Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 534

Page 534

ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੀਐ ਚਰਣ ਰੇਨੁ ਮਨੁ ਬਾਛੈ ॥੧॥ 그러므로 사드 상가트의 피난처에 와야하며 내 마음은 그의 발을 바란다. 1
ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨਾ ਗੁਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾ ਦੁਤਰੁ ਮਾਇ ਆਛੈ ॥ 나는 어떤 속임수도 모르고, 어떤 자질도 가지고 있지 않다; 이 마야의 바다를 건너는 것은 매우 어렵다
ਆਇ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਤਉ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਛੈ ॥੨॥੨॥੨੮॥ 오 나낙이여! 이제 내가 구루의 발 앞에 왔으니 나의 정욕은 사라졌다. 2. 2. 28
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫ ॥ 데브간드하리 5
ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰਿਅ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ॥ 오 이런! 당신의 말은 꿀과 같습니다
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਸਭਹੂ ਮਧਿ ਨਿਰਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 오, 사랑하는 주님! 당신은 매우 아름답고 매혹적이며, 당신은 모든 것에 거주하며 가장 독특합니다. 1. 여기에 머무르세요
ਰਾਜੁ ਨ ਚਾਹਉ ਮੁਕਤਿ ਨ ਚਾਹਉ ਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ ॥ 주! 저는 하나님 나라를 사모하지도 않고, 구원을 바라는 것도 없고, 제 마음에는 당신의 아름다운 발인 연꽃의 사랑에 대한 강한 갈망만 있을 뿐입니다
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ ਸਿਧ ਮੁਨਿ ਇੰਦ੍ਰਾ ਮੋਹਿ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਦਰਸਾਰੇ ॥੧॥ 세상 사람들은 브라흐마, 마헤쉬, 싯다, 무니, 인드라의 다르샨을 바랐을지 모르지만, 나는 이 모든 것의 주인이신 한 신의 환상을 갈망합니다. 1
ਦੀਨੁ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ ਠਾਕੁਰ ਸਰਨਿ ਪਰਿਓ ਸੰਤ ਹਾਰੇ ॥ 이봐 타쿠르 지! 나는 당신의 문에 왔고, 당신의 성도들의 피난처에 왔습니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁ ਸੀਤਲ ਬਿਗਸਾਰੇ ॥੨॥੩॥੨੯॥ 오 나낙이여! 나는 아름다운 주님을 찾았고, 그 결과 내 마음은 차가워지고 꽃처럼 피어났습니다. 2. 3. 26
ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 데브간드하리 마할라 5
ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੇਵਕੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥ 하리의 이름을 외침으로써, 그의 하인은 바브사가르로부터 해방되었다
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਅਪਨੇ ਬਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨਹੀ ਮਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 자비로우신 하느님께서 자신의 것이 되실 때, 그분은 그분을 거듭거듭 생사의 순환에 빠뜨리지 않으십니다. 1. 머무르다
ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਕੇ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਨਹੀ ਹਾਰਿਓ ॥ 하리를 조화롭게 찬양하는 사람은 다이아몬드처럼 소중한 탄생을 잃지 않습니다
ਪ੍ਰਭ ਗੁਨ ਗਾਇ ਬਿਖੈ ਬਨੁ ਤਰਿਆ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਿਓ ॥੧॥ 주님을 찬양함으로써 그는 악과 악의 바다를 초월하고 그의 혈통을 구합니다. 1
ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਿਆ ਰਿਦ ਭੀਤਰਿ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਉਚਾਰਿਓ ॥ 주님의 연꽃 발이 그의 마음 속에 거하고 숨을 쉴 때마다 주님의 이름을 부릅니다
ਨਾਨਕ ਓਟ ਗਹੀ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੁਨਹ ਪੁਨਹ ਬਲਿਹਾਰਿਓ ॥੨॥੪॥੩੦॥ 오 나낙이여! 나는 그 자그디쉬와르로 피신했고 다시 그에게 내 자신을 희생합니다. 2. 4. 30
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪॥ 라구 데브간다리 마할라 5 가루 4
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਕਰਤ ਫਿਰੇ ਬਨ ਭੇਖ ਮੋਹਨ ਰਹਤ ਨਿਰਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 많은 사람들이 (신을 위해) 많은 의상을 입고 숲을 돌아 다니지만 Mohan-Prabhu는 여전히 다릅니다. 1. 여기에 머무르세요
ਕਥਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗੀਤ ਨੀਕੇ ਗਾਵਨ ਮਨ ਮਹਿ ਧਰਤੇ ਗਾਰ ॥੧॥ 그들은 내레이션하고, 설교하고, 선율적인 노래를 부르지만, 그들의 마음에는 무질서함이 있습니다. 1
ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁ ਚਤੁਰ ਸਿਆਨੇ ਬਿਦਿਆ ਰਸਨਾ ਚਾਰ ॥੨॥ 사실, 지식의 결과로 달콤하고 미묘한 연설을하는 사람은 매우 아름답고 영리하고 지능적입니다. 2
ਮਾਨ ਮੋਹ ਮੇਰ ਤੇਰ ਬਿਬਰਜਿਤ ਏਹੁ ਮਾਰਗੁ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ॥੩॥ 자존심, 집착, 자멸에서 벗어나는 길은 세이버의 가장자리처럼 접근 할 수 없습니다. 3
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਨਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰੀਅਲੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰ ॥੪॥੧॥੩੧॥ 오 나낙이여! 신의 은총으로 성자들과 함께 사는 사람들은 바브사가르를 건넌다. 4. 1. 31
ਰਾਗੁ ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫॥ 라구 데브간다리 마할라 5 하우스 5 (Ragu Devgandhari Mahala 5 House 5)
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ 신은 사트구루의 은총으로 찾을 수 있는 한 분이시다
ਮੈ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥ 오, 이런! 나는 모한 경이 가장 높으신 것을 보았다
ਆਨ ਨ ਸਮਸਰਿ ਕੋਊ ਲਾਗੈ ਢੂਢਿ ਰਹੇ ਹਮ ਮੂਚਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 나는 계속 많이 검색했지만 세상 어느 누구도 그와 비교할 수 없습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਬਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਤਿ ਬਡੋ ਗਾਹਰੋ ਥਾਹ ਨਹੀ ਅਗਹੂਚਾ ॥ 주님은 무한하시고, 매우 깊고, 측량할 수 없으며, 닿을 수 없을 정도로 높으십니다
ਤੋਲਿ ਨ ਤੁਲੀਐ ਮੋਲਿ ਨ ਮੁਲੀਐ ਕਤ ਪਾਈਐ ਮਨ ਰੂਚਾ ॥੧॥ 그는 무게가 비교할 수 없고 평가할 수 없는데, 어떻게 마음 속에서 아름다운 주님을 찾을 수 있습니까? 1
ਖੋਜ ਅਸੰਖਾ ਅਨਿਕ ਤਪੰਥਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਨਹੀ ਪਹੂਚਾ ॥ 무수한 사람들이 여러 경로를 통해 그를 찾지만 구루 없이는 아무도 그에게 도달 할 수 없습니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਰਸ ਭੂੰਚਾ ॥੨॥੧॥੩੨॥ 오 나낙이여! Thakur ji는 나에게 친절했고 나는 이제 sadhu를 만나서 hari-rasa를 즐깁니다. 2. 1. 32
Scroll to Top
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/
jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/