Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 547

Page 547

ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕਰ ਦੇਇ ਰਾਖਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਰਾ ॥੪॥ Nanak은 Deendayal Govind를 기도합니다! 주님의 은혜의 손을 붙드셔서 저를 보호하소서. 4
ਸੋ ਦਿਨੁ ਸਫਲੁ ਗਣਿਆ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 이 날은 하나님과의 만남이 있을 때 매우 상서로운 날로 여겨집니다
ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਰਗਟਿਆ ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 모든 행복과 부가 명백 해졌고 슬픔이 사라졌습니다
ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਸਦ ਹੀ ਗੁਨ ਗੁਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਈਐ ॥ 매일 Jagat Palak Gopal을 찬양함으로써 항상 쉬운 행복과 기쁨이 있습니다
ਭਜੁ ਸਾਧਸੰਗੇ ਮਿਲੇ ਰੰਗੇ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਧਾਈਐ ॥ 성도들의 모임에 참석함으로써 나는 주님의 이름을 외치며, 그 결과 나는 다시는 질 속을 헤매지 않아도 될 것입니다
ਗਹਿ ਕੰਠਿ ਲਾਏ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ਆਦਿ ਅੰਕੁਰੁ ਆਇਆ ॥ 하나님은 자연히 저를 안아 주셨고, 저의 전생의 선행이 싹트게 되었습니다
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁੜਿ ਕਤਹੂ ਨ ਜਾਇਆ ॥੫॥੪॥੭॥ 나낙은 하느님께서 친히 저를 찾아내셔서 다시는 저를 떠나지 않기를 기도합니다. 5. 4. 7
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 궁전은 5입니다
ਸੁਨਹੁ ਬੇਨੰਤੀਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 맙소사! 내 부탁을 들어줘,
ਕੋਟਿ ਅਪ੍ਰਾਧ ਭਰੇ ਭੀ ਤੇਰੇ ਚੇਰੇ ਰਾਮ ॥ 비록 우리 피조물들이 수백만의 범죄로 가득 차 있을지라도, 우리는 여전히 당신의 종들입니다
ਦੁਖ ਹਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੋਹਨ ਕਲਿ ਕਲੇਸਹ ਭੰਜਨਾ ॥ 이것은 고통 스럽다! 오 자비로운 모한이여! 오, 분쟁의 파괴자여
ਸਰਨਿ ਤੇਰੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਮੇਰੀ ਸਰਬ ਮੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ॥ 이것은 보편적 인 niranjan입니다! 나는 당신의 피난처에 왔으니 자비를 베풀고 나를 공경합니다
ਸੁਨਤ ਪੇਖਤ ਸੰਗਿ ਸਭ ਕੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰੇ ॥ 주님은 모든 사람의 말을 들으시고 보시며, 우리 모두와 함께 계시며 매우 가까이 계십니다
ਅਰਦਾਸਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਸੁਆਮੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਘਰ ਕੇ ਚੇਰੇ ॥੧॥ 주! 나낙의 기도를 들으시고 저를 당신 집의 종으로 지켜 주십시오. 1
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਹਮ ਦੀਨ ਭੇਖਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 이봐 램! 당신은 항상 전능하시지만 우리 피조물은 불쌍한 거지입니다
ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਮਗਨੁ ਕਢਿ ਲੇਹੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 오 하나님의 주님이여! 나는 마야와 사랑에 빠졌으니 나를 마야에서 꺼내 줘
ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਬਿਕਾਰਿ ਬਾਧਿਓ ਅਨਿਕ ਦੋਖ ਕਮਾਵਨੇ ॥ 나는 탐욕과 무분별한 연애와 악덕에 사로잡힘으로 많은 잘못을 저질렀습니다
ਅਲਿਪਤ ਬੰਧਨ ਰਹਤ ਕਰਤਾ ਕੀਆ ਅਪਨਾ ਪਾਵਨੇ ॥ 생명체는 그의 상서로운 행위의 열매를 계속 즐긴다
ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਤੇ ਹਾਰੀ ॥ 오, 이런! 저에게 자비를 베푸소서, 저는 방랑벽으로 많은 목숨을 잃었습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਹਰਿ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੀ ॥੨॥ 나낙은 내가 하나님의 종이기를 기도하며 이것이 내 영혼과 영혼의 기초입니다. 2
ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਰਾਮ ॥ 이봐 램! 너희는 모두 유능하고 위대하지만 내 지성은 매우 미미하다
ਪਾਲਹਿ ਅਕਿਰਤਘਨਾ ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ॥ 당신은 또한 배은망덕한 피조물을 양육하시고, 모든 피조물을 온전히 긍휼히 여기십니다
ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਅਪਾਰ ਕਰਤੇ ਮੋਹਿ ਨੀਚੁ ਕਛੂ ਨ ਜਾਨਾ ॥ 오 세상의 창조주여! 당신은 거대하고 당신의 지식은 무한하지만, 나는 비천한 피조물에게서 아무것도 모릅니다
ਰਤਨੁ ਤਿਆਗਿ ਸੰਗ੍ਰਹਨ ਕਉਡੀ ਪਸੂ ਨੀਚੁ ਇਆਨਾ ॥ 나는 너희의 귀한 보석과 보석을 버리고 까마귀를 모은 짐승처럼 약하고 비천하다
ਤਿਆਗਿ ਚਲਤੀ ਮਹਾ ਚੰਚਲਿ ਦੋਖ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੋਰੀ ॥ 주! 나는 잘못을 저질러서 이 마야를 얻었는데, 그것은 매우 변덕스럽고 살아있는 존재를 떠난다
ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਪੈਜ ਰਾਖਹੁ ਮੋਰੀ ॥੩॥ 나낙은 "오 만물의 주여! 나는 당신의 피난처에 있습니다, 자비를 베푸시고 저를 부끄러워합니다. 3
ਜਾ ਤੇ ਵੀਛੁੜਿਆ ਤਿਨਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 그분과 분리되셨던 하느님께서 그분 자신과 합쳐지셨습니다
ਸਾਧੂ ਸੰਗਮੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਰਾਮ ॥ 그는 성도들의 모임에 참석함으로써 슈리 하리를 찬양했다
ਗੁਣ ਗਾਇ ਗੋਵਿਦ ਸਦਾ ਨੀਕੇ ਕਲਿਆਣ ਮੈ ਪਰਗਟ ਭਏ ॥ 그 세계를 지키시는 분을 찬양하심으로써, 하느님께서는 복지의 형태로 분명하게 나타나셨습니다
ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਿ ਲਏ ॥ 주님에 대한 내 마음이 즐거워졌고 그분은 나를 자신의 것으로 만드셨습니다
ਛੋਡਿ ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਬਹੁੜਿ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 나는 불안을 포기하고 확신을 갖게 되었고 다시는 어떤 슬픔도 받지 않았습니다
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਜੀਵੇ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਗਾਇਆ ॥੪॥੫॥੮॥ 나낙은 오직 하나님을 보는 것만으로 살며 덕의 창고인 하나님께 계속 영광을 돌리고 있다고 말합니다. 4. 5. 8
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ ॥ 궁전은 5입니다
ਬੋਲਿ ਸੁਧਰਮੀੜਿਆ ਮੋਨਿ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 이것은 인간입니다! 말해봐, 왜 침묵하니
ਤੂ ਨੇਤ੍ਰੀ ਦੇਖਿ ਚਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬਿਉਹਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 너희는 너희 자신의 눈으로 마야에서 행동하는 자들, 모두 썩어질 수 있는 자들을 보았다
ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਕਛੁ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ ॥ 그것은 인간 생물입니다! 고빈드의 이름 외에는 알 것이 없습니다
ਦੇਸ ਵੇਸ ਸੁਵਰਨ ਰੂਪਾ ਸਗਲ ਊਣੇ ਕਾਮਾ ॥ 국가, 직물, 금과 은은 모두 헛된 것입니다
ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਸੋਭਾ ਹਸਤ ਘੋਰਿ ਵਿਕਾਰੀ ॥ 아들, 아내는 세상의 아름다움을지지하지 않고 코끼리와 말 및 기타 매력 장애에 동기를 부여합니다
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਾਧਸੰਗਮ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ॥੧॥ 나낙은 성도들의 무리 없이는 온 세상이 거짓이 되기를 기도합니다. 1
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/