Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 544

Page 544

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਰਾਮ ॥ 구루 무크 (Gurumukh)는 세계의 창조자 인 슈리 하리 (Shri Hari), 무라리 (Murari)를 마음으로 잊지 않습니다
ਦੂਖੁ ਰੋਗੁ ਨ ਭਉ ਬਿਆਪੈ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ 하느님을 묵상한 사람들은 슬픔과 질병과 두려움을 전혀 느끼지 않습니다
ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਰੇ ਭਵਜਲੁ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ॥ 성도들의 크나큰 은혜로 그들은 세상의 무서운 바다에서 벗어나 태초부터 하나님께서 그들을 위해 기록하신 것을 얻습니다
ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰੀ ॥ 지고의 영혼을 만나면 좋은 소원을 얻고 마음이 평화를 얻습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਿਮਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥੩॥ 나낙은 하나님을 경배함으로써 우리의 소원이 이루어졌다고 간청합니다. 4. 3
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ 비하가다 팰리스 5 하우스 2 (Bihagada Palace 5 House 2)
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 사띠 나무 구르 프라사디
ਵਧੁ ਸੁਖੁ ਰੈਨੜੀਏ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ॥ 행복한 밤입니다! 나는 나의 사랑하는 주님에 대한 큰 사랑을 가지고 있기 때문에 매우 오래 있어라
ਘਟੁ ਦੁਖ ਨੀਦੜੀਏ ਪਰਸਉ ਸਦਾ ਪਗਾ ॥ 이것은 슬픈 잠입니다! 내가 항상 주님의 발 앞에 있을 수 있도록 작아지십시오
ਪਗ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਉ ਸਦਾ ਜਾਚਉ ਨਾਮ ਰਸਿ ਬੈਰਾਗਨੀ ॥ 나는 항상 하나님의 발을 바라며 그의 축복을 구합니다
ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਮਾਤੀ ਮਹਾ ਦੁਰਮਤਿ ਤਿਆਗਨੀ ॥ 나는 사랑하는 주님의 사랑의 색에 매혹되어 큰 불행을 포기했습니다
ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਲੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੀਨੀ ਮਿਲਨੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚ ਮਗਾ ॥ 사랑에 흠뻑 젖은 내 팔은 사랑하는 하나님에 의해 붙잡 혔고, 사랑하는 사람들의 연합은 참된 길입니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਹਉ ਚਰਣਹ ਸੰਗਿ ਲਗਾ ॥੧॥ 나낙은 물러나서, "오 하나님! 당신의 자비를 베푸셔서 제가 영원히 당신의 발 앞에 설 수 있게 하소서. 1
ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੜੀਹੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਚਰਣਿ ਲਗਹ ॥ 오 나의 친구들이여! 우리 함께 하리 파라마트마의 발에 잠깁시다
ਮਨਿ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੇਮੁ ਘਣਾ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੰਗਹ ॥ 나는 사랑하는 주님에 대한 큰 사랑을 가지고 있으며, 우리 함께 하리의 헌신을 기원합니다
ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ਜਾਇ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਨਾ ॥ 하리 박띠(Hari-Bhakti)를 달성하여 주님을 묵상하고 신자들을 만나러 가십시오
ਮਾਨੁ ਮੋਹੁ ਬਿਕਾਰੁ ਤਜੀਐ ਅਰਪਿ ਤਨੁ ਧਨੁ ਇਹੁ ਮਨਾ ॥ 자, 우리의 교만과 집착과 악덕을 버리고 우리의 몸과 마음과 재물을 하나님께 바칩시다
ਬਡ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਭ੍ਰਮ ਭੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਿਲਿ ਭਗਹ ॥ 하나님은 위대하시고, 전능하시고, 무소부재하시고, 전능하시며, 우주의 벽은 파괴되었습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਖੀਏ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਪਹ ॥੨॥ 나낙은 물러나며, "오 친구들이여! 내 가르침을 잘 들어라, 우리는 매일 하리남을 계속 외워야 한다. 2
ਹਰਿ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਗਣੇ ਸਭਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ॥ 하리의 아내는 항상 행복하고 모든 종류의 사치를 즐깁니다
ਰਾਂਡ ਨ ਬੈਸਈ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਚਿਰਾਣੇ ॥ 그녀는 그녀의 주인이 영원하신 주님이기 때문에 결코 과부로 앉지 않습니다
ਨਹ ਦੂਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵੈ ਧੰਨਿ ਤੇ ਬਡਭਾਗੀਆ ॥ 그녀는 남편 하나님을 계속 기억하고 슬픔을받지 않으며, 그러한 피조물은 축복 받고 운이 좋습니다
ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸੋਵਹਿ ਕਿਲਬਿਖ ਖੋਵਹਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਰੰਗਿ ਜਾਗੀਆ ॥ 그녀는 자발적인 행복에 쉬고 모든 슬픔과 고난이 파괴되고 이름 주스를 색칠하여 깨어납니다
ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਹਣਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਗਹਣਾ ਪ੍ਰਿਅ ਬਚਨ ਮੀਠੇ ਭਾਣੇ ॥ 그것은 그의 사랑에 잠겨 있고 하리의 이름은 그의 소중한 장식품이며, 사랑하는 주님의 말씀은 그에게 매우 달콤하고 좋은 것 같습니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਇਛ ਪਾਈ ਹਰਿ ਮਿਲੇ ਪੁਰਖ ਚਿਰਾਣੇ ॥੩॥ 나낙은 내가 영원한 남편 하나님을 찾았기 때문에 내 소원이 이루어지기를 기도합니다. 3
ਤਿਤੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਹਿਲੜੇ ਕੋਡ ਅਨੰਦਾ ॥ 그 집의 중심에는 위대한 노래, 감사와 기쁨이 있습니다
ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥ 지고의 행복이 거하는 마음과 몸
ਹਰਿ ਕੰਤ ਅਨੰਤ ਦਇਆਲ ਸ੍ਰੀਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣੋ ॥ 나의 하리 칸트는 무한히 친절하다, 오 슈리다르여! 이봐 고빈드! 당신은 타락한 피조물의 구원자이십니다
ਪ੍ਰਭਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਮੁਰਾਰੀ ਭੈ ਸਿੰਧੁ ਸਾਗਰ ਤਾਰਣੋ ॥ 주님은 모든 사람에게 은혜를 베푸시며 하리 무라리가 끔찍한 세계 바다에서 온 생물들을 건너게 될 것입니다
ਜੋ ਸਰਣਿ ਆਵੈ ਤਿਸੁ ਕੰਠਿ ਲਾਵੈ ਇਹੁ ਬਿਰਦੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ॥ 누구든지 그의 피난처에 오는 사람은 그의 목을 껴안는 것은 주님의 잘못입니다
ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਕੇਲ ਕਰੰਦਾ ॥੪॥੧॥੪॥ Nanak은 항상 기쁨과 놀이에 적극적인 Kant (남편) Hari를 찾았다는 것을 알게되었습니다. 4. 1. 4
ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 비하가다 마할 5
ਹਰਿ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸੁ ਮਨਾ ॥ 맙소사! 신의 발은 신성한 호수입니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/