MARATHI PAGE 104

ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ ॥੨॥
aas manorath pooran hovai bhaytat gur darsaa-i-aa jee-o. ||2||
His hopes and desires are fulfilled, upon having a Vision of the Guru.
गुरुची दृष्टी घेतल्यावर त्याच्या आशा व आकांक्षा पूर्ण होतात।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਛੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥
agam agochar kichh mit nahee jaanee.
The limits of the Inaccessible and Unfathomable God cannot be known.
दुर्गम आणि अतुलनीय देवाची मर्यादा माहित नाही।

ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਧਿਆਵਹਿ ਗਿਆਨੀ ॥
saaDhik siDh Dhi-aavahi gi-aanee.
Yoga-practitioners, the accomplished yogis, and divine scholars meditate on Him
योग-अभ्यासक, कर्तृत्ववान योगी आणि दैवी विद्वान त्याचे ध्यान करतात।

ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਚੂਕਾ ਭੋਲਾਵਾ ਗੁਰਿ ਮਨ ਹੀ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੀਉ ॥੩॥
khudee mitee chookaa bholaavaa gur man hee meh paragtaa-i-aa jee-o. ||3||
God is revealed By the Guru in the mind of the devotee whose self-conceit is erased and doubt is removed.
ज्या भक्ताच्या अहंकार व संशय मिटल्या जातात त्याच्या समोर गुरु देवाला प्रकट करतात।

ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧਾਨਾ ॥
anad mangal kali-aan niDhaanaa.
The treasures of bliss and joy comes to his mind, and he is liberated from the bonds of Maya.
आनंदाचा खजिना त्याच्या मनात येतो आणि तो मायाच्या बंधनातून मुक्त होतो।

ਸੂਖ ਸਹਜ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨਾ ॥
sookh sahj har naam vakhaanaa.
The one who has remembered God, peace and poise comes in his mind.
ज्याने भगवंताचे स्मरण केले आहे, त्याच्या मनात शांतता येते।

ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਸੁਆਮੀ ਅਪਨਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਘਰ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨੫॥੩੨॥
ho-ay kirpal suamee apnaa naa-o nanak ghar mein aa-i-aa jee-o. ||4||25||32||
O’ Nanak, on whom our Master becomes merciful, Naam comes to reside in that person’s heart.
हे ’नानक, ज्यांचावर स्वामी दयाळू होतो, त्या व्यक्तीच्या अंत: करणात नाव कायम राहतात।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
sun sun jeevaa so-ay tumaaree.
O’ God, listening repeatedly about your praises, I feel spiritually rejuvenated.
हे ’देवा, तुझ्या स्तुतीबद्दल वारंवार ऐकत असताना मला आध्यात्मिकदृष्ट्या उत्फुर्ती मिळाली।

ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
tooN pareetam thaakur at bhaaree.
You are my Beloved Supreme Master.
तू माझा प्रिय सर्वोच्च मालिक आहेस।

ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋੁਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥
tumray kartab tum hee jaanhu tumree ot gopaalaa jee-o. ||1||
O’ God, You alone know Your ways; I am living by Your support.
देवा, तुला एकट्यालाच मार्ग माहित आहेत।मी तुमच्या पाठिंब्याने जगतो आहे।

ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ॥
gun gaavat man hari-aa hovai.
Singing Your Glorious Praises, my mind is rejuvenated.
तुझी गौरवशाली स्तुती गाण्याने माझे मन पुन्हा चैतन्यमय झाले आहे।

ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥
kathaa sunat mal saglee khovai.
By listening to God’s praise, the dirt of vices from my mind is removed.
देवाची स्तुती ऐकून, माझ्या मनातील दुर्गुण दूर होते।

ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥
bhaytat sang saaDh santan kai sadaa japa-o da-i-aalaa jee-o. ||2||
Joining the holy congregation, I meditate forever on the Merciful God.
संगतमध्येसामील होत मी दयाळू देवाच सदैव चिंतन करतो।

ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰਉ ॥
parabh apunaa saas saas samaara-o.
I lovingly remember my God with each and every breath.
मी प्रत्येक श्वासात माझ्या देवाचे प्रेमपूर्वक स्मरण करतो।

ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨਿ ਧਾਰਉ ॥
ih mat gur parsaad man Dhaara-o.
By the Guru’s grace I have affirmed this wisdom in my mind.
गुरूंच्या कृपेने मी माझ्या मनात हे शहाणपणाचे पुष्टीकरण केले।

ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥
tumree kirpaa tay ho-ay pargaasaa sarab ma-i-aa partipaalaa jee-o. ||3||
O’ God, the merciful Sustainer of all, only by Your grace, one is enlightened with such divine knowledge.
हे ’देवा, सर्वांचा दयाळू निष्ठावान, केवळ तुझ्या कृपेनेच अशा दिव्य ज्ञानाने एक व्यक्ती प्रबुद्ध होते।

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥
sat sat sat parabh so-ee.
God is forever True.
देव सदा सर्वदा सत्य आहे|

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥
sadaa sadaa sad aapay ho-ee.
He has been and will always be self-existent.
तो कायम स्वयंपूर्ण आहे आणि राहील।

ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥
chalit tumaray pargat piaray daykh nanak bha-ay nihalaa jee-o. ||4||26||33||
O’ my Beloved God, Your wonders are obvious. Seeing them, Nanak is delighted.
हे ’माझ्या प्रिय देवा, तुझे चमत्कार स्पष्ट आहेत। त्यांना पाहून नानक आनंदित झाला।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥
hukmee varsan laagay mayhaa.
By His Command, the rain of Naam begins to fall.
त्याच्या आज्ञेने, नावाचा पाऊस पडू लागला।

ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥
saajan sant mil naam japayhaa.
When the Saints and friends join together and lovingly meditate on God’s Name.
जेव्हा संत आणि मित्र एकत्र सामील होतात आणि देवाच्या नावाचा प्रेमाने ध्यान करतात।

ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥
seetal saaNt sahj sukh paa-i-aa thaadh paa-ee parabh aapay jee-o. ||1||
They obtain soothing peace, poise, and bliss. God Himself has spiritually soothed their minds by eradicating the agony of vices.
त्यांना शांतता आणि आनंद प्राप्त होतो। देव स्वतः आध्यात्मिकदृष्ट्या दुर्गुणांच्या दु: खाचा नाश करून त्यांची मने शांत करतो।

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥
sabh kichh bahuto bahut upaa-i-aa.
(As a result of the rain of Naam in the holy congregation) God has produced abundance of all the spiritual virtues.
(संगतीत नामांच्या पावसाचा परिणाम म्हणून) देवाने सर्व आध्यात्मिक गुणांची विपुलता निर्माण केली आहे।

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥
kar kirpaa parabh sagal rajaa-i-aa.
Granting His Grace, God has satiated all the saints.
त्याची कृपेने देवांनी सर्वांना संतुष्ट केले आहे।

ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥
daat karahu mayray daataaraa jee-a jant sabh Dharaapay jee-o. ||2||
O’ merciful Giver, when You shower Your bounties, all creatures and beings aresatiated, similarly the devotees are satiated when You shower the gift of Naam.
हे ’दयाळू दाता, जेव्हा तू आपल्या संपत्तीचा वर्षाव करतोस तेव्हा सर्व प्राणी तृप्त होतात, त्याचप्रमाणे जेव्हा तू नामस्मरण करतोस तेव्हा भक्त तृप्त होतात।

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥
sachaa saahib sachee naa-ee.
Eternal is the Master, and everlasting is His Glory
शाश्वत हा गुरु आहे, आणि शाश्वत त्याचा महिमा आहे

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥
gur parsaad tis sadaa Dhi-aa-ee.
By the Guru’s Grace, I always remember him with loving devotion.
गुरुंच्या कृपेने, मी नेहमीच प्रेमळ भक्तीने त्यांचे स्मरण करतो।

ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥
janam maran bhai kaatay mohaa binsay sog santaapay jee-o. ||3||
All my fears of birth and death have been dispelled; emotional attachment, sorrow and suffering have been erased.
माझा जन्म आणि मृत्यूची सर्व भीती दूर झाली आहे; भावनिक आसक्ती, दु: ख मिटवले गेले आहे।

ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥
saas saas naanak saalaahay.
Nanak praises the God Almighty with each and every breath.
नानक सर्व श्वासाने सर्वशक्तिमान देवाची स्तुती करतात।

ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥
simrat naam kaatay sabh faahay.
Remembering God with love and devotion, all bonds of Maya are cut away.
प्रेमाने आणि भक्तीने परमेश्वराचे स्मरण करून मायाचे सर्व बंध तुटले आहेत।

ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥
pooran aas karee khin bheetar har har har gun jaapay jee-o. ||4||27||34||
God has fulfilled all his desires in an instant and now he always sings His praises.
देवाने त्याच्या सर्व इच्छा एका क्षणात पूर्ण केल्या आहेत आणि आता तो नेहमी त्याची स्तुती करतो।

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥
maajh mehlaa 5.
Raag Maajh, by the Fifth Guru:
राग माझ, मेहला ५

ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥
aa-o saajan sant meet pi-aaray.
Come, O my dear friends, Saints and companions,
माझ्या प्रिय मित्रांनो, संत आणि साथींनो, या,

ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥
mil gaavah gun agam apaaray.
join together and sing the Praises of the Incomprehensible and Infinite God.
एकत्र सामील व्हा आणि अकल्पनीय आणि असीम देवाची स्तुती करा।

ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥
gaavat sunat sabhay hee muktay so Dhi-aa-ee-ai jin ham kee-ay jee-o. ||1||
Those who sing and listen these praises are liberated from bonds of Maya, so let’s remember the One who has created us all.
जे लोक स्तुती करतात आणि ऐकतात ते मायाच्या बंधनातून मुक्त होतात, तर मग ज्याने निर्माण केले त्याची आपण आठवण करू या।

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥
janam janam kay kilbikh jaaveh.
The sins of countless births are dispelled.
असंख्य जन्मांची पापे दूर होतात।

ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥
man chinday say-ee fal paavahi.
and they receive the fruits of the mind’s desires.
आणि त्यांना मनाच्या इच्छेचे फळ मिळतात।

ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥
simar saahib so sach su-aamee rijak sabhas ka-o dee-ay jee-o. ||2||
Remember the eternal God, our True Master, who gives sustenance to all.
आपला खरा स्वामी जो शाश्वत देव आहे त्याला लक्षात करा ज्याने सर्वांना प्राण दिले।

ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥
naam japat sarab sukh paa-ee-ai.
By lovingly meditating on God’s Name, all kind of peace is obtained.
देवाच्या नावाचे प्रेमपूर्वक ध्यान केल्याने सर्व प्रकारची शांती प्राप्त होते।

ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥
sabh bha-o binsai har har Dhi-aa-ee-ai.
All worldly fears are erased, by remembering God with love.
प्रेमाद्वारे देवाचे स्मरण करून सर्व ऐहिक भीती मिटविली जातात।

ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥
jin sayvi-aa so paar giramee kaaraj saglay thee-ay jee-o. ||3||
One who lovingly remembers God is able to cross the world-ocean of vices and and allhis affairs are resolved.
ज्याला भगवंताचे प्रेमपूर्वक स्मरण होते तो दुर्गुणांचा महासागर पार करण्यास सक्षम होतो आणि त्याची सर्व प्रश्नांचे निराकरण होतात।

ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥
aa-ay pa-i-aa tayree sarnaa-ee.
O’ God, I have come to Your refuge;
हे ‘देवा, मी तुझ्या आश्रयाला आलो आहे;

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥
ji-o bhaavai ti-o laihi milaa-ee.
Pleases, unite me with Yourself as You please.
तुला जसे आवडेल तसे मला तुझा सोबत एक कर।