Gujarati Page 231

ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਹਿ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਾ ॥੨॥

tat na cheeneh baneh pand paraalaa. ||2||

They do not understand the purpose of life, and keep loading themselves with the worthless bundles of straw of religious controversies. તે વાસ્તવિક જીવન હેતુને ઓળખતા નથી, તે ધાર્મિક ચર્ચાના વ્યર્થનો ભાર જ પોતાના માથા પર બાંધી રાખે છે ॥૨॥

ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨਿ ਕੁਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥

manmukh agi-aan kumaarag paa-ay.

The self-willed manmukhs, in ignorance, take the misguided path of evil. હે ભાઈ! તે લોકો બ્રહ્માની રચેલી વાણી વાંચે છે, પરંતુ પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય પરમાત્માની સાથે ઓળખાણથી વંચિત રહેવાને કારણે ખોટા જીવન માર્ગ પર પડી રહે છે.

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਸਾਰਿਆ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

har naam bisaari-aa baho karam drirh-aa-ay.

They forget God’s Name, and in its place, they establish all sorts of rituals. તે પરમાત્માનું નામ તો ભુલાવી દે છે, પરંતુ અન્ય વ્રત-ઉપવાસ વગેરે અનેક કર્મ કરવા પર જોર દેતા રહે છે.

ਭਵਜਲਿ ਡੂਬੇ ਦੂਜੈ ਭਾਏ ॥੩॥

bhavjal doobay doojai bhaa-ay. ||3||

They drown in the terrifying world-ocean of vices, in the love of duality. આવા મનુષ્ય પરમાત્મા વગર બીજા પ્રેમમાં ફસાઈ રહેવાને કારણે સંસાર સમુદ્રમાં ડૂબેલા રહે છે, વિકારોમાં ફસાયેલ રહે છે ॥૩॥

ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜੁ ਪੰਡਿਤੁ ਕਹਾਵੈ ॥

maa-i-aa kaa muhtaaj pandit kahaavai.

Such a person, dependent on worldly wealth, calls himself a Pundit, હે ભાઈ! બ્રહ્માની રચેલી વાણીનો વિદ્વાન મનુષ્ય માયાનો તૃષ્ણાવાળો રહેતો હોવા છતાં પણ પોતાને પંડિત કહેવડાવે છે.

ਬਿਖਿਆ ਰਾਤਾ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

bikhi-aa raataa bahut dukh paavai.

and being imbued with the love of Maya, he suffers immense pain. માયાના મોહમાં ફસાયેલો તે અંતરાત્મામાં ખુબ દુ:ખ સહતો રહે છે,

ਜਮ ਕਾ ਗਲਿ ਜੇਵੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲੁ ਸੰਤਾਵੈ ॥੪॥

jam kaa gal jayvrhaa nit kaal santaavai. ||4||

The noose of the Messenger of Death is around his neck; he is constantly tormented by the fear of death. તેના ગળામાં આધ્યાત્મિક મૃત્યુની ફાંસી પડેલી રહે છે, આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તેને હમેશા દુ:ખી રાખે છે ॥૪॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮਕਾਲੁ ਨੇੜਿ ਨ ਆਵੈ ॥ gurmukh jamkaal nayrh na aavai. The demon (fear) of death does not come near the Guru’s follower. પરંતુ, હે ભાઈ! આધ્યાત્મિક મૃત્યુ ગુરુની સનમુખ રહેનાર મનુષ્યની નજીક ભટકતી નથી,

ਹਉਮੈ ਦੂਜਾ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵੈ ॥

ha-umai doojaa sabad jalaavai.

Through the Guru’s word, he burns away all ego and duality. તે ગુરુના શબ્દની કૃપાથી પોતાની અંદરથી અહંકાર સળગાવી દે છે,

ਨਾਮੇ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੫॥

naamay raatay har gun gaavai. ||5||

Imbued with God’s Name, he keeps singing His praises. તે પરમાત્માના નામમાં જ રંગાયેલ રહીને પરમાત્માના ગુણ ગાતો રહે છે ॥૫॥

ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥

maa-i-aa daasee bhagtaa kee kaar kamaavai.

Maya is the maid of God’s devotees; it works for them. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે, માયા તેની દાસી બની રહે છે, અને તેની જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે.

ਚਰਣੀ ਲਾਗੈ ਤਾ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ॥

charnee laagai taa mahal paavai.

The one who humbly serves these devotees also finds a place at God’s court. જે મનુષ્ય તે ભક્ત જનોને ચરણે લાગેલા રહે, તે પણ પ્રભુ ચરણોમાં ઠેકાણું પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ਸਦ ਹੀ ਨਿਰਮਲੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੬॥

sad hee nirmal sahj samaavai. ||6||

He is forever immaculate; he is absorbed in intuitive peace. તે પણ હંમેશા જ પવિત્ર મનવાળો થઇ જાય છે અને આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકી રહે છે ॥૬॥

ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਦਿਸਹਿ ਜੁਗ ਮਾਹੀ ॥

har kathaa suneh say Dhanvant diseh jug maahee.

They who listen to God’s praises are seen to be the spiritually wealthy people in this world. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માની મહિમાની વાતો સાંભળે છે, તે જગતમાં પ્રત્યક્ષ ધનવાન દેખાય છે

ਤਿਨ ਕਉ ਸਭਿ ਨਿਵਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਪੂਜ ਕਰਾਹੀ ॥

tin ka-o sabh niveh an-din pooj karaahee.

Everyone bow down to them, and always adore them. તે માયાની તૃષ્ણામાં ભટકતા ફરતા નથી, બધા લોકો તેની આગળ નમન કરે છે અને દરેક સમયે તેનો આદર-સત્કાર કરે છે

ਸਹਜੇ ਗੁਣ ਰਵਹਿ ਸਾਚੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ॥੭॥

sehjay gun raveh saachay man maahee. ||7||

Intuitively, they keep singing the praises of God in their minds. કારણ કે તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકીને હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્માના ગુણ પોતાના મનમાં યાદ કરી રાખે છે ॥૭॥

ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥

poorai satgur sabad sunaa-i-aa.

The person to whom the true Guru has revealed the Shabad (Divine word), હે ભાઈ! જે મનુષ્યને સંપૂર્ણ ગુરુએ પરમાત્માની મહિમાની વાતો સંભળાવી છે.

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚਉਥੈ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ॥

tarai gun maytay cha-uthai chit laa-i-aa.

has eradicated the three modes of Maya (vice, virtue and power) from his mind, and he has attuned himself to the fourth state (free from the effect of Maya). તેને પોતાની અંદરથી માયાના ત્રણેય ગુણોનો પ્રભાવ મિટાવી લીધો છે, તેને પોતાનું મન તે આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં ટકાવી લીધું છે જ્યાં માયાના ત્રણ ગુણ પોતાની અસર નાંખી શકતા નથી.

ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ ॥੮॥੪॥

naanak ha-umai maar barahm milaa-i-aa. ||8||4||

O’ Nanak, subduing egotism, the Guru has united him with God. નાનક કહે છે, ગુરુએ તેની અંદરથી અહંકાર મારીને તેને પરમાત્માની સાથે જોડી દીધો છે ॥૮॥૪॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ga-orhee mehlaa 3.

Raag Gauree, by the Third Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૩॥

ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦੁ ਪੜੈ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥

barahmaa vayd parhai vaad vakhaanai.

A Pundit reads vedas, uttered by Brahma, and enters in philosophical strife.

હે ભાઈ! પંડિત તે વેદને વાંચે છે, જેને તે બ્રહ્માનું ઉચ્ચારેલું સમજે છે, તેના આશરે દલીલની વાતો સંભળાવે છે,

ਅੰਤਰਿ ਤਾਮਸੁ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਣੈ ॥

antar taamas aap na pachhaanai.

His mind is filled with darkness of ignorance; he does not reflect on himself. પરંતુ તેની પોતાની અંદર આધ્યાત્મિક જીવનવાળું અંધારું જ રહે છે, કારણ કે તે પોતાના આધ્યાત્મિક જીવનને જોતો જ નથી.

ਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥੧॥ taa parabh paa-ay gur sabad vakhaanai. ||1|| Such a person can only realize God by uttering and following the Guru’s word.

જયારે મનુષ્ય ગુરુના શબ્દ જે પ્રભુની મહિમાથી ભરપૂર છે, ઉચ્ચારે છે, ત્યારે જ પ્રભુનો મેળાપ મેળવે છે ॥૧॥

ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਉ ਫਿਰਿ ਕਾਲੁ ਨ ਖਾਇ ॥

gur sayvaa kara-o fir kaal na khaa-ay.

So, serve the Guru by following his teachings, and you shall not be consumed by the fear of death. હે ભાઈ! હું તો ગુરુની સેવા કરું છું, હું તો ગુરુની શરણે પડ્યો છું જે મનુષ્ય ગુરુનો પ્રભાવ લે છે તેને ફરી ક્યારેય આધ્યાત્મિક મૃત્યુ ખાતી નથી, આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તેના આધ્યાત્મિક જીવનને બરબાદ કરતી નથી.

ਮਨਮੁਖ ਖਾਧੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

manmukh khaaDhay doojai bhaa-ay. ||1|| rahaa-o.

The self-willed manmukhs have been consumed by the love of duality. પરંતુ, જે મનુષ્ય પોતાના મનની પાછળ ચાલે છે, માયાના પ્રેમમાં ફસાવવાને કારણે તેનું આધ્યાત્મિક જીવન સમાપ્ત થઇ જાય છે ॥૧॥વિરામ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀਧੇ ॥

gurmukh paraanee apraaDhee seeDhay.

By following the Guru’s teachings, many sinful mortals become righteous. હે ભાઈ! પાપી મનુષ્ય પણ ગુરુના શરણે પડીને પોતાની જીવન સફળ કરી લે છે,

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਰੀਧੇ ॥

gur kai sabad antar sahj reeDhay.

Through the Guru’s Word, they find intuitive peace and poise deep within. ગુરુના શબ્દની કૃપાથી તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં ટકી જાય છે, તેની અંદર પ્રભુ મેળાપની સાદર ઉત્પન્ન થઇ જાય છે,

ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਧੇ ॥੨॥

mayraa parabh paa-i-aa gur kai sabad seeDhay. ||2||

By following the Guru’s word they have become successful in realizing my God.

તે પ્રભુને મળી જાય છે, ગુરુના શબ્દ દ્વારા તે સફળ જીવનવાળા થઇ જાય છે ॥૨॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥

satgur maylay parabh aap milaa-ay.

God unites those with Himself whom the true Guru wants to be united with God. હે ભાઈ! જેને ગુરુએ પોતાના શબ્દોમાં જોડ્યા છે, તેને પ્રભુએ પોતાના ચરણોમાં મળાવી લીધા છે,

ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਕੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥

mayray parabh saachay kai man bhaa-ay.

They become pleasing to my eternal God. તે મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર રહેનાર પરમાત્માના મનમાં પ્રેમાળ લાગવા લાગે છે,

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥੩॥

har gun gaavahi sahj subhaa-ay. ||3||

They sing the Glorious Praises of God, in the poise of celestial peace. તે આધ્યાત્મિક સ્થિરતામાં પ્રેમમાં જોડાઈને પ્રભુના ગુણ ગાય છે ॥૩॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥

bin gur saachay bharam bhulaa-ay.

Without the True Guru, they are deluded by doubt. હે ભાઈ! પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય હંમેશા સ્થિર પ્રભુના રૂપ ગુરુથી અલગ થઈને ભટકણને કારણે ખોટા માર્ગ પર પડી રહે છે.

ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਏ ॥

manmukh anDhay sadaa bikh khaa-ay.

These ignorant, self-willed, always consume the poison of false worldly pursuits. પોતાના મનની પાછળ ચાલનાર મનુષ્ય માયાના મોહમાં અંધ થયેલ તે હંમેશા આ મોહનું ઝેર જ ખાતા રહે છે

ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹਹਿ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥੪॥

jam dand saheh sadaa dukh paa-ay. ||4||

They bear the brunt of the demon of death and always suffer in pain. જે કારણે તે આધ્યાત્મિક મૃત્યુની સજા જ સહે છે અને હંમેશા દુઃખ મેળવે છે ॥૪॥

ਜਮੂਆ ਨ ਜੋਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥

jamoo-aa na johai har kee sarnaa-ee.

The demon of death cannot even catch sight of one who enters the refuge of God. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય પરમાત્માની શરણે પડી રહે છે બિચારો યમરાજ તેની તરફ જોઈ પણ નથી શકતો, આધ્યાત્મિક મૃત્યુ તેની નજીક ભટકતી નથી.

ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ha-umai maar sach liv laa-ee.

Subduing egotism, he lovingly remains attuned to the eternal God. તે મનુષ્ય પોતાની અંદરથી અહંકાર દૂર કરીને હંમેશા સ્થિર પ્રભુના ચરણોમાં ધ્યાન જોડી રાખે છે,

ਸਦਾ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੫॥ sadaa rahai har naam liv laa-ee. ||5|| He keep his consciousness constantly focused on God’s Name. તે હંમેશા પરમાત્માના નામમાં લગન લગાવી રાખે છે ॥૫॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿਤਾ ॥ satgur sayveh say jan nirmal pavitaa. They who serve and follow the True Guru are pure and immaculate. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગુરુના શરણે પડે છે, તે પવિત્ર અને સ્વચ્છ જીવનવાળા બની જાય છે,

ਮਨ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਿਲਾਇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜੀਤਾ ॥

man si-o man milaa-ay sabh jag jeetaa.

By uniting their mind with the mind of the Guru (and following his advice), they conquer the entire world. તે ગુરુના મનની સાથે પોતાનું મન જોડીને ગુરુની રજામાં ચાલીને આખા જગતને જીતી લે છે, કોઈ વિકાર તેની ઉપર પોતાનો પ્રભાવ નથી નાખી શકતો.

ਇਨ ਬਿਧਿ ਕੁਸਲੁ ਤੇਰੈ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੬॥

in biDh kusal tayrai mayray meetaa. ||6||

O’ my friend, in this way,you too shall find happiness. હે મિત્ર! જો તું પણ ગુરુના શરણે પડે, તો આ રીતથી તારી અંદર પણ આનંદ બની રહેશે ॥૬॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ॥

satguroo sayvay so fal paa-ay.

The one who faithfully follows Guru’s advice will obtain this reward: હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગુરુના શરણે પડે છે, તે આ ફળ પ્રાપ્ત કરે છે કે તેના હૃદયમાં પરમાત્માનું નામ વસી પડે છે,

ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਏ ॥

hirdai naam vichahu aap gavaa-ay.

that God’s Name comes to dwell, within his mind, and he dispels all his ego. તે પોતાની અંદરથી સ્વયં ભાવ અહમ-અહંકાર દૂર કરી લે છે.

ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ॥੭॥

anhad banee sabad vajaa-ay. ||7||

The unstruck melody of the Shabad (divine word) vibrates within him. જેમ ઢોલ વાગવા પર કોઈ નાનો મોટો અવાજ સંભળાતો નથી, તે મનુષ્ય પોતાની અંદર એક રસ મહિમાની વાણી, મહિમાનો શબ્દ ઉજાગર કરે છે, જેની કૃપાથી કોઈ અન્ય ખરાબ પ્રેરણા અસર નાખી શકતી નથી ॥૭॥

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨ ਸੀਧੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

satgur tay kavan kavan na seeDho mayray bhaa-ee.

O’ my brother, who does not succeed in life by following the Guru’s teachings? હે ભાઈ! ગુરુના શરણે પડવાથી કયો કયો મનુષ્ય જીવનમાં સફળ થયો નથી?

ਭਗਤੀ ਸੀਧੇ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥

bhagtee seeDhay dar sobhaa paa-ee.

The devotees become successful in life and are honored in God’s Court. જે પણ મનુષ્ય ગુરુનો પાલવ પકડે છે, તેનું જીવન સફળ થઇ જાય છે ગુરુના શરણે પડીને પરમાત્માની ભક્તિની કૃપાથી મનુષ્ય સફળ જીવનવાળો થઇ જાય છે, પ્રભુના ઓટલા પર તેને શોભા મળે છે.

ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਵਡਿਆਈ ॥੮॥੫॥ naanak raam naam vadi-aa-ee. ||8||5|| O’ Nanak, there is always glory in (meditation of) God’s Name. નાનક કહે છે, પરમાત્માના નામની કૃપાથી તેને દરેક જગ્યાએ મોટાઈ, આદર, શોભા મળે છે ॥૮॥૫॥

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥

ga-orhee mehlaa 3.

Raag Gauree, by the Third Guru:

ગૌરી રાગ મહેલ ૩॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਇ ॥

tarai gun vakhaanai bharam na jaa-ay.

The one who is interested only in three modes of Maya ( vice, virtue and power) his mind always remain in doubts. પરંતુ, હે ભાઈ! જે મનુષ્ય માયાના ફેલાવાની વાતોમાં દિલચસ્પી રાખે છે, તેના મનની ભટકણ દૂર નથી થઇ શકતી,

ਬੰਧਨ ਨ ਤੂਟਹਿ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਇ ॥ banDhan na tooteh mukat na paa-ay. His bonds (of Maya) are not broken, and he does not obtain liberation. તેના માયાના મોહના બંધન નથી તૂટતાં તેને માયાના મોહથી આઝાદી પ્રાપ્ત થતી નથી.

ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜੁਗ ਮਾਹਿ ॥੧॥

mukat daataa satgur jug maahi. ||1||

The True Guru is the Bestower of liberation from the love of maya in this world. હે ભાઈ! જગતમાં માયાના મોહથી છુટકારો દેનાર ફક્ત ગુરુ જ છે ॥૧॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮੁ ਗਵਾਇ ॥

gurmukh paraanee bharam gavaa-ay.

By following the advice of Guru, a person dispels all the delusions. હે ભાઈ! જે મનુષ્ય ગુરુના શરણે પડે છે, તે પોતાના મનની ભટકણ દૂર કરી લે છે,

ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਉਪਜੈ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

sahj Dhun upjai har liv laa-ay. ||1|| rahaa-o. The celestial tune arises in his mind, which attunes him to the remembrance of God. તેની અંદર આધ્યાત્મિક સ્થિરતાની લહેર ઉત્પન્ન થઇ જાય છે, કારણ કે ગુરુની કૃપાથી તે પરમાત્મામાં ધ્યાન જોડી રાખે છે ॥૧॥વિરામ॥

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਾਲੈ ਕੀ ਸਿਰਿ ਕਾਰਾ ॥

tarai gun kaalai kee sir kaaraa.

They who are controlled by the three modes of Maya have death hovering over their heads. હે ભાઈ! માયાના ફેલાવામાં રસ રાખનારના માથા પર હંમેશા આધ્યાત્મિક મૃત્યુનો હુકમ ચાલે છે,