Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 600

Page 600

ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 자연에 집착하는 사람은 하나님의 이름을 기억하지 못하고 헛되이 목숨을 잃습니다
ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਨਾਉ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥ 그러나 그가 Satiguru를 만나면 그는 그의 자존심과 집착을 제거하는 이름을 얻습니다. 3
ਹਰਿ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ 하리의 하인들은 진실하고 진리를 실천하며 구루의 말을 묵상합니다
ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ॥ 참된 주님은 그들을 그분과 화목하게 하시며 그들은 진리를 그들의 마음에 간직하고 있습니다
ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਮਤਿ ਪਾਈ ਏਹਾ ਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੧॥ 오 나낙이여! 이름을 통해 우리는 속도와 지식을 얻었으며 이것이 우리의 수도입니다. 4. 1
ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ 소르티 마할라 3
ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ 신은 헌신의 보물을 신자들에게 주셨고 하리의 이름은 그들의 진정한 재산입니다
ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਦੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਕਿਨੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਇ ॥ 이 갱신 가능한 이름 돈은 결코 끝나지 않으며 평가할 수도 없습니다
ਨਾਮ ਧਨਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 하리의 이름과 부로 신자들의 얼굴이 밝아지고 하리가 진정한 모습으로 변했습니다. 1
ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 맙소사! 스리하리는 구루의 말에 의해서만 발견됩니다
ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 이 세계는 말없이 딜레마에 빠져 하리의 궁정에서 가혹한 처벌을 받는다. 머무르다
ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸਹਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ 이 몸 안에는 정욕, 분노, 탐욕, 애착, 자아의 다섯 도둑이 있습니다
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੂਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੂਝਹਿ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥ 그들은 계속해서 그 이름의 꿀을 훔치지만, 마음챙김하는 사람은 이 사실을 이해하지 못하고 아무도 그들의 간청에 귀를 기울이지 않습니다
ਅੰਧਾ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥੨॥ 이 세상은 장님, 즉 지식이없고 그 행동도 장님이며 전문가가 없으면 매우 어둡습니다. 2
ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵਿਗੁਤੇ ਕਿਹੁ ਚਲੈ ਨ ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ॥ 오만하게, 피조물들은 계속 고통을 겪지 만, 죽음의 시간이 오면 아무 것도 그들과 함께하지 않습니다
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਸਦਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ 구루무크가 된 사람은 그 이름을 묵상하고 항상 하리남을 숭배합니다
ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥੩॥ 그는 진실한 말로 하리를 찬양하고 긍휼의 집에서 그의 긍휼에 대해 하나님께 감사하게 됩니다. 3
ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਘਟਿ ਚਾਨਣੁ ਅਮਰੁ ਸਿਰਿ ਬਾਦਿਸਾਹਾ ॥ 사트구루가 준 지식은 항상 그의 마음을 비추고 신의 명령도 황제의 머리에 있습니다
ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥ 신자들은 밤낮으로 주님을 계속 경배하고 람남의 형태로 진정한 혜택을 얻습니다
ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਪਾਹਾ ॥੪॥੨॥ 오 나낙이여! 라마라는 이름의 결과로 인간은 해방되고 말씀에 몰두함으로써 하리를 얻습니다. 4. 2
ਸੋਰਠਿ ਮਃ ੩ ॥ 소르티 마할라 3
ਦਾਸਨਿ ਦਾਸੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥ 사람이 노예의 노예가되면 하나님을 발견하고 마음 속에서 자존감을 잃습니다
ਭਗਤਾ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਹਰਿ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ 신도들의 주요 임무는 기쁨의 형태인 슈리하리이기 때문에 밤낮으로 하리를 계속 찬양합니다
ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 말에 잠겨 항상 같은 색에 흡수되어 하리에 흡수된다. 1
ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 이봐 슈리 하리! 주님의 은혜는 참되십니다
ਆਪਣਿਆ ਦਾਸਾ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਪਿਆਰੇ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਹਮਾਰੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 오 이런! 당신의 종들에게 친절을 베풀고 우리의 존엄성을 그대로 유지하십시오. 여기에 머무르세요
ਸਬਦਿ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਭਾਗਾ ॥ 말씀으로 찬양함으로써 나는 항상 살아 있고 구루의 가르침에 의해 두려움이 제거되었습니다
ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਅਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥ 나의 참된 주님은 매우 아름답고, 구루를 섬기는 것은 내 마음을 그분 안에 두었습니다
ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੨॥ 참된 말과 가장 참된 음성을 깨닫는 사람은 밤낮으로 의식을 유지합니다. 2
ਮਹਾ ਗੰਭੀਰੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 하나님은 위대하고 진지하며 영원한 행복을 주시는 분이시며, 어떤 생명체도 그분을 끝낼 수 없습니다
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨੀ ਅਚਿੰਤੁ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ 완벽한 구루를 섬긴 사람은 걱정 없이 마음속에 하리를 심어주었다
ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਅੰਤਰਿ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੩॥ 그의 마음과 몸은 순수 해졌고, 그의 내면의 마음은 항상 행복하며 의심도 그의 마음에서 제거되었습니다. 3
ਹਰਿ ਕਾ ਮਾਰਗੁ ਸਦਾ ਪੰਥੁ ਵਿਖੜਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 신의 성취의 길은 항상 이상한 길이며, 드물게 구루의 생각을 묵상함으로써 그것을 얻을 수 있습니다
ਹਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਤਾ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰਾ ॥ 하리의 사랑과 색채에 푹 빠져 말에 몰두한 사람은 자존심과 악덕을 버린다
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਇਕ ਰੰਗੀ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥੪॥੩॥ 나낙은 주님의 이름을 그려서 한 가지 색이 되었고 브라흐마라는 단어가 그를 장식할 것입니다. 4. 3
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/