Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 496

Page 496

ਹਰਿ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਹਰਿ ਧਨਿ ਲਾਹਿਆ ਧੋਖਾ ॥ 나의 불안은 하리의 이름과 부에 의해 제거되었고, 나의 속임수는 하리의 이름과 부에 의해 제거되었습니다
ਹਰਿ ਧਨ ਤੇ ਮੈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ਹਾਥਿ ਚਰਿਓ ਹਰਿ ਥੋਕਾ ॥੩॥ 나는 하리의 이름과 부로부터 새로운 부를 얻었고, 하리 남 단, 부의 본질이 내 손에 들어왔다. 3
ਖਾਵਹੁ ਖਰਚਹੁ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ ॥ 이 이름의 돈을 먹고 써도 줄어들지 않고 세상과 내세에서 항상 함께 있습니다
ਲਾਦਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰੰਗੇ ॥੪॥੨॥੩॥ 구루데프는 이 보물을 싣고 나낙에게 주었고 그의 마음은 하리의 색으로 칠해져 있습니다. 4. 2. 3
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥ 이렇게 함으로써 모든 죄와 악이 멸망되고 조상과 조상도 구원을 받습니다
ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥੧॥ 끝도 끝도 없는 하리의 신을 항상 외치십시오. 1
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ 오 내 아들! 어머니의 축복은 바로
ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 잠시라도 너희 하나님을 잊지 말고 항상 자그디시에게 찬송을 계속 불러야 한다. 1. 여기에 머무르세요
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ Satiguru ji가 당신에게 친절하고 당신의 사랑이 성도들과 함께 있기를 바랍니다
ਕਾਪੜੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਿ ॥੨॥ 하나님께서 당신의 명예를 구원하시는 것이 당신의 옷이 되기를 바라며, 그분의 찬송가와 키르탄을 부르는 것이 당신의 일용할 양식이 되기를 바랍니다. 2
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥ 항상 주님의 이름의 꿀을 마신다. 신의 축복이 당신에게 영생을 주시고 하리의 심란이 당신에게 영원한 기쁨을 주기를 바랍니다
ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ॥੩॥ 삶에 항상 기쁨이 있기를 바라며, 모든 희망이 성취되고 걱정이 없어지기를 바랍니다. 3
ਭਵਰੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ 당신의 마음이 꽃으로 가득 차고 하리의 아름다운 발이 연꽃이 되기를 바랍니다
ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥ 오 나낙이여! 스와티 드롭을 마신 후 차탁이 피는 것처럼 하리 발로 싸야 합니다. 4. 3. 4
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਮਤਾ ਕਰੈ ਪਛਮ ਕੈ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ॥ 사람은 서쪽으로 가라고 조언하지만 하나님은 그를 동쪽으로 인도하십니다
ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਨਹਾਰਾ ਆਪਨ ਹਾਥਿ ਮਤਾਤ ॥੧॥ 한 순간에 하나님은 창조하고 멸망시킬 수 있습니다 모든 결정은 하나님의 통제 하에 있습니다
ਸਿਆਨਪ ਕਾਹੂ ਕਾਮਿ ਨ ਆਤ ॥ 인간의 지능은 아무 소용이 없습니다
ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਰੈ ਹੋਇ ਰਹੀ ਉਹ ਬਾਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 내 Thakur가 나와 일치한다고 생각하는 일이 일어나고 있습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਦੇਸੁ ਕਮਾਵਨ ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੀ ਮਨਸਾ ਬੀਚੇ ਨਿਕਸੇ ਸਾਸ ॥ 인간이 죽는 나라를 정복하고 부를 더하려는 욕망에 있습니다
ਲਸਕਰ ਨੇਬ ਖਵਾਸ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਊਠਿ ਸਿਧਾਸ ॥੨॥ 그는 모든 군대, 못, 하인 등을 떠나 일어나 야마푸리로 간다. 2
ਹੋਇ ਅਨੰਨਿ ਮਨਹਠ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਪਸ ਕਉ ਜਾਨਾਤ ॥ 사람은 독특한 느낌을 가질 때 마음의 완고함으로 인해 자존감을 표현합니다
ਜੋ ਅਨਿੰਦੁ ਨਿੰਦੁ ਕਰਿ ਛੋਡਿਓ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਖਾਤ ॥੩॥ 그는 형언할 수 없는 것을 정죄하고 버리며 그것을 몇 번이고 먹도록 강요받습니다. 3
ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਫਾਸ ॥ 하나님이 본성의 은혜를 베푸실 때 그 사람의 모든 고리가 끊어집니다
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਪਰਵਾਣੁ ਗਿਰਸਤ ਉਦਾਸ ॥੪॥੪॥੫॥ 오 나낙이여! 집주인이든 적대자이든, 완전한 구루를 만난 사람은 신의 법정에서 받아들여진다. 4. 4. 5
ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 구자리 말라 5
ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਿਨਿ ਜਨਿ ਜਪਿਓ ਤਿਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ॥ 하나님의 이름은 행복의 창고입니다. 누구든지 그 이름을 외치는 사람은 주님께서 집착과 집착의 결박을 끊으셨습니다
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਮਮਤਾ ਇਹ ਬਿਆਧਿ ਤੇ ਹਾਟੇ ॥੧॥ 그들은 일, 분노, 유독한 마야, 애정 등과 같은 질병으로부터 자유를 얻었습니다. 1
ਹਰਿ ਜਸੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਗਾਇਓ ॥ 하리를 조화롭게 칭찬 한 사람,
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਇਓ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਇਅਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 구루의 은총으로 그의 마음은 순수해졌고 그는 모든 행복을 얻었습니다. 1. 여기에 머무르세요
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਓ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੈ ਐਸੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਨੀ ॥ 하나님이 무엇을 하시든지 그것은 그에게 좋은 느낌입니다. 그분은 그러한 헌신을 하셨습니다
ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰੁ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਨੀਸਾਨੀ ॥੨॥ 친구와 원수는 모두 그에게 동일하며 이것은 하나님의 연합을위한 요가의 표시입니다. 2
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਥਾਈ ਆਨ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਤਾ ॥ 그분은 주님이 어디에나 계시다는 것을 알기 때문에 다른 곳으로 가지 않으십니다
ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰੰਗਿ ਰਵਿਓ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥੩॥ 주님은 모든 곳의 모든 마음 속에 계십니다. 그는 그의 사랑으로 가득 차 있고 그의 사랑으로 가득 차 있습니다. 3
ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਪਾਲਾ ਤਾ ਨਿਰਭੈ ਕੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ 은혜와 친절을 베푸신 하나님은 두려움 없이 주님의 성전에 오셨습니다
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/