GUJARATI PAGE 137

ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਤਿਸੁ ਕੰਤ ਕੀ ਵਡਾ ਜਿਸੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
sasurai pay-ee-ai tis kant kee vadaa jis parvaar.
In this world and in the next, the soul-bride can live only on the support of her Husband God, Who has such a vast family.
સૃષ્ટિના અનંત જ જીવ જે પ્રભુ પતિનો અંનત મોટો પરિવાર છે. જીવ-સ્ત્રી લોક પરલોકમાં તેના સહારે જ રહી શકે છે.

ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧ ਕਿਛੁ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
oochaa agam agaaDh boDh kichh ant na paaraavaar
He is the highest of the high and Inaccessible. His Wisdom is Unfathomable. There is no end or limit to His expanse.
તે પરમાત્મા આત્મા ઉડાણમાં બધાથી ઊંચા છે અગમ્ય પહોંચથી ઉપર છે. ઊંડા જ્ઞાન ના માલિક છે, તેના ગુણોનો અંત નથી શોધી સકાતો, આ પાર પેલી પાર નો છેડો નથી શોધી શકતો.

ਸੇਵਾ ਸਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵਸੀ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਇ ਛਾਰੁ ॥
sayvaa saa tis bhaavsee santaa kee ho-ay chha.
Only that service is pleasing to Him, which makes one humble, like the dust of the feet of the Saints.
તે જ સેવા તે પ્રભુ પ્રભુ એ પસંદ આવે છે. જે તેના સંત જનોના ચરણોની ધૂળ બનીને કરાય છે

ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੈਆਲ ਦੇਵ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਣਹਾਰੁ ॥
deenaa naath dai-aal dayv patit uDhaaranhaar.
He is the Patron of the poor, the Merciful, Luminous God and the Redeemer of sinners.
તે ગરીબોનો માલિક સહારો છે. તે વિકારોમાં ડૂબેલા જીવને બચાવવાળો છે

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥
aad jugaadee rakh-daa sach naam kartaar.
From the very beginning, and throughout the ages, the True Name of the Creator has been our Saving Grace.
તે કર્તાર શરૂઆતથી જ જીવોની રક્ષા કરતા આવી રહ્યા છે. તેનું નામ હંમેશા કાયમ રહેવાવાળું છે

ਕੀਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣਈ ਕੋ ਨਾਹੀ ਤੋਲਣਹਾਰੁ ॥
keemat ko-ay na jaan-ee ko naahee tolanhaar.
No one knows His worth; nobody can estimate His greatness.
કોઈ જીવ તેનું મૂલ્ય નથી મેળવી સકતા, કોઈ જીવ તેની હસ્તીનો અંદાજ નથી લગાવી શકતા

ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
man tan antar vas rahay naanak nahee sumaar.
O’ Nanak, He dwells within everyone’s mind and body. His virtues are infinite.
હે નાનક! તે પ્રભુ દરેક જીવન મનમાં શરીરમાં હાજર છે. તે પ્રભુના ગુણ નો અંત નથી મેળવી શકાતો

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿ ਪ੍ਰਭ ਕੰਉ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥
din rain je parabh kaN-u sayvday tin kai sad balihaar. ||2||
I am forever a sacrifice to those who remember God, day and night.
હું તે લોકોને હંમેશા બલિદાન આપું છું. જે દિવસ રાત પ્રભુ ને યાદ કરે છે।।૨।।

ਸੰਤ ਅਰਾਧਨਿ ਸਦ ਸਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਬਖਸਿੰਦੁ ॥
sant araaDhan sad sadaa sabhnaa kaa bakhsind.
The Saints always remember Him with loving devotion; He is gracious to all.
જે બધા જીવને બક્ષિસ આપવાવાળો છે. જેને સંત જન હંમેશા જપે છે

ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਜਿਨਿ ਸਾਜਿਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦਿਤੀਨੁ ਜਿੰਦੁ ॥
jee-o pind jin saaji-aa kar kirpaa diteen jind.
He fashioned the soul and the body, and by His Kindness, He bestowed the soul.
જે પરમાત્મા એ બધા જીવોની જીવ જીવાત્મા બનાવી છે. બધાના શરીરને જન્મ આપ્યો છે, બધાને જીવ આપ્યો છે

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਰਾਧੀਐ ਜਪੀਐ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤੁ ॥
gur sabdee aaraaDhee-ai japee-ai nirmal mant.
Through the Guru’s word, we should meditate on God with loving devotion, and recite the immaculate Naam.
ગુરુના શબ્દ દ્વારા તેનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. તેનું પવિત્ર નામ જપવું જોઈએ

ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈਐ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਬੇਅੰਤੁ ॥
keemat kahan na jaa-ee-ai parmaysur bay-ant.
He is infinite, His worth cannot be estimated and there is no limit to His virtues.
તે પરમાત્મા બધાથી મોટો માલિક ઈશ્વર છે. તેના ગુણોનો અંત નથી મેળવી શકાતો. તેનું મૂલ્ય નથી મેળવી શકાતુ.

ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਰਾਇਣੋ ਸੋ ਕਹੀਐ ਭਗਵੰਤੁ ॥
jis man vasai naaraa-ino so kahee-ai bhagvant.
That one, within whose mind God dwells, is said to be most fortunate.
જે મનુષ્યના મનમાં પરમાત્મા આવી વસે છે. તેને ભાગ્યશાળી કહેવું જોઈએ.

ਜੀਅ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤੁ ॥
jee-a kee lochaa pooree-ai milai su-aamee kant.
The soul’s desires are fulfilled, upon realizing our Master-God.
જેને માલિક પતિ પ્રભુ મળી જાય છે તેની જીવાત્માની દરેક તમન્ના પુરી થઈ જાય છે

ਨਾਨਕੁ ਜੀਵੈ ਜਪਿ ਹਰੀ ਦੋਖ ਸਭੇ ਹੀ ਹੰਤੁ ॥
naanak jeevai jap haree dokh sabhay hee hant.
Nanak lives by meditating on God; by which all his sorrows have been erased.
નાનક પણ તે હરિના જાપ જપીને આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત કરે છે.

ਦਿਨੁ ਰੈਣਿ ਜਿਸੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੋ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ਜੰਤੁ ॥੩॥
din rain jis na visrai so hari-aa hovai jant. ||3||
One, who does not forget Him day and night, he is continually rejuvenated.
જે મનુષ્ય ને ના દિવસ ના રાત, કોઈ પણ સમયે પરમાત્મા નથી ભૂલતા તેના બધા પાપ નાશ થઈ જાય છે, તે મનુષ્ય આધ્યાત્મિક જીવન વાળો થઈ જાય છે જેવી રીતે પાણી વગર સુકાતું વૃક્ષ પાણીથી લીલું થઈ જાય છે ।।૩।।

ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਣੋ ਮੰਞੁ ਨਿਮਾਣੀ ਥਾਉ ॥
sarab kalaa parabh poorno manj nimaanee thaa-o.
O’ God, You are full of all the powers. You are the only support of the supportless like me.
હે પ્રભુ! તું બધી શક્તિઓ થી ભરપૂર છે હું માનવાળાનો તું સહારો છે.

ਹਰਿ ਓਟ ਗਹੀ ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਉ ॥
har ot gahee man andray jap jap jeevaaN naa-o.
I have enshrined Your support within my mind, and I survive only by meditating again and again on Your Name.
હે હરિ! મેં મારા મનમાં તારી ઓટ લીધી છે. તારું નામ જપીને મારી અંદર આધ્યાત્મિક જીવન જન્મે છે.

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਨ ਧੂੜੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਉ ॥
kar kirpaa parabh aapnee jan Dhoorhee sang samaa-o.
O’ God, please bestow mercy upon me, that I may remain humbly absorbed in the service of Your devotees.
હે પ્રભુ! પોતાની કૃપા કર હું તારા સંતજનોની ચરણ ધૂળમાં સમયેલો રહું.

ਜਿਉ ਤੂੰ ਰਾਖਹਿ ਤਿਉ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਤਾ ਪੈਨਾ ਖਾਉ ॥
ji-o tooN raakhahi ti-o rahaa tayraa ditaa painaa khaa-o.
I may happily live in whatever condition You keep me, and gratefully consumewhatever You give me.
જે હાલતમાં તું મને રાખે છે હું ખુશીથી તે હાલત માં રહું છું. જે કઈ તું મને આપે છે તે જ હું પહેરું છું. તે જ હું ખાઉં છું.

ਉਦਮੁ ਸੋਈ ਕਰਾਇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥
udam so-ee karaa-ay parabh mil saaDhoo gun gaa-o.
O’ God, please make me do only that effort by virtue of which I may sing Your Glorious Praises in the company of the Holy Saints.
હે પ્રભુ! મારી સાથે તે જ ઉદ્યમ કરાવ જેની કૃપાથી હું ગુરુને મળીને તારા ગુણ ગાતો રહું.

ਦੂਜੀ ਜਾਇ ਨ ਸੁਝਈ ਕਿਥੈ ਕੂਕਣ ਜਾਉ ॥
doojee jaa-ay na sujh-ee kithai kookan jaa-o.
I can conceive of no other place; where could I go to relate my cries of distress.?
તારા વગર મને બીજી કોઈ જગ્યા નથી સૂઝતી તારા વગર હું બીજા કોની સામે ફરિયાદ કરું?

ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸਨ ਤਮ ਹਰਣ ਊਚੇ ਅਗਮ ਅਮਾਉ ॥
agi-aan binaasan tam haran oochay agam amaa-o.
O’ Great, Unfathomable and Unapproachable God, You are the Dispeller of ignorance of darkness.
હે અજ્ઞાનતા નો નાશ કરવાવાળા પ્રભુ! હે મોહ નો અંધકાર દૂર કરવાવાળા હરિ! હે બધા થી ઊંચા! હે પહોંચથી ઉપર! હે અમિત હરિ!

ਮਨੁ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲੀਐ ਨਾਨਕ ਏਹੁ ਸੁਆਉ ॥
man vichhurhi-aa har maylee-ai naanak ayhu su-aa-o.
Please unite this separated one with Yourself; this is Nanak’s yearning.
નાનક નો આ ઉદેશ્ય છે કે નાનક ના અલગ થયેલા મનને પોતાના ચરણોમાં મેળવી લે

ਸਰਬ ਕਲਿਆਣਾ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਹਰਿ ਪਰਸੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਉ ॥੪॥੧॥
sarab kali-aanaa tit din har parsee gur kay paa-o. ||4||1||
O’ God, the day I humbly surrender to the Guru, I would obtain all kind of Joys (it will be the day of my total deliverance).
હે હરિ! નાનક ને તે બધા જ સુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે જ્યારે હું ગુરુના ચરણ સ્પર્શ કરું છું ।।૪।।૧।।

ਵਾਰ ਮਾਝ ਕੀ ਤਥਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧ਮਲਕ ਮੁਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦ੍ਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਗਾਵਣੀ ॥
vaar maajh kee tathaa salok mehlaa 1 malak mureed tathaa chandarharhaa sohee-aa kee Dhunee gaavnee
Maajh Kee Vaar, and Shloks of the First Guru:To be sung to the tune of “Malik Mureed And Chandrahara Sohee-aa”.
રાગ માઝ નો આ વાર અને તેની સાથે આપેલા શ્લોક ગુરુ નાનક દેવજી ના ઉચ્ચારેલા છે. તેને મુરીદ ખાન અને ચંદ્રહડા સોહીઆની ધૂનથી ગાવું જોઈએ ।।

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh gur parsaad.
One God. Eternal. Creator, all pervading. Realized by the Guru’s Grace:
એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જે બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે જે સાચા ગુરુની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે ।।

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
શ્લોક મહેલ ૧।।

ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰੁ ਹਿਵੈ ਘਰੁ ਗੁਰੁ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥
gur daataa gur hivai ghar gur deepak tih lo-ay.
The Guru is the Giver of Naam; the Guru is the sublime source of peace. The Guru provides light (the divine knowledge) to all the three worlds.
સદગુરુ નામનું દાન દેવાવાળા છે. ગુરુ ઠંડી નો સ્ત્રોત છે. ગુરુ જ ત્રિલોક માં પ્રકાશ કરવાવાળા છે

ਅਮਰ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਨਕਾ ਮਨਿ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੧॥
amar padaarath naankaa man maanee-ai sukh ho-ay. ||1||
O’ Nanak, everlasting wealth of Naam is obtained from the Guru. When we become believers , we obtain peace.
હે નાનક! ક્યારેય ન સમાપ્ત થવાવાળું નામ રૂપી પદાર્થ ગુરુથી મળે છે જેનું મન ગુરુમાં માની જાય. તે સુખી થઈ જાય છે.।।૧।।

ਮਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
મહેલ ૧।।

ਪਹਿਲੈ ਪਿਆਰਿ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁਧਿ ॥
pahilai pi-aar lagaa than duDh.
First, the baby loves mother’s milk;
જો મનુષ્યની ઉંમર 10 ટુકડા માં વેચવામાં આવે તો આખી ઉંમરના કરેલા ઉદ્યમનું ચિત્ર કંઈક એવું બને: પહેલી અવશ્થા માં જીવ પ્રેમથી માંના આંચળના દૂધથી વ્યસ્ત રહે છે

ਦੂਜੈ ਮਾਇ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥
doojai maa-ay baap kee suDh.
second, he learns of his mother and father;
બીજી અવશ્થામાં તેને માતા અને પિતાની સમજ થઈ જાય છે

ਤੀਜੈ ਭਯਾ ਭਾਭੀ ਬੇਬ ॥
teejai bha-yaa bhaabhee bayb.
third, his brothers, sisters-in-law and sisters;
ત્રીજી અવશ્થા માં પહોંચેલા જીવ ને ભાઈ અને બહેનની ઓળખાણ થઈ જાય છે

ਚਉਥੈ ਪਿਆਰਿ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ॥
cha-uthai pi-aar upannee khayd.
fourth, the love of play awakens.
ચોથી અવશ્થામાં રમતમાં પ્રેમના કારણે જીવોમાં રમત રમવાનો રસ જાગે છે

ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਅਣ ਕੀ ਧਾਤੁ ॥
punjvai khaan pee-an kee Dhaat.
Fifth, he runs after food and drink;
પાંચમી અવશ્થામાં ખાવા પીવાની ઈચ્છા બને છે

ਛਿਵੈ ਕਾਮੁ ਨ ਪੁਛੈ ਜਾਤਿ ॥
chhivai kaam na puchhai jaat.
sixth, in his sexual desire, he does not respect social customs.
છઠ્ઠી અવશ્થામાં પહોંચીને જીવની અંદર કામ જાગે છે જે જાતિ કુજાતી નથી જોતું

ਸਤਵੈ ਸੰਜਿ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸੁ ॥
satvai sanj kee-aa ghar vaas.
Seventh, he gathers wealth and dwells in his house,
સાતમી અવસ્થામાં જીવ પદાર્થ એકત્ર કરીને પોતાના ઘરનો અડ્ડો બનાવે છે

ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸੁ ॥
athvai kroDh ho-aa tan naas.
eighth, he becomes angry, and his body is consumed in anger.
આઠમી અવસ્થામાં જીવની અંદર ગુસ્સો પેદા થઈ જાય છે જે શરીરનો નાશ કરે છે

ਨਾਵੈ ਧਉਲੇ ਉਭੇ ਸਾਹ ॥
naavai Dha-ulay ubhay saah.
Ninth, he turns grey (becomes old), and his breathing becomes labored;
નવમી અવસ્થામાં વાળ સફેદ થઈ જાય છે અને શ્વાસ ખેંચાયને આવે છે.

ਦਸਵੈ ਦਧਾ ਹੋਆ ਸੁਆਹ ॥
dasvai daDhaa ho-aa su-aah.
tenth, he dies, cremated, and turns to ashes.
દસમી અવસ્થામાં જઈને સળગી ને રાખ થઈ જાય છે

ਗਏ ਸਿਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾਹ ॥
ga-ay sigeet pukaaree Dhaah
His companions send him off, crying out and lamenting.
જે સાથી સ્મશાન સુધી સાથે જાય છે, તે વિલાપ કરીને રોવે છે

ਉਡਿਆ ਹੰਸੁ ਦਸਾਏ ਰਾਹ ॥
udi-aa hans dasaa-ay raah.
The soul flies away on an unknown path.
જીવાત્મા શરીરમાંથી નીકળીને આગળનો રસ્તો પૂછે છે