Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 620

Page 620

ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਦੁਰਤੁ ਗਵਾਇਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਬਾਰਿਆ ॥ Hari-Prabhu 자신은 죄를 은퇴함으로써 온 세상을 구했습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਅਪਣਾ ਬਿਰਦੁ ਸਮਾਰਿਆ ॥੧॥ 지고한 주께서는 은총을 베푸시고 당신의 비르가를 따랐다. 1
ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਕੀ ਰਖਵਾਲੀ ॥ 나는 라자 람의 보호를 받았다
ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨਦ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਹ ਸੁਖਾਲੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 쉬운 행복과 기쁨으로 하나님을 찬양하면 몸과 마음과 몸이 행복해질 것입니다. 여기에 머무르세요
ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਮੋਹਿ ਤਿਸ ਕਾ ਭਰਵਾਸਾ ॥ 나의 사트구루는 불순한 자에게 선을 행하는 사람이고 나는 그를 믿는다
ਬਖਸਿ ਲਏ ਸਭਿ ਸਚੈ ਸਾਹਿਬਿ ਸੁਣਿ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਾ ॥੨॥੧੭॥੪੫॥ 나낙의 기도를 들으시고, 참 하느님께서는 그의 모든 악덕을 용서해 주셨습니다. 2. 17. 45
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਬਖਸਿਆ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰਿ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ॥ 하나님께서는 모든 질병을 용서하시고 멸하셨습니다
ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਬਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ॥੧॥ 완벽한 구루의 보호 아래 있는 사람은 구원을 받고 모든 사역도 완성된다. 1
ਹਰਿ ਜਨਿ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਅਧਾਰਿ ॥ Hari의 das는 Simran이라는 이름을 사용했으며 그 이름으로 피난처를 찾았습니다
ਤਾਪੁ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥ Purna Satguru는 그의 은혜로 아이 Harigovind의 열을 제거했습니다. 여기에 머무르세요
ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਗੋਵਿਦੁ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿਆ ॥ 오 이런! 이제 모두가 항상 기뻐하자, 왜냐하면 나의 구루가 스리 하리고빈드를 구했기 때문이다
ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਭਾਖਿਆ ॥੨॥੧੮॥੪੬॥ 오 나낙이여! 행하시는 하나님의 영광이 크니, 그의 말씀은 진리이고 그의 음성은 또한 진리이기 때문이다. 2. 18. 46
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ 나의 주인은 나에게 친절했고, 나는 그의 진정한 궁정에서 존경을 받았다
ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠਾਂਢਿ ਪਈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ 이봐, 오빠! 사트구루는 하리고빈드의 열병을 몰아냈고 온 세상에 평화와 행복이 있습니다
ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਹਿ ਕੀਓ ਹਟਤਾਰਿ ॥੧॥ 하나님 자신이 그의 생명을 보호해 주셨고, 죽음 또한 효력이 없게 되었다. 1
ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਰਿਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ 하나님의 아름다운 발을 마음에 품으십시오
ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਮਰੀਐ ਭਾਈ ਦੁਖ ਕਿਲਬਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 이봐, 오빠! 우리는 항상 주님을 묵상해야 합니다, 왜냐하면 주님은 슬픔과 죄의 파괴자이시기 때문입니다. 1. 여기에 머무르세요
ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣੀ ਊਬਰੈ ਭਾਈ ਜਿਨਿ ਰਚਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 이봐, 오빠! 구원은 모든 것을 창조하신 분께 피난처를 취할 때에만 성취됩니다
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸੋ ਭਾਈ ਸਚੈ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ 그분은 모든 일을 하실 수 있고 그 일을 완수하실 수 있으며, 그 지극히 참되신 하나님의 영광 또한 참되다
ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਹੋਇ ॥੨॥੧੯॥੪੭॥ 나낙은 "오 형제여! 우리는 주님을 묵상해야 하며, 그 결과 마음이 차가워집니다. 2. 16. 47
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਸੰਤਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ 오, 이런! 나는 하리남에 대해 묵상했다
ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿਸਰਉ ਨਾਹੀ ਮਨ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 행복의 주님, 행복의 바다를 결코 잊지 않고 원하는 결과를 얻습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ Purna Satguru는 그의 은혜로 Harigovind의 열병 (열병)을 제거했습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਦੁਖੁ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ ॥੧॥ 지고한 주께서 내게 친절하셨고, 우리 가족 모두의 슬픔이 사라졌다. 1
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥ 나는 모든 행복, 꿀, 아름다움의 보물 인 하리의 이름을지지합니다
ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਉਧਰਿਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥੨॥੨੦॥੪੮॥ 오 나낙이여! 하나님이 나의 존엄성을 구해 주셨고 온 세상이 유익을 얻었습니다. 2. 20. 48
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 소르티 마할라 5
ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ ॥ 나의 Satguru (아들 Harigobind)는 보호자였습니다
ਧਾਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ ਹਰਿ ਗੋਵਿਦੁ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 주님은 그분의 은혜로 슈리 하리고빈드에게 손을 내밀어 보호해 주셨고 이제 그는 절대적으로 건강합니다. 1. 여기에 머무르세요
ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਟਾਇਆ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ ॥ 슈리 하리고빈드의 열병은 이제 물러났고, 주님 자신이 친히 당신의 종의 존엄성을 근절하고 구하셨습니다
ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿ ਜਾਂਈ ॥੧॥ 우리는 satsangi에서 모든 과일을 얻었고 나는 그것을 Satiguru에게 희생합니다. 1
ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੈ ਸਵਾਰੇ ਹਮਰਾ ਗੁਣੁ ਅਵਗੁਣੁ ਨ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ 주님은 나의 세상과 내세를 창조하셨고, 나의 공로와 단점을 돌보지 않으셨다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/