GUJARATI PAGE 59

ਸਾਹਿਬੁ ਅਤੁਲੁ ਨ ਤੋਲੀਐ ਕਥਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥
saahib atul na tolee-ai kathan na paa-i-aa jaa-ay. ||5||
God is unassessable, cannot be assessed and cannot be realized by mere talks.
પ્રભુ ના ચરણો માં જોડાય ને એ તો નથી થવાનું કે તે માલિક ની હસ્તી ને જોખી શકાય તે વજન થી ઉપર છે, હા એ જરૂર છે કે તે મળે છે સ્મરણ થી નાની વાતો થી નથી મળતા।।૫।।

ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ ॥
vaapaaree vanjaari-aa aa-ay vajahu likhaa-ay.
All Human beings come in this world with a pre-ordained number of breaths, just as a peddler comes to a city with the pre authorized capital.
બધા જીવ વણઝારા જીવ વેપારી પરમાત્માના ઓટલા થી વેતન, પગાર લખાવીને જગતમાં આવે છે.

ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ॥
kaar kamaaveh sach kee laahaa milai rajaa-ay.
They, who do the deeds of truth (meditate on God’s Name), earn the wealth of Naam as per God’s will.
જે જીવ વેપારી હંમેશા સ્થિર પ્રભુને જપવા નું કાર્ય કરે છે, તેને પ્રભુની મંજુરી અનુસાર આધ્યાત્મિક જીવનના લાભ મળે છે

ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੬॥
poonjee saachee gur milai naa tis til na tamaa-ay. ||6||
However, the true wealth of Naam is obtained only by those who meet the Guru, and they don’t have even an iota of personal desire or greed.
પરંતુ આ લાભ તે જ કમાઈ શકે છે જેને તે ગુરુ મળી જાય છે, તેને પોતાની પ્રશંસા ની તલ માત્ર પણ લાલચ નથી. જેને ગુરુ મળે છે તેની આધ્યાત્મિક જીવન વાળી રાશિ પુંજી હંમેશા માટે સ્થિર થઇ જાય છે ।।૬।।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੋੁਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲੁ ॥
gurmukh tol tolaa-isee sach taraajee tol.
A Guru’s follower would always keep assessing his wealth of truth (conduct) according to the Guru’s teachings.
મનુષ્ય જીવનની સફળતાની પરખ માટે સાચે જ ત્રાજવું છે અને સાચે જ વિતરણ છે, જેના પલ્લા સાચા છે તે જ સફળ છે. આ પરખ તોલમાં તે જ મનુષ્ય આખો ઉતરે છે જે ગુરુની સામે રહે છે

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮੋਹਣੀ ਗੁਰਿ ਠਾਕੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥
aasaa mansaa mohnee gur thaakee sach bol.
Hope and desire which allure our minds are restrained by the Guru’s true Word.
કારણ કે, ગુરુએ પરમાત્માની મહિમાની સાચી વાણી આપીને મનને મોહ નારી આશાઓ અને મનની માયામાં સુતેલા મન પર હુમલો કરવાથી રોકી રાખ્યા છે.

ਆਪਿ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ॥੭॥
aap tulaa-ay tolsee pooray pooraa tol. ||7||
God Himself would weigh (and examine that person’s conduct), then He would find that person of perfect weight (completely worthy of union with Him).
સંપૂર્ણ પ્રભુના આ તોલની સ્થિતિ ક્યારેય ઘટતી-વધતી નથી, તે જીવ આ તોલામાં આખો તોલાય છે જેને પ્રભુ નામ જપવા નું દાન આપીને પોતે કૃપાની નજરથી તોલાવે છે ।।૭।।

ਕਥਨੈ ਕਹਣਿ ਨ ਛੁਟੀਐ ਨਾ ਪੜਿ ਪੁਸਤਕ ਭਾਰ ॥
kathnai kahan na chhutee-ai naa parh pustak bhaar.
No one is saved by mere talk and speech, nor by reading loads of books.
નિરીક્ષણ વાત કરવાથી કે પુસ્તકોના ઢગલા ના ઢગલા વાંચવાથી આશા-ઈચ્છા થી બચી શકાતું નથી.

ਕਾਇਆ ਸੋਚ ਨ ਪਾਈਐ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰ ॥
kaa-i-aa soch na paa-ee-ai bin har bhagat pi-aar.
We cannot realize God by mere ablution of the body, without true devotion and love for Him.
જો હૃદયમાં પરમાત્માની ભક્તિ નથી, પ્રભુનો પ્રેમ નથી, તો નીરા શરીરની પવિત્રતાથી પરમાત્મા મળતા નથી

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਮੇਲੇ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰ ॥੮॥੯॥
naanak naam na veesrai maylay gur kartaar. ||8||9||
O’ Nanak, the person who does not forget Naam, Guru will unite him with God.
હે નાનક! જે ગુરુ શરણે પડીને પરમાત્માનું નામ ભૂલતો નથી, તેને ગુરુ પરમાત્મા ની સમાનતામાં મેળવી દે છે ।।૮।।૯।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ૧।।

ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਰਤਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥
satgur pooraa jay milai paa-ee-ai ratan beechaar.
If we meet the perfect Guru, then we obtain his precious teachings.
પરમાત્માના ગુણોનો વિચાર જેમ કિંમતી રત્ન છે, આ રત્ન ત્યારે જ મળે છે જો સંપૂર્ણ ગુરુ મળી જાય

ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ ॥
man deejai gur aapnay paa-ee-ai sarab pi-aar.
When we completely surrender our mind to our Guru; we find the universal love.
પોતાનું મન ગુરુને સોંપી દેવું જોઈએ, આ રીતે બધા સાથે પ્રેમ કરનાર પ્રભુ મળે છે

ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਅਵਗਣ ਮੇਟਣਹਾਰੁ ॥੧॥
mukat padaarath paa-ee-ai avgan maytanhaar. ||1||
Then we obtain the commodity of God’s Name, which brings us salvation and destroy our vices.
ગુરુની કૃપાથી નામ પદાર્થ મળે છે, જે વિકારો થી છુટકારો અપાવે છે અને જે અવગુણ દૂર કરવા માટે સમર્થ છે ।।૧।।

ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥
bhaa-ee ray gur bin gi-aan na ho-ay.
O’ Brother, without The Guru, divine knowledge is not obtained.
હે ભાઈ! ગુરુ વિના પરમાત્મા સાથે ગાઢ સંધિ પડી શકતી નથી

ਪੂਛਹੁ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦੈ ਬੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
poochhahu barahmay naardai bayd bi-aasai ko-ay. ||1|| rahaa-o.
Go and ask Brahma, Naarad and Vyas, the writer of Vedas, they will agree,
જરૂર કોઈ બ્રહ્માને, નારદને, વેદો વાળા ઋષિ વ્યાસ ને પૂછી લો

ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਜਾਣੀਐ ਅਕਥੁ ਕਹਾਵੈ ਸੋਇ ॥
gi-aan Dhi-aan Dhun jaanee-ai akath kahaavai so-ay.
that it is only through the Guru’s word that we understand divine knowledge and meditation on Naam. The Guru makes us recite God’s indescribable virtues.
પરમાત્માની સાથે ગાઢ સંધિ રાખવી, પરમાત્માની યાદ માં ધ્યાન જોડવું, પરમાત્માના ચરણોનો સંપર્ક કરવો – ગુરુથી જ આ સમજ આવે છે

ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਛਾਵ ਘਣੇਰੀ ਹੋਇ ॥
safli-o birakh haree-aavlaa chhaav ghanayree ho-ay.
Like a Green, fruit-bearing Tree with abundance of shade, the Guru is the provider of peace and comfort.
ગુરુ જ તે પ્રભુની મહિમા કરાવે છે જેના ગુણ કહી શકતા નથી. ગુરુ જાણે એક લીલું અને ફળદાયી વૃક્ષ છે, જેની ઊંડી ગાઢ છાયા છે

ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕੀ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਸੋਇ ॥੨॥
laal javayhar maankee gur bhandaarai so-ay. ||2||
All the precious divine wisdom comes from the Guru.
લાલ રત્ન, જવાહર અને મોતી થી ભરપૂર તે પરમાત્મા ગુરુના ખજાનાથી જ મળે છે ।।૨।।

ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥
gur bhandaarai paa-ee-ai nirmal naam pi-aar.
Only from the Guru we obtain love and devotion for the immaculate Naam.
પરમાત્મા ના પવિત્ર નામ નો પ્રેમ ગુરુના ખજાનામાં જ પ્રાપ્ત થાય છે

ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਅਪਾਰੁ ॥
saacho vakhar sanchee-ai poorai karam apaar.
By the grace of the infinite God, we acquire the true capital of His Name.
અનંત પ્રભુનું નામ રૂપ હંમેશા સ્થિર સૌદા સંપૂર્ણ ગુરુની કૃપાથી જ એકત્રિત કરી શકાય છે

ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥
sukh-daata dukh maytno satgur asur sanghaar. ||3||
The true Guru is the Giver of peace, the eliminator of pain and anguish, and slayer of demons like lust, anger, and greed.
ગુરુ નામની કૃપાથી સુખોને આપનારો છે. દુઃખોને દૂર કરવા વાળા છે. ગુરુ શૃંગારિક દાનવોનું નાશ કરનાર છે ।। ૩।।

ਭਵਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਡਰਾਵਣੋ ਨਾ ਕੰਧੀ ਨਾ ਪਾਰੁ ॥
bhavjal bikham daraavno naa kanDhee naa paar.
This world is like a vast difficult and dreadful ocean of vices, which has no shore on either sides.
આ સંસાર-સમુદ્ર ખુબ જ વેરવિખેર છે, ખુબ જ ડરાવની છે. આનો નથી કોઈ કિનારો દેખાઈ દે તો કે ના બીજો છેડો

ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਤਿਸੁ ਵੰਝੁ ਮਲਾਰੁ ॥
naa bayrhee naa tulharhaa naa tis vanjh malaar.
And there is no boat, no raft, no pole, and no boatman to help us cross this world ocean.
નથી કોઈ જહાજ, નથી કોઈ તરાપો, નથી કોઈ નાવિક, નથી નાવિકનું ચપ્પુ – કોઈ પણ આ સંસાર-સમુદ્ર માંથી પાર કરી શકતું નથી

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੁ ॥੪॥
satgur bhai kaa bohithaa nadree paar utaar. ||4||
Only with the Blessings and Grace of The True Guru, that we can cross over this dreadful ocean.
સંસાર સમુદ્ર ના ખતરાથી બચાવનાર જહાજ ગુરુ જ છે. ગુરુની કૃપા ની નજરથી આ સમુદ્રની તે પાર ઉતારો થઇ શકે છે ।।૪।।

ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਸੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ik til pi-aaraa visrai dukh laagai sukh jaa-ay.
If I forget my beloved (God), even for a moment, peace and comfort depart, and pain and suffering sets in.
જ્યાં સુધી કણ જેટલા ક્ષણ માટે પણ વ્હાલા પ્રભુ સ્મૃતિમાંથી ભૂલી જાય છે, ત્યારે જીવને દુઃખ આવી ઘેરે છે અને તેનું સુખ આનંદ દૂર થઈ જાય છે.

ਜਿਹਵਾ ਜਲਉ ਜਲਾਵਣੀ ਨਾਮੁ ਨ ਜਪੈ ਰਸਾਇ ॥
jihvaa jala-o jalaavanee naam na japai rasaa-ay.
Therefore, may that tongue burn down which does not utter God’s Name.
બળી જાય તે બળવા યોગ્ય જીભ જે સ્વાદ થી પ્રભુનું નામ નથી જપતી

ਘਟੁ ਬਿਨਸੈ ਦੁਖੁ ਅਗਲੋ ਜਮੁ ਪਕੜੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੫॥
ghat binsai dukh aglo jam pakrhai pachhutaa-ay. ||5||
When the body of a person perishes, that person suffers great pain and caught by the demon of Death, he regret and repents in vain.
સ્મરણ હીન સાથીનું જ્યારે શરીર નાશ પામે છે, તેને ખૂબ જ દુઃખ વ્યાપે છે. જ્યારે તેને યમરાજ આવી પકડે છે ત્યારે તે પછતાવો કરે છે, પરંતુ તે વખતે પછતાવો કરવાનો શું લાભ? ।।૫।।

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕਲਤੁ ਨ ਸਾਥਿ ॥
mayree mayree kar ga-ay tan Dhan kalat na saath.
Many have departed from the world crying ‘this is mine, that is mine,’ yet neither their body, nor wealth, nor their wife accompanied them (after death).
સંસારમાં અનંત જ જીવો આવ્યા, જે આ કહી કહીને ચાલ્યા ગયા કે આ મારુ શરીર છે, આ મારુ ધન છે, આ મારી સ્ત્રી છે; પરંતુ શરીર, ધન, સ્ત્રી કોઈ પણ સાથ નિભાવતું નથી

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧਨੁ ਬਾਦਿ ਹੈ ਭੂਲੋ ਮਾਰਗਿ ਆਥਿ ॥
bin naavai Dhan baad hai bhoolo maarag aath.
Without God’s Name, worldly wealth is useless and those who run after it, stray from the righteous path.
પરમાત્માના નામ વિના ધન કોઈ કામનું નથી. માયાના માર્ગ પર પડીને મનુષ્ય જીંદગી ની સાચી રાહ પરથી ભટકી જાય છે

ਸਾਚਉ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥੋ ਕਾਥਿ ॥੬॥
saacha-o saahib sayvee-ai gurmukh aktho kaath. ||6||
We should always remember the eternal Master. The indescribable virtues of God can only be described through the Guru’s teachings.
આ કારણે, હે ભાઈ! હંમેશા કાયમ રહેનાર માલિક ને યાદ કરવા જોઈએ. પરંતુ, તે અનંત ગુણોવાળા માલિકની મહિમા ગુરુ દ્વારા જ કરી શકાય છે ।।૬।।

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਕਮਾਇ ॥
aavai jaa-ay bhavaa-ee-ai pa-i-ai kirat kamaa-ay.
One continues in the cycles of birth and death as per one’s past deeds
જીવ પોતાના પાછલા કરેલા કર્મોના સંસ્કારો અનુસાર આગળ પણ તેવા જ કર્મો કમાતો રહે છે આનું પરિણામ એ મળે છે કે જીવ જન્મે છે મરે છે, જન્મે છે મરે છે. આ ચક્કરમાં પડ્યા રહે છે

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉ ਮੇਟੀਐ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ॥
poorab likhi-aa ki-o maytee-ai likhi-aa laykh rajaa-ay.
How can this destiny based on one’s past deeds be erased when it is written by God’ will?
પાછલા કર્મોને અનુસાર લખેલા માથાના લેખ પરમાત્માના આદેશમાં લખવામાં આવે છે. આને કેવી રીતે મિટાવી શકે?

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨ ਛੁਟੀਐ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇ ॥੭॥
bin har naam na chhutee-ai gurmat milai milaa-ay. ||7||
Without God’s Name one cannot be saved from the cycle of birth and death. Only through Guru’s teachings one can be united with God.
આ લખેલા લેખોની સંગતિ ની પકડમાંથી પરમાત્માના નામ વિના મુક્તિ હોઈ શકતી નથી. જ્યારે ગુરુની બુદ્ધિ મળે છે ત્યારે જ પ્રભુ જીવ ને પોતાના ચરણોમાં જોડે છે ।।૭।।

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀ ਜਿਸ ਕਾ ਜੀਉ ਪਰਾਨੁ ॥
tis bin mayraa ko nahee jis kaa jee-o paraan.
Without God, I don’t have anyone to call my own, to Him belongs my body and soul.
હે ભાઈ! ગુરુની શરણે પડીને મને આ સમાજ આવી છે કે જે પરમાત્મા ની દીધેલી આ જીવાત્મા આ પ્રાણ છે, તેના વિના સંસાર માં મારો બીજો કોઈ આશરો નથી

ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਜਲਿ ਬਲਉ ਲੋਭੁ ਜਲਉ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ha-umai mamtaa jal bala-o lobh jala-o abhimaan.
Let this ego, attachment, greed, and pride be burnt to ashes (which have separated me from my God)
મારો આ અહંકાર સળગી જાય, મારુ આ અધૂરું બળી જાય, મારો આ લોભ સળગી જાય અને મારો આ અહંકાર બળી જાય જેમણે મને પરમાત્માના નામથી છૂટો પાડ્યો છે

ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥੮॥੧੦॥
naanak sabad veechaaree-ai paa-ee-ai gunee niDhaan. ||8||10||
O’ Nanak, it is only by reflecting and following the Guru’s teachings that we can realize God, who is the treasure of all virtues.
હે નાનક! ગુરુના શબ્દોને વિચારવા જોઈએ, ગુરુના શબ્દોમાં જોડાવાથી જ ગુણોનો ખજાનો પરમાત્મા મળે છે ।।૮।।૧૦।।

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
sireeraag mehlaa 1.
Siree Raag, by the First Guru:
શ્રી રાગ મહેલ ।।૧।।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ॥
ray man aisee har si-o pareet kar jaisee jal kamlayhi.
O’ my mind, have that kind of love for God like the lotus flower has for water.
હે મન! પરમાત્મા સાથે એવો પ્રેમ કર, જેવો પાણી અને કમળના ફૂલનો છે અને કમલ ફુલનો પાણી સાથે

ਲਹਰੀ ਨਾਲਿ ਪਛਾੜੀਐ ਭੀ ਵਿਗਸੈ ਅਸਨੇਹਿ ॥
lahree naal pachhaarhee-ai bhee vigsai asnayhi.
Tossed about by the waves, it still blossoms with love.
કમળનું ફૂલ પાણીની લહેર થી ધક્કા ખાય છે, તો પણ પરસ્પર પ્રેમને કારણે કમળ ફૂલ ખીલે જ છે, ધક્કાથી ગુસ્સે થતું નથી

ਜਲ ਮਹਿ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਬਿਨੁ ਜਲ ਮਰਣੁ ਤਿਨੇਹਿ ॥੧॥
jal meh jee-a upaa-ay kai bin jal maran tinayhi. ||1||
Like lotus flowers, God has created some creatures in water who cannot survive without water.
પાણીમાં કમળના ફૂલો ને પેદા કરીને પરમાત્મા એવી રમત રમે છે કે પાણી વગર તેની કમળ ફૂલોની મોત થઇ જાય છે ।।૧।।