Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 638

Page 638

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੪॥ 내 자존심을 파괴하고 내 마음 속의 갈증을 제거함으로써 나는 구루의 말을 통해 궁극적 인 진리를 인식했습니다. 4
ਅਚਿੰਤ ਕੰਮ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਤਿਨ ਕੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ 하리의 이름을 사랑하는 자, 주님은 그들의 모든 일을 쉽게 수행하십니다
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਭਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ 모든 임무를 수행하는 지고의 영혼은 구루의 엄청난 은총으로 항상 마음 속에 거합니다
ਓਨਾ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੁ ਵਿਗੁਚੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ ॥੫॥ 주님이 그들을 숭배하는 나의 하리 프라부의 수호자인 자들은 멸망합니다. 5
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖਿ ਭਉਕਿ ਮੁਏ ਬਿਲਲਾਈ ॥ 사트구루를 섬기지 않고는 결코 신을 얻을 수 없다. 비탄에 잠긴 사람들은 울고 소리치다가 목숨을 잃었습니다
ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਠਉਰ ਨ ਪਾਵਹਿ ਦੁਖ ਮਹਿ ਦੁਖਿ ਸਮਾਈ ॥ 그들은 계속해서 질에 갇혀 태어나고 죽고 행복의 장소를 찾지 못합니다. 그들은 슬픔 속에서 길을 잃었습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਈ ॥੬॥ 구루무크가 되면 나맘리트를 마시며 쉽게 진리에 몰입하게 된다 6
ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜਨਮੁ ਨ ਛੋਡੈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਕਾਈ ॥ Satguru를 섬기지 않으면 사람이 아무리 많은 의식을 수행하더라도 출생의 속박을 떠나지 않습니다
ਵੇਦ ਪੜਹਿ ਤੈ ਵਾਦ ਵਖਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 베다를 공부하는 사람들도 여전히 논쟁을 벌이고 하나님 없이는 존경심을 잃습니다
ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚੀ ਜਿਸੁ ਬਾਣੀ ਭਜਿ ਛੂਟਹਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥੭॥ 사트구루는 진실이며, 그의 목소리 또한 진실이다. 인간은 구루의 피난처에 와야만 해방됩니다. 7
ਜਿਨ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੇ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ॥ 마음속에 하나님이 있는 사람은 하나님의 궁정에서 진실한 사람이고, 진리의 법정에서 진실한 자라고 일컬어진다
ਓਨਾ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਹੋਈ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟਣਹਾਰਾ ॥ 그들의 아름다움은 오랜 세월 동안 인기를 얻었으며 아무도 그것을 지울 수 없습니다
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਰਾਖਿਆ ਉਰਿ ਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ 마음에 하나님을 간직한 사람들; 나낙은 항상 그들에게 희생합니다. 8. 1
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ਦੁਤੁਕੀ ॥ 소르티 마할라 3 두투키
ਨਿਗੁਣਿਆ ਨੋ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇ ॥ 이봐, 오빠! 사트구루를 섬김으로써 하나님 자신도 무분별한 피조물을 용서하십니다
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੧॥ Satguru의 서비스는 매우 좋은데, 그 결과 chit이 Ram-naam에 관여하기 때문입니다. 1
ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 하나님 자신은 피조물을 용서하고 그분과 화해시킵니다
ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਲਏ ਰਲਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 이봐, 오빠! 우리는 매우 무가치하고 범죄자이지만, 완전한 사트구루는 은혜롭게 우리와 함께 했습니다. 여기에 머무르세요
ਕਉਣ ਕਉਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸਿਅਨੁ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ 오 이런! 구루라는 단어를 묵상함으로써 하나님은 많은 범죄자를 용서하셨습니다
ਭਉਜਲੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਅਨੁ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜਿ ॥੨॥ 신은 사트구루의 형태로 배를 타고 바브사가르에서 많은 피조물을 건넜다. 2
ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਭਾਈ ਗੁਰੁ ਪਾਰਸੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇ ॥ 이봐, 오빠! The Guru's Paras의 결합으로 인해 우리는 불에 탄 철에서 황금이 되었습니다
ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਨਾਉ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਭਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇ ॥੩॥ 자존심을 버림으로써, 그 이름은 우리 마음 속에 자리 잡았고 우리의 빛은 최고의 빛과 합쳐졌습니다. 3
ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ 이봐, 오빠! 나는 항상 구루에게 자신을 희생합니다
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਨਿ ਦਿਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਉ ॥੪॥ 우리에게 이름의 창고를 주신 분, 우리는 구루 가르침을 통해 편안한 상태에 흡수되었습니다. 4
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਪੂਛਹੁ ਗਿਆਨੀਆ ਜਾਇ ॥ 구루가 없으면 자발적인 상태도 없습니다. 가서 지혜로운 자에게 물어보십시오
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰਿ ਭਾਈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੫॥ 이봐, 오빠! 항상 마음에서 자존감을 제거하여 Satguru를 섬기십시오. 5
ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਊਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥ 구루의 가르침을 통해 하나님에 대한 두려움과 사랑이 생기고 하나님을 두려워하고 사랑으로 행한 모든 행위는 참되고 우월합니다
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥ 그러면 사람은 하나님의 사랑의 실질(재물)을 받게 되고, 진리의 이름이 그 근본이 된다. 6
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥ 오 형제 여러분, 우리는 사심 없이 사트구루를 섬기는 사람들의 발을 만집니다
ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥ 우리는 소중한 인간 탄생에 성공했고 우리 자손도 용서받았습니다. 7
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ॥ 이봐, 오빠! 말은 사실이고 (구루의) 말도 사실이며 구루의 은혜에 의해서만 성취됩니다
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 나낙은 "오 형제여! 마음 속에 하리라는 이름을 가진 사람은 어떤 장애물도 느끼지 않습니다. 8. 2
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/