
हे बंधू, पुर्नजीवित होऊन केलेल्या सर्व दुष्कृत्यांचे पापाला संपविणार देवाला आठव।

ਮਨ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ ॥
man ayko saahib bhaa-ee ray.
O my brother, God is the only savior of the mind from the vices.
बंधूंनो, केवळ देवचदुर्गुणांपासून मनाचे तारण करू शकतात।।

ਤੇਰੇ ਤੀਨਿ ਗੁਣਾ ਸੰਸਾਰਿ ਸਮਾਵਹਿ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tayray teen gunaa sansaar samawah alakh na lakh-naa jaa-ee ray. ||1|| rahaa-o.
But because of your mind’s three impulses (virtue, vice, and power), you remain engrossed in worldly affairs, and you cannot comprehend the unknowable God.
परंतु आपल्या मनाच्या तीन आवेगांमुळे (पुण्य, दुर्गुण आणि शक्ती) आपण सांसारिक गोष्टींमध्ये गुंतलेले राहता आणि अज्ञात देवाला आपण समजू शकत नाही।

ਸਕਰ ਖੰਡੁ ਮਾਇਆ ਤਨਿ ਮੀਠੀ ਹਮ ਤਉ ਪੰਡ ਉਚਾਈ ਰੇ ॥
sakar khand maa-i-aa tan meethee ham ta-o pand uchaa-ee ray.
Maya is so sweet to the body, like sugar or molasses. We all carry loads of it.
माया शरीरासाठी साखर किंवा गुळाप्रमाणे गोड असती।आम्ही सर्व तिचा भार वाहतो।

ਰਾਤਿ ਅਨੇਰੀ ਸੂਝਸਿ ਨਾਹੀ ਲਜੁ ਟੂਕਸਿ ਮੂਸਾ ਭਾਈ ਰੇ ॥੨॥
raat anayree soojhas naahee laj tookas moosaa bhaa-ee ray. ||2||
O brother, In the darkness of ignorance we are unaware how our span of life is being cut short, as if the mouse of death is nibbling at the rope of oy life,
बंधूंनो, अज्ञानाच्या अंधकारात आपले आयुष्य कसे कमी केले जात आहे हे आपल्याला ठाऊक नाही, जणू काय मृत्यूचा उंदीर जीवनाच्या दोरीला कण्हणत आहे।

ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਹਿ ਤੇਤਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਰੇ ॥
manmukh karahi taytaa dukh laagai gurmukh milai vadaa-ee ray.
Whatever self-conceited persons do, they are afflicted with an equal proportion of pain. Only the Guru’s followers obtain honor both here and hereafter.
मनमुखीमाणसे जे काही करतात ते सर्व समान वेदनांनी पीडित असतात। केवळ गुरुचे अनुयायी या आणि पुढील काळातही सन्मान मिळवतात।

ਜੋ ਤਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋਈ ਹੋਆ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ ਰੇ ॥੩॥
jo tin kee-aa so-ee ho-aa kirat na mayti-aa jaa-ee ray. ||3||
O brother, whatever He does, that alone happens; pre-ordained destiny based on the past actions cannot be erased.
बंधू,तोकाही करतो ते एकटाच होतो; मागील क्रियांवर आधारित पूर्व-नियोजित नियत मिटवले जाऊ शकत नाही।

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨ ਹੋਵਹਿ ਊਣੇ ਜੋ ਰਾਤੇ ਰੰਗੁ ਲਾਈ ਰੇ ॥
subhar bharay na hoveh oonay jo raatay rang laa-ee ray.
Those who are imbued with the love of God always remain brimful with joy, and never run short of this love.
जे लोक देवाच्या प्रेमात असतात ते नेहमी आनंदाने भुरभुरतात आणि या प्रेमापासून कधीही कमी पडत नाहीत।

ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਕ ਹੋਵੈ ਜੇ ਨਾਨਕੁ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਿਛੁ ਪਾਈ ਰੇ ॥੪॥੪॥੧੬॥
tin kee pank hovai jay nanak ta-o moorhaa kichh paa-ee ray. ||4||4||16||
Nanak says, if our mind becomes even little bit humble,then our foolish mind would obtain some spiritual gain.
नानक म्हणतात, जर आपले मन थोडेसे नम्र झाले तर आपल्या मूर्ख मनाला काही आध्यात्मिक फायदा होईल।

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee chaytee mehlaa 1.
Raag Gauree Chaytee, First Guru:
राग गौरी चैती , मेहला १

ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥
kat kee maa-ee baap kat kayraa kidoo thaavhu ham aa-ay.
Who was our mother, and who was our father? Where did we come from?
आमची आई कोण आणि आमचे वडील कोण होते? आम्ही कुठून आलो?

ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥
agan bimb jal bheetar nipjay kaahay kamm upaa-ay. ||1||
We were created from the water of father’s semen, and fashioned in the fire of mother’s womb. But we don’t know for what purpose we were created at all.
आम्ही वडिलांच्या वीर्यपासून निर्माण आणि आईच्या उदराग्नि पासून बनलो। परंतु आपल्याला माहित नाही की आपल्याला कशा हेतूने तयार केले गेले आहे?

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣੁ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥
mayray saahibaa ka-un jaanai gun tayray.
O’ my Master, who can know Your Glorious Virtues?
हे ’माझ्या स्वामी, तुमचे गौरवपूर्ण पुण्य कोणास ठाऊक आहे?

ਕਹੇ ਨ ਜਾਨੀ ਅਉਗਣ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
kahay na jaanee a-ugan mayray. ||1|| rahaa-o.
My own vices cannot be counted.
माझे पाप मोजता येण्या इतके नाहीत।

ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੂ ਉਪਾਏ ॥
kaytay rukh birakh ham cheenay kaytay pasoo upaa-ay.
How many forms of trees, plants, and beasts we passed through before being born into this human body?
या मानवी शरीरात जन्म होण्यापूर्वी आपण किती प्रकारची झाडे, वनस्पती आणि पशू पार केले?

ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ ॥੨॥
kaytay naag kulee meh aa-ay kaytay pankh udaa-ay. ||2||
Many times we entered the families of snakes and flying birds.
बर्याच वेळा आपण साप आणि उडणाऱ्या पक्ष्यांच्या कुटुंबात प्रवेश केला ।

ਹਟ ਪਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥
hat patan bij mandar bhannai kar choree ghar aavai.
A human being commits evil deeds like breaking into shops and well-guarded palaces, and comes home after committing thefts.
माणूस दुकाने आणि संरक्षक वाड्यांचेवाडे लुटणेयासारख्या वाईट गोष्टी करतो आणि चोरी केल्यावर घरी येतो।

ਅਗਹੁ ਦੇਖੈ ਪਿਛਹੁ ਦੇਖੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾ ਛਪਾਵੈ ॥੩॥
agahu daykhai pichhahu daykhai tujh tay kahaa chhapaavai. ||3||
While committing these thefts, one looks back and forth (to ensure that nobody is watching), but how can one hide these thefts from You (God)?
ही चोरी करीत असताना, कोणीही मागे वळून (कोणीही पहात नाही याची खात्री करुन घेण्यासाठी), पण एखादी व्यक्ती तुमच्याकडून (देवाकडून) लपून कशी ठेवेल?

ਤਟ ਤੀਰਥ ਹਮ ਨਵ ਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ॥
tat tirath ham nav khand daykhay hat patan baajaaraa.
To erase our sins, we start visiting holy shores and the banks of rivers in all over the world, and go begging in the shops, bazaars and cities.
आपली पापे पुसून टाकण्यासाठी आपण जगभरातील पवित्र किनाऱ्यावर आणि नद्यांच्या काठाला भेट देण्यास सुरुवात करतो आणि दुकानांमध्ये, बाजारात आणि शहरांमध्ये भीक मागू लागतो।

ਲੈ ਕੈ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮਹਿ ਵਣਜਾਰਾ ॥੪॥
lai kai takrhee tolan laagaa ghat hee meh vanjaaraa. ||4||
When a fortunate peddler being, with Your grace, evaluate carefully, then he understands that You are dwelling within our heart.
जेव्हा एखादा नशीबवान नशिबात एखादा भाग्यवान पाळणारा माणूस काळजीपूर्वक मूल्यांकन करतो तेव्हा त्याला समजते की आपण आपल्या अंत: करणात रहात आहात|

ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਨੀਰਿ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਉਗਣ ਹਮਾਰੇ ॥
jaytaa samund saagar neer bhari-aa taytay a-ugan hamaaray.
our sins are countless like the unmeasurable water in the ocean.
आमची पापे समुद्राच्या अतुलनीय पाण्याप्रमाणे आहेत

ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਕਿਛੁ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵਹੁ ਡੁਬਦੇ ਪਥਰ ਤਾਰੇ ॥੫॥
da-i-aa karahu kichh mihar upaavhu dubday pathar taaray. ||5||
O’ God, Please show Mercy and save us. You can help even the stone-hearted people to swim across the world-ocean of vices
देवा, कृपया दया दाखव आणि आम्हाला वाचव। आपण दगड-मनाच्या लोकांना दुर्गुणांच्या जागतिक महासागरात पोहण्यास मदत करू शकता।

ਜੀਅੜਾ ਅਗਨਿ ਬਰਾਬਰਿ ਤਪੈ ਭੀਤਰਿ ਵਗੈ ਕਾਤੀ ॥
jee-arhaa agan baraabar tapai bheetar vagai kaatee.
O My Master, my soul is burning like fire and the knife of worldly desires is cutting my inner self
हे माझ्या स्वामी, माझा आत्मा अग्नीप्रमाणे जळत आहे आणि सांसारिक वासनांचा चाकू माझे अंतःकरण कापत आहे।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥੬॥੫॥੧੭॥
paranvat naanak hukam pachhaanai sukh hovai din raatee. ||6||5||17||
Nanak submits, that if one recognizes God’s command, peace prevails in one’s life day and night.
नानक मानतात की जर एखाद्याने देवाच्या आज्ञेचे पालन केले तर एखाद्याला आयुष्यात रात्रंदिवस शांती मिळते।

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥
ga-orhee bairaagan mehlaa 1.
Raag Gauree Bairagan, First Guru:
राग गौरी बैरागन मेहला १

ਰੈਣਿ ਗਵਾਈ ਸੋਇ ਕੈ ਦਿਵਸੁ ਗਵਾਇਆ ਖਾਇ ॥
rain gavaa-ee so-ay kai divas gavaa-i-aa khaa-ay.
You are wasting the nights in sleeping, and the days in eating (enjoying worldly pleasures).
तुम्ही रात्री झोपेमध्ये आणि जेवताना दिवस घालवत आहात (ऐहिक गोष्टींचा आनंद घेऊन)।

ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮੁ ਹੈ ਕਉਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਇ ॥੧॥
heeray jaisaa janam hai ka-udee badlay jaa-ay. ||1||
Your precious human life is being lost in exchange for a few pennies
आपले बहुमूल्य मानवी जीवन काही पैशाच्या मोबदल्यात हरवले जात आहे।

ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਰਾਮ ਕਾ ॥
naam na jaani-aa raam kaa.
you have not realized God’s Name.
तुम्हाला देवाचे नाव कळले नाही।

ਮੂੜੇ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਹਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
moorhay fir paachhai pachhutaahi ray. ||1|| rahaa-o.
You fool – you shall regret and repent in the end!
तुम्ही मूर्ख – तुम्ही शेवटी पश्चात्ताप कराल।

ਅਨਤਾ ਧਨੁ ਧਰਣੀ ਧਰੇ ਅਨਤ ਨ ਚਾਹਿਆ ਜਾਇ ॥
antaa Dhan Dharnee Dharay anat na chaahi-aa jaa-ay.
The one who hoards the unlimited worldly wealth does not have the urge to realize the infinite God.
जो अमर्याद सांसारिक संपत्ती साठवतो त्याला असीम देवाची जाणीव करण्याची तीव्र इच्छा नसते।

ਅਨਤ ਕਉ ਚਾਹਨ ਜੋ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅਨਤ ਗਵਾਇ ॥੨॥
anat ka-o chaahan jo ga-ay say aa-ay anat gavaa-ay. ||2||
Those who have spent their time trying to acquire unlimited worldly wealth have ended up losing the infinite wealth of God’s Name.
ज्यांनी आपला वेळ अमर्यादित ऐहिक संपत्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात घालवला आहे त्यांनी देवाच्या नावाची असीम संपत्ती गमावली।

ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਭੁ ਕੋ ਭਾਗਠੁ ਹੋਇ ॥
aapan lee-aa jay milai taa sabh ko bhaagath ho-ay.
If by one’s own efforts, the true wealth of God’s Name could be obtained, then everyone would become spiritually wealthy.
जर एखाद्याच्या स्वत: च्या प्रयत्नाने, देवाच्या नावाची खरी संपत्ती मिळवू शकेल तर प्रत्येकजण आध्यात्मिकरित्या श्रीमंत होईल।