MARATHI PAGE 126

ਆਪੇ ਊਚਾ ਊਚੋ ਹੋਈ ॥
aapay oochaa oocho ho-ee.
He Himself is the Highest of the High.
तो स्वत: सर्वोच्च आहे।

ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਵਿਖਾਲੇ ਸੁ ਵੇਖੈ ਕੋਈ ॥
jis aap vikhaalay so vaykhai ko-ee.
Only that rare person is able to have His vision, whom He reveals Himself.
केवळ दुर्मीळ व्यक्तीच आपली दृष्टी पाहण्यास सक्षम आहे, ज्याच्या समोर तो स्वतःला प्रकट करतो।

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਖਾਲਣਿਆ ॥੮॥੨੬॥੨੭॥
naanak naam vasai ghat antar aapay vaykh vikhaalani-aa. ||8||26||27||
O’ Nanak, when God’s Name comes to abide in some one’s heart, that person himself realizes God, and reveals Him to others
हे ’नानक, जेव्हा देवाचे नाव एखाद्याच्या अंत: करणात स्थिर राहते तेव्हा ती व्यक्ती स्वतःच देवाला ओळखते आणि त्याला इतरांसमोरप्रकट करते।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ,मेहला ३

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ॥
mayraa parabh bharpoor rahi-aa sabh thaa-ee.
My God is pervading everywhere.
माझा देव सर्वत्र व्यापत आहे।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਪਾਈ ॥
gur parsaadee ghar hee meh paa-ee.
By Guru’s Grace, I have found Him within my own heart.
गुरुच्या कृपेने, मी त्याला माझ्या मनांत सापडलो।

ਸਦਾ ਸਰੇਵੀ ਇਕ ਮਨਿ ਧਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
sadaa sarayvee ik man Dhi-aa-ee gurmukh sach samaavani-aa. ||1||
I always remember and worship Him with single-minded concentration. By the Guru’s grace I remain absorbed in the eternal God.
मी नेहमीच त्याची आठवण ठेवतो आणि एकाकी मनाच्या एकाग्रतेने त्याची उपासना करतो।गुरुच्या कृपेने मी शाश्वत देवामध्ये लीन आहे।

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree jagjeevan man vasaavani-aa.
I dedicate myself to those who enshrine God, the Life of the universe, in their minds.
जे लोक त्यांच्या मनामध्ये विश्वाचे जीवन अश्या देवाला साकार करतात त्यांना मी समर्पित आहे।

ਹਰਿ ਜਗਜੀਵਨੁ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
har jagjeevan nirbha-o daataa gurmat sahj samaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Through the Guru’s teachings, I merge with intuitive ease in God, the Life of the World, the Fearless One and the Great Giver.
गुरूच्या शिकवणींद्वारे, मी देव, जगण्याचे जीवन, निर्भय आणि श्रेष्ठ देणार्यात अंतर्ज्ञानाने सहजपणे विलीन होतो।

ਘਰ ਮਹਿ ਧਰਤੀ ਧਉਲੁ ਪਾਤਾਲਾ ॥
ghar meh Dhartee Dha-ul paataalaa.
God who supports this earth, (the mythical Bull), and the nether-regions of the world, resides within the heart of the mortals
देव या पृथ्वी, (पौराणिक वळू) आणि जगातील जवळील प्रदेश यांचे समर्थन करतो, तो मनुष्याच्या हृदयात राहतो।

ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾ ॥
ghar hee meh pareetam sadaa hai baalaa.
Within every heart dwells the Eternally Young Beloved God.
प्रत्येक हृदयात चिरंजीव तरुण प्रिय देव राहतो।

ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਰਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੨॥
sadaa anand rahai sukh-daata gurmat sahj samaavani-aa. ||2||
The Giver of peace is eternally blissful. Through the Guru’s teachings, we are absorbed in intuitive peace.One who through the Guru’s teaching remembers the bestower of peace (God), intuitively remains in bliss.
जोशिकवणुकी द्वारे शांतीदातालक्षात करतो, त्याला सहजतेने आनंदाचा अनुभव होतो।

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥
kaa-i-aa andar ha-umai mayraa.
When one’s body is filled ego and emotional attachment,
जेव्हा एखाद्याचे शरीर अहंकार आणि भावनिक आसक्तीने भरलेले असते,

ਜੰਮਣ ਮਰਣੁ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥
jaman maran na chookai fayraa.
Then his cycle of birth and death does not end.
मग त्याचे जन्म आणि मृत्यूचे चक्र संपत नाही।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਸਚੋ ਸਚੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੩॥
gurmukh hovai so ha-umai maaray sacho sach Dhi-aavani-aa. ||3||
One who becomes Guru’s follower, subdues egotism, and meditates on the eternal God alone.
जो गुरुचा अनुयायी बनतो, तो अहंकार वश करतो आणि केवळ शाश्वत देवाचे ध्यान करतो।

ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦੁਇ ਭਾਈ ॥
kaa-i-aa andar paap punn du-ay bhaa-ee.
Within this body are the two brothers, sin and virtue.
या शरीरात पाप आणि पुण्य हे दोन भाऊ आहेत।

ਦੁਹੀ ਮਿਲਿ ਕੈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥
duhee mil kai sarisat upaa-ee.
When the two joined together, they created the mortals on the earth.
जेव्हा ते दोघे एकत्र जमले, त्यांनी पृथ्वीवर नश्वरता निर्माण केली।

ਦੋਵੈ ਮਾਰਿ ਜਾਇ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
dovai maar jaa-ay ikat ghar aavai gurmat sahj samaavani-aa. ||4||
The person who under the Guru’s guidance rises above both, remains in God’s presence absorbed in intuitive peace.
गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली जो व्यक्ती या दोघांपेक्षा वरचढ होतो, तो देवाच्या उपस्थितीतसमाधानी राहतो।

ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਨੇਰਾ ॥
ghar hee maahi doojai bhaa-ay anayraa.
Because of the love of duality, the human mind is always filled with the darkness of ignorance.
द्वैताच्या प्रेमामुळे मानवी मन नेहमी अज्ञानाच्या अंधाराने भरलेले असते।

ਚਾਨਣੁ ਹੋਵੈ ਛੋਡੈ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ॥
chaanan hovai chhodai ha-umai mayraa.
When one sheds one’s sense of ego and emotional attachment, then the divine light dawns.
जेव्हा एखाद्याचा अहंकार आणि भावनिक आसक्तीची भावना कमी होते, तेव्हा दिव्य प्रकाश कमी होतो।

ਪਰਗਟੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੫॥
pargat sabad hai sukh-daata an-din naam Dhi-aavani-aa. ||5||
The Giver of peace is revealed through the divine word of His praises and then that person always lovingly meditates on God’s Name
देणगी देणाऱ्या त्याच्या स्तुतीच्या दैवी शब्दाद्वारे प्रकट होतो आणि नंतर ती व्यक्ती नेहमीच देवाच्या नावाच प्रेमाने ध्यान करते।

ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੁ ਪਾਸਾਰਾ ॥
antar jot pargat paasaaraa.
The one whose mind is illuminated with the divine light, which radiates throughout the expanse,
ज्याचे मन दिव्य प्रकाशाने प्रकाशलेले आहे, जे सर्वत्र पसरते,

ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥
gur saakhee miti-aa anDhi-aaraa.
through the Guru’s teachings, the darkness of ignorance is dispelled from his mind.
(गुरूच्या) शिकवणने , अज्ञानाचा अंधार त्याच्या मनातून दूर झाला।

ਕਮਲੁ ਬਿਗਾਸਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੬॥
kamal bigaas sadaa sukh paa-i-aa jotee jot milaavani-aa. ||6||
His heart blossoms like a lotus, and eternal peace is obtained, as one’s light merges into the Supreme Light.
त्याचे अंतःकरण कमळाप्रमाणे बहरले आहे आणि एखाद्याचा प्रकाश सर्वोच्च प्रकाशात विलीन झाल्यामुळे चिरंतन शांती प्राप्त होते।

ਅੰਦਰਿ ਮਹਲ ਰਤਨੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥
andar mahal ratnee bharay bhandaaraa.
The human body is like a treasure-house filled with precious divine virtues.
मानवी शरीर मौल्यवान दैवी गुणांनी भरलेल्या कोषागारासारखे आहे।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰਾ ॥
gurmukh paa-ay naam apaaraa.
The Guru’s follower who realizes the infinite Naam, obtains these divine virtues.
गुरुचे अनुयायी, ज्यांना अनंत नावाची जाणीव होते, त्यांना हे दैवी गुण प्राप्त होतात।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜੇ ਸਦਾ ਵਾਪਾਰੀ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸਦ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥
gurmukh vanjay sadaa vaapaaree laahaa naam sad paavni-aa. ||7||
The Guru’s follower, always meditates solely on these precious divine virtues and always earns the wealth of God’s Name.
गुरुचे अनुयायी, नेहमीच या अमूल्य दैवी गुणांवर पूर्णपणे ध्यान करतात आणि नेहमीच देवाच्या नावाची संपत्ती मिळवतात।

ਆਪੇ ਵਥੁ ਰਾਖੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥
aapay vath raakhai aapay day-ay.
God Himself enshrines this wealth of Naam in the hearts of the mortals, and He Himself makes them realize about it.
देव स्वत: मनुष्याच्या अंतःकरणाने नाममात्रांची ही संपत्ती व्यापून टाकतो आणि तो त्यांना स्वतःच त्याबद्दल साक्ष देतो।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥
gurmukh vanjahi kay-ee kay-ay.
Following the Guru’s teachings many fortunate people earn the wealth of Naam.
गुरूंच्या शिकवणुकीचे पालन करून बरेच भाग्यवान लोक नाम संपत्ती मिळवतात।

ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੭॥੨੮॥
naanak jis nadar karay so paa-ay kar kirpaa man vasaavani-aa. ||8||27||28||
O’ Nanak, only the one upon whom God casts His glance of grace obtains this wealth of Naam. Showing His mercy, God enshrines His Name within one’s mind.
हे ’नानक, ज्याच्यावर देव कृपेची नजर टाकतो त्यालाच ही श्रीमंती प्राप्त होते। त्याची दया दाखवून देव आपल्या मनात त्याच्या नावाला ठेवतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Raag Maajh, by the Third Guru:
राग माझ, मेहला ३

ਹਰਿ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ॥
har aapay maylay sayv karaa-ay.
God Himself leads us to merge with Him and remember Him.
देव स्वत: आपल्याला त्याच्याबरोबर विलीन होण्यासाठी आणि त्याचे स्मरण करण्यास प्रवृत्त करतो।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਏ ॥
gur kai sabad bhaa-o doojaa jaa-ay.
Through the Guru’s word, the love of duality is eradicated.
गुरूंच्या शब्दाद्वारे द्वैताचे प्रेम नष्ट होते।

ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਮਹਿ ਆਪਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥
har nirmal sadaa gundaataa har gun meh aap samaavani-aa. ||1||
The Immaculate God is the Bestower of eternal virtues. He Himself leads us to merge in His Virtues. ||1||
पवित्र देव चिरंतन गुणांचा दाता आहे। तो स्वत: आम्हाला त्याच्या सद्गुणांमध्ये विलीन करण्यासाठी तो स्वतः प्रवृत्त करतो. || 1 ||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree sach sachaa hirdai vasaavani-aa.
I dedicate myself, to those who enshrine the eternal God within their hearts.
जे लोकांच्या अंतःकरणात चिरंतन देव आहेतत्यांना मी स्वत: ला समर्पित करतो।

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
sachaa naam sadaa hai nirmal gur sabdee man vasaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
Ever immaculate is the eternal Name of God, through the Guru’s word, they enshrine it in their minds.
सदा पवित्र असे देवाचे सनातन नाव आहे, गुरुच्या वचनाद्वारे ते ते आपल्या मनात ते नाव वसतात।

ਆਪੇ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਕਰਮਿ ਬਿਧਾਤਾ ॥
aapay gur daataa karam biDhaataa.
God Himself is the Guru, and the Giver and the architect of human destiny.
देव स्वतः गुरू आणि तो देणारा आणि मानवी नशिबाचा शिल्पकार आहे।

ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਜਾਤਾ ॥
sayvak sayveh gurmukh har jaataa.
The devotees, who by the Guru’s grace meditate upon Him, come to know Him.
गुरूंच्या कृपेने त्याचे ध्यान करणारे भक्त त्याला ओळखतात।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਜਨ ਸੋਹਹਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
amrit naam sadaa jan soheh gurmat har ras paavni-aa. ||2||
By meditating on the Ambrosial Naam, they look beautiful. Through the Guru’s teachings, they receive the sublime essence of God’s Name.
अमृत नावाचे चिंतन करून ते सुंदर दिसतात। गुरूच्या शिकवणुकीद्वारे, त्यांना देवाच्या नावाचे उदात्त सार प्राप्त होते।

ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਇਕੁ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਹਉਮੈ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥
is gufaa meh ik thaan suhaa-i-aa. poorai gur ha-umai bharam chukaa-i-aa.
Within the cave of this body, there is one beautiful place. When ego and doubt are dispelled through the Guru, then God’s presence is revealed in the heart, which becomes a beautiful place in the body-cave.
या देहाच्या गुहेत एक सुंदर जागा आहे।जेव्हा गुरूद्वारे अहंकार आणि शंका दूर होतात, तेव्हा भगवंताचे अस्तित्व हृदयात प्रकट होते, जे शरीर-गुहेत एक सुंदर स्थान मध्ये येते।

ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
an-din naam salaahan rang raatay gur kirpaa tay paavni-aa. ||3||
They who are imbued with God’s love and always sing His praises, by the Guru’s grace they unite with Him.
जे भगवंताच्या प्रेमाने भिजलेले आहेत आणि नेहमीच त्याची स्तुती करतात, गुरुच्या कृपेने ते त्याच्याबरोबर एकत्रित होतात।