MARATHI PAGE 120

ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥
mansaa maar sach samaanee.
One who, by subduing his desires, merged with the True One;
ज्याने आपल्या वासने वश करून, खर्यामध्ये विलीन झाला,

ਇਨਿ ਮਨਿ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
in man deethee sabh aavan jaanee.
He has realized that this entire world is subject to coming and going.
हे समजले आहे की हे संपूर्ण जग येण्या आणि जाण्याच्या आधीन आहे।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
satgur sayvay sadaa man nihchal nij ghar vaasaa paavni-aa. ||3||
By following the teachings of the True Guru, his mind always remains in a state of poise, and he realizes the presence of God within himself. ||3||
खऱ्यागुरूच्या शिकवणीचे पालन केल्याने त्याचे मन सदैव दयनीय अवस्थेत राहते आणि त्याला स्वतःच्या आत ईश्वराची उपस्थिती कळते || 3 ||

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਿਦੈ ਦਿਖਾਇਆ ॥
gur kai sabad ridai dikhaa-i-aa.
The Guru’s word has shown me the presence of God within my heart.
गुरुच्या शब्दाने मला माझ्या अंत: करणात देवाची उपस्थिती जाणवली।

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
maa-i-aa moh sabad jalaa-i-aa.
By following the Guru’s word, I have burnt away my attachment for the worldly riches and powers.
गुरूच्या शब्दाचे अनुसरण करून, मी सांसारिक संपत्ती आणि सामर्थ्याबद्दलचे माझे प्रेम नष्ट केले।

ਸਚੋ ਸਚਾ ਵੇਖਿ ਸਾਲਾਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
sacho sachaa vaykh saalaahee gur sabdee sach paavni-aa. ||4||
Now by seeing the eternal God everywhere, I praise Him. Through the Guru’s word, I obtain the eternal God.||4||
आता सर्वत्र शाश्वत देवाला पाहून मी त्याची स्तुती करतो। गुरूच्या शब्दाद्वारे, मी चिरंतन देवाची प्राप्ती करतो|| 4 ||

ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
jo sach raatay tin sachee liv laagee.
Those who are imbued with the love of the eternal God, they are truly attuned to Him.
ज्यांना शाश्वत देवाच्या प्रेमाने ओतले गेले आहे, ते खरोखरच त्याच्याशी एकरूप झाले आहेत।

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
har naam samaaleh say vadbhaagee.
Those fortunates ones keep God’s Naam enshrined in their hearts.
ते भाग्यवान भगवंताचे नाव अंतःकरणात टिकवून ठेवतात।

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sachai sabad aap milaa-ay satsangat sach gun gaavani-aa. ||5||
Through the True word of the Guru, God unites them with Himself , and in thecompany of saintly persons, they keep singing praises of the eternal God.||5||
गुरूच्या खर्या शब्दाद्वारे देव त्यांना आपल्याबरोबर जोडतो आणि संत व्यक्तींच्या संगतीत ते चिरंतन देवाची स्तुती करत राहतात|| || ||

ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ॥
laykhaa parhee-ai jay laykhay vich hovai.
We might try to read God’s description (such as when He came to existence or when He created the universe ), if He were subject to any such description.
आपण अशा प्रकारच्या वर्णन वाचायचे प्रयत्न करू (जसे की तो अस्तित्त्वात आला किंवा त्याने विश्वाची निर्मिती केव्हा केली) जेव्हा त्याचा विषयी असे काही वर्णन असेल।

ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਧਿ ਹੋਵੈ ॥
oh agam agochar sabad suDh hovai.
That inaccessible and incomprehensible God can be realized only through the Guru’s word.
त्या दुर्गम आणि अकल्पनीय देवाची प्राप्ती फक्त गुरुच्या शब्दाने होते।

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ਹੋਰੁ ਕੋਇ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
an-din sach sabad saalaahee hor ko-ay na keemat paavni-aa. ||6||
Only the person, who always sings His praises through the Guru’s word, knows Him, no one else knows His worth. ||6||
केवळ अशी व्यक्ती, जी नेहमीच गुरुच्या शब्दातून त्याची स्तुती करतात, त्याला ओळखतात, इतर कोणालाही त्याचे महत्त्व माहित नाही || 6 ||

ਪੜਿ ਪੜਿ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ॥
parh parh thaakay saaNt na aa-ee.
People read and recite books about God until they grow weary, but they do not find mental peace.
लोक थकल्याशिवाय देवाबद्दलची पुस्तके वाचतात आणि त्यांना मानसिक शांती मिळत नाही।

ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧਿ ਨ ਕਾਈ ॥
tarisnaa jaalay suDh na kaa-ee.
They are consumed by the fire of their worldly desires, and have no real wisdom.
ते त्यांच्या ऐहिक इच्छांच्या आगीत भस्मसात होतात आणि त्यांना खरे शहाणपण नसते।

ਬਿਖੁ ਬਿਹਾਝਹਿ ਬਿਖੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਵਣਿਆ ॥੭॥
bikh bihaajheh bikh moh pi-aasay koorh bol bikh khaavani-aa. ||7||
Such people simply remain absorbed in the love for the poison of worldly wealth and remain thirsty for this poison. By telling all kinds of lies they consume this poison of worldly wealth. ||7||
असे लोक केवळ ऐहिक संपत्तीच्या विषाच्या प्रेमामध्ये मग्न राहतात आणि या विषासाठी तहानलेले असतात। सर्व प्रकारचे खोटे बोलून ते सांसारिक संपत्तीचे विष वापरतात || 7 ||

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ॥
gur parsaadee ayko jaanaa.
By Guru’s grace, I recognize the only One (God).
गुरुच्या कृपेने, मी एकमेव (देव) ओळखतो।

ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥
doojaa maar man sach samaanaa.
By subduing duality (love for anything other than God), I have merged my mind in the eternal God.
द्वैत (ईश्वराव्यतिरिक्त कशावरही प्रेम करणे) सोडवून मी माझे मन चिरंतन देवामध्ये विलीन केले आहे।

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੭॥੧੮॥
naanak ayko naam vartai man antar gur parsaadee paavni-aa. ||8||17||18||
O’ Nanak, one whose mind remains absorbed in God’S Name, realizes the presence of God within himself. ||8||17||18||
हे ’नानक, ज्यांचे मन भगवंताच्या नावात लीन होते, त्याला स्वतःच्या आत देवाचे अस्तित्व कळते || 8 || 17 || 18 ||

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥
maajh mehlaa 3.
Maajh Raag, Third Guru
माझ राग, मेहला ३

ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥
varan roop varteh sabh tayray.
All the different forms and colors, pervading in uncountable creatures of this universe are Your manifestation.
या विश्वाच्या असंख्य प्राण्यांमध्ये व्यापणारे सर्व भिन्न प्रकार आणि रंग आपले प्रकटीकरण आहेत।

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫੇਰ ਪਵਹਿ ਘਣੇਰੇ ॥
mar mar jameh fayr paveh ghanayray.
These uncountablecreatures keep dying and getting reborn again and again; they continue tomake their rounds on the wheel of reincarnation.
हे असंख्य प्राणी मरतात आणि पुन्हा पुन्हा जन्मतात; पुनर्जन्माच्या चक्रात फिरत राहतात।

ਤੂੰ ਏਕੋ ਨਿਹਚਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥
tooN ayko nihchal agam apaaraa gurmatee boojh bujhaavani-aa. ||1||
You alone are immortal, incomprehensible and infinite. You impart this understanding through the Guru’s teachings.||1||
आपण एकटेच अमर, समजण्यासारखे आणि अनंत आहात। आपण ही शिकवण गुरुच्या शिकवणुकीद्वारे प्रदान करतात|| 1 ||

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ha-o vaaree jee-o vaaree raam naam man vasaavani-aa.
I dedicate my life to those who enshrine the God’s Name in their hearts.
जे अंतःकरणात देवाच्या नावाला विलीनकरतात त्यांना मी माझे जीवन समर्पित करतो।

ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਵਰਨੁ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
tis roop na raykh-i-aa varan na ko-ee gurmatee aap bujhaavani-aa. ||1|| rahaa-o.
God has no form, figure or color. Through the Guru’s teachings, He inspires us to understand Him.||1||Pause||
देवाला कोणतेही रूप, आकृती किंवा रंग नाही। गुरुच्या शिकवणीद्वारे, तो आपल्याला समजून घेण्यास प्रेरणा देतो || 1 || विराम द्या ||

ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥
sabh aykaa jot jaanai jay ko-ee.
It is only One Divine Light that pervades in all His creation; but very few know this.
तो फक्त एक दैवी प्रकाश आहे जो त्याच्या सर्व सृष्टीमध्ये व्यापतो; परंतु हे फार कमी लोकांना माहित आहे।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥
satgur sayvi-ai pargat ho-ee.
This Divine light is revealed to the those who follow the teachings of the true Guru.
जे लोक खऱ्यागुरुच्या शिकवणांचे पालन करतात त्यांना हा दिव्य प्रकाश प्रकट होतो।

ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥
gupat pargat vartai sabh thaa-ee jotee jot milaavani-aa. ||2||
Visibly and invisibly; He pervades everywhere and it is He who ultimately merges all lights (souls) into His Light.||2||
दृश्यमान आणि अदृश्य; तो सर्वत्र व्यापतो आणि शेवटी तोच सर्व प्रकाशला (आत्म्या) त्याच्या प्रकाशात विलीन करतो|| २ ||

ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
tisnaa agan jalai sansaaraa.
The entire world is burning and suffering in the fire of desire,
संपूर्ण जग वासनाच्या आणि अग्नीने पीडित आहे।

ਲੋਭੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥
lobh abhimaan bahut ahaNkaaraa.
People are overpowered by greed, arrogance and lot of ego.
लोक लोभ, बढाईखोरपणा आणि अहंकार यांच्या बळावर शक्तिमान असतात।

ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ ਅਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੩॥
mar mar janmai pat gavaa-ay apnee birthaa janam gavaavni-aa. ||3||
Afflicted with theses evils, people remain entangled in the cycles of birth and death, thus wasting the human birth in vain. ||3||
या वाईट गोष्टींमुळे त्रस्त असलेले लोक जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात अडकतात आणि त्यामुळे मानवी जन्म व्यर्थ वाया जातो || 3 ||

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ॥
gur kaa sabad ko virlaa boojhai.
Very rare (and fortunate) person understands the Guru’s Word (advise).
अत्यंत दुर्मिळ (आणि भाग्यवान) व्यक्तीला गुरुचे वचन (सल्ला) समजते।

ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥
aap maaray taa taribhavan soojhai.
Only when one kills his ego, he can understand that God pervades through all the three worlds.
जेव्हा एखादा व्यक्ती आपल्या अहंकाराचा नाश करतो तेव्हाच त्याला हे समजू शकते की देव तिन्ही जगात व्यापलेले आहे।

ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥
fir oh marai na marnaa hovai sehjay sach samaavani-aa. ||4||
Then, oneneither spiritually dies nor experiences such death again, but instead imperceptibly remains merged in eternal God. ||4||
मग, कोणीही आध्यात्मिकरित्या मरणार नाही किंवा पुन्हा अशा मृत्यूचा अनुभव घेत नाही, परंतु त्याऐवजी नकळत चिरंतन देवामध्ये विलीन होते || 4 ||

ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਏ ॥
maa-i-aa meh fir chit na laa-ay.
Such a person no longer focuses his mind on worldly things.
असा मनुष्य यापुढे सांसारिक गोष्टींकडे आपले लक्ष केंद्रित करत नाही।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥
gur kai sabad sad rahai samaa-ay.
Such a person always remains absorbed in the Guru’s word.
अशी व्यक्ती नेहमीच गुरुच्या शब्दामध्ये लीन राहते।

ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥
sach salaahay sabh ghat antar sacho sach suhaavani-aa. ||5||
He sings the praises of the True One, who is residing deep within all hearts. He is blessed and exalted by the Truest of the True (God). ||5||
तो खऱ्या देवाची स्तुती करतो, जो सर्व अंतःकरणामध्ये खोलवर राहतो। त्याला सत्याती सत्याचे आशीर्वाद मिळतात || 5 ||

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
sach saalaahee sadaa hajooray.
The person who praises the eternal God deems Him always very close.
जो व्यक्ती चिरंतन देवाची स्तुती करतो तो त्याला नेहमीच अगदी जवळ मानतो।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
gur kai sabad rahi-aa bharpooray.
Through the Guru’s word this person understands that God pervades everywhere.
गुरुच्या शब्दाद्वारे ही व्यक्ती समजते की देव सर्वत्र व्यापतो।

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
gur parsaadee sach nadree aavai sachay hee sukh paavni-aa. ||6||
By Guru’s grace, eternal God becomes visible to such person and from that eternal God Himself he obtains spiritual peace and joy.||6||
गुरुच्या कृपेने, चिरंतन देव अशा व्यक्तीस दृश्यमान होतो आणि त्या शाश्वत देवाकडूनच त्याला आध्यात्मिक शांती आणि आनंद प्राप्त होतो || || ||

ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
sach man andar rahi-aa samaa-ay.
The eternal God abides within everyone’s heart.
शाश्वत देव प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये राहतो।

ਸਦਾ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
sadaa sach nihchal aavai na jaa-ay.
He (God) always is eternal and never goes into the cycle of birth and death
तो (देव) सदैव चिरंतन असतो आणि तो कधीही जन्म आणि मृत्यूच्या चक्रात जात नाही।

ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
sachay laagai so man nirmal gurmatee sach samaavani-aa. ||7||
Those who are attached to the True One are immaculate and pure. Through the Guru’s Teachings, they merge in the True One. ||7||
जे सत्यात जोडलेले आहेत ते शुद्ध आहेत। गुरुच्या शिकवणीद्वारे,सत्यात मध्ये विलीन होतात || 7 ||

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
sach saalaahee avar na ko-ee.
Sing the praises of only the eternal God, thereis no one else like Him.
फक्त शाश्वत देवाची स्तुती गा, त्याच्यासारखा दुसरा देव नाही।

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
jit sayvi-ai sadaa sukh ho-ee.
By meditating on whom with love and devotion, eternal spiritual peace and joy is experienced.
प्रेम आणि भक्तीने त्याचे ध्यान केल्याने, शाश्वत आध्यात्मिक शांती आणि आनंद अनुभवला जातो।