Guru Granth Sahib Translation Project

Guru Granth Sahib Korean Page 178

Page 178

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਚਾਖੁ ॥ 오 피조물이여! 전문가의 말은 amrit rasa이며이 과즙 주스를 마 십니다
ਅਵਰਿ ਜਤਨ ਕਹਹੁ ਕਉਨ ਕਾਜ ॥ 오, 형제님! 말해줘, 다른 노력은 무엇입니까
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੈ ਆਪਿ ਲਾਜ ॥੨॥ 주님 자신은 인간의 수치심을 구원하시기를 기뻐하십니다. 2
ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹਹੁ ਕਿਆ ਜੋਰੁ ॥ 가난한 사람은 무엇을 할 수 있는가? 말해줘, 그 안에 어떤 힘이 있습니까
ਝੂਠਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸਭੁ ਸੋਰੁ ॥ 부의 소음은 모두 거짓입니다
ਕਰਣ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 세상의 주님은 그 자신이 만물을 행하시는 분이십니다
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥੩॥ 내향성(주님)은 전지전능하다. 3
ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖੁ ਸਾਚਾ ਏਹੁ ॥ 모든 쾌락의 진정한 행복은 이것입니다
ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਮਨੈ ਮਹਿ ਲੇਹੁ ॥ 당신의 마음 속에 전문가의 가르침을 기억하십시오
ਜਾ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ 그의 본능이 람의 이름에 종사하고,
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੰਨੁ ਵਡਭਾਗੀ ॥੪॥੭॥੭੬॥ 오, 나낙! 그는 매우 축복 받고 운이 좋다. 4. 7. 76
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲੁ ॥ 하리의 이야기를 듣고 이기주의로 마음의 쓰레기를 제거한 사람들,
ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਸੁਖ ਸੈਲੁ ॥ 그들은 매우 거룩하고 행복해졌습니다
ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਪਾਇਆ ਸਾਧਸੰਗੁ ॥ 그들은 다행스럽게도 성도들의 동행을 찾았습니다
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਰੰਗੁ ॥੧॥ 그리고 그들은 파르브라마와 사랑에 빠졌습니다. 1
ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਜਨੁ ਤਾਰਿਓ ॥ 하리-파라메스와라의 이름을 숭배하는 종들은 바바사가르에서 건너왔다
ਅਗਨਿ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Guru ji는 trishna의 형태로 불의 바다를 통해 그들을 건넜습니다. 1. 머무르다
ਕਰਿ ਕੀਰਤਨੁ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਏ ॥ 주님의 키르탄을 행함으로써 그들의 마음은 차가워졌고
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ॥ 출생과 출생의 죄는 씻겨 나갔습니다
ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪੇਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ 그는 마음 속에 있는 모든 보물을 보았습니다
ਅਬ ਢੂਢਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਜਾਹਿ ॥੨॥ 왜 그는 쾌락을 추구하기 위해 지금 나가야 하는가? . . . 2
ਪ੍ਰਭ ਅਪੁਨੇ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ 나의 주님이 친절하셨을 때
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਘਾਲ ॥ 그의 종의 봉사가 완료되었습니다
ਬੰਧਨ ਕਾਟਿ ਕੀਏ ਅਪਨੇ ਦਾਸ ॥ 그는 (심취의) 결속을 끊고 그를 노예로 삼았다
ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਣਤਾਸ ॥੩॥ 이제 그들은 미덕의 창고인 주님의 심란을 계속 행하고 있습니다. 3
ਏਕੋ ਮਨਿ ਏਕੋ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 그분만이 마음 속에 계시고 오직 그분만이 어디에나 계십니다
ਪੂਰਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਜਾਇ ॥ 온 주님이 모든 곳을 완전히 채우고 계십니다
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਭੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 완벽한 구루는 모든 환상을 없애 버렸습니다
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੪॥੮॥੭੭॥ 오, 나낙! 그는 하리의 심란을 행함으로써 행복을 얻었다. 4. 8. 77
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਅਗਲੇ ਮੁਏ ਸਿ ਪਾਛੈ ਪਰੇ ॥ 목숨을 바친 우리 조상들은 우리를 잊어버렸습니다
ਜੋ ਉਬਰੇ ਸੇ ਬੰਧਿ ਲਕੁ ਖਰੇ ॥ 살아남은 사람들은 허리를 묶은 채 돈을 모으기 위해 서 있습니다
ਜਿਹ ਧੰਧੇ ਮਹਿ ਓਇ ਲਪਟਾਏ ॥ 그는 조상들이 몰두했던 활동에 바쁘다
ਉਨ ਤੇ ਦੁਗੁਣ ਦਿੜੀ ਉਨ ਮਾਏ ॥੧॥ 그들의 비교에서, 그는 돈을 이중 권력과 연결합니다. 1
ਓਹ ਬੇਲਾ ਕਛੁ ਚੀਤਿ ਨ ਆਵੈ ॥ 사람은 그 죽음의 때를 기억하지 못한다
ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਲਪਟਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ 그는 죽은 자에게 매달린다. 1. 머무르다
ਆਸਾ ਬੰਧੀ ਮੂਰਖ ਦੇਹ ॥ 어리석은 사람의 몸은 갈망에 묶여 있습니다
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ ॥ 그는 일과 분노와 세속적인 애착에 사로잡혀 있습니다
ਸਿਰ ਊਪਰਿ ਠਾਢੋ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥ 다르마라지가 머리에 서 있다
ਮੀਠੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਬਿਖਿਆ ਖਾਇ ॥੨॥ 어리석은 사람은 마야의 독을 달콤하게 먹습니다. 2
ਹਉ ਬੰਧਉ ਹਉ ਸਾਧਉ ਬੈਰੁ ॥ (어리석은 자는 오만하게 말한다) 나는 나의 원수를 묶어 그를 능가할 것이다
ਹਮਰੀ ਭੂਮਿ ਕਉਣੁ ਘਾਲੈ ਪੈਰੁ ॥ 누가 내 땅에 발을 들여놓을 수 있겠는가
ਹਉ ਪੰਡਿਤੁ ਹਉ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ॥ 나는 학자이고, 나는 영리하고 똑똑하다
ਕਰਣੈਹਾਰੁ ਨ ਬੁਝੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੩॥ 그러나 어리석은 사람은 자기가 행하는 자를 알지 못한다. 3
ਅਪੁਨੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪੇ ਜਾਨੈ ॥ (그러나 사람의 능력 안에 있는 것은 무엇인가) 주님 자신은 그분의 속도와 가치를 아십니다
ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਵਖਾਨੈ ॥ 아무도 무엇을 말할 수 있습니까? 사람은 어떻게 그것을 묘사하고 묘사할 수 있는가
ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਤਿਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 하리가 누구와 남자를 만나든, 그는 그를 만난다
ਅਪਨਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਨਾ ॥੪॥ 모두가 자신의 이익을 요구합니다. 4
ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਣੈਹਾਰੁ ॥ 주! 당신은 부어 오르고, 모든 것이 당신의 손에 있습니다
ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 당신의 자질에는 끝이 없으며, 당신의 형태에는 끝이 없습니다
ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਕਉ ਦੀਜੈ ਦਾਨੁ ॥ 주! 당신의 종에게 그 이름을 기부하십시오
ਕਬਹੂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ॥੫॥੯॥੭੮॥ 오, 나낙! 주님의 이름을 결코 잊지 맙시다. 5. 9. 78
ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ 가우디 과레리 마할라 5
ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਨਹੀ ਹੋਤ ਛੁਟਾਰਾ ॥ No Line Found
ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਆਗਲ ਭਾਰਾ ॥ No Line Found
ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਮਲ ਹੇਤ ॥ No Line Found
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਸੋਭਾ ਸੇਤ ॥੧॥ No Line Found
Scroll to Top
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/
slot gacor https://s2maben.pascasarjana.unri.ac.id/s2-maben/mahademo/ https://survey.radenintan.ac.id/surat/gratis/ https://sipenda.lombokutarakab.go.id/files/payment/demo-gratis/
jp1131 https://login-bobabet.com/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://lms.poltekbangsby.ac.id/pros/hk/